Hakuaika

Syksyllä 2021 aloitettaviin opintoihin kohdistuvan haun hakuaika alkaa 1.5.2021 klo 08:00.

Keväällä 2022 aloitettaviin opintoihin kohdistuvan haun hakuaika alkaa 1.11.2021 klo 08:00. 

Haun päättymisaika riippuu hakukohteena olevasta tutkinto-ohjelmasta ja löytyy kohdasta "tutkinto-ohjelmakohtaiset valintaperusteet". 

Koulutustarjonta

Syksyllä 2021 aloitettaviin opintoihin kohdistuvan haun koulutustarjonta ja aloituspaikat on julkaistu Opintopolussa.

Keväällä 2022 aloitettaviin opintoihin kohdistuvan haun koulutustarjonta ja aloituspaikat on julkaistu uudessa Opintopolussa

Seuraavat valintaperusteet koskevat hakua Metropolian avoimen AMK:n opintojen perusteella, jossa haetaan syyslukukaudella 2021 tai kevätlukukaudella 2022 alkavaa tutkinto-opiskelijan opinto-oikeutta.

Oikeudet tietojen muutoksiin pidätetään hakuajan alkuun saakka.

Yleiset valintaperusteet ja hakuohjeet

Kuka voi hakea?

Hakukelpoisuusehtojen tulee täyttyä todistettavasti jo hakuvaiheessa. Hakukelpoisuusvaatimukset ovat erilaiset AMK-tutkintoon ja ylempään AMK-tutkintoon haettaessa. Vain hakukelpoinen hakija voi tulla valituksi.

 • AMK-tutkinnot
  Hakukelpoisuus ammattikorkeakoulututkintoon johtavaan koulutukseen edellyttää, että hakija on suorittanut hakukohteena olevan tutkinto-ohjelman vaatiman määrän vastaavan tasoisia (AMK-tutkinto) opintoja Metropolia avoimessa AMK:ssa (*). Joissain poikkeustapauksissa hakukelpoisuus saattaa edellyttää Metropolian avoimessa AMK:ssa suoritettujen opintojen lisäksi muutakin, joka on mainittu kohdassa "Tutkinto-ohjelmakohtaiset valintaperusteet".

 • Ylemmät AMK-tutkinnot
  Hakukelpoisuus ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavaan koulutukseen edellyttää, että:
  • hakija on suorittanut hakukohteena olevan tutkinto-ohjelman vaatiman määrän vastaavan tasoisia (YAMK-tutkinto) opintoja Metropolia avoimessa AMK:ssa (*), ja
  • hakijalla on hakukohteena olevaan ylempään AMK-tutkintoon hakukelpoisuuden antava pohjakoulutus, ja
  • hakijalla on hakukohteena olevaan ylempään AMK-tutkintoon hakukelpoisuuden antava työkokemus.

*) Metropolian avoimen AMK:n opinnoiksi katsotaan Metropolian opintorekisteriin kirjatut opinnot, joita ei ole suoritettu tutkintoon johtavan koulutuksen opiskeluoikeudella.

Tarkista hakukohteesi hakukelpoisuusvaatimukset alta kohdasta "Tutkinto-ohjelmakohtaiset valintaperusteet".

Huom! Metropolian avoimessa AMK:ssa suoritettuihin opintoihin kohdistuu erilaisia vaatimuksia myös opiskelijavalintakriteereissä. Mitkä tahansa Metropolia avoimessa AMK:ssa suoritut opinnot eivät käy, vaan opiskelijavalintakriteereissä mainitaan, että hakukelpoisuuden antavien Metropolian avoimessa korkeakoulussa suoritettujen opintojen tulee olla hyväksiluettavissa hakukohteena olevaan tutkinto-ohjelmaan, kyseisen hakukohteena olevan tutkinto-ohjelman opetussuunnitelman mukaisesti. Aiempien opintojen hyväksiluettavuutta ei voida arvioida ennen hakemuksen saapumista, mutta hakija voi itse arvioida opintojensa vastaavuutta vertaamalla niitä hakukohteena olevan Metropolian tutkinto-ohjelman opetussuunnitelmaan. Lue lisää opiskelijavalintakriteereistä alla olevassa kohdassa "Mitä opiskelijavalinta edellyttää?".

Miten hakeminen tapahtuu?

Hakeminen tapahtuu sähköisellä Opintopolun hakulomakkeella. Hakija voi täyttää vain yhden hakemuksen ja hakea vain yhteen hakukohteeseen per hakuaika. Hakemuksella ilmoitetun hakukohteen, tai suuntautumis-/pääainetoiveen muuttaminen ei ole lähtökohtaisesti mahdollista enää hakemuksen lähettämisen jälkeen. Poikkeustapauksissa tieto voidaan kuitenkin hakijan pyynnöstä muuttaa, jos hakemusta ei ole ehditty vielä siirtää opiskelijavalinnan päätöksentekovaiheeseen.

Hakemus tulee lähettää hakuaikana, mutta vasta sitten, kun hakija täyttää hakukelpoisuus- ja opiskelijavalintakriteerit ja pystyy todistamaan sen virallisin dokumentein. Hakijoita kehotetaan kuitenkin hakemaan mahdollisimman pian hakukelpoisuusehtojen ja opiskelijavalintakriteerien täyttymisen jälkeen, koska opiskelupaikat täytetään hakemusten saapumisjärjestyksessä ja koska opintojen aloittaminen on vaikeampaa kesken lukukauden (hakijalla on oltava realistinen mahdollisuus suorittaa kohtuullinen määrä opintopisteitä ensimmäisen lukukauden aikana).

Hakuajat

 • hakuaika syyslukukaudella 2021 aloitettaville opinnoille: haku alkaa 1.5.2021 klo 8:00 ja päättyy kohdassa "tutkinto-ohjelmakohtaiset valintaperusteet" mainittuna ajankohtana. 
 • hakuaika kevätlukukaudella 2022 aloitettaville opinnoille: haku alkaa 1.11.2021 klo 8:00 ja päättyy kohdassa "tutkinto-ohjelmakohtaiset valintaperusteet" mainittuna ajankohtana. 

Hakuajan päättymispäivä on siis määritelty tutkinto-ohjelmakohtaisesti ja tulee tarkistaa hakukohteena olevan tutkinnon kohdalta alla olevassa kohdassa "tutkinto-ohjelmakohtaiset valintaperusteet". 

Hakemusliitteet

Hakemus tulee lähettää vasta sitten, kun hakija pystyy todistamaan hakukelpoisuutensa hakemuksen liitteeksi ladattavilla virallisilla dokumenteilla tai vastaavilla. Dokumentteja ei  kuitenkaan tarvitse lähettää niiden tietojen osalta, jotka näkyvät Metropolian opintorekisterissä tai valtakunnallisessa koulutustietojen tietovarannossa Koskessa, vaan todistusten sijaan riittää kun lähetät katseluoikeudet koulutustietoihisi. Löydät omat koulutustietosi Oma Opintopolku -palvelusta tutkintokohtaisesti. Koulutustietojen katseluoikeuksien antaminen tapahtuu Oma Opintopolku -palvelussa seuraavalla tavalla:

 1. valitse "jaa suoritustietojasi",
 2. valitse koulutuksen/koulutukset johon/joihin haluat antaa katseluoikeuden,
 3. tarkistan linkin voimassaolo (linkin tulee olla voimassa vähintään 6 kuukautta hakemuksen lähettämisestä), ja
 4. liitä saamasi linkki/linkit Opintopolun hakulomakkeelle. 

Metropolian opintorekisterissä näkyviä tietoja ei tarvitse todentaa millään tavalla.

Alla mainitut dokumentit tulee liittää hakemukselle ennen hakemuksen lähettämistä, tai viimeistään 7 päivän kuluessa hakemuksen lähettämisestä klo 15:00 mennessä:

 • AMK-tutkintoon hakevat:
  • lukuvuosimaksusta vapauttavat dokumentit (vaaditaan vain englanninkielisiin koulutuksiin haettaessa, jos hakija ei ole EU/ETA-maan kansalainen), ja
  • viralliset käännökset kaikista niistä dokumenteista, jotka eivät ole suomen, ruotsin tai englannin kielellä, ja
  • tutkinto-ohjelman mahdollisesti vaatimat muut liitteet kuten esim. CV:t, ennakkotehtävät, tutkinnot jne. (katso tutkinto-ohjelmakohtaiset valintaperusteet alla).

 

 • Ylempään AMK-tutkintoon hakevat:
  • todistukset ylempään AMK-tutkintoon vaadituista tutkinnoista täydennyksineen, tai linkki valtakunnalliseen koulutustietojen tietovarantoon, ja
  • työnantajan antamat työtodistukset (työsopimuksia ei huomioida) ylempään AMK-tutkintoon vaadituista työkokemuksesta sisältäen vähintään alla mainitut tiedot, ja
   • työsuhteen tarkka alkamis- ja päättymispäivä (jos työsuhde jatkuu edelleen, työnantajalta tulee pyytää väliaikainen työtodistus)
   • työnantajan yhteystiedot
   • työtehtävät
   • osa-aikatyön kohdalla työtunnit
  • yrittäjiltä yritysrekisteriote, sekä todistus, joka osoittaa, että hakija on tai on ollut YEL tai MYEL- vakuutettu. (YEL= yrittäjäeläkevakuutus, MYEL=viljelijöiden, metsätilallisten, kalastajien ja poronhoitajien sekä heidän perheenjäsentensä työeläkevakuutus, ulkomainen yrittäjyys todistetaan vastaavin virallisin dokumentein), ja
  • kopio henkilöllisyystodistuksesta, ja
  • lukuvuosimaksusta vapauttavat dokumentit (vaaditaan vain englanninkielisiin koulutuksiin haettaessa, jos hakija ei ole EU/ETA-maan kansalainen), ja
  • viralliset käännökset kaikista niistä dokumenteista, jotka eivät ole suomen, ruotsin tai englannin kielellä, ja
  • tutkinto-ohjelman mahdollisesti vaatimat muut liitteet kuten esim. CV:t, ennakkotehtävät, tutkinnot jne. (katso tutkinto-ohjelmakohtaiset valintaperusteet alla).

Jos vaadittuja liitteitä ja tietoja ei toimiteta määräaikaan mennessä, hakemus hylätään puutteellisena.

  Mitä opiskelijavalinta edellyttää?

  Opiskelijavalinta edellyttää, että:

  • hakija on todettu hakukelpoiseksi, ja
  • hakukelpoisuuden antavat Metropolian avoimessa AMK:ssa suoritetut opinnot ovat hyväksiluettavissa (*) hakukohteena olevaan tutkinto-ohjelmaan, kyseisen hakukohteena olevan tutkinto-ohjelman opetussuunnitelman mukaisesti, ja
  • henkilökohtainen opintosuunnitelma voidaan laatia niin, että valmistuminen normaali opiskeluvauhdilla (30 op per lukukaus / 60 op per lukuvuosi) on normiajassa (esim. 240 op = opiskeluaika 4 vuotta, 210 op = opiskeluaika 3,5 vuotta jne.) mahdollista hakukohteena olevan tutkinto-ohjelman opetussuunnitelman mukaisesti, ja
  • ryhmässä johon opiskelija voitaisiin aiempien opintojensa perusteella sijoittaa on tilaa, ja
  • hakemus saapuu riittävän ajoissa niin, että hakijalla on realistinen mahdollisuus suorittaa kohtuullinen määrää hakukohteena olevan tutkinto-ohjelman opetussuunnitelmaan soveltuvia opintoja lukukaudella, johon haku kohdistuu, ja
  • hakijalla on riittävä opetuskielen mukainen kielitaito (osoitukseksi riittävästä kielitaidosta voidaan katsoa se, että opiskelijavalinnan perusteena käytettävät opinnot ovat pääosin hakukohteena olevan tutkinto-ohjelman opetuskielellä tai suomenkielisten tutkinto-ohjelmien kohdalla se, että hakijan äidinkieli on suomi), ja
  • hakija täyttää tutkinto-ohjelmakohtaisissa valintaperusteissa mainitut muut opiskelijavalintakriteerit. 

  *) Aiempien opintojen hyväksiluettavuutta ei voida arvioida ennen hakemuksen saapumista, mutta hakija voi itse arvioida opintojensa vastaavuutta vertaamalla niitä hakukohteena olevan Metropolian tutkinto-ohjelman opetussuunnitelmaan.

  Lisäksi opiskelijavalinta edellyttää:

  • sosiaali- ja terveysalan opintoihin hakeneilta, että opiskelijaksi otettava on terveydentilaltaan ja toimintakyvyltään kykenevä opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin tai harjoitteluun, ja
  • bioanalytiikkaan hakeneilta hyvää näkökykyä erityisesti värien, yksityiskohtien erottamisen ja stereonäön osalta, joka tarkistetaan opintojen alussa.

  Opiskelijavalinta perutaan jos edellä mainitut terveydelliset vaatimukset eivät täyty. Katso lisätiedot terveydellisistä vaatimuksista Metropolian verkkosivuilla.

  Miten opiskelijavalinnat tehdään?

  Kyseisessä haussa on käytössä joustava valinta, jossa kaikki opiskelijavalintakriteerit täyttävät hakijat hyväksytään hakemusten saapumisjärjestyksessä kunnes haku päättyy tai aloituspaikat ovat täyttyneet. Olennaisinta joustavassa valinnassa on, että opiskelijavalintoja voidaan tehdä jo hakuaikana sitä mukaa kun hakemuksia saapuu, hakemusten käsittelyaika huomioiden (käsittelyajoista löytyy lisää tietoa seuraavassa kohdassa "Milloin opiskelijavalintapäätöksen saa?"). 

  Opiskelijavalinta edellyttää, että kaikki alla mainitut kriteerit täyttyvät:

  • yleiset hakukelpoisuuskriteerit, jotka ovat kuvattu kohdassa "Mitä hakukelpoisuus edellyttää?", ja
  • yleiset opiskelijavalintakriteerit, jotka on kuvattu kohdassa "Mitä opiskelijavalinta edellyttää?", ja
  • tutkinto-ohjelmakohtaiset hakukelpoisuus- ja opiskelijavalintakriteerit, jotka on kuvattu kohdassa "Tutkinto-ohjelmakohtaiset valintaperusteet".

  Opiskelijavalintapäätökset tehdään päätöksentekohetkellä hakemuksella ja sen liitteenä olevien tietojen perusteella. Annetun määräajan jälkeen toimitettuja tietoja tai liitteitä ei huomioida. Ammattikorkeakoulu voi purkaa valinnan, mikäli hakija on antanut hakemuksessaan virheellisiä tietoja. 

  Jos samasta paikasta kilpailee useampi täsmälleen samaan aikaan hakemuksen jättänyt hakija, hakijat voidaan tarvittaessa asettaa paremmuusjärjestykseen päätöksentekohetkellä todennettavissa olevan opintomenestyksen (suoritusten ja arvosanojen) perusteella.

  Hakeminen on mahdollista useamman erillishaun kautta samanaikaisesti. Jotta vältetään tilanne, jossa hakijalle tarjotaan useampi kuin yksi opiskelupaikka samaan tutkinto-ohjelmaan ja samalle lukukaudelle, muut kyseiseen tutkinto-ohjelmaan ja samalle lukukaudelle kohdistuvat hakemukset voidaan hylätä aiemmin tarjotun opiskelupaikan perusteella (yhden korkeakoulupaikan säännöksen mukaan hakija voi ottaa vastaan vain yhden korkeakoulututkintoon johtavan opiskelupaikan per lukukausi). Näissä tapauksissa päätös siitä missä haussa hakija valitaan, tehdään kuitenkin aina sen perusteella mikä on hakijalle edullisin vaihtoehto.

  Milloin opiskelijavalintapäätöksen saa?

  Olennaisinta joustavassa valinnassa on, että opiskelijavalintoja voidaan tehdä jo hakuaikana sitä mukaa kun hakemuksia saapuu. Opiskelijavalintapäätös lähetetään hakijan hakulomakkeella ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen opiskelija- ja hakijapalveluiden toimesta. Joustavassa valinnassa pyritään siihen, että hakija saa valintapäätöksen mahdollisimman nopeasti, mutta se kuinka nopeasti opiskelijavalintapäätöksen saa, riippuu useasta eri tekijästä kuten esimerkiksi:

  • hakemuksella mahdollisesti ilmenevistä puutteista tai epäselvyyksistä,
  • ajankohdasta jolloin hakemus jätetään (opiskelijavalintapäätöksiä ei joissain tapauksissa tehdä lainkaan loma-aikoina, joita ovat yleensä kesäkuun puolivälistä elokuun puoliväliin, sekä vuoden viimeinen ja vuoden ensimmäinen viikko),
  • käsiteltävien hakemusten määrästä (hakemuksen käsittelyaika voi pidentyä esimerkiksi hetkellisesti suuremmasta vastaanottamiemme hakemusten lukumäärästä), ja
  • tutkinto-ohjelman valintaperusteista (hakemuksen käsittelyaika voi pidentyä jos opiskelijavalinta edellyttää esimerkiksi ennakkotehtävän arviointia tai valintakokeen järjestämistä).

  Opiskelijavalintapäätöksen saaminen voi kestää joissain tapauksissa yli kaksikin kuukautta (esimerkiksi jos hakemus lähetetään juuri loma-ajan alettua), mutta käsittelyaika voi olla myös huomattavasti tätä lyhyempi. Hakijan tulee seurata sähköpostiaan säännöllisesti, sillä jos opiskelijavalintapäätös on myönteinen, opiskelupaikka tulee ottaa vastaan viimeistään 7 vuorokauden kuluessa opiskelijavalinnan tuloksen julkaisusta klo 15:00 mennessä. Lisätietoja opiskelupaikan vastaanottamisesta löydät alta kohdasta opiskelupaikan vahvistaminen.

  Jos opiskelijavalinnassa ja valintaperusteiden soveltamisessa on mielestäsi tapahtunut virhe, voit vaatia siihen kirjallisesti oikaisua 14 vuorokauden kuluessa opiskelijavalinnan tuloksen julkistamisesta. Tutustu ensin kyseisen hakukohteen valintaperusteisiin ja ota tämän jälkeen tarvittaessa yhteyttä Metropolian opiskelija- ja hakijapalveluihin. Sinun on mahdollista tehdä edellä mainittuna määräaikana kirjallinen, yksilöity oikaisuvaatimus, joka tulee toimittaa määräajassa Metropolia Ammattikorkeakoulun kirjaamoon, ks. oikaisupyyntöohje.

  Miten vahvistan opiskelupaikkani?

  Yhden korkeakoulupaikan säännöksen mukaan hakija voi ottaa vastaan vain yhden korkeakoulututkintoon johtavan opiskelupaikan per lukukausi.

  Opiskelupaikan vahvistamista koskevat ohjeet lähetetään opiskelijavalintapäätöksen liitteenä. Opiskelupaikan vahvistaminen edellyttää seuraavia toimenpiteitä opiskelupaikan vastaanoton määräaikaan mennessä (7 vuorokautta opiskelijavalintapäätöksen julkaisusta klo 15:00):

  1. Opiskelupaikan vastaanotto (saat sähköpostia kun sinulla on opiskelupaikka vastaanotettavissa)
  2. Lukuvuosimaksun maksaminen (koskee vain maksuvelvollisia)
  3. Ilmoittautuminen lukuvuodelle (poissaolevaksi voi ilmoittautua ainoastaan lakisääteisistä syystä)
  4. Ensimmäisen vuoden poissaoloon oikeuttavien dokumenttien toimittaminen (koskee vain poissaolevaksi ilmoittautuneita)
  5. Terveydentilaselvityksen toimittaminen (koskee vain sosiaali- ja terveysalalle hakevia, jotka ovat ilmoittaneet hakemuksella terveydellisen esteen)
  6. Opiskelijasopimuksen (Student Agreement pdf) allekirjoittaminen ja palauttaminen (koskee vain vieraskieliseen koulutukseen valittuja opiskelijoita jotka eivät ole EU/ETA-maiden kansalaisia)

  Tarkempia ohjeita alla.

  Opiskelupaikan vastaanotto

  Yhden korkeakoulupaikan säännöksen mukaan hakija voi ottaa vastaan vain yhden korkeakoulututkintoon johtavan opiskelupaikan per lukukausi.

  Opiskelupaikka tulee ottaa vastaan sähköisesti Opintopolku-järjestelmässä määräaikaan mennessä. Opiskelija saa tarkemmat ohjeet opiskelupaikan vastaanottoon sähköpostitse. Jos opiskelupaikkaa ei oteta vastaan annettuun määräaikaan mennessä, opiskelupaikka peruuntuu.

