Tieto- ja viestintätekniikan (AMK) polku, päivätoteutus: elokuussa 2023 opinnot aloittavien ohjeet

Tervetuloa opiskelemaan Tieto- ja viestintätekniikan (AMK) polkuopintoihin (60 op)!

Nämä ohjeet koskevat Tieto-ja viestintätekniikan päiväkoulutuksen maksullisia polkuopintoja, jotka järjestetään lähiopetuksena Karamalmin kampuksella.

Verkko-opintoina järjestettävien NonStop polkuopintojen ohjeet löytyvät avoimen AMK sivuilta.

Polkuopintojen sisältö

Polkuopinnot sisältävät

 • Taustakyselyyn vastaaminen: vastaa kyselyyn viimeistään 6.8.2023
 • Pakolliset uusien opiskelijoiden perehdytyspäivät to 17. ja pe 18.8.2023
 • Tieto-ja viestintätekniikan insinööritutkinnon 1. vuoden pakolliset opintojaksot (60 op):
  1. Ohjelmisto 1 (15 op): syksy 1. periodi
  2. Ohjelmisto 2 (15 op): syksy 2. periodi
  3. Laitteisto 1 (15 op): kevät 3. periodi
  4. Laitteisto 2 (15 op): kevät 4. periodi
 • Pääainehakuun- ja valintaan osallistuminen toukokuussa 2024

Opiskelet opintoja samassa ryhmässä yhteishaussa hyväksyttyjen tutkinto-opiskelijoiden kanssa.

Jos haet polkuopintojen suorittamisen jälkeen Tieto-ja viestinätekniikan tutkinto-opiskelijaksi Haku Metropolian avoimen AMK opintojen perusteella -haussa, aloitat tutkinto-opinnot toisen vuoden pääaineopinnoista.

Taustakysely

Opetusryhmäjako tehdään taustakyselyn perusteella.

HUOM! Saat tiedon omasta opetusryhmästäsi sähköpostitse vasta perehdytysviikolla tai sitä edeltävällä viikolla.

Perehdytyspäivät, käyttäjätunnuksen aktivointi, lukujärjestys ja opetus

Lue tarkat ohjeet Tieto-ja viestintätekniikan yhteishakuopiskelijoiden sivulta.

Uusien opiskelijoiden pakolliset perehdytyspäivät pidetään 17. ja 18.8.2023 Karamalmin kampuksella.

Sinun pitää aktivoida ennen perehdytyspäiviä Metropolian käyttäjätunnukset.

Pakolliset lähiopetustunnit alkavat ma 21.8.2023.

 • Opetustunneilla on läsnäolovaatimus: kaikkien opettajien tunneille pitää osallistua vähintään 80%.
 • Opettajat seuraavat läsnäoloja joka päivä.
 • Opetustunnit järjestetään lähiopetuksena ma-pe klo 9.00-16.00 Karamalmin kampuksella.
 • Sinun pitää ilmoittaa pakollisista poissaoloista aina sähköpostitse päivän opettajille.

Opettajien tuntien lisäksi opiskelu sisältää pakollista itsenäistä opiskelua eli tietyt asiat opiskellaan itsenäisesti ilman opetusta.

Tarvitset opintoihin oman kannettavan tietokoneen.

Kielitaito ja muut opiskeluvaatimukset

Opiskelija on itse vastuussa siitä, että hänellä on opinnoissa edellytettävä suomen kielen taito ja englannin kielen taito.

Polkuopinnot toteutetaan suomeksi, mutta opetuksessa käytetään myös englanninkielistä materiaalia. Opinnot sisältävät pakollisia ryhmätöitä, joissa tarvitaan sujuvaa suomen arkikielen ymmärtämistä. Opiskelijan pitää pystyä keskustelemaan muiden opiskelijoiden kanssa suomeksi ja omaksumaan nopeasti tieto- ja viestintätekniikan alan suomenkielistä sanastoa.

Opinnoissa menestyminen edellyttää vähintään eurooppalaisen viitekehyksen tason B2 suomen kielen taitoa.

