Metropolian kampukset ovat kiinni 18.3.-13.5.2020

Katso miten koronavirustilanne vaikuttaa Metropolian toimintaan

Toimi seuraavien ohjeiden mukaisesti

1. Tee ennakkotehtävät ohjeiden mukaisesti. On tärkeää palauttaa tehtävät oikeassa muodossa ja oikealla tavalla nimettyinä.

2. Täytä perustietolomake (e-lomake, linkki avoinna hakuaikana), liitä mukaan ennakkotehtävät liitetiedostoina (pdf tai tehtäväkohtaisen ohjeen mukaisesti) ja lähetä lomake määräaikaan mennessä.

Tarkista ennen lomakkeen lähettämistä, että olet liittänyt lomakkeelle vaaditut tehtävät ohjeen mukaisesti ja että tiedostot aukeavat kuten olet tarkoittanut.

Tehtävä 1: Kaikille yhteinen tehtävä: CV + saatekirje

Tehtävä 2: Valinnainen tehtävä: Hakija valitsee a-, b- tai c-vaihtoehdon ja palauttaa tehtävän ohjeiden mukaisesti. (a: Kuvan ja äänen opinnot, b: Käsikirjoittamisen ja sisällöntuotannon opinnot, c: Tuotannon opinnot)

Noudata aina tarkasti annettua tehtävänantoa!

Kaikille yhteinen tehtävä

Tehtävä 1: CV + saatekirje

a) Laadi itsestäsi CV, laajuus korkeintaan yksi (1) A4-sivu.
Muista mainita myös harrastukset, järjestötyö ja mahdolliset media-alan työt/projektit. Voit mainita asuinpaikkasi ja syntymävuotesi. Suosittelijoita ei tarvita.
Älä liitä linkkejä tähän palautukseen.

b) Kirjoita lisäksi saatekirje, jonka pituus on enintään 200 sanaa.

Ennen saatekirjeen kirjoittamista, tutustu huolellisesti Elokuvan- ja television tutkinto-ohjelman opetussuunnitelmaan (liite: OPS 2019).

Kerro saatekirjeessä itsestäsi ja pohdi ao. kysymysten pohjalta:

 • Olet valinnut joko a) kuvan ja äänen opinnot, b) käsikirjoittamisen ja sisällöntuotannon tai c) tuotannon opinnot. Perustele valintasi. Mitä haluaisit opiskella, mikäli sinut valitaan opiskelijaksi.
 • Kerro enintään kolme tärkeintä syytä, miksi haluat tulla opiskelemaan tätä alaa.
 • Minkälaista työtä haluaisit tehdä opintojen päätyttyä? Miten nämä opinnot mielestäsi tukevat tulevaisuuden suunnitelmiasi.

Tallenna CV ja saatekirje yhtenä PDF-tiedostona, joka on nimetty “Tehtävä_1_Sukunimi_Etunimi.pdf”. (CV:n ja saatekirjeen yhteispituus maksimi 2 A4-sivua ja pdf-tiedoston maksimikoko 2,0 MB.) Liitä pdf-tiedosto e-lomakkeen liitteeksi. Tarkista tiedoston toimivuus.

Arviointiperusteet

 • motivaatio
 • käsitys alasta
 • ymmärrys ammattikorkeakouluopinnoista
 • visuaalinen ja sisällöllinen selkeys
 • ohjeistuksen noudattaminen

Liite tehtävään 1

Opetussuunnitelma 2019 Opinto-opas-palvelussa
 

Tehtävä 2: Valinnainen tehtävä

Hakija valitsee a-, b- tai c-vaihtoehdon ja palauttaa tehtäväkohtaisten ohjeiden mukaisesti.

 

Tehtävä 2 a - Kuvan ja äänen opinnot: video

Valitse subjektiivinen havainto ajankohtaisesta tai yhteiskunnallisesta tapahtumasta, joka herättää sinussa toivoa. 

Kuvaa, äänitä ja leikkaa itse enintään yhden minuutin video teemasta “vielä on toivoa”.

Video voi olla fiktiivinen tai dokumentaarinen. Voit toteuttaa sen yhdellä tai useammalla otoksella. Suunnittele ja toteuta videoon myös äänet. Videossa saa olla puhetta, tekijänoikeuksien alaista musiikkia, äänitehosteita ja muita audiovisuaalisia elementtejä, kuten grafiikkaa.

Laita videon loppuun tekstiplanssi, josta käy ilmi teoksesi nimi ja oma nimesi ja mitä työrooleja sinulla oli tässä elokuvassa (esi. kuvaus, äänitys, leikkaus, musiikki, grafiikka yms). Lisää vielä yksi tekstiplanssi, missä on lyhyt selitys, mistä videossa on kyse. Loppuplanssin ei tarvitse sisältyä videon 1 minuutin maksimikestoon.

Käytä tässä videossa ainoastaan tätä tehtävää varten tänä keväänä kuvaamaasi materiaalia. Kuvan tai äänen tekninen laatu ei ole arviointiperuste.

Tiedoston enimmäiskoko 200 MB, tiedostoformaatti mp4.