  Opiskelupaikan vastaanoton määräajat ovat:

  • Syyslukukaudella 2021 alkava opiskeluoikeus:
   • viimeistään 9.7.2021 hyväksytyillä paikan vastaanoton määräaika on 16.7.2021 klo 15:00
   • 9.7.2021 jälkeen hyväksytyillä paikan vastaanoton määräaika on 7 päivän kuluttua opiskelijavalintapäätöksen julkaisusta klo 15:00
     
  • Kevätlukukaudella 2022 alkava opiskeluoikeus:
   • viimeistään 26.11.2021 hyväksytyillä paikan vastaanoton määräaika on 3.12.2021 klo 15:00
   • 26.11.2021 jälkeen hyväksytyillä paikan vastaanoton määräaika on 7 päivän kuluttua opiskelijavalintapäätöksen julkaisusta klo 15:00

  Opiskelupaikan vastaanotto on sitova, eikä sitä voi muuttaa sitä myöhemmin. Sitova vastaanotto estää ottamasta vastaan muita korkeakoulututkintoon johtavia opiskelupaikkoja lukukauden aikana (katso yhden korkeakoulupaikan säännös osoitteessa Opintopolku.fi). Sitova vastaanotto tarkoittaa myös sitä, että hakija ei ole jatkossa enää ensikertalainen osoitteessa Opintopolku.fi kuvatulla tavalla (Ammattikorkeakoululaki 932/2014 28 b §).

  Lukukausimaksun maksaminen

  Ammattikorkeakoulun on perittävä lukuvuosimaksu muuhun kuin suomen- tai ruotsinkieliseen ammattikorkeakoulututkintoon tai ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavaan koulutukseen hyväksytyltä opiskelijalta (Ammattikorkeakoululaki 932/2014 13 a §). Maksua ei kuitenkaan peritä, jos hakijalla on esittää lukukauden ensimmäisenä päivänä (1.8. tai 1.1.) voimassa oleva/ollut lukuvuosimaksusta vapauttava dokumentti.

  Lukukausimaksu peritään koko lukukaudelta opiskeluoikeuden alkamisajankohdasta riippumatta. Lukuvuosimaksuvelvollisen kannattaa siis lähettää hakemuksensa heti hakuajan alussa, jotta opintojen aloitus olisi mahdollista heti lukukauden alusta.

  Metropolian lukukausimaksuja koskevat tarkemmat ohjeet löytyvät Metropolian verkkosivuilta.

  Ilmoittautuminen lukuvuodelle

  Opiskelijaksi hyväksytyn, joka on ilmoittanut ottavansa vastaan opiskelupaikan, tulee ammattikorkeakoulun määräämällä tavalla ilmoittautua lukuvuodelle läsnä tai poissaolevaksi, minkä jälkeen hänet merkitään opiskelijaksi (Ammattikorkeakoululaki 932/2014 29 §).

  Opiskelijavalinnan yhteydessä tapahtuva lukuvuodelle ilmoittautuminen tapahtuu sähköisesti opiskelupaikan vastaanoton yhteydessä Opintopolussa näkyvän erillisen ilmoittautumislinkin kautta. Jos opiskelija ei ilmoittaudu ilmoittautumisajan päättymiseen mennessä, hänet kirjataan automaattisesti läsnä olevaksi ensimmäiselle lukuvuodelle.

  Huom! Ensimmäisen vuoden opiskelija voi ilmoittautua poissaolevaksi ainoastaan lakisääteisistä syistä (Ammattikorkeakoululaki 932/2014 29 §). Jos opiskelija ilmoittautuu poissaolevaksi, hänen tulee toimittaa opiskelupaikan vastaanoton määräaikaan mennessä todistus poissaolon syystä Metropolian verkkosivuilla olevan erillisohjeen mukaisesti.

  Mikäli opiskelupaikan vastaanottanut ei tee lukuvuosi-ilmoittautumista ensimmäiselle vuodelle määräaikaan mennessä, merkitään hänet ammattikorkeakoulun toimesta läsnäolevaksi opiskelijaksi. 

  Terveydelliset vaatimukset

  Sosiaali- ja terveysalan korkeakouluopinnoissa on alaikäisten turvallisuutta, potilas- ja asiakasturvallisuutta tai liikenteen turvallisuutta koskevia vaatimuksia, jotka rajoittavat opiskelijaksi ottamista. Opiskelijavalinta edellyttää, että opiskelijaksi otettava on terveydentilaltaan ja toimintakyvyltään kykenevä opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin tai harjoitteluun. Mikäli hakija on ilmoittanut terveydellisen esteen tai vastaavan hakemuksellaan, opiskelijavalinta on ehdollinen, kunnes selvitys mahdollisista terveydellisistä esteistä on tehty. 

  Bioanalytiikkaan hakeneilta edellytetään hyvää näkökykyä erityisesti värien, yksityiskohtien erottamisen ja stereonäön osalta. Opiskelijoilta vaaditaan todistus ammatin edellyttämästä näkökyvystä ennen opintojen alkamista. Opiskelijavalinta on ehdollinen, kunnes todistus ammatin edellyttämästä näkökyvystä on toimitettu.

  Lisätiedot terveydellisistä vaatimuksista löytyvät Metropolian verkkosivuilla.

  Student Agreement -sopimus

  Opiskelijasopimus (Student Agreement pdf) koskee vain englanninkielisiin tutkintoon johtaviin koulutuksiin valittuja henkilöitä, jotka eivät ole EU-ETA-maiden kansalaisia. Muiden ei tarvitse allekirjoittaa sopimusta. Opiskelijasopimus koskee Metropolian ammattikorkeakoulun lukukausimaksuja ja apurahoja, sekä täsmentää kaikkien osapuolten oikeudet ja velvollisuudet sekä ehdot, joiden mukaisesti opiskelija voi saada lukuvuosimaksuihin liittyvän apurahan.

  Mistä saan tietoa opintojen aloitukseen liittyen?

  Opintojen aloitukseen liittyvät ohjeet lähetetään opiskelijaksi hyväksytyille opiskelijavalintapäätöksen liitteenä hakulomakkeella ilmoitettuun sähköpostiosoitteeseen. Lisäksi Metropolian verkkosivuilta löytyy yleistä tietoa esim. asumisesta, opintototuesta ym. opiskeluun liittyvistä asioista. Kuvallinen henkilöllisyystodistus on tärkeää olla mukana opintoja aloittaessasi. Ota mukaasi pankkitunnukset tai mobiilivarmenne käyttäjätunnuksen ja salasanan hakemista varten.

  Opiskeluoikeusaika

  Opiskeluoikeusaika alkaa hakemuksen lähettämisajankohdasta riippuen joko syyslukukaudella (1.8. - 31.12.) tai kevätlukukaudella (1.1. - 31.7.). Opiskeluoikeuden alkamispäivä on aina lukukauden ensimmäinen päivä (1.8. tai 1.1.) paitsi jos opiskelija ottaa opiskelupaikan vastaan vasta tämän jälkeen, jolloin opiskeluoikeuden alkamispäivä on se päivä jona opiskelija otti kyseisen opiskelupaikan vastaan. Opiskeluoikeusajan pituus määräytyy tutkinnon laajuuden perusteella (240 op = 4 vuotta, 210 op = 3,5 vuotta jne.).

  Opiskelutodistukset, opiskelija-alennukset jne.

  Opiskelutodistukset, opiskelija-alennukset, tunnukset jne. ovat saatavilla opiskelija- ja hakijapalveluista opiskeluoikeusajan ensimmäisestä päivästä lähtien edellyttäen, että kaikki opiskelupaikan vahvistamisen edellyttämät muodollisuudet on hoidettu ja opiskelijatiedot ovat siirtyneet Metropolian opiskelijahallintojärjestelmään. Opiskelijaetuudet saa nopeiten käyttöön lataamalla puhelimeen Tuudo-sovelluksen, joka sisältää muun muassa digitaalisen opiskelijakortin, jolla saat esim. opiskelijahintaista lounasta, sekä alennukset VR:n, Matkahuollon ja HSL:n palveluista.

  Terveydenhoitomaksun maksaminen

  Vuodesta 2021 alkaen ammattikorkeakoulututkintoa tai ylempää ammattikorkeakoulututkintoa suorittavat opiskelijat ovat oikeutettuja Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön eli YTHS:n palveluihin. Sinulle ei lähetetä laskua, vaan korkeakouluopiskelijan terveydenhoitomaksu pitää maksaa Kelalle oma-aloitteisesti. Terveydenhoitomaksun eräpäivä määräytyy sen mukaisesti, milloin ilmoittaudut läsnä olevaksi. Näin maksat korkeakouluopiskelijan terveydenhoitomaksun. Lue lisää YTHS:n palveluista.

  Tutkinto-ohjelmakohtaiset valintaperusteet 

  Alla on kuvattu tutkinto-ohjelmakohtaisesti hakuajat ja opiskelijavalintakriteerit. Muilta osin opiskelijavalinnoissa noudatetaan yllä mainittuja yleisiä valintaperusteita ja hakuohjeita.

  Apuvälineteknikko (AMK), apuvälinetekniikka

  Hakuaika

  • Syksyllä 2021 alkavat opinnot: 1. - 31.5.2021 klo 15:00
  • Keväällä 2022 alkavat opinnot: ei mukana haussa


  Hakukelpoisuuskriteerit

  Hakijan tulee olla suorittanut hakemuksen lähettämishetkellä vähintään 55 opintopistettä vastaavan tasoisia (AMK-tutkinto) opintoja Metropolian avoimessa AMK:ssa. Muilta osin hakukelpoisuusehdot noudattavat yleisiä valintaperusteita (kts. yllä oleva kohta Kuka voi hakea?).

  Opiskelijavalintakriteerit

  Opiskelijavalinta tapahtuu yleisten valintaperusteiden mukaisesti (kts. yllä oleva kohta Mitä opiskelijavalinta edellyttää?)

  Bioanalyytikko (AMK), bioanalytiikka, monimuotototeutus

  Hakuaika

  Hakukelpoisuuskriteerit

  Hakijan tulee olla suorittanut hakemuksen lähettämishetkellä vähintään 45 opintopistettä vastaavan tasoisia (AMK-tutkinto) opintoja Metropolian avoimessa AMK:ssa. Muilta osin hakukelpoisuusehdot noudattavat yleisiä valintaperusteita (kts. yllä oleva kohta Kuka voi hakea?).

  Opiskelijavalintakriteerit

  Opiskelijavalinta edellyttää yleisissä valintaperusteissa mainittujen kriteerien (kts. yllä oleva kohta Mitä opiskelijavalinta edellyttää?) lisäksi, että hakukelpoisuuden edellyttämät opinnot ovat korkeintaan 5 vuotta vanhoja.

  Bioanalyytikko (AMK), bioanalytiikka, päivätoteutus

  Hakuaika

  • Syksyllä 2021 alkavat opinnot: 1. - 31.5.2021 klo 15:00
  • Keväällä 2022 alkavat opinnot: ei mukana haussa

  Hakukelpoisuuskriteerit

  Hakijan tulee olla suorittanut hakemuksen lähettämishetkellä vähintään 45 opintopistettä vastaavan tasoisia (AMK-tutkinto) opintoja Metropolian avoimessa AMK:ssa. Muilta osin hakukelpoisuusehdot noudattavat yleisiä valintaperusteita (kts. yllä oleva kohta Kuka voi hakea?).

  Opiskelijavalintakriteerit

  Opiskelijavalinta edellyttää yleisissä valintaperusteissa mainittujen kriteerien (kts. yllä oleva kohta Mitä opiskelijavalinta edellyttää?) lisäksi, että hakukelpoisuuden edellyttämät opinnot ovat korkeintaan 5 vuotta vanhoja.

  Ensihoitaja (AMK), päivätoteutus - syyslukukaudella 2020 aloitettujen polkuopintojen perusteella hakevat

  Hakuaika

  • Syksyllä 2021 alkavat opinnot: 1.5. - 31.10.2021 klo 15:00
  • Keväällä 2022 alkavat opinnot: ei mukana haussa

  Huom! Kyseiseen ensihoitaja (AMK) päivätoteutukseen haetaan Opintopolussa hoitotyön yhteisellä hakukohteella nimeltä "Haku Metropolian avoimen AMK:n opintojen perusteella: sosiaali- ja terveysala (AMK), hoitotyön päivä-ja monimuotototeutukset (syyslukukaudella 2020 aloitettujen polkuopintojen perusteella hakevat)". Ohjelma (ensihoito / kätilötyö / terveydenhoitotyö / sairaanhoitotyö) ja toteutus (päivä-/monimuotototeutus) ilmoitetaan hakulomakkeella.

  Hakukelpoisuuskriteerit

  Hakijan tulee olla suorittanut hakemuksen lähettämishetkellä vähintään 45 opintopistettä vastaavan tasoisia (AMK-tutkinto) opintoja Metropolian avoimessa AMK:ssa. Muilta osin hakukelpoisuusehdot noudattavat yleisiä valintaperusteita (kts. yllä oleva kohta Kuka voi hakea?).

  Opiskelijavalintakriteerit

  Opiskelijavalinta edellyttää yleisissä valintaperusteissa mainittujen kriteerien (kts. yllä oleva kohta Mitä opiskelijavalinta edellyttää?) lisäksi, että hakukelpoisuuden edellyttämät opinnot:

  • ovat hakukohteena olevan tutkinto-ohjelman omia polkuopintoja, ja
  • on suoritettu siten, että opinnot ovat alkaneet syyslukukaudella 2020.

  Ensihoitaja (AMK), päivätoteutus - kevätlukukaudella 2021 aloitettujen polkuopintojen perusteella hakevat

  Hakuaika

  Huom! Kyseiseen ensihoitaja (AMK) päivätoteutukseen haetaan Opintopolussa hoitotyön yhteisellä hakukohteella nimeltä "Haku Metropolian avoimen AMK:n opintojen perusteella: sosiaali- ja terveysala (AMK), hoitotyön päivä-ja monimuotototeutukset (kevätlukukaudella 2021 aloitettujen polkuopintojen perusteella hakevat)". Ohjelma (ensihoito / kätilötyö / terveydenhoitotyö / sairaanhoitotyö) ja toteutus (päivä-/monimuotototeutus) ilmoitetaan hakulomakkeella.

  Hakukelpoisuuskriteerit

  Hakijan tulee olla suorittanut hakemuksen lähettämishetkellä vähintään 45 opintopistettä vastaavan tasoisia (AMK-tutkinto) opintoja Metropolian avoimessa AMK:ssa. MMuilta osin hakukelpoisuusehdot noudattavat yleisiä valintaperusteita (kts. yllä oleva kohta Kuka voi hakea?).

  Opiskelijavalintakriteerit

  Opiskelijavalinta edellyttää yleisissä valintaperusteissa mainittujen kriteerien (kts. yllä oleva kohta Mitä opiskelijavalinta edellyttää?) lisäksi, että hakukelpoisuuden edellyttämät opinnot:

  • ovat hakukohteena olevan tutkinto-ohjelman omia polkuopintoja (TERVEYSAP21K-ryhmän opintoja), ja
  • on suoritettu siten, että opinnot ovat alkaneet kevätlukukaudella 2021 tai sen jälkeen.

  Ensihoitaja (AMK), päivätoteutus - syyslukukaudella 2021 aloitettujen polkuopintojen perusteella hakevat

  Hakuaika

  Huom! Kyseiseen ensihoitaja (AMK) päivätoteutukseen haetaan Opintopolussa hoitotyön yhteisellä hakukohteella nimeltä "Haku Metropolian avoimen AMK:n opintojen perusteella: sosiaali- ja terveysala (AMK), hoitotyön päivä-ja monimuotototeutukset (syyslukukaudella 2021 aloitettujen polkuopintojen perusteella hakevat)". Ohjelma (ensihoito / kätilötyö / terveydenhoitotyö / sairaanhoitotyö) ja toteutus (päivä-/monimuotototeutus) ilmoitetaan hakulomakkeella.

  Hakukelpoisuuskriteerit

  Hakijan tulee olla suorittanut hakemuksen lähettämishetkellä vähintään 45 opintopistettä vastaavan tasoisia (AMK-tutkinto) opintoja Metropolian avoimessa AMK:ssa. Muilta osin hakukelpoisuusehdot noudattavat yleisiä valintaperusteita (kts. yllä oleva kohta Kuka voi hakea?).

  Opiskelijavalintakriteerit

  Opiskelijavalinta edellyttää yleisissä valintaperusteissa mainittujen kriteerien (kts. yllä oleva kohta Mitä opiskelijavalinta edellyttää?) lisäksi, että hakukelpoisuuden edellyttämät opinnot:

  • ovat hakukohteena olevan tutkinto-ohjelman omia polkuopintoja (TERVEYSAP21S-ryhmän opintoja), ja
  • on suoritettu siten, että opinnot ovat alkaneet syyslukukaudella 2021.

  Fysioterapeutti (AMK), fysioterapia

  Hakuaika

  Hakukelpoisuuskriteerit

  Hakijan tulee olla suorittanut hakemuksen lähettämishetkellä vähintään 50 opintopistettä vastaavan tasoisia (AMK-tutkinto) opintoja Metropolian avoimessa AMK:ssa. Muilta osin hakukelpoisuusehdot noudattavat yleisiä valintaperusteita (kts. yllä oleva kohta Kuka voi hakea?).

  Opiskelijavalintakriteerit

  Opiskelijavalinta edellyttää yleisissä valintaperusteissa mainittujen kriteerien (kts. yllä oleva kohta Mitä opiskelijavalinta edellyttää?) lisäksi, että hakukelpoisuuden edellyttämät opinnot ovat Metropolian fysioterapian opetussuunnitelman mukaisia avoimen AMK:n polkuopintoja.

  Geronomi (AMK), vanhustyö

  Hakuaika

  Hakukelpoisuuskriteerit

  Hakijan tulee olla suorittanut hakemuksen lähettämishetkellä vähintään 45 opintopistettä vastaavan tasoisia (AMK-tutkinto) opintoja Metropolian avoimessa AMK:ssa. Muilta osin hakukelpoisuusehdot noudattavat yleisiä valintaperusteita (kts. yllä oleva kohta Kuka voi hakea?).

  Opiskelijavalintakriteerit

  Opiskelijavalinta edellyttää yleisissä valintaperusteissa mainittujen kriteerien (kts. yllä oleva kohta Mitä opiskelijavalinta edellyttää?) lisäksi, että hakukelpoisuuden edellyttämät opinnot ovat hakukohteena olevan tutkinto-ohjelman omia opintoja.

  Insinööri (AMK), ajoneuvotekniikka

  Hakuaika

  Hakukelpoisuuskriteerit

  Hakijan tulee olla suorittanut hakemuksen lähettämishetkellä vähintään 30 opintopistettä vastaavan tasoisia (AMK-tutkinto) opintoja suomalaisessa korkeakoulussa. Muilta osin hakukelpoisuusehdot noudattavat yleisiä valintaperusteita (kts. yllä oleva kohta Kuka voi hakea?).

  Opiskelijavalintakriteerit

  Opiskelijavalinta tapahtuu yleisten valintaperusteiden mukaisesti (kts. yllä oleva kohta Mitä opiskelijavalinta edellyttää?). 

   

  Insinööri (AMK), bio- ja kemiantekniikka

  Hakuaika

  Hakukelpoisuuskriteerit

  Hakijan tulee olla suorittanut hakemuksen lähettämishetkellä vähintään 55 opintopistettä vastaavan tasoisia (AMK-tutkinto) opintoja Metropolian avoimessa AMK:ssa. Muilta osin hakukelpoisuusehdot noudattavat yleisiä valintaperusteita (kts. yllä oleva kohta Kuka voi hakea?).

  Opiskelijavalintakriteerit

  Opiskelijavalinta edellyttää yleisissä valintaperusteissa mainittujen kriteerien (kts. yllä oleva kohta Mitä opiskelijavalinta edellyttää?) lisäksi, että:

  • hakukelpoisuuden edellyttämät opinnot korvaavat 55 op hakukohteena olevan tutkinto-ohjelman ensimmäisen vuoden opinnoista Metropolian opetussuunnitelman mukaisesti, ja
  • hakija suorittaa valintakokeen hyväksytysti (arviointi asteikolla 0-12 pistettä, alin hyväksytty pistemäärä 6).

  Valintakoe

  Valintakokeeseen (= haastattelu) kutsutaan kaikki hakukelpoisuuskriteerit täyttävät hakijat.

