Riitta Konkola nimitetty Korkeakoulujen kestävän kasvun ohjelman valmisteluryhmään

27.8.2021 - 14:45

Metropolian toimitusjohtaja-rehtori Riitta Konkola on nimetty opetus- ja kulttuuriministeriön vetämään Koulutusvastuujärjestelmän uudistaminen -valmisteluryhmään. Valmisteluryhmän työ edistää Korkeakoulujen kestävän kasvun ohjelmaa.

Metropolian toimitusjohtaja-rehtori Riitta Konkola Myllypuron kampuksella nojatuolissa

Hallitus linjasi keväällä puoliväliriihessään mittavista toimista työllisyyden ja talouden vahvistamiseksi sekä kansalaisten hyvinvoinnin edistämiseksi koronapandemian jälkeisessä Suomessa. Korkeakouluja koskevista toimenpiteiden toteutuksesta sovitaan korkeakoulujen kanssa sidosryhmiä kuullen vuoden 2021 loppuun mennessä ja mahdollisista politiikkatoimista päätetään tämän jälkeen.

Opetus- ja kulttuuriministeriö asetti 18.8.2021 Korkeakoulujen kestävän kasvun ohjelmalle ohjausryhmän ja valmisteluryhmät. Toimenpiteitä valmistellaan neljässä kokonaisuudessa:

 • koulutusvastuujärjestelmän uudistaminen,
 • osaavan työvoiman tarjonnan lisääminen,
 • koulutus- ja työperäisen maahanmuuton lisääminen,
 • kasvun tukeminen vahvalla TKI-toiminnalla.

Koulutusvastuujärjestelmän uudistaminen -valmisteluryhmän tehtävänä on tehdä ratkaisuehdotukset koulutusvastuu-uudistuksen suuntaviivoista ja toteuttamisesta siten, että koulutusvastuusääntelyn rakenne antaa korkeakouluille mahdollisuudet vastata joustavasti yhteiskunnan ja työelämän osaamistarpeisiin taloudellisesti kestävällä tavalla ja pitkäjänteisesti koulutusta ja tutkimusta sekä niiden laatua kehittäen.

Valmisteluryhmän toimikausi on vuoden 2021 loppuun. Valmisteluryhmän tulee tuottaa ehdotuksensa ohjausryhmän käsiteltäviksi marraskuun puoliväliin mennessä. Ryhmä raportoi työnsä edistymisestä säännöllisesti ohjausryhmälle.

Koulutusvastuujärjestelmän uudistaminen -valmisteluryhmän kokoonpano:

 • puheenjohtaja opetusneuvos Maarit Palonen, opetus- ja kulttuuriministeriö.
 • opetusneuvos Tomi Halonen, opetus- ja kulttuuriministeriö
 • hallitusneuvos Laura Hansén, opetus- ja kulttuuriministeriö
 • toimitusjohtaja-rehtori Riitta Konkola, Metropolia Ammattikorkeakoulu
 • vararehtori Sari Lindblom, Helsingin yliopisto
 • opetusneuvos Tarmo Mykkänen, opetus- ja kulttuuriministeriö
 • rehtori Riitta Rissanen, Lapin ammattikorkeakoulu
 • vararehtori Jaana Sandström, LUT-yliopisto
 • rehtori Matti Sarén, Kajaanin ammattikorkeakoulu
 • opintoasiainjohtaja Petri Sjöblom, Turun yliopisto.