Tilinpäätös 2020: Metropolialla kasvun vuosi haastavasta toimintaympäristöstä huolimatta

26.3.2021 - 09:42

Metropolian tahtotilana on olla osaamisen rohkea uudistaja ja tulevaisuuden aktiivinen rakentaja. Vuonna 2020 Metropoliassa panostettiin vahvasti uudistumiseen tähdäten vahvempaan yhteiskunnalliseen vaikuttavuuteen.

Tilinpäätös 2020

  • Liikevaihto oli 103,1 miljoonaa euroa. Kasvua edellisestä vuodesta 4,9 %.
  • Toimintakulut olivat yhteensä 98,1 miljoonaa euroa ja kasvoivat edellisestä vuodesta 0,8 %.
  • Henkilöstökulut olivat 64,0 miljoonaa euroa ja olivat 62,1 % liikevaihdosta.
  • Poistot olivat 7,7 miljoonaa euroa.
  • Tilikauden tulos oli 5,1 miljoonaa euroa voitollinen. Tilikauden voitto kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna 3,4 miljoonaa euroa.
  • Vuoden lopussa Metropolian taloudellinen tilanne oli kokonaisuutena hyvä.

Koronaviruspandemialla oli keskeiset vaikutukset Metropolian toimintaan vuonna 2020. Kampukset olivat suljettuina maaliskuusta kevätlukukauden loppuun asti ja syyslukukaudella toiminta jatkui hybridimallilla.

"Otimme vuoden aikana merkittäviä harppauksia aika- ja paikkariippumattoman työskentelyn toimintamalleissa, virtuaalisessa yhteisöllisyydessä ja verkon yli tapahtuvassa vuorovaikutuksessa. Onnistuimme erittäin hyvin työskentelyn ja opetuksen siirtämisessä nopeassa aikataulussa etätyöskentelynä toteutettavaksi”, toimitusjohtaja-rehtori Riitta Konkola sanoo.

Koronapandemiasta huolimatta Metropolian vuoden 2020 tulos oli merkittävästi odotuksia parempi. Metropolian tilikauden 2020 tulos oli 5,1 miljoonaa euroa voitollinen kasvaen 3,4 miljoonaa euroa edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta. Tulosparannuksen mahdollistivat kasvanut liikevaihto, toimintojen virtaviivaistaminen, toimitilakulujen aleneminen uusien kampusten myötä sekä koronapandemian seurauksena pienentyneet toimintakulut.

Metropolian taloudellinen tilanne oli vuoden 2020 lopussa kokonaisuutena hyvä. Kannattavuus parani edellisestä vuodesta, maksuvalmius ja vakavaraisuus säilyivät hyvänä ja omavaraisuusaste oli 73,4 prosenttia.

Uusi strategia tähtää entistä vahvempaan vaikuttavuuteen yhteiskunnan parhaaksi

Metropolia julkaisi syksyllä uuden strategian 2021-2030. Uudella strategialla korkeakoulu tavoittelee entistä vahvempaa vaikuttavuutta yhteiskunnan parhaaksi, ihminen edellä. Strategian viisi teemaa ovat jatkuva oppiminen, ilmiölähtöiset innovaatiokeskittymät, kestävä kehitys ja kasvu, ihmiset ja kulttuuri sekä digitalisaatio.

Metropolia nosti kestävän kehityksen ja kasvun strategiansa 2021-2030 läpileikkaavaksi teemaksi. Tavoitteena on, että kestävä kehitys ja vastuullisuus ohjaavat kaikkea Metropolian toimintaa ja että Metropolia on hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä. Viitekehyksenä käytetään YK:n kestävän kehityksen tavoitteita, joiden pohjalle rakennetaan kestävän kehityksen tiekartan keväällä 2021.

Eduix, Headai ja Metropolia kehittivät yhteistyössä Agenda2030 -analyysityökalun, jolla voi verrata Metropolian tarjoamia koulutuksia YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden sisältöihin. Työkalu on ensimmäinen laatuaan maailmassa ja sen taustalla on teknologiayritys Headain kehittämä datamalli.

Yhteistyön merkitys korostui

Vuonna 2020 työelämän kiihtyvään tahtiin toi oman lisänsä koronapandemian aiheuttama poikkeuksellinen aika. Etätyöhön siirryttäessä sekä työhön että arjen pyörittämiseen liittyvät haasteet ja kuormitustekijät lisääntyivät. Metropoliassa keskeiseksi henkilöstön hyvinvoinnin ylläpitämisen kannalta nousi yhteisöllisyyden ja luottamuksen ylläpitäminen sekä ihmisten tunteiden huomioon ottaminen.

Vuoden aikana henkilöstöjohtamisen keskeiseksi fokusalueeksi muodostui koronaepidemian aiheuttamasta poikkeustilanteesta ja -järjestelyistä johtuviin tarpeisiin vastaaminen.

Henkilöstön kehittämisen painopisteenä oli erityisesti etäopetuksen ja -työskentelyn sekä digipedagogisen osaamisen tukeminen. Metropolian digimentorit tukivat etäopetuksen laadukasta toteutumista ja digiklinikalla jaettiin opetuksen hyviä käytänteitä.

”Vuosi jää haasteista huolimatta myös mieleen ennen kaikkea ratkaisujen vuotena. Yllättävissäkin tilanteissa yhteistyö, avoimuus ja uskallus kokeilla uutta ovat osoittautuneet toimivaksi yhtälöksi. Haluan kiittää kaikkia sidosryhmiämme ja korkeakouluyhteisöämme joustavuudesta ja yhdessä tekemisestä”, Konkola sanoo.

Tuloslaskelma ja tase

Lisätiedot:

toimitusjohtaja-rehtori
Riitta Konkola
etunimi.sukunimi [at] metropolia.fi
p. +358 97 424 5000