  Insinööri (AMK), Electronics

  Hakuaika

  Hakukelpoisuuskriteerit

  Hakijan tulee olla suorittanut hakemuksen lähettämishetkellä vähintään 30 opintopistettä vastaavan tasoisia (AMK-tutkinto) opintoja Metropolian avoimessa AMK:ssa. Muilta osin hakukelpoisuusehdot noudattavat yleisiä valintaperusteita (kts. yllä oleva kohta Kuka voi hakea?).

  Opiskelijavalintakriteerit

  Opiskelijavalinta edellyttää yleisissä valintaperusteissa mainittujen kriteerien (kts. yllä oleva kohta Mitä opiskelijavalinta edellyttää?) lisäksi, että hakukelpoisuuden edellyttämät opinnot korvaavat 30 op hakukohteena olevan tutkinto-ohjelman ensimmäisen vuoden opinnoista Metropolian opetussuunnitelman mukaisesti.

  Insinööri (AMK), energia- ja ympäristötekniikka

  Hakuaika

  Hakukelpoisuuskriteerit

  Hakijan tulee olla suorittanut hakemuksen lähettämishetkellä vähintään 50 opintopistettä vastaavan tasoisia (AMK-tutkinto) opintoja Metropolian avoimessa AMK:ssa. Muilta osin hakukelpoisuusehdot noudattavat yleisiä valintaperusteita (kts. yllä oleva kohta Kuka voi hakea?).

  Opiskelijavalintakriteerit

  Opiskelijavalinta edellyttää yleisissä valintaperusteissa mainittujen kriteerien (kts. yllä oleva kohta Mitä opiskelijavalinta edellyttää?) lisäksi, että hakukelpoisuuden edellyttämät opinnot:

  • vastaavat esitietovaatimusten osalta aloittamishetkellä alkavia toteutuksia, jos opintojen aloitus ei ajoitu lukukauden alkuun, ja
  • korvaavat 50 op hakukohteena olevan tutkinto-ohjelman ensimmäisen vuoden opinnoista Metropolian opetussuunnitelman mukaisesti.

  Insinööri (AMK), konetekniikka

  Hakuaika

  Hakukelpoisuuskriteerit

  Hakijan tulee olla suorittanut hakemuksen lähettämishetkellä vähintään 30 opintopistettä vastaavan tasoisia (AMK-tutkinto) opintoja suomalaisessa korkeakoulussa. Muilta osin hakukelpoisuusehdot noudattavat yleisiä valintaperusteita (kts. yllä oleva kohta Kuka voi hakea?).

  Opiskelijavalintakriteerit

  Opiskelijavalinta tapahtuu yleisten valintaperusteiden mukaisesti (kts. yllä oleva kohta Mitä opiskelijavalinta edellyttää?). 

  Insinööri (AMK), maanmittaustekniikka

  Hakuaika

  Hakukelpoisuuskriteerit

  Hakijan tulee olla suorittanut hakemuksen lähettämishetkellä vähintään 30 opintopistettä vastaavan tasoisia (AMK-tutkinto) opintoja Metropolian avoimessa AMK:ssa. Muilta osin hakukelpoisuusehdot noudattavat yleisiä valintaperusteita (kts. yllä oleva kohta Kuka voi hakea?).

  Opiskelijavalintakriteerit

  Opiskelijavalinta tapahtuu yleisten valintaperusteiden mukaisesti (kts. yllä oleva kohta Mitä opiskelijavalinta edellyttää?)

  Insinööri (AMK), rakennustekniikka

  Hakuaika

  Hakukelpoisuuskriteerit

  Hakijan tulee olla suorittanut hakemuksen lähettämishetkellä vähintään 30 opintopistettä vastaavan tasoisia (AMK-tutkinto) opintoja Metropolian avoimessa AMK:ssa. Muilta osin hakukelpoisuusehdot noudattavat yleisiä valintaperusteita (kts. yllä oleva kohta Kuka voi hakea?).

  Opiskelijavalintakriteerit

  Opiskelijavalinta edellyttää yleisissä valintaperusteissa mainittujen kriteerien (kts. yllä oleva kohta Mitä opiskelijavalinta edellyttää?) lisäksi, että hakukelpoisuuden edellyttämät opinnot ovat hakukohteena olevan tutkinto-ohjelman omia polkuopintoja. Suuntautumisvaihtoehto päätetään opiskelijavalintojen yhteydessä aiempien opintojen perusteella.

  Insinööri (AMK), sähkö- ja automaatiotekniikka

  Hakuaika

  Hakukelpoisuuskriteerit

  Hakijan tulee olla suorittanut hakemuksen lähettämishetkellä vähintään 30 opintopistettä vastaavan tasoisia (AMK-tutkinto) opintoja Metropolian avoimessa AMK:ssa. Muilta osin hakukelpoisuusehdot noudattavat yleisiä valintaperusteita (kts. yllä oleva kohta Kuka voi hakea?).

  Opiskelijavalintakriteerit

  Opiskelijavalinta edellyttää yleisissä valintaperusteissa mainittujen kriteerien (kts. yllä oleva kohta Mitä opiskelijavalinta edellyttää?) lisäksi, että hakija on suorittanut:

  • joko soveltuvan pohjakoulutuksen (sähkö- ja automaatiotekniikan ammatillisen perustutkinto), sekä vähintään 30 op Metropolian avoimen AMK:n väyläopintoja (= toisen asteen oppilaitosyhteistyö),
  • tai vähintään 45 op Metropolian avoimen AMK:n opintoja jotka voidaan hyväksilukea hakukohteena olevan tutkinto-ohjelman ensimmäisen vuoden opinnoiksi Metropolian opetussuunnitelman mukaisesti.

  Insinööri (AMK), talotekniikka

  Hakuaika

  Hakukelpoisuuskriteerit

  Hakijan tulee olla suorittanut hakemuksen lähettämishetkellä vähintään 30 opintopistettä vastaavan tasoisia (AMK-tutkinto) opintoja Metropolian avoimessa AMK:ssa. Muilta osin hakukelpoisuusehdot noudattavat yleisiä valintaperusteita (kts. yllä oleva kohta Kuka voi hakea?).

  Opiskelijavalintakriteerit

  Opiskelijavalinta edellyttää yleisissä valintaperusteissa mainittujen kriteerien (kts. yllä oleva kohta Mitä opiskelijavalinta edellyttää?) lisäksi, että hakukelpoisuuden edellyttämät opinnot ovat hakukohteena olevan tutkinto-ohjelman omia avoimen opintoja. Suuntautumisvaihtoehto päätetään opiskelijavalintojen yhteydessä aiempien opintojen perusteella.

  Insinööri (AMK), tieto- ja viestintätekniikka, monimuotototeutus

  Hakuaika

  Hakukelpoisuuskriteerit

  Hakijan tulee olla suorittanut hakemuksen lähettämishetkellä suosituksessa mainitun opintopistemäärän sijaan vähintään 120 opintopistettä kyseisen koulutuksen omia non-stop polkuopintoja Metropolian avoimessa AMK:ssa. Muilta osin hakukelpoisuusehdot noudattavat valintaperustesuosituksessa mainittua. Muilta osin hakukelpoisuusehdot noudattavat yleisiä valintaperusteita (kts. yllä oleva kohta Kuka voi hakea?).

  Opiskelijavalintakriteerit

  Opiskelijavalinta tapahtuu yleisten valintaperusteiden mukaisesti (kts. yllä oleva kohta Mitä opiskelijavalinta edellyttää?)

  Insinööri (AMK), tieto- ja viestintätekniikka, päivätoteutus

  Hakuaika

  Opinnot voi aloittaa joko syyslukukauden alussa (elokuu) tai kevätlukukauden alussa (tammikuu), ei kesken lukukausien. Hakemusten käsittely, valintapäätösten tekeminen, opiskelupaikan vastaanottamiseen liittyvät menettelytavat ja tutkinto-opiskelupaikan saaneen opiskelijan virallisten tietojen vieminen opiskelijarekisteriin (OMA) kestävät jonkin aikaa. Hae paikkaa ajoissa, ettei opintojen alkaminen lukukauden alussa vaarannu. 

  Hakukelpoisuuskriteerit

  Hakijan tulee olla suorittanut hakemuksen lähettämishetkellä vähintään 60 opintopistettä vastaavan tasoisia (AMK-tutkinto) opintoja Metropolian avoimessa AMK:ssa. Muilta osin hakukelpoisuusehdot noudattavat yleisiä valintaperusteita (kts. yllä oleva kohta Kuka voi hakea?).

  Opiskelijavalintakriteerit

  Opiskelijavalinta tapahtuu yleisten valintaperusteiden mukaisesti (kts. yllä oleva kohta Mitä opiskelijavalinta edellyttää?)

  Insinööri (AMK), tuotantotalous

  Hakuaika

  • Syksyllä 2021 alkavat opinnot: 1.5. - 13.6.2021 klo 15:00
  • Keväällä 2022 alkavat opinnot: ei mukana haussa

  Hakukelpoisuuskriteerit

  Hakijan tulee olla suorittanut hakemuksen lähettämishetkellä vähintään 60 opintopistettä vastaavan tasoisia (AMK-tutkinto) opintoja Metropolian avoimessa AMK:ssa. Muilta osin hakukelpoisuusehdot noudattavat yleisiä valintaperusteita (kts. yllä oleva kohta Kuka voi hakea?).

  Opiskelijavalintakriteerit

  Opiskelijavalinta edellyttää yleisissä valintaperusteissa mainittujen kriteerien (kts. yllä oleva kohta Mitä opiskelijavalinta edellyttää?) lisäksi, että hakukelpoisuuden edellyttämät opinnot ovat hyväksiluettavissa hakukohteena olevan tutkinto-ohjelman perusopintoihin Metropolian opetussuunnitelman mukaisesti. Pääaine määräytyy opiskelijavalinnan yhteydessä, Metropolian avoimen AMK:n opintojen aikana tehdyn pääainevalintapäätöksen mukaisesti. 

  Insinööri (ylempi AMK), ajoneuvotekniikka

  Hakuaika

  Hakukelpoisuuskriteerit

  Hakukelpoisuus edellyttää, että seuraavat kolme ehtoa täyttyvät hakemuksen lähettämishetkellä:

  • Hakukelpoisuusehto 1/3: hakijan tulee olla suorittanut vähintään 15 opintopistettä vastaavan tasoisia (YAMK-tutkinto) opintoja Metropolian avoimessa AMK:ssa.
    
  • Hakukelpoisuusehto 2/3: hakijalla tulee olla jokin seuraavista pohjakoulutuksista:
   • suomalaiset insinööri (AMK) -tutkinto
   • muu suomalainen vähintään 240 op laajuinen tekniikan alan korkeakoulututkinto
   • suomalaista 240 op laajuista korkeakoulututkintoa vastaava ulkomainen tekniikan alan korkeakoulututkinto
   • alle 240 op laajuinen suomalainen tekniikan alan korkeakoulututkintotäydennettynä soveltuvilla korkeakouluopinnoilla 240 op laajuuteen (hakukohteena olevaan YAMK-tutkintoon hyväksi luettavissa olevia opintoja ei huomioida täydentävinä opintoina)
   • alle 240 op laajuinen suomalainen korkeakoulututkintotäydennettynä tekniikan alan opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnolla *
   • vähintään 4 vuotinen / 160 opintoviikon (= 240 op) laajuinen suomalainen tekniikan alan opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinto *

    * Opistoasteen ja ammatillisen korkea-asteen tutkintojen laajuudella viitataan yo-pohjaisiin koulutuksiin työharjoittelujakso mukaan luettuna. Peruskoulupohjaisten tutkintojen laajuuden tulee olla suurempi.
     
  • Hakukelpoisuusehto 3/3: hakijalla tulee olla vähintään kahden vuoden työkokemus asianomaiselta alalta, seuraavat seikat huomioiden:
   • Työkokemuksen tulee olla kertynyt hakukelpoisuuden edellyttämän pohjakoulutuksen (hakukelpoisuusehto 2/3), tai minkä tahansa suomalaisen opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnon myöntämispäivän jälkeen.
   • Työkokemuksen tulee olla kertynyt viimeistään hakemuksen lähettämispäivään mennessä.
   • Osa-aikatyön tunnit (työtä alle 35 tuntia/viikko) muunnetaan kokoaikaiseksi niin, että 150 tuntia tai 20 vähintään 7 tunnin työpäivää vastaa yhtä kuukautta.
   • Työkokemuksen ei tarvitse olla yhtäjaksoista eikä saman työnantajan palveluksessa hankittua.
   • Rinnakkaisista työsuhteista huomioidaan työkokemusta vain päätoimista työskentelyä vastaava määrä.
   • Varusmiespalvelusta, naisten vapaaehtoista asepalvelusta, siviilipalvelusta tai hoitovapaata ei lasketa työkokemukseksi.
   • Asianomaiseksi alaksi katsotaan sekä ala, jolle hakija on hakemassa, sekä ala, jolta hakukelpoisuuden edellyttämä pohjakoulutus (hakukelpoisuusehto 2/3) on.
   • Yrittäjyys hyväksytään työkokemukseksi, jos siitä on todistus, joka osoittaa, että hakija on tai on ollut YEL tai MYEL- vakuutettu. (YEL= yrittäjäeläkevakuutus, MYEL=viljelijöiden, metsätilallisten, kalastajien ja poronhoitajien sekä heidän perheenjäsentensä työeläkevakuutus). Ulkomainen yrittäjyys todistetaan vastaavin virallisin dokumentein.
   • Työkokemus tulee olla todennettavissa virallisilla työtodistuksilla. Käsi- ja taideteollisuusalalla, viestintä- ja kuvataidealalla, teatteri- ja tanssialalla ja musiikkialalla työkokemuksen asemesta voidaan vaatia vastaavan pituinen taiteellinen toiminta, joka osoitetaan esim. portfoliolla (Laki 932/2014).

  Muilta osin hakukelpoisuusehdot noudattavat yleisiä valintaperusteita (kts. yllä oleva kohta Kuka voi hakea?).

  Opiskelijavalintakriteerit

  Opiskelijavalinta tapahtuu yleisten valintaperusteiden mukaisesti (kts. yllä oleva kohta Mitä opiskelijavalinta edellyttää?)

  Insinööri (ylempi AMK), Business Informatics

  Hakuaika 

  Huom! Keväällä 2022 alkavan koulutuksen hakuaikaa on pidennetty. Aiemmin hakuaika jatkui 30.11.2021 saakka, mutta nyt se jatkuu 23.12.2021  klo 15:00 saakka.

  Hakukelpoisuuskriteerit

  Hakukelpoisuus edellyttää, että seuraavat kolme ehtoa täyttyvät hakemuksen lähettämishetkellä:

  • Hakukelpoisuusehto 1/3: hakijan tulee olla suorittanut vähintään 15 opintopistettä vastaavan tasoisia (YAMK-tutkinto) opintoja Metropolian avoimessa AMK:ssa.
    
  • Hakukelpoisuusehto 2/3: hakijalla tulee olla jokin seuraavista pohjakoulutuksista:
   • suomalainen insinööri (AMK) -tutkinto
   • muu suomalainen vähintään 240 op laajuinen tekniikan alan korkeakoulututkinto
   • suomalaista 240 op laajuista korkeakoulututkintoa vastaava ulkomainen tekniikan alan korkeakoulututkinto
   • alle 240 op laajuinen suomalainen tekniikan alan korkeakoulututkinto täydennettynä soveltuvilla korkeakouluopinnoilla 240 op laajuuteen (hakukohteena olevaan YAMK-tutkintoon hyväksi luettavissa olevia opintoja ei huomioida täydentävinä opintoina)
   • alle 240 op laajuinen suomalainen korkeakoulututkinto täydennettynä tekniikan alan opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnolla
   • suomalainen, vähintään 4 vuotinen / 160 opintoviikon (= 240 op) laajuinen tekniikan alan opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinto *

    * Opistoasteen ja ammatillisen korkea-asteen tutkintojen laajuudella viitataan yopohjaisiin koulutuksiin työharjoittelujakso mukaan luettuna. Peruskoulupohjaisten tutkintojen laajuuden tulee olla suurempi.
     
  • Hakukelpoisuusehto 3/3: hakijalla tulee olla vähintään kahden vuoden työkokemus asianomaiselta alalta, seuraavat seikat huomioiden:
   • Työkokemuksen tulee olla kertynyt hakukelpoisuuden edellyttämän pohjakoulutuksen (hakukelpoisuusehto 2/3), tai minkä tahansa suomalaisen opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnon myöntämispäivän jälkeen.
   • Työkokemuksen tulee olla kertynyt viimeistään hakemuksen lähettämispäivään mennessä.
   • Osa-aikatyön tunnit (työtä alle 35 tuntia/viikko) muunnetaan kokoaikaiseksi niin, että 150 tuntia tai 20 vähintään 7 tunnin työpäivää vastaa yhtä kuukautta.
   • Työkokemuksen ei tarvitse olla yhtäjaksoista eikä saman työnantajan palveluksessa hankittua.
   • Rinnakkaisista työsuhteista huomioidaan työkokemusta vain päätoimista työskentelyä vastaava määrä.
   • Varusmiespalvelusta, naisten vapaaehtoista asepalvelusta, siviilipalvelusta tai hoitovapaata ei lasketa työkokemukseksi.
   • Asianomaiseksi alaksi katsotaan sekä ala, jolle hakija on hakemassa, sekä ala, jolta hakukelpoisuuden edellyttämä pohjakoulutus (hakukelpoisuusehto 2/3) on.
   • Yrittäjyys hyväksytään työkokemukseksi, jos siitä on todistus, joka osoittaa, että hakija on tai on ollut YEL tai MYEL- vakuutettu. (YEL= yrittäjäeläkevakuutus, MYEL=viljelijöiden, metsätilallisten, kalastajien ja poronhoitajien sekä heidän perheenjäsentensä työeläkevakuutus). Ulkomainen yrittäjyys todistetaan vastaavin virallisin dokumentein.
   • Työkokemus tulee olla todennettavissa virallisilla työtodistuksilla. Käsi- ja taideteollisuusalalla, viestintä- ja kuvataidealalla, teatteri- ja tanssialalla ja musiikkialalla työkokemuksen asemesta voidaan vaatia vastaavan pituinen taiteellinen toiminta, joka osoitetaan esim. portfoliolla (Laki 932/2014).

  Muilta osin hakukelpoisuusehdot noudattavat yleisiä valintaperusteita (kts. yllä oleva kohta Kuka voi hakea?).

  Opiskelijavalintakriteerit

  Opiskelijavalinta edellyttää yleisissä valintaperusteissa mainittujen kriteerien (kts. yllä oleva kohta Mitä opiskelijavalinta edellyttää?) lisäksi, että:

  • hakija liittää hakemukselle CV:n viimeistään 7 vuorokauden kuluessa hakemuksen lähettämisestä klo 15:00 mennessä, ja
  • hakukelpoisuuden edellyttämät vastaavan tasoiset opinnot (hakukelpoisuusehto 1/3) liittyvät kiinteästi kyseiseen alaan/aineeseen (Business Informatics), ja
  • hyväksiluettavissa olevien hakukelpoisuuden edellyttämien vastaavan tasoisten opintojen (hakukelpoisuusehto 1/3) keskiarvo on vähintään 3,0 ja
  • hakijan kielitaito hakukohteen opetuskielessä on vähintään eurooppalaisen viitekehyksen taitotasolla C1 (mikäli kielitaito ei ole todennettavissa hakemuksella annettujen tietojen pohjalta, se arvioidaan valintakokeessa), ja
  • hakija suorittaa valintakokeen hyväksytysti (arviointi asteikolla hyväksytty/hylätty).

  Valintakoe

  Valintakokeeseen kutsutaan kaikki hakukelpoisuus- ja opiskelijavalintakriteerit täyttävät hakijat.

  Insinööri (ylempi AMK), Health Business Management

  Hakuaika

  Hakukelpoisuuskriteerit

  Hakukelpoisuus edellyttää, että seuraavat kolme ehtoa täyttyvät hakemuksen lähettämishetkellä:

  • Hakukelpoisuusehto 1/3: hakijan tulee olla suorittanut vähintään 20 opintopistettä vastaavan tasoisia (YAMK-tutkinto) opintoja Metropolian avoimessa AMK:ssa.
    