Muut opiskeluvalmiudet

Avoimen AMK:n opiskelijalta edellytetään samoja opiskeluvalmiuksia kuin ammattikorkeakoulun tutkinto-opiskelijoilta. Opiskelija itse vastaa siitä, että hänellä on vaadittavat opiskeluvalmiudet. Tällaisiin valmiuksiin lukeutuvat mm. tiedonhakutaidot, ryhmätyötaidot ja asiatekstien kirjoittamistaidot. Toisen asteen koulutus (lukio, ammattioppilaitos) antaa yleensä hyvän pohjan korkeakoulutasoisiin opintoihin.

Hyväksiluvut

Avoimessa AMK:ssa ei tehdä aiemmin suoritettujen opintojen suoraa hyväksilukua. Eli opiskelija ei voi hyväksilukea esim. Ohjelmisto 1 (15 op) opintojaksoa aiemmin suoritetuilla opinnoilla.

Avoimessa tehdään ainoastaan osittaisia hyväksilukuja, jolloin opiskelija osoittaa osaamisensa opettajan määrittämällä tavalla.

 • Osittaisia hyväksilukuja voi saada ainoastaan korkeakoulutasoisten (yliopisto, ammattikorkeakoulu) opintojen perusteella.
 • Jos opiskelija on suorittanut esim. yliopiston matematiikan opintoja, joiden sisältö vastaa Ohjelmisto 1 (15 op) opintojakson matematiikan sisältöjä, opiskelija ottaa asian puheeksi Ohjelmisto 1 opintojakson matematiikan opettajan kanssa heti opintojakson alussa.
 • Opiskelijan pitää näyttää opettajalle aiemmin suoritetusta opinnosta opintosuoritusote tai todistus.
 • Jos opettajat hyväksyy hyväksiluvun, opettaja merkitsee aineen suoritetuksi ja opiskelijan ei tarvitse osallistua aineen opetukseen.
 • Opettaja päättää merkitseekä hän hyväksiluvun H= hyväksytty -arvioinnilla vai alkuperäisellä numeerisella arvosanalla.
 • H= hyväksytty arviointi ei vaikuta opintojakson kokonaisarvosanaan eli H ei tarkoita samaa asiaa kuin arvosana 1.
 • Ensimmäisen opintovuoden kurssien osittaisissa hyväksiluvuissa ei tehdä erillistä hyväksilukuhakemusta. Opiskelija sopii menettelytavoista sen opettajan kanssa, jonka alueeseen aiemmin hankittu korkeakoulutasoinen osaaminen liittyy.

Hakeminen tutkinto-opiskelijaksi

Polkuopintojen 60 op suorittamisen jälkeen voit hakea Tieto-ja viestintätekniikan tutkinto-opiskelijaksi Haku Metropolian avoimen AMK opintojen perusteella -haussa.

 • Lue ohjeet tarkkaan ja laita haun päivämäärä itsellesi ylös kalenteriin.
 • Haku on kaksi kertaa vuodessa 1.5. ja 1.11. alkaen.
 • Voit tehdä hakemuksen vasta sen jälkeen, kun olet hyväksyttävästi suorittanut kaikki 1. vuoden opintojaksot yhteensä 60 op.
 • Haussa ei huomioida polkuopintojen opintojaksojen arvosanoja, haussa huomioidaan vain opintopistemäärä.
 • Arvosanoilla on merkitystä polkuopintojen loppuvaiheessa järjestetyssä pääainehaussa- ja valinnassa: lisätietoja pääainehausta Tieto-ja viestintätekniikan koulutuksen esittelysivulla.

Jos sinut hyväksytään haussa tutkinto-opiskelijaksi, aloitat tutkinto-opinnot toisen vuoden pääaineopinnoista.

Opinto-ohjaajasi

Ulla Forsström
ulla.forsstrom [at] metropolia.fi
Tieto-ja viestintätekniikan tutkinto-ohjelma

Ota tarvittaessa yhteyttä sähköpostitse, älä puhelimitse, kiitos! Ennen yhteydenottoa, tarkista löydätkö vastauksen kysymykseesi täältä: https://www.metropolia.fi/fi/opiskelu-metropoliassa/amk-tutkinnot/tieto…

Me Tieto-ja viestintätekniikan tutkinto-ohjelmassa emme hoida Metropolian avoimen AMK:n opiskeluun liittyviä käytönnön asioita. Löydät niistä tietoa avoimen AMK www-sivuilta, alla kooste.

Avoin AMK ohjeita