Perustiedot

Kesto / Ajankohta
16.1.2023-22.10.2023
Laajuus
5–15 op
Seuraava haku- tai ilmoittautumisaika: 1.11.2022 - 08.01.2023
Hinta
75 - 200 €

Iloisia nuoria läppärin kanssaKenelle?

Kulttuurimatkailun verkko-opinnot sopivat sinulle, jos

  • olet kulttuuri- tai matkailualan opiskelija, yrittäjä tai muu toimija
  • haluat syventää kulttuurimatkailun osaamistasi
  • haluat rakentaa uusia, monialaisia kulttuurimatkailun yhteistyöverkostoja

Kulttuurimatkailun verkko-opintojen avulla pääset orientoitumaan suomalaiseen kulttuurimatkailuun, voit ideoida ja hioa omaa kulttuurimatkailutuotettasi ja lopulta jalostaa oman tuotteesi merkittäväksi aluekehittämisen välineeksi.

Tutustu kulttuurimatkailun verkko-opintokokonaisuuteen ja ilmoittaudu mukaan! Voit ilmoittautua koko 15 opintopisteen kokonaisuuteen tai valita itseäsi kiinnostavat 5 op laajuiset opintojaksot.

Sisältö

Kohti kulttuurimatkailua (5 op)

Kohti kulttuurimatkailua -opintojaksolla opiskelija orientoituu suomalaiseen kulttuurimatkailuun, tutustuu kulttuurimatkailun toimintaympäristöön ja inspiroituu kulttuurisisältöjen mahdollisuuksista matkailun vetovoimatekijöinä. Opintojakson aikana matkailualan opiskelijat perehtyvät taide- ja kulttuurikentän toimintamuotoihin ja keskeisiin toimijoihin ja kulttuurialan opiskelijat puolestaan perehtyvät matkailuelinkeinon toimijoihin ja palveluketjuun – koko matkailun ekosysteemiin kulttuurimatkailun näkökulmasta.

Opintojaksolla opitaan tunnistamaan paikalliskulttuurisia erityispiirteitä ja matkailualueiden vetovoimatekijöitä, pyritään hahmottamaan keskeisiä kulttuurimatkailun asiakassegmenttejä ja matkailun ajankohtaisia trendejä, otetaan haltuun vastuullisen matkailun perusperiaatteita ja katsotaan Suomea matkailumaana ikään kuin “kulttuurimatkailun lasien läpi”. Tavoitteena on monialaisissa ryhmissä tapahtuva koulutusalojen välinen dialogi ja molemminpuolinen näkökulman laajentaminen.

Verkko-opinto toteutetaan aikavälillä 16.1.–12.3.2021.

Ideasta kulttuurimatkailutuotteeksi (5 op)

Ideasta kulttuurimatkailutuotteeksi -opintojakso ohjaa kulttuurimatkailun tuotekehityksessä systemaattisen, mutta luovan palvelumuotoiluprosessin avulla. Opintojaksolla opiskelijat kehittävät yhdessä uusia palveluaihioita tai vievät eteenpäin jo markkinoilla olevia matkailu- ja/tai kulttuurituotteita. Opiskelijan tuotekehitysosaaminen vahvistuu käytännönläheisillä työkaluilla ja menetelmillä. Keskeisinä aiheina ovat kulttuurimatkailutuotteet, asiakaslähtöinen tuotekehitys, arvonluonti, ideointi, konseptointi, hinnoittelu, jakelu- ja näkyvyyskanavat sekä liiketoimintaprosessit.

Tuotekehitys voi kohdentua esimerkiksi kulttuurisisältöön tai paikalliseen erityispiirteeseen ja sen tuotteistamiseen matkailukohteen tai matkailuyrityksen voimavarana ja kilpailutekijänä. Opiskelijatiimi voi tarttua myös tapahtuman suunnitteluun tai jatkokehittämiseen tai uusien kohderyhmien houkuttelemiseen (esim. kansainväliset matkailijat). Opintojakso soveltuu hyvin myös tilanteeseen, jossa taide- tai kulttuurisisällön yleisöpotentiaalia halutaan kokeilla, testata ja kasvattaa matkailijoiden avulla.

Verkko-opinto toteutetaan aikavälillä 20.3.–21.5.2023.

Kulttuurimatkailu muutosvoimana (5 op)

Kulttuurimatkailu muutosvoimana -opintojaksolla opiskelija syventyy koko­naisvaltaiseen, holistiseen ajatteluun. Kulttuurimatkailua tarkastellaan mm. aluekehittämisen välineenä. Opintojakso rakentuu rajatun suunnittelu- ja kehittämisprosessin ympärille. Kehittämiskohteeksi valitaan esimerkiksi jokin alue, verkosto, paikkakunta, kylä, kaupunginosa, kortteli tai kulttuu­rimatkailukohde. Oppimistehtävä voi olla esimerkiksi kehittämis- tai hanke­suunnitelma, tai opiskelija voi käynnistää jonkin uuden kehittämisprosessin valitsemassaan kohteessa.

Verkko-opinto toteutetaan aikavälillä 14.8.–22.10.2023.

Toteutustapa ja ajankohta

Opinnot suoritetaan verkossa Metropolian Moodle-alustalla. Opintoihin voi sisältyä yhteisiä webinaareja, jotka toteutetaan ilta-aikaan. Opintoihin osallistuu samanaikaisesti sekä kulttuuri- että matkailualan opiskelijoita ja/tai ammattikentän toimijoita alojen välisen aidon vuorovaikutuksen ja verkostoitumisen toteutumiseksi. Opinnoissa on keskeistä ryhmätöiden tekeminen ja yhteiseen oppimisprosessiin sitoutuminen.

Ensimmäiset kaksi opintojaksoa suoritetaan kevään aikana ja kolmas syksyllä 2023.

  • Kohti kulttuurimatkailua: 16.1.–12.3.2021
  • Ideasta kulttuurinmatkailutuotteeksi: 20.3.–21.5.2023
  • Kulttuurimatkailu muutosvoimana: 14.8.–22.10.2023

Hinta

Opintokokonaisuuden hinta on 200 €. Yksittäisten opintojaksojen hinta on 75 €.

Ilmoittautuminen

Ilmoittaudu kulttuurimatkailun verkko-opintokokonaisuuteen ilmoittautumisjärjestelmässä 8.1.2023 mennessä

Voit ilmoittautua myös yksittäisille opintojaksoille.

Tutustu ennen ilmoittautumista avoimen AMK:n opiskeluohjeisiin ja avoimen AMK:n maksu- ja peruutusehtoihin. Lisätietoa yleisistä ennakkovaatimuksista (kielitaito, opiskeluvalmiudet) löydät avoimen AMK:n sivuilta Kielitaito ja muut vaatimukset.

Lisätiedot

Koulutussuunnittelija Anne Ojala-Soini
Anne.Ojala-Soini [at] metropolia.fi, puh. 040 334 2114

Tutkintovastaava Leena Björkqvist
Leena.Bjorkqvist [at] metropolia.fi, puh. 040 142 7579