  • Hakukelpoisuusehto 2/3: hakijalla tulee olla jokin seuraavista pohjakoulutuksista:
   • suomalainen insinööri (AMK) -tutkinto
   • muu suomalainen vähintään 240 op laajuinen tekniikan alan korkeakoulututkinto
   • suomalaista 240 op laajuista korkeakoulututkintoa vastaava ulkomainen tekniikan alan korkeakoulututkinto
   • alle 240 op laajuinen suomalainen tekniikan alan korkeakoulututkinto täydennettynä soveltuvilla korkeakouluopinnoilla 240 op laajuuteen (hakukohteena olevaan YAMK-tutkintoon hyväksi luettavissa olevia opintoja ei huomioida täydentävinä opintoina)
   • alle 240 op laajuinen suomalainen korkeakoulututkinto täydennettynä tekniikan alan opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnolla
   • suomalainen, vähintään 4 vuotinen / 160 opintoviikon (= 240 op) laajuinen tekniikan alan opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinto *
    * Opistoasteen ja ammatillisen korkea-asteen tutkintojen laajuudella viitataan yopohjaisiin koulutuksiin työharjoittelujakso mukaan luettuna. Peruskoulupohjaisten tutkintojen laajuuden tulee olla suurempi.
     
  • Hakukelpoisuusehto 3/3: hakijalla tulee olla vähintään kahden vuoden työkokemus asianomaiselta alalta, seuraavat seikat huomioiden:
   • Työkokemuksen tulee olla kertynyt hakukelpoisuuden edellyttämän pohjakoulutuksen (hakukelpoisuusehto 2/3), tai minkä tahansa suomalaisen opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnon myöntämispäivän jälkeen.
   • Työkokemuksen tulee olla kertynyt viimeistään hakemuksen lähettämispäivään mennessä.
   • Osa-aikatyön tunnit (työtä alle 35 tuntia/viikko) muunnetaan kokoaikaiseksi niin, että 150 tuntia tai 20 vähintään 7 tunnin työpäivää vastaa yhtä kuukautta.
   • Työkokemuksen ei tarvitse olla yhtäjaksoista eikä saman työnantajan palveluksessa hankittua.
   • Rinnakkaisista työsuhteista huomioidaan työkokemusta vain päätoimista työskentelyä vastaava määrä.
   • Varusmiespalvelusta, naisten vapaaehtoista asepalvelusta, siviilipalvelusta tai hoitovapaata ei lasketa työkokemukseksi.
   • Asianomaiseksi alaksi katsotaan sekä ala, jolle hakija on hakemassa, sekä ala, jolta hakukelpoisuuden edellyttämä pohjakoulutus (hakukelpoisuusehto 2/3) on.
   • Yrittäjyys hyväksytään työkokemukseksi, jos siitä on todistus, joka osoittaa, että hakija on tai on ollut YEL tai MYEL- vakuutettu. (YEL= yrittäjäeläkevakuutus, MYEL=viljelijöiden, metsätilallisten, kalastajien ja poronhoitajien sekä heidän perheenjäsentensä työeläkevakuutus). Ulkomainen yrittäjyys todistetaan vastaavin virallisin dokumentein.
   • Työkokemus tulee olla todennettavissa virallisilla työtodistuksilla. Käsi- ja taideteollisuusalalla, viestintä- ja kuvataidealalla, teatteri- ja tanssialalla ja musiikkialalla työkokemuksen asemesta voidaan vaatia vastaavan pituinen taiteellinen toiminta, joka osoitetaan esim. portfoliolla (Laki 932/2014).

  Muilta osin hakukelpoisuusehdot noudattavat yleisiä valintaperusteita (kts. yllä oleva kohta Kuka voi hakea?).

  Opiskelijavalintakriteerit

  Opiskelijavalinta tapahtuu yleisten valintaperusteiden mukaisesti (kts. yllä oleva kohta Mitä opiskelijavalinta edellyttää?)

  Insinööri (ylempi AMK), Industrial Management

  Hakuaika

  Hakukelpoisuuskriteerit

  Hakukelpoisuus edellyttää, että seuraavat kolme ehtoa täyttyvät hakemuksen lähettämishetkellä:

  • Hakukelpoisuusehto 1/3: hakijan tulee olla suorittanut vähintään 15 opintopistettä vastaavan tasoisia (YAMK-tutkinto) opintoja Metropolian avoimessa AMK:ssa.
    
  • Hakukelpoisuusehto 2/3: hakijalla tulee olla jokin seuraavista pohjakoulutuksista:
   • suomalainen insinööri (AMK) -tutkinto
   • muu suomalainen vähintään 240 op laajuinen tekniikan alan korkeakoulututkinto
   • suomalaista 240 op laajuista korkeakoulututkintoa vastaava ulkomainen tekniikan alan korkeakoulututkinto
   • alle 240 op laajuinen suomalainen tekniikan alan korkeakoulututkinto täydennettynä soveltuvilla korkeakouluopinnoilla 240 op laajuuteen (hakukohteena olevaan YAMK-tutkintoon hyväksi luettavissa olevia opintoja ei huomioida täydentävinä opintoina)
   • alle 240 op laajuinen suomalainen korkeakoulututkinto täydennettynä tekniikan alan opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnolla
   • suomalainen, vähintään 4 vuotinen / 160 opintoviikon (= 240 op) laajuinen tekniikan alan opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinto *

    * Opistoasteen ja ammatillisen korkea-asteen tutkintojen laajuudella viitataan yopohjaisiin koulutuksiin työharjoittelujakso mukaan luettuna. Peruskoulupohjaisten tutkintojen laajuuden tulee olla suurempi.
     
  • Hakukelpoisuusehto 3/3: hakijalla tulee olla vähintään kahden vuoden työkokemus asianomaiselta alalta, seuraavat seikat huomioiden:
   • Työkokemuksen tulee olla kertynyt hakukelpoisuuden edellyttämän pohjakoulutuksen (hakukelpoisuusehto 2/3), tai minkä tahansa suomalaisen opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnon myöntämispäivän jälkeen.
   • Työkokemuksen tulee olla kertynyt viimeistään hakemuksen lähettämispäivään mennessä.
   • Osa-aikatyön tunnit (työtä alle 35 tuntia/viikko) muunnetaan kokoaikaiseksi niin, että 150 tuntia tai 20 vähintään 7 tunnin työpäivää vastaa yhtä kuukautta.
   • Työkokemuksen ei tarvitse olla yhtäjaksoista eikä saman työnantajan palveluksessa hankittua.
   • Rinnakkaisista työsuhteista huomioidaan työkokemusta vain päätoimista työskentelyä vastaava määrä.
   • Varusmiespalvelusta, naisten vapaaehtoista asepalvelusta, siviilipalvelusta tai hoitovapaata ei lasketa työkokemukseksi.
   • Asianomaiseksi alaksi katsotaan sekä ala, jolle hakija on hakemassa, sekä ala, jolta hakukelpoisuuden edellyttämä pohjakoulutus (hakukelpoisuusehto 2/3) on.
   • Yrittäjyys hyväksytään työkokemukseksi, jos siitä on todistus, joka osoittaa, että hakija on tai on ollut YEL tai MYEL- vakuutettu. (YEL= yrittäjäeläkevakuutus, MYEL=viljelijöiden, metsätilallisten, kalastajien ja poronhoitajien sekä heidän perheenjäsentensä työeläkevakuutus). Ulkomainen yrittäjyys todistetaan vastaavin virallisin dokumentein.
   • Työkokemus tulee olla todennettavissa virallisilla työtodistuksilla. Käsi- ja taideteollisuusalalla, viestintä- ja kuvataidealalla, teatteri- ja tanssialalla ja musiikkialalla työkokemuksen asemesta voidaan vaatia vastaavan pituinen taiteellinen toiminta, joka osoitetaan esim. portfoliolla (Laki 932/2014).

  Muilta osin hakukelpoisuusehdot noudattavat yleisiä valintaperusteita (kts. yllä oleva kohta Kuka voi hakea?).

  Opiskelijavalintakriteerit

  Opiskelijavalinta tapahtuu yleisten valintaperusteiden mukaisesti (kts. yllä oleva kohta Mitä opiskelijavalinta edellyttää?)

  Insinööri (ylempi AMK), Information Technology

  Hakuaika

  Hakukelpoisuuskriteerit

  Hakukelpoisuus edellyttää, että seuraavat kolme ehtoa täyttyvät hakemuksen lähettämishetkellä:

  • Hakukelpoisuusehto 1/3: hakijan tulee olla suorittanut vähintään 15 opintopistettä vastaavan tasoisia (YAMK-tutkinto) opintoja Metropolian avoimessa AMK:ssa.
    
  • Hakukelpoisuusehto 2/3: hakijalla tulee olla jokin seuraavista pohjakoulutuksista:
   • suomalainen insinööri (AMK) -tutkinto
   • muu suomalainen vähintään 240 op laajuinen tekniikan alan korkeakoulututkinto
   • suomalaista 240 op laajuista korkeakoulututkintoa vastaava ulkomainen tekniikan alan korkeakoulututkinto
   • alle 240 op laajuinen suomalainen tekniikan alan korkeakoulututkinto täydennettynä soveltuvilla korkeakouluopinnoilla 240 op laajuuteen (hakukohteena olevaan YAMK-tutkintoon hyväksi luettavissa olevia opintoja ei huomioida täydentävinä opintoina)
   • alle 240 op laajuinen suomalainen korkeakoulututkinto täydennettynä tekniikan alan opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnolla
   • suomalainen, vähintään 4 vuotinen / 160 opintoviikon (= 240 op) laajuinen tekniikan alan opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinto *

    * Opistoasteen ja ammatillisen korkea-asteen tutkintojen laajuudella viitataan yopohjaisiin koulutuksiin työharjoittelujakso mukaan luettuna. Peruskoulupohjaisten tutkintojen laajuuden tulee olla suurempi.
     
  • Hakukelpoisuusehto 3/3: hakijalla tulee olla vähintään kahden vuoden työkokemus asianomaiselta alalta, seuraavat seikat huomioiden:
   • Työkokemuksen tulee olla kertynyt hakukelpoisuuden edellyttämän pohjakoulutuksen (hakukelpoisuusehto 2/3), tai minkä tahansa suomalaisen opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnon myöntämispäivän jälkeen.
   • Työkokemuksen tulee olla kertynyt viimeistään hakemuksen lähettämispäivään mennessä.
   • Osa-aikatyön tunnit (työtä alle 35 tuntia/viikko) muunnetaan kokoaikaiseksi niin, että 150 tuntia tai 20 vähintään 7 tunnin työpäivää vastaa yhtä kuukautta.
   • Työkokemuksen ei tarvitse olla yhtäjaksoista eikä saman työnantajan palveluksessa hankittua.
   • Rinnakkaisista työsuhteista huomioidaan työkokemusta vain päätoimista työskentelyä vastaava määrä.
   • Varusmiespalvelusta, naisten vapaaehtoista asepalvelusta, siviilipalvelusta tai hoitovapaata ei lasketa työkokemukseksi.
   • Asianomaiseksi alaksi katsotaan sekä ala, jolle hakija on hakemassa, sekä ala, jolta hakukelpoisuuden edellyttämä pohjakoulutus (hakukelpoisuusehto 2/3) on.
   • Yrittäjyys hyväksytään työkokemukseksi, jos siitä on todistus, joka osoittaa, että hakija on tai on ollut YEL tai MYEL- vakuutettu. (YEL= yrittäjäeläkevakuutus, MYEL=viljelijöiden, metsätilallisten, kalastajien ja poronhoitajien sekä heidän perheenjäsentensä työeläkevakuutus). Ulkomainen yrittäjyys todistetaan vastaavin virallisin dokumentein.
   • Työkokemus tulee olla todennettavissa virallisilla työtodistuksilla. Käsi- ja taideteollisuusalalla, viestintä- ja kuvataidealalla, teatteri- ja tanssialalla ja musiikkialalla työkokemuksen asemesta voidaan vaatia vastaavan pituinen taiteellinen toiminta, joka osoitetaan esim. portfoliolla (Laki 932/2014).

  Muilta osin hakukelpoisuusehdot noudattavat yleisiä valintaperusteita (kts. yllä oleva kohta Kuka voi hakea?).

  Opiskelijavalintakriteerit

  Opiskelijavalinta tapahtuu yleisten valintaperusteiden mukaisesti (kts. yllä oleva kohta Mitä opiskelijavalinta edellyttää?)

  Insinööri (ylempi AMK), julkiset hankinnat

  Hakuaika

  • Syksyllä 2021 alkavat opinnot: 1.5. - 15.8.2021 klo 15:00
  • Keväällä 2022 alkavat opinnot: ei mukana haussa

  Hakukelpoisuuskriteerit

  Hakukelpoisuus edellyttää, että seuraavat kolme ehtoa täyttyvät hakemuksen lähettämishetkellä:

  • Hakukelpoisuusehto 1/3: hakijan tulee olla suorittanut vähintään 15 opintopistettä vastaavan tasoisia (YAMK-tutkinto) opintoja Metropolian avoimessa AMK:ssa.
    
  • Hakukelpoisuusehto 2/3: hakijalla tulee olla jokin seuraavista pohjakoulutuksista:
   • suomalainen insinööri (AMK) -tutkinto
   • muu suomalainen vähintään 240 op laajuinen tekniikan alan korkeakoulututkinto
   • suomalaista 240 op laajuista korkeakoulututkintoa vastaava ulkomainen tekniikan alan korkeakoulututkinto
   • alle 240 op laajuinen suomalainen tekniikan alan korkeakoulututkinto täydennettynä soveltuvilla korkeakouluopinnoilla 240 op laajuuteen (hakukohteena olevaan YAMK-tutkintoon hyväksi luettavissa olevia opintoja ei huomioida täydentävinä opintoina)
   • alle 240 op laajuinen suomalainen korkeakoulututkinto täydennettynä tekniikan alan opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnolla
   • suomalainen, vähintään 4 vuotinen / 160 opintoviikon (= 240 op) laajuinen tekniikan alan opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinto *

    * Opistoasteen ja ammatillisen korkea-asteen tutkintojen laajuudella viitataan yopohjaisiin koulutuksiin työharjoittelujakso mukaan luettuna. Peruskoulupohjaisten tutkintojen laajuuden tulee olla suurempi.
     
  • Hakukelpoisuusehto 3/3: hakijalla tulee olla vähintään kahden vuoden työkokemus asianomaiselta alalta, seuraavat seikat huomioiden:
   • Työkokemuksen tulee olla kertynyt hakukelpoisuuden edellyttämän pohjakoulutuksen (hakukelpoisuusehto 2/3), tai minkä tahansa suomalaisen opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnon myöntämispäivän jälkeen.
   • Työkokemuksen tulee olla kertynyt viimeistään hakemuksen lähettämispäivään mennessä.
   • Osa-aikatyön tunnit (työtä alle 35 tuntia/viikko) muunnetaan kokoaikaiseksi niin, että 150 tuntia tai 20 vähintään 7 tunnin työpäivää vastaa yhtä kuukautta.
   • Työkokemuksen ei tarvitse olla yhtäjaksoista eikä saman työnantajan palveluksessa hankittua.
   • Rinnakkaisista työsuhteista huomioidaan työkokemusta vain päätoimista työskentelyä vastaava määrä.
   • Varusmiespalvelusta, naisten vapaaehtoista asepalvelusta, siviilipalvelusta tai hoitovapaata ei lasketa työkokemukseksi.
   • Asianomaiseksi alaksi katsotaan sekä ala, jolle hakija on hakemassa, sekä ala, jolta hakukelpoisuuden edellyttämä pohjakoulutus (hakukelpoisuusehto 2/3) on.
   • Yrittäjyys hyväksytään työkokemukseksi, jos siitä on todistus, joka osoittaa, että hakija on tai on ollut YEL tai MYEL- vakuutettu. (YEL= yrittäjäeläkevakuutus, MYEL=viljelijöiden, metsätilallisten, kalastajien ja poronhoitajien sekä heidän perheenjäsentensä työeläkevakuutus). Ulkomainen yrittäjyys todistetaan vastaavin virallisin dokumentein.
   • Työkokemus tulee olla todennettavissa virallisilla työtodistuksilla. Käsi- ja taideteollisuusalalla, viestintä- ja kuvataidealalla, teatteri- ja tanssialalla ja musiikkialalla työkokemuksen asemesta voidaan vaatia vastaavan pituinen taiteellinen toiminta, joka osoitetaan esim. portfoliolla (Laki 932/2014).

  Muilta osin hakukelpoisuusehdot noudattavat yleisiä valintaperusteita (kts. yllä oleva kohta Kuka voi hakea?).

  Opiskelijavalintakriteerit

  Opiskelijavalinta edellyttää yleisissä valintaperusteissa mainittujen kriteerien (kts. yllä oleva kohta Mitä opiskelijavalinta edellyttää?) lisäksi, että:

  • hakukelpoisuuden edellyttämät vastaavan tasoiset opinnot (hakukelpoisuusehto 1/3) liittyvät kiinteästi julkisiin hankintoihin, ja
  • hyväksiluettavissa olevien hakukelpoisuuden edellyttämien vastaavan tasoisten opintojen (hakukelpoisuusehto 1/3) keskiarvo on vähintään 3,0 ja

  Insinööri (ylempi AMK), maanmittaustekniikka

  Hakuaika

  Hakukelpoisuuskriteerit

  Hakukelpoisuus edellyttää, että seuraavat kolme ehtoa täyttyvät hakemuksen lähettämishetkellä:

  • Hakukelpoisuusehto 1/3: hakijan tulee olla suorittanut vähintään 15 opintopistettä vastaavan tasoisia (YAMK-tutkinto) opintoja Metropolian avoimessa AMK:ssa.
    
  • Hakukelpoisuusehto 2/3: hakijalla tulee olla jokin seuraavista pohjakoulutuksista:
   • suomalainen insinööri (AMK) -tutkinto
   • muu suomalainen vähintään 240 op laajuinen tekniikan alan korkeakoulututkinto
   • suomalaista 240 op laajuista korkeakoulututkintoa vastaava ulkomainen tekniikan alan korkeakoulututkinto
   • alle 240 op laajuinen suomalainen tekniikan alan korkeakoulututkinto täydennettynä soveltuvilla korkeakouluopinnoilla 240 op laajuuteen (hakukohteena olevaan YAMK-tutkintoon hyväksi luettavissa olevia opintoja ei huomioida täydentävinä opintoina)
   • alle 240 op laajuinen suomalainen korkeakoulututkinto täydennettynä tekniikan alan opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnolla
   • suomalainen, vähintään 4 vuotinen / 160 opintoviikon (= 240 op) laajuinen tekniikan alan opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinto *

    * Opistoasteen ja ammatillisen korkea-asteen tutkintojen laajuudella viitataan yopohjaisiin koulutuksiin työharjoittelujakso mukaan luettuna. Peruskoulupohjaisten tutkintojen laajuuden tulee olla suurempi.
     
  • Hakukelpoisuusehto 3/3: hakijalla tulee olla vähintään kahden vuoden työkokemus asianomaiselta alalta, seuraavat seikat huomioiden:
   • Työkokemuksen tulee olla kertynyt hakukelpoisuuden edellyttämän pohjakoulutuksen (hakukelpoisuusehto 2/3), tai minkä tahansa suomalaisen opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnon myöntämispäivän jälkeen.
   • Työkokemuksen tulee olla kertynyt viimeistään hakemuksen lähettämispäivään mennessä.
   • Osa-aikatyön tunnit (työtä alle 35 tuntia/viikko) muunnetaan kokoaikaiseksi niin, että 150 tuntia tai 20 vähintään 7 tunnin työpäivää vastaa yhtä kuukautta.
   • Työkokemuksen ei tarvitse olla yhtäjaksoista eikä saman työnantajan palveluksessa hankittua.
   • Rinnakkaisista työsuhteista huomioidaan työkokemusta vain päätoimista työskentelyä vastaava määrä.
   • Varusmiespalvelusta, naisten vapaaehtoista asepalvelusta, siviilipalvelusta tai hoitovapaata ei lasketa työkokemukseksi.
   • Asianomaiseksi alaksi katsotaan sekä ala, jolle hakija on hakemassa, sekä ala, jolta hakukelpoisuuden edellyttämä pohjakoulutus (hakukelpoisuusehto 2/3) on.
   • Yrittäjyys hyväksytään työkokemukseksi, jos siitä on todistus, joka osoittaa, että hakija on tai on ollut YEL tai MYEL- vakuutettu. (YEL= yrittäjäeläkevakuutus, MYEL=viljelijöiden, metsätilallisten, kalastajien ja poronhoitajien sekä heidän perheenjäsentensä työeläkevakuutus). Ulkomainen yrittäjyys todistetaan vastaavin virallisin dokumentein.
   • Työkokemus tulee olla todennettavissa virallisilla työtodistuksilla. Käsi- ja taideteollisuusalalla, viestintä- ja kuvataidealalla, teatteri- ja tanssialalla ja musiikkialalla työkokemuksen asemesta voidaan vaatia vastaavan pituinen taiteellinen toiminta, joka osoitetaan esim. portfoliolla (Laki 932/2014).

