Perustiedot

Tutkintonimike
Suuhygienisti (AMK)
Kesto / Ajankohta
3,5 vuotta
Laajuus
210 opintopistettä
Aloituspaikat
20

Tammikuussa 2018 alkaa suuhygienistikoulutus, joka toteutetaan yhteistyössä Metropolia Ammattikorkeakoulun, Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulun (Xamk) ja Kymenlaakson sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän (Carea) kanssa.  Opintojen laajuus on 210 op ja kesto 3,5 vuotta. Koulutuksessa tutkinnon myöntää Metropolia ja koulutus palvelee erityisesti Kaakkois-Suomen alueellisia tarpeita.

Koulutuksen toteutus ja sisältö

Koulutus toteutuu Helsingissä ja Kotkassa. Erityisesti ensimmäisen lukukauden aikana osa orientoivista opinnoista sekä hoitotyön laboraatio-opetuksesta toteutuu Kotkassa, ja muut opinnot  verkko-opintoina sekä kontaktissa Helsingissä. Ohjattu ammattitaitoa edistävä harjoittelu toteutuu työelämässä Kymenlaakson alueella ja osittain Metropolian oppimisympäristöissä.

Ennen varsinaisia potilashoitoja harjoitellaan simuloidussa oppimisympäristössä Metropolian suunhoidon taitopajassa. Hoitotaitojen kartuttua kliinisen suun terveydenhoitotyön harjoittelu toteutuu Metropolian Suunhoidon opetusklinikalla jatkuen harjoitteluna oman alueensa suun terveydenhuollon yksiköissä.

Suuhygienistin opinnot sisältävät teoriaopintoja sekä verkossa että itsenäisinä opintoina. Oppiminen perustuu terveystieteiden ja hammaslääketieteen sekä niitä tukevien muiden tieteenalojen teoreettiseen ja soveltavaan tietoon. Opetuksessa käytetään vahvasti digitaalisen oppimisen mahdollisuuksia. Tarkempi opetusaikataulu ilmoitetaan opintojen alkaessa. Verkko-opiskelua varten tarvitset tietokoneen, headset-laitteen ja kameran, mikäli niitä ei ole laitteissasi jo vakiovarusteina.

Suuhygienistin ydintyötä on eri-ikäisten ja eri kulttuureista tulevien ihmisten suun terveyden edistäminen, suun terveydentilan kartoittaminen, suun infektiosairauksien ehkäisy, hoito ja kuntoutus. Suuhygienistin osaamiseen kuuluu myös lähijohtaminen, yrittäjyys sekä kansallinen ja kansainvälinen yhteistyö.

Opintojen rakenne

Opetussuunnitelma tarjoaa opiskelijalle osaamisperustaisen oppijan polun. Opetus toteutuu soveltuvin osin projektityöskentelynä, johon kuuluvat oman alan työelämää kehittävät hankkeet ja projektit. Opetustarjonta on suunniteltu siten, että opiskelijalla on mahdollisuus opiskella vähintään 30 op lukukaudessa. Osaamisperustainen opetussuunnitelma tekee mahdolliseksi tunnistaa ja tunnustaa aiemmin hankittua osaamista (AHOT).

Opinnäytetyönään (15 op) opiskelija toteuttaa työelämää, omaa alaa tai ammatillista osaamista hyödyttävän kehittämistehtävän yhteistyössä työn tilaajan, ohjaajien sekä muiden tehtävään sitoutuneiden opiskelijoiden kanssa. Mikäli opiskelijalla on aiemmin ammattikorkeakoulussa tai yliopistossa tehty opinnäytetyö, hän voi hakea opinnäytetyöprosessista hyväksilukua ja osoittaa osaamisensa muulla tutkinnon osoittamalla tavalla.

Kansainvälistyminen

Kansainvälisyys kuuluu jokaisen opiskelijan opintoihin kansainvälisenä opiskelijavaihtona, harjoitteluna tai kotikansainvälisinä opintoina, kuten englannin- ja suomenkielisten tutkinto-ohjelmien yhteisinä opintoina tai avointen kansainvälisten verkkoympäristöjen opintoina. Suun terveydenhuollon tutkinto-ohjelman kansainvälisiä yhteistyökumppaneita on mm. Australiassa, Belgiassa, Hollannissa, Japanissa ja Ruotsissa.

Uramahdollisuudet

Suuhygienistit työllistyvät  erittäin hyvin. Suuhygienisti voi työskennellä perusterveydenhuollossa kuten terveyskeskuksessa tai yksityisillä hammaslääkäriasemilla, joissa hän voi toimia myös esimiestehtävissä. Hän voi toimia myös itsenäisenä ammatinharjoittajana tai yrittäjänä. Lisäksi suuhygienisti voi työskennellä alan kaupallisissa yrityksissä myynti- ja tuotekehitystehtävissä. Koulutuksen jälkeen on mahdollisuus hakeutua suorittamaan ylempi korkeakoulututkinto (ylempi ammattikorkeakoulututkinto ja yliopisto-opinnot) ja erikoistumiskoulutusta.

Valintaperusteet

Aloituspaikkoja on 20. Kaikki hakukelpoiset hakijat kutsutaan valintakokeeseen, joka järjestetään Kotkassa 10.11.2017. Hakukohde ei ole valintakoeyhteistyössä; hakukohteeseen hyväksytään ainoastaan sen oma valintakoe. Opiskelijat valitaan valintakokeen perusteella. Pisteytys suosituksen mukaisesti 0-70 p, valintakokeesta on saatava vähintään 30 pistettä. Harkinnanvarainen valinta ei ole käytössä.

Lisätietoja

Opinto-ohjaaja Paula Lindqvist, paula.lindqvist [at] metropolia.fi , puh. p. 040 527 2824 tai tutkintovastaava Riikka Jokimäki, riikka.jokimaki [at] metropolia.fi, puh. 040 569 7292.