Perustiedot

Tutkintonimike
Ensihoitaja / Sairaanhoitaja (AMK)
Kesto / Ajankohta
4 vuotta
Laajuus
240 opintopistettä
Aloituspaikat
40

Opintojen kesto ja hakuedellytykset

Syksyllä 2018 tullaan järjestämään Metropolia ammattikorkeakoulun toimesta Ensihoitaja AMK- tutkintokoulutus Seinäjoella ja Lahdessa. Yhteistyökumppaneina toimivat Etelä-Pohjanmaan Sairaanhoitopiiri sekä Päijät-Hämeen Hyvinvointikuntayhtymä. Samaan aikaan aloittaa lisäksi normaali Ensihoitaja AMK- monimuotokoulutus Metropolia Ammattikorkeakoulun Helsingin Tukholmankadun toimipisteessä.

Etäopintojen koulutuksen kesto tulee olemaan 3-3,5 vuotta (tarkka aika täsmentyy koulutuksen alkuun mennessä). Hakuvaatimuksena koulutukseen on lähihoitaja (ensihoidon suuntaavat opinnot) tai perustason ensihoitajan koulutus (toisen asteen koulutuskokeilusta). Koulutukseen haetaan normaalisti yhteishaun kautta. Esivalintakoe tehdään internetsivuston kautta, varsinaiset valintakokeet tulevat olemaan Helsingissä keväällä 2018.

Verkkopainotteinen opetusmuoto

Opiskelu ensihoidon satelliittikoulutuksessa on kokoaikaista ja täysipäiväistä opiskelua verkkopainotteisesti. Koulutus koostuu Metropolia ammattikorkeakoulun järjestämästä etäopetuksesta verkossa, joka toteutuu arkisin klo 8-18 välillä, lähiopetuspäivistä Helsingissä, sekä 5-6 viikon mittaisista työharjoittelujaksoista, jolloin työskennellään hoitotyön toimintaympäristöissä 40 tuntia viikossa. Reaaliaikaisen etäopetuksen lisäksi verkkokurssien tehtäviä ja ryhmätapaamisia voi toteuttaa joustavasti etäopetuksen ulkopuolella.


Verkko-opetusta järjestetään arkisin noin kolmena päivänä viikossa. Helsingin lähiopetusjaksot tulevat kestämään kerrallaan 2-3 peräkkäistä päivää ja näitä lähiopetusjaksoja tulee olemaan opintojen vaiheesta riippuen noin 3-5 kertaa lukukaudessa. Näiden jaksojen aikana järjestetään mm. läsnäolovelvollisia laboraatioharjoitteita sekä simulaatioharjoituksia. Tarkat ajankohdat sekä kestot ilmoitetaan ensimmäisen vuoden osalta ennen hakuajan loppua.


Lähiopetusjaksot ovat opiskelijalle omakustanteisia, eli opiskelija sitoutuu itse maksamaan matkustamiset, asumiset ja ruokailut. Metropolia ei sitoudu maksamaan lähiopetusjakson kuluista mitään, mutta mitään ylimääräisiä kuluja ei Metropolia myöskään tule perimään näistä jaksoista.
Koulutus alkaa kolmella lähiopetuspäivällä elokuussa 2018. Lähiopetuspäivillä on läsnäolovelvollisuus.

Runsaasti harjoittelua

Opetukseen tulee kuulumaan reilusti (yli 50 viikkoa) käytännön harjoittelua esim. sairaaloissa ja ensihoitoyksiköissä. Kaikki nämä harjoittelut tulee suorittaa yhteistyöpaikkakunnan alueella, eikä näistä harjoittelujaksoista saa tulla kuluja Metropolialle. Opiskelija ei siis saa hakea harjoittelupaikkoja kotipaikkakunnaltaan, jos asuu kauempana koulutuksen yhteistyöpaikkakunnasta. Harjoittelujaksot kestävät 5-6 viikkoa kerrallaan.

Etäopetuksen edellyttämät tietotekniset välineistöt

Opiskelija sitoutuu hankkimaan omalla kustannuksellaan riittävän tietoteknisen kaluston, johon kuuluu tietokone, internetyhteys, kuuloke-mikrofoni sekä webbikamera. Nämä välineet tulee olla hankittuna ja asennettuna ennen koulutuksen alkamista.

Opintojen etenemiseen sitoutuminen

Etäkoulutusohjelmia ollaan järjestämässä tämän hetkisen tiedon mukaan vain mainitut yksi per paikkakunta. Hakijan on ymmärrettävä sitoutumisen ja koulutukseen panostamisen merkitys - mikäli hän ei pysy opinnoissa mukana (opintojaksoja jää suorittamatta), ei uusimisen mahdollisuutta ole vaan opinnot joutuu täydentämään Helsingissä. Tietyille opintojaksoille on myös vaatimus aiemmista opinnoista, joten puuttuvia opintoja ei pysty täydentämään opintojen lopuksi, vaan opinnot keskeytyvät, ennen kuin puuttuvat opinnot ovat suoritettu. Mikäli hyväksytty suoritus venyy, joudutaan opiskelija poistamaan ryhmästä tai halutessaan siirtämään Helsingin ryhmään.