  Muilta osin hakukelpoisuusehdot noudattavat yleisiä valintaperusteita (kts. yllä oleva kohta Kuka voi hakea?).

  Opiskelijavalintakriteerit

  Opiskelijavalinta edellyttää yleisissä valintaperusteissa mainittujen kriteerien (kts. yllä oleva kohta Mitä opiskelijavalinta edellyttää?) lisäksi, että hakija liittää hakemukselle ennakkotehtävän viimeistään 7 vuorokauden kuluessa hakemuksen lähettämisestä klo 15:00 mennessä, sekä saa siitä hyväksytyn arvion (arviointi asteikolla hyväksytty/hylätty).

  Ennakkotehtävä

  Ennakkotehtävänä on kirjoittaa vastaus alla esitettyihin kysymyksiin ja liittää se Opintopolun hakulomakkeelle:

  • Miksi haluat suorittaa YAMK-tutkinnon, miksi se on sinulle tärkeää? 
  • Mitä osaamisaluetta haluat vahvistaa YAMK-tutkinnon kautta? 
  • Miten YAMK-tutkinto voisi vaikuttaa työtehtäviisi ja urasuunnitelmiisi? 
  • Miten aiot opiskella YAMK-tutkinnon työn ohessa ja miten huomioit myös muut velvoitteesi? Perustele ja hahmota lyhyesti työsuunnitelmasi ja ajankäyttösi opiskelua varten. 
  • Kerro opinnäytetyösi alustava aihealue – huomioi, että opinnäytetyön laajuus on 30 opintopistettä, eli puolet ylemmästä AMK-tutkinnosta. 

  Ennakkotehtävän vastaukset kirjoitetaan tekstinkäsittelyohjelmalla. Ne muodostavat yhden vastausdokumentin (doc-/docx, rtf-, tai pdf -tiedosto, jonka maksimikoko 1 GB), jossa on kansilehti + enintään kuusi sivua tekstiä. Fontti on Arial normaali 12, marginaalit ovat 2 cm ja riviväli on 1., jossa on kansilehti + enintään kuusi sivua tekstiä. Fontti on Arial normaali 12, marginaalit ovat 2 cm ja riviväli on 1. Kansilehdellä tulee olla lähettäjän yhteystiedot.

  Insinööri (ylempi AMK), älykäs teollisuus

  Hakuaika

  Hakukelpoisuuskriteerit

  Hakukelpoisuus edellyttää, että seuraavat kolme ehtoa täyttyvät hakemuksen lähettämishetkellä:

  • Hakukelpoisuusehto 1/3: hakijan tulee olla suorittanut vähintään 15 opintopistettä vastaavan tasoisia (YAMK-tutkinto) opintoja Metropolian avoimessa AMK:ssa.
    
  • Hakukelpoisuusehto 2/3: hakijalla tulee olla jokin seuraavista pohjakoulutuksista:
   • suomalainen insinööri (AMK) -tutkinto
   • muu suomalainen vähintään 240 op laajuinen tekniikan alan korkeakoulututkinto
   • suomalaista 240 op laajuista korkeakoulututkintoa vastaava ulkomainen tekniikan alan korkeakoulututkinto
   • alle 240 op laajuinen suomalainen tekniikan alan korkeakoulututkinto täydennettynä soveltuvilla korkeakouluopinnoilla 240 op laajuuteen (hakukohteena olevaan YAMK-tutkintoon hyväksi luettavissa olevia
    opintoja ei huomioida täydentävinä opintoina)
   • alle 240 op laajuinen suomalainen korkeakoulututkinto täydennettynä tekniikan alan opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnolla *
   • jokin seuraavista tekniikan alan opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnoista *:
       - merikapteeni
       - insinööri, ympäristö- ja terv.tekn.
       - insinööri, muovitekniikka
       - insinööri, tuotantotalous
       - insinööri, elintarviketekniikka
       - insinööri, pintakäsittelytekniikka
       - insinööri, pintakäsittelyala
       - insinööri, paperitekniikka
       - insinööri, prosessitekniikka
       - insinööri, paperi-ja kemianteoll.
       - insinööri, puutekniikka
       - insinööri, puuala
       - insinööri, maanmittaustekniikka
       - insinööri, maanmittausala
       - insinööri, talonrakennustekniikka
       - insinööri, yhdyskuntatekniikka
       - rakennusarkkitehti
       - insinööri, rakennusala
       - insinööri, sähkövoimatekniikka
       - insinööri, tietotekniikkai
       - insinööri, automaatiotekniikka
       - insinööri, sähköala
       - insinööri, autotekniikka
       - insinööri, kuljetustekniikka
       - insinööri, auto-ja kuljetusala
       - insinööri, LVI-tekniikka
       - insinööri, LVI-ala
       - insinööri, kone- ja metallitekniikka
       - insinööri, koneautomaatio
       - insinööri, energiatekniikka
       - insinööri, laivanrakennus
       - insinööri, kone- ja metalliala
       - insinööri, kirjapainotekniikka
       - insinööri, graafinen ala
       - turkkuri
       - insinööri, tekstiili-ja vaatetusala
       - insinööri, tekstiili-ja vaatetustekn.

    * Opistoasteen ja ammatillisen korkea-asteen tutkintojen laajuudella viitataan yopohjaisiin koulutuksiin työharjoittelujakso mukaan luettuna. Peruskoulupohjaisten tutkintojen laajuuden tulee olla suurempi.
     
  • Hakukelpoisuusehto 3/3: hakijalla tulee olla vähintään kahden vuoden työkokemus asianomaiselta alalta, seuraavat seikat huomioiden:
   • Työkokemuksen tulee olla kertynyt hakukelpoisuuden edellyttämän pohjakoulutuksen (hakukelpoisuusehto 2/3), tai minkä tahansa suomalaisen opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnon myöntämispäivän jälkeen.
   • Työkokemuksen tulee olla kertynyt viimeistään hakemuksen lähettämispäivään mennessä.
   • Osa-aikatyön tunnit (työtä alle 35 tuntia/viikko) muunnetaan kokoaikaiseksi niin, että 150 tuntia tai 20 vähintään 7 tunnin työpäivää vastaa yhtä kuukautta.
   • Työkokemuksen ei tarvitse olla yhtäjaksoista eikä saman työnantajan palveluksessa hankittua.
   • Rinnakkaisista työsuhteista huomioidaan työkokemusta vain päätoimista työskentelyä vastaava määrä.
   • Varusmiespalvelusta, naisten vapaaehtoista asepalvelusta, siviilipalvelusta tai hoitovapaata ei lasketa työkokemukseksi.
   • Asianomaiseksi alaksi katsotaan sekä ala, jolle hakija on hakemassa, sekä ala, jolta hakukelpoisuuden edellyttämä pohjakoulutus (hakukelpoisuusehto 2/3) on.
   • Yrittäjyys hyväksytään työkokemukseksi, jos siitä on todistus, joka osoittaa, että hakija on tai on ollut YEL tai MYEL- vakuutettu. (YEL= yrittäjäeläkevakuutus, MYEL=viljelijöiden, metsätilallisten, kalastajien ja poronhoitajien sekä heidän perheenjäsentensä työeläkevakuutus). Ulkomainen yrittäjyys todistetaan vastaavin virallisin dokumentein.
   • Työkokemus tulee olla todennettavissa virallisilla työtodistuksilla. Käsi- ja taideteollisuusalalla, viestintä- ja kuvataidealalla, teatteri- ja tanssialalla ja musiikkialalla työkokemuksen asemesta voidaan vaatia vastaavan pituinen taiteellinen toiminta, joka osoitetaan esim. portfoliolla (Laki 932/2014).

  Muilta osin hakukelpoisuusehdot noudattavat yleisiä valintaperusteita (kts. yllä oleva kohta Kuka voi hakea?).

  Opiskelijavalintakriteerit

  Opiskelijavalinta tapahtuu yleisten valintaperusteiden mukaisesti (kts. yllä oleva kohta Mitä opiskelijavalinta edellyttää?)

  Jalkaterapeutti (AMK), jalkaterapia

  Hakuaika

  • Syksyllä 2021 alkavat opinnot: 1. - 31.5.2021 klo 15:00
  • Keväällä 2022 alkavat opinnot: ei mukana haussa

  Hakukelpoisuuskriteerit

  Hakijan tulee olla suorittanut hakemuksen lähettämishetkellä vähintään 55 opintopistettä Metropolian vastaavan tasoisia (AMK-tutkinto) opintoja avoimessa AMK:ssa. Muilta osin hakukelpoisuusehdot noudattavat yleisiä valintaperusteita (kts. yllä oleva kohta Kuka voi hakea?).

  Opiskelijavalintakriteerit

  Opiskelijavalinta tapahtuu yleisten valintaperusteiden mukaisesti (kts. yllä oleva kohta Mitä opiskelijavalinta edellyttää?)

  Konservaattori (AMK), konservointi

  Hakuaika

  Hakukelpoisuuskriteerit

  Hakijan tulee olla suorittanut hakemuksen lähettämishetkellä vähintään 45 opintopistettä vastaavan tasoisia (AMK-tutkinto) opintoja Metropolian avoimessa AMK:ssa. Muilta osin hakukelpoisuusehdot noudattavat yleisiä valintaperusteita (kts. yllä oleva kohta Kuka voi hakea?).

  Opiskelijavalintakriteerit

  Opiskelijavalinta edellyttää yleisissä valintaperusteissa mainittujen kriteerien (kts. yllä oleva kohta Mitä opiskelijavalinta edellyttää?) lisäksi, että:

  • hakija liittää hakemukselle CV:n viimeistään 7 vuorokauden kuluessa hakemuksen lähettämisestä klo 15:00 mennessä, ja
  • hakukelpoisuuden edellyttämien opintojen tulee olla hakukohdetta vastaavalta alalta, ja
  • hakijan kielitaito hakukohteen opetuskielessä on vähintään eurooppalaisen viitekehyksen taitotasolla C1 (mikäli kielitaito ei ole todennettavissa hakemuksella annettujen tietojen pohjalta, kielitaito arvioidaan valintakokeessa), ja
  • hakija suorittaa valintakokeen hyväksytysti (arviointi asteikoilla hyväksytty/hylätty).

  Valintakoe

  Valintakokeeseen (= haastattelu) kutsutaan kaikki hakukelpoisuus- ja opiskelijavalintakriteerit täyttävät hakijat.

  Kätilö (AMK), päivätoteutus - syyslukukaudella 2020 aloitettujen polkuopintojen perusteella hakevat

  Hakuaika

  • Syksyllä 2021 alkavat opinnot: 1.5. - 31.10.2021 klo 15:00
  • Keväällä 2022 alkavat opinnot: ei mukana haussa

  Huom! Kätilö (AMK) päivätoteutukseen haetaan Opintopolussa hoitotyön yhteisellä hakukohteella nimeltä "Haku Metropolian avoimen AMK:n opintojen perusteella: sosiaali- ja terveysala (AMK), hoitotyön päivä-ja monimuotototeutukset (syyslukukaudella 2020 aloitettujen polkuopintojen perusteella hakevat)". Ohjelma (ensihoito / kätilötyö / terveydenhoitotyö / sairaanhoitotyö) ja toteutus (päivä-/monimuotototeutus) ilmoitetaan hakulomakkeella.

  Hakukelpoisuuskriteerit

  Hakijan tulee olla suorittanut hakemuksen lähettämishetkellä vähintään 45 opintopistettä vastaavan tasoisia (AMK-tutkinto) opintoja Metropolian avoimessa AMK:ssa. Muilta osin hakukelpoisuusehdot noudattavat yleisiä valintaperusteita (kts. yllä oleva kohta Kuka voi hakea?).

  Opiskelijavalintakriteerit

  Opiskelijavalinta edellyttää yleisissä valintaperusteissa mainittujen kriteerien (kts. yllä oleva kohta Mitä opiskelijavalinta edellyttää?) lisäksi, että hakukelpoisuuden edellyttämät opinnot:

  • ovat hakukohteena olevan tutkinto-ohjelman omia polkuopintoja, ja
  • on suoritettu siten, että opinnot ovat alkaneet syyslukukaudella 2020.

  Kätilö (AMK), päivätoteutus - kevätlukukaudella 2021 aloitettujen polkuopintojen perusteella hakevat

  Hakuaika

  Huom! Kyseiseen ensihoitaja (AMK) päivätoteutukseen haetaan Opintopolussa hoitotyön yhteisellä hakukohteella nimeltä "Haku Metropolian avoimen AMK:n opintojen perusteella: sosiaali- ja terveysala (AMK), hoitotyön päivä-ja monimuotototeutukset (kevätlukukaudella 2021 aloitettujen polkuopintojen perusteella hakevat)". Ohjelma (ensihoito / kätilötyö / terveydenhoitotyö / sairaanhoitotyö) ja toteutus (päivä-/monimuotototeutus) ilmoitetaan hakulomakkeella.

  Hakukelpoisuuskriteerit

  Hakijan tulee olla suorittanut hakemuksen lähettämishetkellä vähintään 45 opintopistettä vastaavan tasoisia (AMK-tutkinto) opintoja Metropolian avoimessa AMK:ssa. Muilta osin hakukelpoisuusehdot noudattavat yleisiä valintaperusteita (kts. yllä oleva kohta Kuka voi hakea?).

  Opiskelijavalintakriteerit

  Opiskelijavalinta edellyttää yleisissä valintaperusteissa mainittujen kriteerien (kts. yllä oleva kohta Mitä opiskelijavalinta edellyttää?) lisäksi, että hakukelpoisuuden edellyttämät opinnot:

  • ovat hakukohteena olevan tutkinto-ohjelman omia polkuopintoja (TERVEYSAP21K-ryhmän opintoja), ja
  • on suoritettu siten, että opinnot ovat alkaneet kevätlukukaudella 2021 tai sen jälkeen.

  Kätilö (AMK), päivätoteutus - syyslukukaudella 2021 aloitettujen polkuopintojen perusteella hakevat

  Hakuaika

  Huom! Kyseiseen ensihoitaja (AMK) päivätoteutukseen haetaan Opintopolussa hoitotyön yhteisellä hakukohteella nimeltä "Haku Metropolian avoimen AMK:n opintojen perusteella: sosiaali- ja terveysala (AMK), hoitotyön päivä-ja monimuotototeutukset (syyslukukaudella 2021 aloitettujen polkuopintojen perusteella hakevat)". Ohjelma (ensihoito / kätilötyö / terveydenhoitotyö / sairaanhoitotyö) ja toteutus (päivä-/monimuotototeutus) ilmoitetaan hakulomakkeella.

  Hakukelpoisuuskriteerit

  Hakijan tulee olla suorittanut hakemuksen lähettämishetkellä vähintään 45 opintopistettä vastaavan tasoisia (AMK-tutkinto) opintoja Metropolian avoimessa AMK:ssa. Muilta osin hakukelpoisuusehdot noudattavat yleisiä valintaperusteita (kts. yllä oleva kohta Kuka voi hakea?).

  Opiskelijavalintakriteerit

  Opiskelijavalinta edellyttää yleisissä valintaperusteissa mainittujen kriteerien (kts. yllä oleva kohta Mitä opiskelijavalinta edellyttää?) lisäksi, että hakukelpoisuuden edellyttämät opinnot:

  • ovat hakukohteena olevan tutkinto-ohjelman omia polkuopintoja (TERVEYSAP21S-ryhmän opintoja), ja
  • on suoritettu siten, että opinnot ovat alkaneet syyslukukaudella 2021.

  Laboratorioanalyytikko (AMK), laboratorioanalytiikka

  Hakuaika

  Hakukelpoisuuskriteerit

  Hakijan tulee olla suorittanut hakemuksen lähettämishetkellä vähintään 55 opintopistettä vastaavan tasoisia (AMK-tutkinto) opintoja Metropolian avoimessa AMK:ssa. Muilta osin hakukelpoisuusehdot noudattavat yleisiä valintaperusteita (kts. yllä oleva kohta Kuka voi hakea?).

  Opiskelijavalintakriteerit

  Opiskelijavalinta edellyttää yleisissä valintaperusteissa mainittujen kriteerien (kts. yllä oleva kohta Mitä opiskelijavalinta edellyttää?) lisäksi, että:

  • hakukelpoisuuden edellyttämillä opinnoilla voidaan hyväksilukea 55 op hakukohteena olevan tutkinto-ohjelman ensimmäisen vuoden opintoja Metropolian opetussuunnitelman mukaisesti, ja
  • hakija suorittaa valintakokeen hyväksytysti (arviointi asteikolla hyväksytty/hylätty).

  Valintakoe

  Valintakokeeseen (= haastattelu) kutsutaan kaikki hakukelpoisuuskriteerit täyttävät hakijat.

  Medianomi (AMK), elokuva ja televisio

  Hakuaika

  Hakukelpoisuuskriteerit

  Hakijan tulee olla suorittanut hakemuksen lähettämishetkellä vähintään 30 opintopistettä vastaavan tasoisia (AMK-tutkinto) opintoja Metropolian avoimessa AMK:ssa. Muilta osin hakukelpoisuusehdot noudattavat yleisiä valintaperusteita (kts. yllä oleva kohta Kuka voi hakea?).

  Opiskelijavalintakriteerit

  Opiskelijavalinta edellyttää yleisissä valintaperusteissa mainittujen kriteerien (kts. yllä oleva kohta Mitä opiskelijavalinta edellyttää?) lisäksi, että:

  • hakija liittää hakemukselle CV:n viimeistään 7 vuorokauden kuluessa hakemuksen lähettämisestä klo 15:00 mennessä ja saa siitä hyväksytyn arvion (arviointi asteikolla hyväksytty/hylätty), ja
  • hakukelpoisuuden edellyttämät opinnot ovat:
   • korkeintaan 10 vuotta vanhoja (lasketaan hakemuksen saapumispäivästä), ja
   • elokuvan ja television tutkinnon opintoja, eivätkä sisällä hyväksiluettuja tai vapaasti valittavia opintoja, ja
  • hakijan kielitaito hakukohteen opetuskielessä on vähintään sen viitekehyksen taitotasolla C1 (mikäli kielitaito ei ole todennettavissa hakemuksella annettujen tietojen pohjalta, kielitaito arvioidaan valintakokeessa), ja
  • hakija liittää hakemukselle ennakkotehtävän viimeistään 7 vuorokauden kuluessa hakemuksen lähettämisestä klo 15:00 mennessä, sekä saa siitä hyväksytyn arvion (arviointi asteikolla hyväksytty/hylätty), ja
  • hakija suorittaa tarvittaessa valintakokeen hyväksytysti (arviointi asteikolla 0-100 pistettä, alin hyväksytty pistemäärä 50).

  Ennakkotehtävä 

  Ennakkotehtäväohje - Medianomi (AMK), elokuva ja televisio

  Valintakoe

  Valintakoe (= haastattelu) järjestetään ja tulee suorittaa hyväksytysti jos:

  • hakijan kielitaitoa ei voida arvioida hakemuksella annettujen tietojen perusteella ja valintakoetta/haastattelua tarvitaan kielitaidon arvioimiseen, tai
  • samasta opiskelupaikasta kilpailee useampi täsmälleen samaan aikaan hakemuksen jättänyt hakija ja valintakoetta tarvitaan, jotta hakijat saadaan asetettua keskinäiseen paremmuusjärjestykseen.

  Medianomi (AMK), esitys- ja teatteritekniikka

  Hakuaika

  Hakijoita suositellaan hakemaan heti hakuajan alkaessa, koska aloituspaikkoja on vähän.

  Hakukelpoisuuskriteerit

  Hakijan tulee olla suorittanut hakemuksen lähettämishetkellä vähintään 60 opintopistettä vastaavan tasoisia (AMK-tutkinto) opintoja Metropolian avoimessa AMK:ssa. Muilta osin hakukelpoisuusehdot noudattavat yleisiä valintaperusteita (kts. yllä oleva kohta Kuka voi hakea?).