Tehtävän palautus

Luo oma tili Google Driveen tai vastaavaan pilvipalveluun, jonka kautta tehtävät on katsottavissa/tarkastettavissa. Luo tilille kansio ja nimeä kansio omalla nimelläsi “Sukunimi_Etunimi” esim. “Mallikas_Matti”. Tallenna tehtävä mp4-muotoon omalla nimelläsi muotoon “Sukunimi_Etunimi_2A.mp4”.

Tarkista, että e-lomakkeella ilmoittamasi Google Drive-linkki (tai muun pilvipalvelun linkki) toimii. Varmista, että tiedosto on saatavissa 24.4.2020 asti. Muista jakaa kansio ilman tunnistautumista (jakoasetukset "kaikki linkin saaneet"). Kansion ja tehtävän tulee olla nimetty ja tallennettu ohjeiden mukaisella tavalla.

Arviointiperusteet

 • näkökulman valinta
 • idean selkeyss
 • tarinankerronnan taito
 • ilmaisun omaleimaisuus
 • kerronnan ymmärrettävyys
 • koskettavuus ja kokonaisuuden hallinta
 • ohjeistuksen noudattaminen

Tehtävä 2 b - Käsikirjoittamisen ja sisällöntuotannon opinnot: tarina + kuvasarja

Valitse subjektiivinen havainto ajankohtaisesta tai yhteiskunnallisesta tapahtumasta, joka herättää sinussa toivoa.

1. Kirjoita havaintosi pohjalta todellisiin tapahtumiin perustuva tarina, jonka teemana on "toivo" ja joka sisältää:

 • päähenkilön, joka pyrkii selkeään tavoitteeseen
 • muutoksen/käänteen päähenkilössä

2. Liitä mukaan tarinaan liittyvä kolmen kuvan sarja, jonka olet itse ottanut/piirtänyt, jotka tukevat tarinaasi.

Tarinan maksimipituus 250 sanaa. Otsikon, tarinan ja kuvien pitää mahtua yhdelle A4-sivulle. Tallenna tehtävä pdf-muotoon omalla nimelläsi muotoon “Sukunimi_Etunimi_2B.pdf”. Pdf-tiedoston maksimikoko on 10 MB. Liitä pdf-tiedosto e-lomakkeen liitteeksi.

Arviointiperusteet

 • kiinnostus ja perehtyminen ajankohtaiseen tai yhteiskunnalliseen tapahtumaan
 • persoonallinen havainto todellisesta aiheesta
 • tarinankerronnan taito
 • näkökulman valinta
 • tekstin ja kuvan yhdistelmä
 • ohjeistuksen noudattaminen

Tehtävä 2 c  - Tuotannon opinnot: toteutussuunnitelma

Valitse subjektiivinen havainto ajankohtaisesta tai yhteiskunnallisesta tapahtumasta, joka herättää sinussa toivoa. Suunnittele havaintosi pohjalta audiovisuaalinen teos. Laadi teoksen tuotannosta suunnitelma:

Mikä on teoksesi audiovisuaalinen genre? Mihin aihepiiriin havaintosi konkretisoituu? Kenen näkökulmasta kerrot havainnon, kuka on päähenkilösi? Mikä on teoksesi väittämä?

Mitkä kolme erilaista yhteistyökumppania/tahoa toivot mukaan tuotantosi toteutukseen? Mitkä heidän roolinsa on tuotannon kokonaisuudessa? Miten heidän agendansa tukee teemaa?

Tehtävän maksimipituus 300 sanaa. Tallenna tehtävä pdf-muotoon omalla nimelläsi “Sukunimi_Etunimi_2C.pdf”. Tehtävän pitää mahtua yhdelle A4-sivulle ja pdf-tiedoston maksimikoko on 10 MB. Liitä pdf-tiedosto e-lomakkeen liitteeksi.

Arviointiperusteet

 • havainto yhteiskunnallisesta ilmiöstä
 • kulttuurialan tuntemus
 • kohdeyleisön huomioiminen
 • ideoinnin omaleimaisuus/luovuus
 • kirjallisen ilmaisun taito ja esittelyn lukijaystävällisyys
 • ohjeistuksen noudattaminen

Palautusohjeet

Ennakkotehtävä toimitetaan hakuaikana 18.3.-1.4.2020 sähköisesti perustietolomakkeen liitetiedostoina e-lomakepalautusjärjestelmän kautta Metropolian hakijapalveluihin 1.4.2020 klo 15.00 mennessä. 

Täytä ja lähetä elokuvan ja television päivätoteutuksen sähköinen perustietolomake (linkki avoinna hakuaikana) Lomaketta ei tarvitsee tulostaa tai lähettää postitse. Huomaa, että perustietolomakkeen voi täyttää vain kerran. Lomakkeita ei ole mahdollista palata täydentämään myöhemmin. Tarkista siis, että lähetät vain valmiin lomakkeen liitetiedostoineen.

Voidaksesi tulla otetuksi huomioon valinnassa sinun tulee täyttää myös yhteishakulomake osoitteessa opintopolku.fi 1.4.2020 klo 15.00 mennessä.