  Opiskelijavalintakriteerit

  Opiskelijavalinta edellyttää yleisissä valintaperusteissa mainittujen kriteerien (kts. yllä oleva kohta Mitä opiskelijavalinta edellyttää?) lisäksi, että:

  • hakija liittää hakemukselle CV:n viimeistään 7 vuorokauden kuluessa hakemuksen lähettämisestä klo 15:00 mennessä, ja
  • hakukelpoisuuden edellyttämät opinnot:
   • ovat korkeintaan 10 vuotta vanhoja (lasketaan hakemuksen saapumispäivästä), ja
   • liittyvät kiinteästi esitys- ja teatteritekniikkaan, eivätkä sisällä hyväksiluettuja opintoja, ja
  • hakijalla on vähintään kolmen vuoden työkokemus esitys- ja teatteriteknisen alan ammattitehtävistä (työsuhde, freelancetyö, yrittäjyys), ja
  • hakija suorittaa valintakokeen hyväksytysti (arviointi asteikolla 0-100 pistettä, alin hyväksytty pistemäärä 50 pistettä).

  Valintakoe

  Valintakokeeseen kutsutaan kaikki hakukelpoisuus- ja opiskelijavalintakriteerit täyttävät hakijat.

  Muotoilija (AMK), muotoilu, viestintä (3D-animointi ja -visualisointi / digitaalinen muotoilu / visuaalisen viestinnän muotoilu / XR Design)

  Hakuaika

  Hakukelpoisuuskriteerit

  Hakijan tulee olla suorittanut hakemuksen lähettämishetkellä vähintään 60 opintopistettä vastaavan tasoisia (AMK-tutkinto) opintoja Metropolian avoimessa AMK:ssa. Muilta osin hakukelpoisuusehdot noudattavat yleisiä valintaperusteita (kts. yllä oleva kohta Kuka voi hakea?).

  Opiskelijavalintakriteerit

  Opiskelijavalinta edellyttää yleisissä valintaperusteissa mainittujen kriteerien (kts. yllä oleva kohta Mitä opiskelijavalinta edellyttää?) lisäksi, että:

  • hakukelpoisuuden edellyttämät opinnot:
   • ovat korkeintaan 5 vuotta vanhoja (lasketaan hakemuksen saapumispäivästä), ja
   • liittyvät haettavan pääaineen substanssiin, ja
  • hakijan opetuskielen mukainen kielitaito on vähintään eurooppalaisen viitekehyksen taitotasolla C1 (mikäli kielitaito ei ole todennettavissa hakemuksella annettujen tietojen pohjalta, kielitaito arvioidaan valintakokeessa), ja
  • hakija suorittaa tarvittaessa valintakokeen hyväksytysti (arviointi asteikolla hyväksytty/hylätty).

  Valintakoe

  Valintakoe (= haastattelu) järjestetään ja tulee suorittaa hyväksytysti jos:

  • hakijan kielitaitoa ei voida arvioida hakemuksella annettujen tietojen perusteella ja valintakoetta/haastattelua tarvitaan kielitaidon arvioimiseen, tai
  • samasta opiskelupaikasta kilpailee useampi täsmälleen samaan aikaan hakemuksen jättänyt hakija ja valintakoetta tarvitaan, jotta hakijat saadaan asetettua keskinäiseen paremmuusjärjestykseen.

  Muotoilija (ylempi AMK), muotoilu

  Hakuaika

  Hakukelpoisuuskriteerit

  Hakukelpoisuus edellyttää, että seuraavat kolme ehtoa täyttyvät hakemuksen lähettämishetkellä:

  • Hakukelpoisuusehto 1/3: hakijan tulee olla suorittanut vähintään 20 opintopistettä vastaavan tasoisia (YAMK-tutkinto) opintoja Metropolian avoimessa AMK:ssa.
  • Hakukelpoisuusehto 2/3: hakijalla tulee olla jokin seuraavista pohjakoulutuksista:
   • suomalainen muotoilija (AMK) -tutkinto
   • muu soveltuva vähintään 240 op (ECTS) laajuinen korkeakoulututkinto
   • muu soveltuva vähintään 180 op (ECTS) laajuinen korkeakoulututkinto yhdistettynä vastaavan alan 60 op (ECTS) laajuisiin täydentäviin korkeakouluopintoihin siten, että yhteislaajuus vähintään 240 op täyttyy (hakukohteena olevaan YAMK-tutkintoon hyväksi luettavissa olevia opintoja ei huomioida täydentävinä opintoina)
   • soveltuvat vähintään 3,5-vuotiset / 140 opintoviikon (= 210 op) laajuiset kulttuurialan suomalaiset opisto- tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnot yhdistettynä vastaavan alan 30 op laajuisiin täydentäviin korkeakouluopintoihin (esim. avoin AMK).
    * Opistoasteen ja ammatillisen korkea-asteen tutkintojen laajuudella viitataan yo-pohjaisiin koulutuksiin työharjoittelujakso mukaan luettuna. Peruskoulupohjaisten tutkintojen laajuuden tulee olla suurempi.
     
  • Hakukelpoisuusehto 3/3: hakijalla tulee olla vähintään kahden vuoden työkokemus muotoilualalta tai palvelujen kehittämisestä, seuraavat seikat huomioiden:
   • Työkokemuksen tulee olla kertynyt hakukelpoisuuden edellyttämän pohjakoulutuksen (hakukelpoisuusehto 2/3), tai minkä tahansa suomalaisen opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnon myöntämispäivän jälkeen.
   • Työkokemuksen tulee olla kertynyt viimeistään hakemuksen lähettämispäivään mennessä.
   • Osa-aikatyön tunnit (työtä alle 35 tuntia/viikko) muunnetaan kokoaikaiseksi niin, että 150 tuntia tai 20 vähintään 7 tunnin työpäivää vastaa yhtä kuukautta.
   • Työkokemuksen ei tarvitse olla yhtäjaksoista eikä saman työnantajan palveluksessa hankittua.
   • Rinnakkaisista työsuhteista huomioidaan työkokemusta vain päätoimista työskentelyä vastaava määrä.
   • Varusmiespalvelusta, naisten vapaaehtoista asepalvelusta, siviilipalvelusta tai hoitovapaata ei lasketa työkokemukseksi.
   • Asianomaiseksi alaksi katsotaan sekä ala, jolle hakija on hakemassa, sekä ala, jolta hakukelpoisuuden edellyttämä pohjakoulutus (hakukelpoisuusehto 2/3) on.
   • Yrittäjyys hyväksytään työkokemukseksi, jos siitä on todistus, joka osoittaa, että hakija on tai on ollut YEL tai MYEL- vakuutettu. (YEL= yrittäjäeläkevakuutus, MYEL=viljelijöiden, metsätilallisten, kalastajien ja poronhoitajien sekä heidän perheenjäsentensä työeläkevakuutus). Ulkomainen yrittäjyys todistetaan vastaavin virallisin dokumentein.
   • Työkokemus tulee olla todennettavissa virallisilla työtodistuksilla. Käsi- ja taideteollisuusalalla, viestintä- ja kuvataidealalla, teatteri- ja tanssialalla ja musiikkialalla työkokemuksen asemesta voidaan vaatia vastaavan pituinen taiteellinen toiminta, joka osoitetaan esim. portfoliolla (Laki 932/2014).

  Muilta osin hakukelpoisuusehdot noudattavat yleisiä valintaperusteita (kts. yllä oleva kohta Kuka voi hakea?).

  Opiskelijavalintakriteerit

  Opiskelijavalinta edellyttää yleisissä valintaperusteissa mainittujen kriteerien (kts. yllä oleva kohta Mitä opiskelijavalinta edellyttää?) lisäksi, että hakija suorittaa valintakokeen hyväksytysti (arviointi asteikolla hyväksytty/hylätty).

  Valintakoe

  Valintakokeeseen (= haastattelu) kutsutaan kaikki hakukelpoisuus ja opiskelijavalintakriteerit täyttävät hakijat. Jos hakija kutsutaan haastatteluun, hänen tulee valmistautua esittelemään ammatillinen portfolio ja suunnitelma opintojen loppuunsaattamiseksi

   

  Optometristi (AMK), optometria

  Hakuaika

  Hakukelpoisuuskriteerit

  Hakijan tulee olla suorittanut hakemuksen lähettämishetkellä vähintään 55 opintopistettä vastaavan tasoisia (AMK-tutkinto) opintoja Metropolian avoimessa AMK:ssa. Muilta osin hakukelpoisuusehdot noudattavat yleisiä valintaperusteita (kts. yllä oleva kohta Kuka voi hakea?).

  Opiskelijavalintakriteerit

  Opiskelijavalinta edellyttää yleisissä valintaperusteissa mainittujen kriteerien (kts. yllä oleva kohta Mitä opiskelijavalinta edellyttää?) lisäksi, että:

  • hakukelpoisuuden edellyttämät opinnot:
   • ovat hakukohteena olevan tutkinto-ohjelman omia polkuopintoja, ja
   • on suoritettu siten, että opintojen jatkaminen opetussuunnitelman mukaisesti kolmannelta lukukaudelta on mahdollista, ja
  • hakijan kielitaito hakukohteen opetuskielessä on vähintään eurooppalaisen viitekehyksen taitotasolla C1 (mikäli kielitaito ei ole todennettavissa hakemuksella annettujen tietojen pohjalta, kielitaito arvioidaan valintakokeessa), ja
  • hakija suorittaa tarvittaessa valintakokeen hyväksytysti (arviointi asteikolla hyväksytty/hylätty).

  Valintakoe

  Valintakoe (= haastattelu) järjestetään ja tulee suorittaa hyväksytysti jos hakijan kielitaitoa ei voida arvioida hakemuksella annettujen tietojen perusteella ja valintakoetta/haastattelua tarvitaan kielitaidon arvioimiseen.

  Osteopaatti (AMK), osteopatia

  Hakuaika

  • Syksyllä 2021 alkavat opinnot: 1.5. - 12.6.2021 klo 15:00
  • Keväällä 2022 alkavat opinnot: ei mukana haussa

  Hakukelpoisuuskriteerit

  Hakijan tulee olla suorittanut hakemuksen lähettämishetkellä vähintään 55 opintopistettä vastaavan tasoisia (AMK-tutkinto) opintoja Metropolian avoimessa AMK:ssa. Muilta osin hakukelpoisuusehdot noudattavat yleisiä valintaperusteita (kts. yllä oleva kohta Kuka voi hakea?).

  Opiskelijavalintakriteerit

  Opiskelijavalinta edellyttää yleisissä valintaperusteissa mainittujen kriteerien (kts. yllä oleva kohta Mitä opiskelijavalinta edellyttää?) lisäksi, että hakukelpoisuuden edellyttämät opinnot ovat hakukohteena olevan tutkinto-ohjelman omia polkuopintoja.

  Rakennusarkkitehti (AMK), rakennusarkkitehtuuri

  Hakuaika

  • Syksyllä 2021 alkavat opinnot: 1.5. - 15.8.2021 klo 15:00
  • Keväällä 2022 alkavat opinnot: ei mukana haussa

  Hakukelpoisuuskriteerit

  Hakijan tulee olla suorittanut hakemuksen lähettämishetkellä vähintään 60 opintopistettä vastaavan tasoisia (AMK-tutkinto) opintoja Metropolian avoimessa AMK:ssa. Muilta osin hakukelpoisuusehdot noudattavat yleisiä valintaperusteita (kts. yllä oleva kohta Kuka voi hakea?).

  Opiskelijavalintakriteerit

  Opiskelijavalinta edellyttää yleisissä valintaperusteissa mainittujen kriteerien (kts. yllä oleva kohta Mitä opiskelijavalinta edellyttää?) lisäksi, että:

  • hakukelpoisuuden edellyttämät opinnot: 
   • ovat rakennusarkkitehtuurin alalta, ja
   • ovat korkeintaan 5 vuotta vanhoja (lasketaan hakemuksen saapumispäivästä), ja
   • korvaavat 60 op hakukohteena olevan tutkinto-ohjelman ensimmäisen vuoden opinnoista Metropolian opetussuunnitelman mukaisesti, ja
  • hakijan opetuskielen mukainen kielitaito on vähintään eurooppalaisen viitekehyksen taitotasolla C1 (mikäli kielitaito ei ole todennettavissa hakemuksella annettujen tietojen pohjalta, kielitaito arvioidaan valintakokeessa), ja
  • hakija on suorittanut hyväksytysti rakennusarkkitehtien soveltuvuuskokeen, tai toimittaa hakemuksen liitteenä rakennusarkkitehdin opistoasteen tutkintotodistuksen, ja
  • hakija suorittaa tarvittaessa valintakokeen hyväksytysti (arviointi asteikolla hyväksytty/hylätty).

  Valintakoe

  Valintakoe (= haastattelu) järjestetään ja tulee suorittaa hyväksytysti vain jos:

  • hakijan kielitaitoa ei voida arvioida hakemuksella annettujen tietojen perusteella ja valintakoetta/haastattelua tarvitaan kielitaidon arvioimiseen, tai
  • jos tutkinto ohjelma tarvitsee hakemuksen täydentäviä tietoja, tai
  • samasta opiskelupaikasta kilpailee useampi täsmälleen samaan aikaan hakemuksen jättänyt hakija ja valintakoetta tarvitaan, jotta hakijat saadaan asetettua keskinäiseen paremmuusjärjestykseen.

  Rakennusmestari (AMK), rakennusalan työnjohto

  Hakuaika

  Hakukelpoisuuskriteerit

  Hakijan tulee olla suorittanut hakemuksen lähettämishetkellä vähintään 30 opintopistettä vastaavan tasoisia (AMK-tutkinto) opintoja Metropolian avoimessa AMK:ssa. Muilta osin hakukelpoisuusehdot noudattavat yleisiä valintaperusteita (kts. yllä oleva kohta Kuka voi hakea?).

  Opiskelijavalintakriteerit

  Opiskelijavalinta edellyttää yleisissä valintaperusteissa mainittujen kriteerien (kts. yllä oleva kohta Mitä opiskelijavalinta edellyttää?) lisäksi, että hakukelpoisuuden edellyttämät opinnot ovat hakukohteena olevan tutkinto-ohjelmien omia polkuopintoja. Suuntautumisvaihtoehto päätetään opiskelijavalintojen yhteydessä aiempien opintojen perusteella.

  Röntgenhoitaja (AMK), radiografia ja sädehoito

  Hakuaika

  Hakukelpoisuuskriteerit

  Hakijan tulee olla suorittanut hakemuksen lähettämishetkellä vähintään 55 opintopistettä vastaavan tasoisia (AMK-tutkinto) opintoja Metropolian avoimessa AMK:ssa. Muilta osin hakukelpoisuusehdot noudattavat yleisiä valintaperusteita (kts. yllä oleva kohta Kuka voi hakea?).

  Opiskelijavalintakriteerit

  Opiskelijavalinta edellyttää yleisissä valintaperusteissa mainittujen kriteerien (kts. yllä oleva kohta Mitä opiskelijavalinta edellyttää?) lisäksi, että:

  • hakukelpoisuuden edellyttämät opinnot korvaavat 55 op hakukohteena olevan tutkinto-ohjelman ensimmäisen vuoden opinnoista Metropolian opetussuunnitelman mukaisesti, ja
  • hakija suorittaa tarvittaessa valintakokeen hyväksytysti (arviointi asteikolla hyväksytty/hylätty).

  Valintakoe

  Valintakoe järjestetään ja tulee suorittaa hyväksytysti esimerkiksi silloin, jos samasta opiskelupaikasta kilpailee useampi täsmälleen samaan aikaan hakemuksen jättänyt hakija ja valintakoetta tarvitaan, jotta hakijat saadaan asetettua keskinäiseen paremmuusjärjestykseen.

  Sairaanhoitaja (AMK), Nursing

  Hakuaika

  Hakukelpoisuuskriteerit

  Hakijan tulee olla suorittanut hakemuksen lähettämishetkellä vähintään 45 opintopistettä vastaavan tasoisia (AMK-tutkinto) opintoja Metropolian avoimessa AMK:ssa. Muilta osin hakukelpoisuusehdot noudattavat yleisiä valintaperusteita (kts. yllä oleva kohta Kuka voi hakea?).

  Opiskelijavalintakriteerit

  Opiskelijavalinta edellyttää yleisissä valintaperusteissa mainittujen kriteerien (kts. yllä oleva kohta Mitä opiskelijavalinta edellyttää?) lisäksi, että:

  • hakukelpoisuuden edellyttämät opinnot ovat:
   • hakukohteena olevan tutkinto-ohjelman omia polkuopintoja, ja
   • alkaneet syksyllä 2020, ja
  • hakijan suomen kielen taito on vähintään eurooppalaisen viitekehyksen taitotasolla B1 (mikäli kielitaito ei ole todennettavissa hakemuksella annettujen tietojen pohjalta, kielitaito arvioidaan valintakokeessa).

  Valintakoe

  Valintakoe järjestetään ja tulee suorittaa hyväksytysti, jos hakijan kielitaitoa ei voida arvioida hakemuksella annettujen tietojen perusteella ja valintakoetta/haastattelua tarvitaan kielitaidon arvioimiseen.

  Sairaanhoitaja (AMK) - syyslukukaudella 2020 aloitettujen polkuopintojen perusteella hakevat

  Hakuaika

  • Syksyllä 2021 alkavat opinnot: 1.5. - 31.10.2021 klo 15:00
  • Keväällä 2022 alkavat opinnot: ei mukana haussa

  Huom! Kyseiseen sairaanhoitaja (AMK) -koulutukseen haetaan Opintopolussa hoitotyön yhteisellä hakukohteella nimeltä "Haku Metropolian avoimen AMK:n opintojen perusteella: sosiaali- ja terveysala (AMK), hoitotyön päivä-ja monimuotototeutukset (syyslukukaudella 2020 aloitettujen polkuopintojen perusteella hakevat)". Ohjelma (ensihoito / kätilötyö / terveydenhoitotyö / sairaanhoitotyö) ja toteutus (päivä-/monimuotototeutus) ilmoitetaan hakulomakkeella. 

  Hakukelpoisuuskriteerit

  Hakijan tulee olla suorittanut hakemuksen lähettämishetkellä vähintään 45 opintopistettä vastaavan tasoisia (AMK-tutkinto) opintoja Metropolian avoimessa AMK:ssa. Muilta osin hakukelpoisuusehdot noudattavat yleisiä valintaperusteita (kts. yllä oleva kohta Kuka voi hakea?).

  Opiskelijavalintakriteerit

  Opiskelijavalinta edellyttää yleisissä valintaperusteissa mainittujen kriteerien (kts. yllä oleva kohta Mitä opiskelijavalinta edellyttää?) lisäksi, että hakukelpoisuuden edellyttämät opinnot:

  • ovat hakukohteena olevan tutkinto-ohjelman omia polkuopintoja, ja
  • on suoritettu siten, että opinnot ovat alkaneet syyslukukaudella 2020.

  Sairaanhoitaja (AMK) - kevätlukukaudella 2021 aloitettujen polkuopintojen perusteella hakevat

  Hakuaika

  Huom! Kyseiseen ensihoitaja (AMK) päivätoteutukseen haetaan Opintopolussa hoitotyön yhteisellä hakukohteella nimeltä "Haku Metropolian avoimen AMK:n opintojen perusteella: sosiaali- ja terveysala (AMK), hoitotyön päivä-ja monimuotototeutukset (kevätlukukaudella 2021 aloitettujen polkuopintojen perusteella hakevat)". Ohjelma (ensihoito / kätilötyö / terveydenhoitotyö / sairaanhoitotyö) ja toteutus (päivä-/monimuotototeutus) ilmoitetaan hakulomakkeella.

  Hakukelpoisuuskriteerit

  Hakijan tulee olla suorittanut hakemuksen lähettämishetkellä vähintään 45 opintopistettä vastaavan tasoisia (AMK-tutkinto) opintoja Metropolian avoimessa AMK:ssa. Muilta osin hakukelpoisuusehdot noudattavat yleisiä valintaperusteita (kts. yllä oleva kohta Kuka voi hakea?).

  Opiskelijavalintakriteerit

  Opiskelijavalinta edellyttää yleisissä valintaperusteissa mainittujen kriteerien (kts. yllä oleva kohta Mitä opiskelijavalinta edellyttää?) lisäksi, että hakukelpoisuuden edellyttämät opinnot:

  • ovat hakukohteena olevan tutkinto-ohjelman omia polkuopintoja(TERVEYSAP21K-ryhmän opintoja), ja
  • on suoritettu siten, että opinnot ovat alkaneet kevätlukukaudella 2021 tai sen jälkeen.

  Sairaanhoitaja (AMK) - syyslukukaudella 2021 aloitettujen polkuopintojen perusteella hakevat

  Hakuaika

  Huom! Kyseiseen ensihoitaja (AMK) päivätoteutukseen haetaan Opintopolussa hoitotyön yhteisellä hakukohteella nimeltä "Haku Metropolian avoimen AMK:n opintojen perusteella: sosiaali- ja terveysala (AMK), hoitotyön päivä-ja monimuotototeutukset (syyslukukaudella 2021 aloitettujen polkuopintojen perusteella hakevat)". Ohjelma (ensihoito / kätilötyö / terveydenhoitotyö / sairaanhoitotyö) ja toteutus (päivä-/monimuotototeutus) ilmoitetaan hakulomakkeella.

  Hakukelpoisuuskriteerit

  Hakijan tulee olla suorittanut hakemuksen lähettämishetkellä vähintään 45 opintopistettä vastaavan tasoisia (AMK-tutkinto) opintoja Metropolian avoimessa AMK:ssa. Muilta osin hakukelpoisuusehdot noudattavat yleisiä valintaperusteita (kts. yllä oleva kohta Kuka voi hakea?).

  Opiskelijavalintakriteerit

  Opiskelijavalinta edellyttää yleisissä valintaperusteissa mainittujen kriteerien (kts. yllä oleva kohta Mitä opiskelijavalinta edellyttää?) lisäksi, että hakukelpoisuuden edellyttämät opinnot:

  • ovat hakukohteena olevan tutkinto-ohjelman omia polkuopintoja(TERVEYSAP21S-ryhmän opintoja), ja
  • on suoritettu siten, että opinnot ovat alkaneet syyslukukaudella 2021.

  Sairaanhoitaja (AMK), päivätoteutus - syyslukukaudella 2020 aloitettujen väyläopintojen ja lähihoitajan ammatillisella perustutkinnolla hakevat

  Hakuaika

  • Syksyllä 2021 alkavat opinnot: 1.5. - 31.10.2021 klo 15:00
  • Keväällä 2022 alkavat opinnot: ei mukana haussa

  Huom! Lähihoitajan tutkinnolla sairaanhoitaja (AMK) -koulutukseen haetaan Opintopolussa omalla erillisellä hakukohteella nimeltä "Haku Metropolian avoimen AMK:n opintojen perusteella: sairaanhoitaja (AMK), sairaanhoitotyö, päivätoteutus (syyslukukaudella 2020 aloitettujen väyläopintojen ja lähihoitajan ammatillisen perustutkinnon perusteella hakevat)". 

  Hakukelpoisuuskriteerit

  Hakukelpoisuus edellyttää, että molemmat seuraavista ehdoista täyttyvät hakemuksen lähettämishetkellä:

  • Hakukelpoisuusehto 1/2: hakijan tulee hakemuksen lähettämishetkellä olla suorittanut vähintään 30 opintopistettä vastaavan tasoisia (AMK-tutkinto) opintoja Metropolian avoimessa AMK:ssa.
    
  • Hakukelpoisuusehto 2/2: hakijalla tulee hakemuksen lähettämishetkellä olla soveltuva pohjakoulutus, joka on suomalainen lähihoitajan ammatillinen perustutkinto, jonka osaamisalana on sairaanhoito ja huolenpito, tai ensihoito.

  Muilta osin hakukelpoisuusehdot noudattavat yleisiä valintaperusteita (kts. yllä oleva kohta Kuka voi hakea?).

  Opiskelijavalintakriteerit

  Opiskelijavalinta edellyttää yleisissä valintaperusteissa mainittujen kriteerien (kts. yllä oleva kohta Mitä opiskelijavalinta edellyttää?) lisäksi, että:

  • hakukelpoisuuden edellyttämät vastaavan tasoiset (AMK-tutkinto) Metropolian avoimessa AMK:ssa suoritetut opinnot ovat:
   • hakukohteena olevan tutkinto-ohjelman opetussuunnitelman mukaisia (Omnia yhteistyö) , ja
   • alkaneet syyslukukaudella 2020, ja
   • sellaisia joilla voidaan hyväksilukea vähintään 30 op hakukohteena olevan tutkinto-ohjelman ensimmäisen lukukauden opinnoista Metropolian opetussuunnitelman mukaisesti .

  Sairaanhoitaja (AMK), päivätoteutus - kevätlukukaudella 2021 aloitettujen väyläopintojen ja lähihoitajan ammatillisella perustutkinnolla hakevat

  Hakuaika

  • Syksyllä 2021 alkavat opinnot: 1.5. - 31.10.2021 klo 15:00
  • Syksyllä 2021 alkavat opinnot: 1.11.2021 - 30.4.2022 klo 15:00  ei mukana haussa

  Huom! Lähihoitajan tutkinnolla sairaanhoitaja (AMK) -koulutukseen haetaan Opintopolussa omalla erillisellä hakukohteella nimeltä "Haku Metropolian avoimen AMK:n opintojen perusteella: sairaanhoitaja (AMK), sairaanhoitotyö, päivätoteutus (kevätlukukaudella 2021 aloitettujen väyläopintojen ja lähihoitajan ammatillisen perustutkinnon perusteella hakevat)". 

  Hakukelpoisuuskriteerit

  Hakukelpoisuus edellyttää, että molemmat seuraavista ehdoista täyttyvät hakemuksen lähettämishetkellä::

  • Hakukelpoisuusehto 1/2: hakijan tulee hakemuksen lähettämishetkellä olla suorittanut vähintään 30 opintopistettä vastaavan tasoisia (AMK-tutkinto) opintoja Metropolian avoimessa AMK:ssa.
    
  • Hakukelpoisuusehto 2/2: hakijalla tulee hakemuksen lähettämishetkellä olla soveltuva pohjakoulutus, joka on suomalainen lähihoitajan ammatillinen perustutkinto, jonka osaamisalana on sairaanhoito ja huolenpito, tai ensihoito.

  Muilta osin hakukelpoisuusehdot noudattavat yleisiä valintaperusteita (kts. yllä oleva kohta Kuka voi hakea?).

  Opiskelijavalintakriteerit

  Opiskelijavalinta edellyttää yleisissä valintaperusteissa mainittujen kriteerien (kts. yllä oleva kohta Mitä opiskelijavalinta edellyttää?) lisäksi, että:

  • hakukelpoisuuden edellyttämät vastaavan tasoiset (AMK-tutkinto) Metropolian avoimessa AMK:ssa suoritetut opinnot ovat:
   • hakukohteena olevan tutkinto-ohjelman opetussuunnitelman mukaisia (Omnia yhteistyö), ja
   • alkaneet kevätlukukaudella 2021 tai sen jälkeen, ja
   • sellaisia joilla voidaan hyväksilukea vähintään 30 op hakukohteena olevan tutkinto-ohjelman ensimmäisen lukukauden opinnoista Metropolian opetussuunnitelman mukaisesti .

  Sairaanhoitaja (AMK), päivätoteutus - syyslukukaudella 2021 aloitettujen väyläopintojen ja lähihoitajan ammatillisella perustutkinnolla hakevat

  Hakuaika

  Huom! Lähihoitajan tutkinnolla sairaanhoitaja (AMK) -koulutukseen haetaan Opintopolussa omalla erillisellä hakukohteella nimeltä "Haku Metropolian avoimen AMK:n opintojen perusteella: sairaanhoitaja (AMK), sairaanhoitotyö, päivätoteutus (syyslukukaudella 2021 aloitettujen väyläopintojen ja lähihoitajan ammatillisen perustutkinnon perusteella hakevat)". 

  Hakukelpoisuuskriteerit

  Hakukelpoisuus edellyttää, että molemmat seuraavista ehdoista täyttyvät hakemuksen lähettämishetkellä:

  • Hakukelpoisuusehto 1/2: hakijan tulee hakemuksen lähettämishetkellä olla suorittanut vähintään 30 opintopistettä vastaavan tasoisia (AMK-tutkinto) opintoja Metropolian avoimessa AMK:ssa.
    
  • Hakukelpoisuusehto 2/2: hakijalla tulee hakemuksen lähettämishetkellä olla soveltuva pohjakoulutus, joka on suomalainen lähihoitajan ammatillinen perustutkinto, jonka osaamisalana on sairaanhoito ja huolenpito, tai ensihoito.

  Muilta osin hakukelpoisuusehdot noudattavat yleisiä valintaperusteita (kts. yllä oleva kohta Kuka voi hakea?).

  Opiskelijavalintakriteerit

  Opiskelijavalinta edellyttää yleisissä valintaperusteissa mainittujen kriteerien (kts. yllä oleva kohta Mitä opiskelijavalinta edellyttää?) lisäksi, että:

  • hakukelpoisuuden edellyttämät vastaavan tasoiset (AMK-tutkinto) Metropolian avoimessa AMK:ssa suoritetut opinnot ovat:
   • hakukohteena olevan tutkinto-ohjelman opetussuunnitelman mukaisia (Omnia yhteistyö) , ja
   • alkaneet syyslukukaudella 2021, ja
   • sellaisia joilla voidaan hyväksilukea vähintään 30 op hakukohteena olevan tutkinto-ohjelman ensimmäisen lukukauden opinnoista Metropolian opetussuunnitelman mukaisesti .

  Sosiaali- ja terveysala (ylempi AMK), akuuttihoitotyön kehittäminen ja johtaminen

  Hakuaika

  Hakukelpoisuuskriteerit

  Hakukelpoisuus edellyttää, että seuraavat kolme ehtoa täyttyvät hakemuksen lähettämishetkellä:

  • Hakukelpoisuusehto 1/3: hakijan tulee olla suorittanut vähintään 20 opintopistettä vastaavan tasoisia (YAMK-tutkinto) opintoja Metropolian avoimessa AMK:ssa.
    
  • Hakukelpoisuusehto 2/3: hakijalla tulee olla joku seuraavista pohjakoulutuksista:
   • joku seuraavista suomalaisista vähintään 210 op laajuisista sosiaali- ja terveysalan korkeakoulututkinnoista:
       - ensihoitaja (AMK)
       - kätilö (AMK)
       - sairaanhoitaja (AMK)
       - terveydenhoitaja (AMK)
   • edellä mainittuja suomalaisia korkeakoulututkintoja vastaava soveltuva ulkomainen sosiaali- ja terveysalan korkeakoulututkinto yhdistettynä Suomessa voimassa olevaan ammatinharjoittamisoikeuteen tai direktiivitodistukseen
   • joku seuraavista vähintään 3,5-vuotisista / 140 opintoviikon (= 210 op) laajuisista suomalaisista opistoasteen tutkinnoista (mukaan lukien yhdistelmät kuten esim. 2,5 vuotinen opistoasteen tutkinto + 1 erikoistumisvuosi = 3,5 vuotinen tutkinto):
       - kätilö
       - sairaanhoitaja
       - terveydenhoitaja
   • muu soveltuva suomalainen korkeakoulututkinto (AMK, YAMK, kandidaatti tai maisteri) yhdistettynä johonkin seuraavista suomalaisista opistoasteiseen tutkinnoista:
       - kätilö
       - sairaanhoitaja
       - terveydenhoitaja

    * Opistoasteen ja ammatillisen korkea-asteen tutkintojen laajuudella viitataan yopohjaisiin koulutuksiin työharjoittelujakso mukaan luettuna. Peruskoulupohjaisten tutkintojen laajuuden tulee olla suurempi.
     
  • Hakukelpoisuusehto 3/3: hakijalla tulee olla vähintään kahden vuoden työkokemus asianomaiselta alalta, seuraavat seikat huomioiden:
   • Työkokemuksen tulee olla kertynyt hakukelpoisuuden edellyttämän pohjakoulutuksen (hakukelpoisuusehto 2/3), tai minkä tahansa suomalaisen opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnon myöntämispäivän jälkeen.
   • Työkokemuksen tulee olla kertynyt viimeistään hakemuksen lähettämispäivään mennessä.
   • Osa-aikatyön tunnit (työtä alle 35 tuntia/viikko) muunnetaan kokoaikaiseksi niin, että 150 tuntia tai 20 vähintään 7 tunnin työpäivää vastaa yhtä kuukautta.
   • Työkokemuksen ei tarvitse olla yhtäjaksoista eikä saman työnantajan palveluksessa hankittua.
   • Rinnakkaisista työsuhteista huomioidaan työkokemusta vain päätoimista työskentelyä vastaava määrä.
   • Varusmiespalvelusta, naisten vapaaehtoista asepalvelusta, siviilipalvelusta tai hoitovapaata ei lasketa työkokemukseksi.
   • Asianomaiseksi alaksi katsotaan sekä ala, jolle hakija on hakemassa, sekä ala, jolta hakukelpoisuuden edellyttämä pohjakoulutus (hakukelpoisuusehto 2/3) on.
   • Yrittäjyys hyväksytään työkokemukseksi, jos siitä on todistus, joka osoittaa, että hakija on tai on ollut YEL tai MYEL- vakuutettu. (YEL= yrittäjäeläkevakuutus, MYEL=viljelijöiden, metsätilallisten, kalastajien ja poronhoitajien sekä heidän perheenjäsentensä työeläkevakuutus). Ulkomainen yrittäjyys todistetaan vastaavin virallisin dokumentein.
   • Työkokemus tulee olla todennettavissa virallisilla työtodistuksilla. Käsi- ja taideteollisuusalalla, viestintä- ja kuvataidealalla, teatteri- ja tanssialalla ja musiikkialalla työkokemuksen asemesta voidaan vaatia vastaavan pituinen taiteellinen toiminta, joka osoitetaan esim. portfoliolla (Laki 932/2014).

  Muilta osin hakukelpoisuusehdot noudattavat yleisiä valintaperusteita (kts. yllä oleva kohta Kuka voi hakea?).

  Opiskelijavalintakriteerit

  Opiskelijavalinta edellyttää yleisissä valintaperusteissa mainittujen kriteerien (kts. yllä oleva kohta Mitä opiskelijavalinta edellyttää?) lisäksi, että hakukelpoisuuden edellyttämät vastaavan tasoiset opinnot (hakukelpoisuusehto 1/3) on suoritettu 1.9.2018 jälkeen.

  Sosiaali- ja terveysala (ylempi AMK), ensihoidon kehittäminen ja johtaminen

  Hakuaika

  Hakukelpoisuuskriteerit

  Hakukelpoisuus edellyttää, että seuraavat neljä ehtoa täyttyvät hakemuksen lähettämishetkellä:

  • Hakukelpoisuusehto 1/4: hakijan tulee olla suorittanut vähintään 20 opintopistettä vastaavan tasoisia (YAMK-tutkinto) opintoja Metropolian avoimessa AMK:ssa.
    
  • Hakukelpoisuusehto 2/4: hakijalla tulee olla jokin seuraavista pohjakoulutuksista:
   • joku seuraavista suomalaisista vähintään 210 op laajuisista sosiaali- ja terveysalan korkeakoulututkinnoista:
    - ensihoitaja (AMK)
    - sairaanhoitaja (AMK)
   • edellä mainittuja korkeakoulututkintoja vastaava soveltuva ulkomainen sosiaali- ja terveysalan korkeakoulututkinto yhdistettynä Suomessa voimassa olevaan ammatinharjoittamisoikeuteen tai direktiivitodistukseen
   • suomalainen sairaanhoitajan vähintään 3,5-vuotinen / 140 opintoviikon (= 210 op) laajuinen opistoasteen tutkinto (mukaan lukien yhdistelmät kuten esim. 2,5 vuotinen opistoasteen tutkinto + 1 erikoistumisvuosi = 3,5 vuotinen tutkinto)
   • muu soveltuva suomalainen korkeakoulututkinto (AMK, YAMK, kandidaatti tai maisteri) yhdistettynä johonkin seuraavista suomalaisista opistoasteiseen tutkinnoista:
    - sairaanhoitaja

    * Opistoasteen ja ammatillisen korkea-asteen tutkintojen laajuudella viitataan yopohjaisiin koulutuksiin työharjoittelujakso mukaan luettuna. Peruskoulupohjaisten tutkintojen laajuuden tulee olla suurempi.
     
  • Hakukelpoisuusehto 3/4: hakijalla tulee olla vähintään kahden vuoden työkokemus asianomaiselta alalta, seuraavat seikat huomioiden:
   • Työkokemuksen tulee olla kertynyt hakukelpoisuuden edellyttämän pohjakoulutuksen (hakukelpoisuusehto 2/4), tai minkä tahansa suomalaisen opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnon myöntämispäivän jälkeen.
   • Työkokemuksen tulee olla kertynyt viimeistään hakemuksen lähettämispäivään mennessä.
   • Osa-aikatyön tunnit (työtä alle 35 tuntia/viikko) muunnetaan kokoaikaiseksi niin, että 150 tuntia tai 20 vähintään 7 tunnin työpäivää vastaa yhtä kuukautta.
   • Työkokemuksen ei tarvitse olla yhtäjaksoista eikä saman työnantajan palveluksessa hankittua.
   • Rinnakkaisista työsuhteista huomioidaan työkokemusta vain päätoimista työskentelyä vastaava määrä.
   • Varusmiespalvelusta, naisten vapaaehtoista asepalvelusta, siviilipalvelusta tai hoitovapaata ei lasketa työkokemukseksi.
   • Asianomaiseksi alaksi katsotaan sekä ala, jolle hakija on hakemassa, sekä ala, jolta hakukelpoisuuden edellyttämä pohjakoulutus (hakukelpoisuusehto 2/4) on.
   • Yrittäjyys hyväksytään työkokemukseksi, jos siitä on todistus, joka osoittaa, että hakija on tai on ollut YEL tai MYEL- vakuutettu. (YEL= yrittäjäeläkevakuutus, MYEL=viljelijöiden, metsätilallisten, kalastajien ja poronhoitajien sekä heidän perheenjäsentensä työeläkevakuutus). Ulkomainen yrittäjyys todistetaan vastaavin virallisin dokumentein.
   • Työkokemus tulee olla todennettavissa virallisilla työtodistuksilla. Käsi- ja taideteollisuusalalla, viestintä- ja kuvataidealalla, teatteri- ja tanssialalla ja musiikkialalla työkokemuksen asemesta voidaan vaatia vastaavan pituinen taiteellinen toiminta, joka osoitetaan esim. portfoliolla (Laki 932/2014).
     
  • Hakukelpoisuusehto 4/4: hakijalla tulee olla edellä mainitun hakukelpoisuuden edellyttämän pohjakoulutuksen (hakukelpoisuusehto 4/4) suorittamisen jälkeen vaaditun työkokemuksen (hakukelpoisuusehto 3/4) lisäksi myös kahden vuoden työkokemus ensihoidon tehtävistä. Ensihoidon työkokemus voi joko sisältyä hakukelpoisuuden edellyttämän pohjakoulutuksen suorittamisen jälkeen vaadittuun työkokemukseen (hakukelpoisuusehto 3/4), tai olla ennen hakukelpoisuuden edellyttämän pohjakoulutuksen suorittamista hankittua.

  Muilta osin hakukelpoisuusehdot noudattavat yleisiä valintaperusteita (kts. yllä oleva kohta Kuka voi hakea?).

  Opiskelijavalintakriteerit

  Opiskelijavalinta edellyttää yleisissä valintaperusteissa mainittujen kriteerien (kts. yllä oleva kohta Mitä opiskelijavalinta edellyttää?) lisäksi, että hakukelpoisuuden edellyttämät vastaavan tasoiset opinnot (hakukelpoisuusehto 1/3) on suoritettu 1.9.2018 jälkeen.

  Sosiaali- ja terveysala (ylempi AMK), Health Business Management

  Hakuaika

  Hakukelpoisuuskriteerit

  Hakukelpoisuus edellyttää, että seuraavat kolme ehtoa täyttyvät hakemuksen lähettämishetkellä:

  • Hakukelpoisuusehto 1/3: hakijan tulee olla suorittanut vähintään 20 opintopistettä vastaavan tasoisia (YAMK-tutkinto) opintoja Metropolian avoimessa AMK:ssa.
    
  • Hakukelpoisuusehto 2/3: hakijalla tulee olla joku seuraavista pohjakoulutuksista:
   • joku seuraavista suomalaisista vähintään 210 op laajuisista sosiaali- ja terveysalan korkeakoulututkinnoista:
       - apuvälineteknikko (AMK)
       - bioanalyytikko (AMK)
       - ensihoitaja (AMK)
       - fysioterapeutti (AMK)
       - geronomi (AMK)
       - jalkaterapeutti (AMK)
       - kätilö (AMK)
       - optometristi (AMK)
       - osteopaatti (AMK)
       - röntgenhoitaja (AMK)
       - sairaanhoitaja (AMK)
       - sosionomi (AMK)
       - suuhygienisti (AMK)
       - terveydenhoitaja (AMK)
       - toimintaterapeutti (AMK)
   • suomalaista 210 op laajuista korkeakoulututkintoa vastaava soveltuva ulkomainen sosiaali- ja terveysalan korkeakoulututkinto
   • suomalainen, vähintään 3,5 vuotinen / 140 opintoviikon (= 210 op) laajuinen sosiaali- ja terveysalan opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinto *
   • muu soveltuva suomalainen korkeakoulututkinto (AMK, YAMK, kandidaatti tai maisteri) yhdistettynä johonkin seuraavista suomalaisista opistoasteiseen tutkinnoista *:
       - fysioterapeutti
       - hammashuoltaja
       - kätilö
       - laboratoriohoitaja
       - optikko
       - röntgenhoitaja
       - sairaanhoitaja
       - terveydenhoitaja
       - toimintaterapeutti

    * Opistoasteen ja ammatillisen korkea-asteen tutkintojen laajuudella viitataan yopohjaisiin koulutuksiin työharjoittelujakso mukaan luettuna. Peruskoulupohjaisten tutkintojen laajuuden tulee olla suurempi.
     
  • Hakukelpoisuusehto 3/3: hakijalla tulee olla vähintään kahden vuoden työkokemus asianomaiselta alalta, seuraavat seikat huomioiden:
   • Työkokemuksen tulee olla kertynyt hakukelpoisuuden edellyttämän pohjakoulutuksen (hakukelpoisuusehto 2/3), tai minkä tahansa suomalaisen opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnon myöntämispäivän jälkeen.
   • Työkokemuksen tulee olla kertynyt viimeistään hakemuksen lähettämispäivään mennessä.
   • Osa-aikatyön tunnit (työtä alle 35 tuntia/viikko) muunnetaan kokoaikaiseksi niin, että 150 tuntia tai 20 vähintään 7 tunnin työpäivää vastaa yhtä kuukautta.
   • Työkokemuksen ei tarvitse olla yhtäjaksoista eikä saman työnantajan palveluksessa hankittua.
   • Rinnakkaisista työsuhteista huomioidaan työkokemusta vain päätoimista työskentelyä vastaava määrä.
   • Varusmiespalvelusta, naisten vapaaehtoista asepalvelusta, siviilipalvelusta tai hoitovapaata ei lasketa työkokemukseksi.
   • Asianomaiseksi alaksi katsotaan sekä ala, jolle hakija on hakemassa, sekä ala, jolta hakukelpoisuuden edellyttämä pohjakoulutus (hakukelpoisuusehto 2/3) on.
   • Yrittäjyys hyväksytään työkokemukseksi, jos siitä on todistus, joka osoittaa, että hakija on tai on ollut YEL tai MYEL- vakuutettu. (YEL= yrittäjäeläkevakuutus, MYEL=viljelijöiden, metsätilallisten, kalastajien ja poronhoitajien sekä heidän perheenjäsentensä työeläkevakuutus). Ulkomainen yrittäjyys todistetaan vastaavin virallisin dokumentein.
   • Työkokemus tulee olla todennettavissa virallisilla työtodistuksilla. Käsi- ja taideteollisuusalalla, viestintä- ja kuvataidealalla, teatteri- ja tanssialalla ja musiikkialalla työkokemuksen asemesta voidaan vaatia vastaavan pituinen taiteellinen toiminta, joka osoitetaan esim. portfoliolla (Laki 932/2014).

  Muilta osin hakukelpoisuusehdot noudattavat yleisiä valintaperusteita (kts. yllä oleva kohta Kuka voi hakea?).

  Opiskelijavalintakriteerit

  Opiskelijavalinta tapahtuu yleisten valintaperusteiden mukaisesti (kts. yllä oleva kohta Mitä opiskelijavalinta edellyttää?)

  Sosiaali- ja terveysala (ylempi AMK), kliininen asiantuntijuus sosiaali- ja terveysalalla

  Hakuaika

  Hakukelpoisuuskriteerit

  Hakukelpoisuus edellyttää, että seuraavat kolme ehtoa täyttyvät hakemuksen lähettämishetkellä:

  • Hakukelpoisuusehto 1/3: hakijan tulee olla suorittanut vähintään 20 opintopistettä vastaavan tasoisia (YAMK-tutkinto) opintoja Metropolian avoimessa AMK:ssa.
    
  • Hakukelpoisuusehto 2/3: hakijalla tulee olla joku seuraavista pohjakoulutuksista:
   • joku seuraavista suomalaisista vähintään 210 op laajuisista sosiaali- ja terveysalan korkeakoulututkinnoista:
       - bioanalyytikko (AMK)
       - ensihoitaja (AMK)
       - fysioterapeutti (AMK)
       - jalkaterapeutti (AMK)
       - kätilö (AMK)
       - optometristi (AMK)
       - röntgenhoitaja (AMK)
       - sairaanhoitaja (AMK)
       - suuhygienisti (AMK)
       - terveydenhoitaja (AMK)
       - toimintaterapeutti (AMK)
   • suomalaista 210 op laajuista korkeakoulututkintoa vastaava soveltuva ulkomainen sosiaali- ja terveysalan korkeakoulututkinto yhdistettynä Suomessa voimassa olevaan ammatinharjoittamisoikeuteen tai direktiivitodistukseen
   • joku seuraavista suomalaisista, vähintään 3,5 vuotisista / 140 opintoviikon (= 210 op) laajuisista sosiaali- ja terveysalan opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnoista (mukaan lukien yhdistelmät kuten esim. 2,5 vuotinen opistoasteen tutkinto + 1 erikoistumisvuosi = 3,5 vuotinen tutkinto):
       - fysioterapeutti
       - hammashuoltaja
       - kätilö
       - laboratoriohoitaja
       - optikko
       - röntgenhoitaja
       - sairaanhoitaja
       - terveydenhoitaja
       - toimintaterapeutti
   • muu soveltuva suomalainen korkeakoulututkinto (AMK, YAMK, kandidaatti tai maisteri) yhdistettynä johonkin seuraavista suomalaisista opistoasteiseen tutkinnoista:
       - fysioterapeutti
       - hammashuoltaja
       - kätilö
       - laboratoriohoitaja
       - optikko
       - röntgenhoitaja
       - sairaanhoitaja
       - terveydenhoitaja
       - toimintaterapeutti

    * Opistoasteen ja ammatillisen korkea-asteen tutkintojen laajuudella viitataan yopohjaisiin koulutuksiin työharjoittelujakso mukaan luettuna. Peruskoulupohjaisten tutkintojen laajuuden tulee olla suurempi.
     
  • Hakukelpoisuusehto 3/3: hakijalla tulee olla vähintään kahden vuoden työkokemus asianomaiselta alalta, seuraavat seikat huomioiden:
   • Työkokemuksen tulee olla kertynyt hakukelpoisuuden edellyttämän pohjakoulutuksen (hakukelpoisuusehto 2/3), tai minkä tahansa suomalaisen opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnon myöntämispäivän jälkeen.
   • Työkokemuksen tulee olla kertynyt viimeistään hakemuksen lähettämispäivään mennessä.
   • Osa-aikatyön tunnit (työtä alle 35 tuntia/viikko) muunnetaan kokoaikaiseksi niin, että 150 tuntia tai 20 vähintään 7 tunnin työpäivää vastaa yhtä kuukautta.
   • Työkokemuksen ei tarvitse olla yhtäjaksoista eikä saman työnantajan palveluksessa hankittua.
   • Rinnakkaisista työsuhteista huomioidaan työkokemusta vain päätoimista työskentelyä vastaava määrä.
   • Varusmiespalvelusta, naisten vapaaehtoista asepalvelusta, siviilipalvelusta tai hoitovapaata ei lasketa työkokemukseksi.
   • Asianomaiseksi alaksi katsotaan sekä ala, jolle hakija on hakemassa, sekä ala, jolta hakukelpoisuuden edellyttämä pohjakoulutus (hakukelpoisuusehto 2/3) on.
   • Yrittäjyys hyväksytään työkokemukseksi, jos siitä on todistus, joka osoittaa, että hakija on tai on ollut YEL tai MYEL- vakuutettu. (YEL= yrittäjäeläkevakuutus, MYEL=viljelijöiden, metsätilallisten, kalastajien ja poronhoitajien sekä heidän perheenjäsentensä työeläkevakuutus). Ulkomainen yrittäjyys todistetaan vastaavin virallisin dokumentein.
   • Työkokemus tulee olla todennettavissa virallisilla työtodistuksilla. Käsi- ja taideteollisuusalalla, viestintä- ja kuvataidealalla, teatteri- ja tanssialalla ja musiikkialalla työkokemuksen asemesta voidaan vaatia vastaavan pituinen taiteellinen toiminta, joka osoitetaan esim. portfoliolla (Laki 932/2014).

  Muilta osin hakukelpoisuusehdot noudattavat yleisiä valintaperusteita (kts. yllä oleva kohta Kuka voi hakea?).

  Opiskelijavalintakriteerit

  Opiskelijavalinta tapahtuu yleisten valintaperusteiden mukaisesti (kts. yllä oleva kohta Mitä opiskelijavalinta edellyttää?)

  Sosiaali- ja terveysala (ylempi AMK), Osteopathy

  Hakuaika

  Hakukelpoisuuskriteerit

  Hakukelpoisuus edellyttää, että seuraavat kolme ehtoa täyttyvät hakemuksen lähettämishetkellä:

  • Hakukelpoisuusehto 1/3: hakijan tulee olla suorittanut vähintään 20 opintopistettä vastaavan tasoisia (YAMK-tutkinto) opintoja Metropolian avoimessa AMK:ssa.
    
  • Hakukelpoisuusehto 2/3: hakijalla tulee olla joku seuraavista pohjakoulutuksista:
   • suomalainen osteopaatti (AMK) tutkinto
   • suomalaista osteopaatti (AMK) -tutkintoa vastaava CEN-standardin mukaisen auditoinnin läpikäyneen koulun myöntämä suomalainen tai ulkomainen korkeakoulututkintoa vastaava tutkinto yhdistettynä ammatinharjoittamisoikeuteen
  • Hakukelpoisuusehto 3/3: hakijalla tulee olla vähintään kahden vuoden työkokemus asianomaiselta alalta, seuraavat seikat huomioiden:
   • Työkokemuksen tulee olla kertynyt hakukelpoisuuden edellyttämän pohjakoulutuksen (hakukelpoisuusehto 2/3), tai minkä tahansa suomalaisen opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnon myöntämispäivän jälkeen.
   • Työkokemuksen tulee olla kertynyt viimeistään hakemuksen lähettämispäivään mennessä.
   • Osa-aikatyön tunnit (työtä alle 35 tuntia/viikko) muunnetaan kokoaikaiseksi niin, että 150 tuntia tai 20 vähintään 7 tunnin työpäivää vastaa yhtä kuukautta.
   • Työkokemuksen ei tarvitse olla yhtäjaksoista eikä saman työnantajan palveluksessa hankittua.
   • Rinnakkaisista työsuhteista huomioidaan työkokemusta vain päätoimista työskentelyä vastaava määrä.
   • Varusmiespalvelusta, naisten vapaaehtoista asepalvelusta, siviilipalvelusta tai hoitovapaata ei lasketa työkokemukseksi.
   • Asianomaiseksi alaksi katsotaan sekä ala, jolle hakija on hakemassa, sekä ala, jolta hakukelpoisuuden edellyttämä pohjakoulutus (hakukelpoisuusehto 2/3) on.
   • Yrittäjyys hyväksytään työkokemukseksi, jos siitä on todistus, joka osoittaa, että hakija on tai on ollut YEL tai MYEL- vakuutettu. (YEL= yrittäjäeläkevakuutus, MYEL=viljelijöiden, metsätilallisten, kalastajien ja poronhoitajien sekä heidän perheenjäsentensä työeläkevakuutus). Ulkomainen yrittäjyys todistetaan vastaavin virallisin dokumentein.
   • Työkokemus tulee olla todennettavissa virallisilla työtodistuksilla. Käsi- ja taideteollisuusalalla, viestintä- ja kuvataidealalla, teatteri- ja tanssialalla ja musiikkialalla työkokemuksen asemesta voidaan vaatia vastaavan pituinen taiteellinen toiminta, joka osoitetaan esim. portfoliolla (Laki 932/2014).

  Muilta osin hakukelpoisuusehdot noudattavat yleisiä valintaperusteita (kts. yllä oleva kohta Kuka voi hakea?).

  Opiskelijavalintakriteerit

  Opiskelijavalinta edellyttää yleisissä valintaperusteissa mainittujen kriteerien (kts. yllä oleva kohta Mitä opiskelijavalinta edellyttää?) lisäksi, että:

  • hakija liittää hakemukselle ennakkotehtävän viimeistään 7 vuorokauden kuluessa hakemuksen lähettämisestä klo 15:00 mennessä, sekä saa siitä hyväksytyn arvion (arviointi asteikolla hyväksytty/hylätty).

  Ennakkotehtävä 

  Tiedot päivitetään viimeistään 8.10.2021

   

  Sosiaali- ja terveysala (ylempi AMK), sosiaali- ja terveysalan palvelujen ja liiketoiminnan johtaminen

  Hakuaika

  Hakukelpoisuuskriteerit

  Hakukelpoisuus edellyttää, että seuraavat kolme ehtoa täyttyvät hakemuksen lähettämishetkellä:

  • Hakukelpoisuusehto 1/3: hakijan tulee olla suorittanut vähintään 20 opintopistettä vastaavan tasoisia (YAMK-tutkinto) opintoja Metropolian avoimessa AMK:ssa.
    
  • Hakukelpoisuusehto 2/3: hakijalla tulee olla joku seuraavista pohjakoulutuksista:
   • joku seuraavista suomalaisista vähintään 210 op laajuisista sosiaali- ja terveysalan korkeakoulututkinnoista:
       - apuvälineteknikko (AMK)
       - bioanalyytikko (AMK)
       - ensihoitaja (AMK)
       - fysioterapeutti (AMK)
       - geronomi (AMK)
       - jalkaterapeutti (AMK)
       - kätilö (AMK)
       - optometristi (AMK)
       - osteopaatti (AMK)
       - röntgenhoitaja (AMK)
       - sairaanhoitaja (AMK)
       - sosionomi (AMK)
       - suuhygienisti (AMK)
       - terveydenhoitaja (AMK)
       - toimintaterapeutti (AMK)
   • suomalaista 210 op laajuista korkeakoulututkintoa vastaava soveltuva ulkomainen sosiaali- ja terveysalan korkeakoulututkinto yhdistettynä Suomessa voimassa olevaan ammatinharjoittamisoikeuteen tai direktiivitodistukseen
   • joku seuraavista suomalaisista, vähintään 3,5 vuotisista / 140 opintoviikon (= 210 op) laajuisista sosiaali- ja terveysalan opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnoista:
       - fysioterapeutti
       - hammashuoltaja
       - kätilö
       - laboratoriohoitaja
       - optikko
       - röntgenhoitaja
       - sairaanhoitaja
       - terveydenhoitaja
       - toimintaterapeutti
   • muu soveltuva suomalainen korkeakoulututkinto (AMK, YAMK, kandidaatti tai maisteri) yhdistettynä johonkin seuraavista suomalaisista opistoasteiseen tutkinnoista:
       - fysioterapeutti
       - hammashuoltaja
       - kätilö
       - laboratoriohoitaja
       - optikko
       - röntgenhoitaja
       - sairaanhoitaja
       - terveydenhoitaja
       - toimintaterapeutti

    * Opistoasteen ja ammatillisen korkea-asteen tutkintojen laajuudella viitataan yopohjaisiin koulutuksiin työharjoittelujakso mukaan luettuna. Peruskoulupohjaisten tutkintojen laajuuden tulee olla suurempi.
     
  • Hakukelpoisuusehto 3/3: hakijalla tulee olla vähintään kahden vuoden työkokemus asianomaiselta alalta, seuraavat seikat huomioiden:
   • Työkokemuksen tulee olla kertynyt hakukelpoisuuden edellyttämän pohjakoulutuksen (hakukelpoisuusehto 2/3), tai minkä tahansa suomalaisen opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnon myöntämispäivän jälkeen.
   • Työkokemuksen tulee olla kertynyt viimeistään hakemuksen lähettämispäivään mennessä.
   • Osa-aikatyön tunnit (työtä alle 35 tuntia/viikko) muunnetaan kokoaikaiseksi niin, että 150 tuntia tai 20 vähintään 7 tunnin työpäivää vastaa yhtä kuukautta.
   • Työkokemuksen ei tarvitse olla yhtäjaksoista eikä saman työnantajan palveluksessa hankittua.
   • Rinnakkaisista työsuhteista huomioidaan työkokemusta vain päätoimista työskentelyä vastaava määrä.
   • Varusmiespalvelusta, naisten vapaaehtoista asepalvelusta, siviilipalvelusta tai hoitovapaata ei lasketa työkokemukseksi.
   • Asianomaiseksi alaksi katsotaan sekä ala, jolle hakija on hakemassa, sekä ala, jolta hakukelpoisuuden edellyttämä pohjakoulutus (hakukelpoisuusehto 2/3) on.
   • Yrittäjyys hyväksytään työkokemukseksi, jos siitä on todistus, joka osoittaa, että hakija on tai on ollut YEL tai MYEL- vakuutettu. (YEL= yrittäjäeläkevakuutus, MYEL=viljelijöiden, metsätilallisten, kalastajien ja poronhoitajien sekä heidän perheenjäsentensä työeläkevakuutus). Ulkomainen yrittäjyys todistetaan vastaavin virallisin dokumentein.
   • Työkokemus tulee olla todennettavissa virallisilla työtodistuksilla. Käsi- ja taideteollisuusalalla, viestintä- ja kuvataidealalla, teatteri- ja tanssialalla ja musiikkialalla työkokemuksen asemesta voidaan vaatia vastaavan pituinen taiteellinen toiminta, joka osoitetaan esim. portfoliolla (Laki 932/2014).

  Muilta osin hakukelpoisuusehdot noudattavat yleisiä valintaperusteita (kts. yllä oleva kohta Kuka voi hakea?).

  Opiskelijavalintakriteerit

  Opiskelijavalinta tapahtuu yleisten valintaperusteiden mukaisesti (kts. yllä oleva kohta Mitä opiskelijavalinta edellyttää?)

  Sosiaali- ja terveysala (ylempi AMK), terveyden edistäminen

  Hakuaika

  Hakukelpoisuuskriteerit

  Hakukelpoisuus edellyttää, että seuraavat kolme ehtoa täyttyvät hakemuksen lähettämishetkellä:

  • Hakukelpoisuusehto 1/3: hakijan tulee olla suorittanut vähintään 20 opintopistettä vastaavan tasoisia (YAMK-tutkinto) opintoja Metropolian avoimessa AMK:ssa.
    
  • Hakukelpoisuusehto 2/3: hakijalla tulee olla joku seuraavista pohjakoulutuksista:
   • joku seuraavista suomalaista 210 op laajuista sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinnoista   
       - apuvälineteknikko (AMK)
       - bioanalyytikko (AMK)
       - ensihoitaja (AMK)
       - fysioterapeutti (AMK)
       - geronomi (AMK)
       - jalkaterapeutti (AMK)
       - kätilö (AMK)
       - optometristi (AMK)
       - osteopaatti (AMK)
       - röntgenhoitaja (AMK)
       - sairaanhoitaja (AMK)
       - sosionomi (AMK)
       - suuhygienisti (AMK)
       - terveydenhoitaja (AMK)
       - toimintaterapeutti (AMK)
   • suomalaista 210 op laajuista korkeakoulututkintoa vastaava soveltuva ulkomainen sosiaali- ja terveysalan korkeakoulututkinto yhdistettynädirektiivitodistukseen
   • joku seuraavista suomalaisista, vähintään 3,5 vuotisista / 140 opintoviikon (= 210 op) laajuisista sosiaali- ja terveysalan opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnoista (mukaan lukien yhdistelmät kuten esim. 2,5 vuotinen opistoasteen tutkinto + 1 erikoistumisvuosi = 3,5 vuotinen tutkinto):
       - fysioterapeutti
       - hammashuoltaja
       - kätilö
       - laboratoriohoitaja
       - optikko
       - röntgenhoitaja
       - sairaanhoitaja
       - terveydenhoitaja
       - toimintaterapeutti
   • muu soveltuva suomalainen korkeakoulututkinto (AMK, YAMK, kandidaatti tai maisteri) yhdistettynä johonkin seuraavista suomalaisista opistoasteiseen tutkinnoista:
       - fysioterapeutti
       - hammashuoltaja
       - kätilö
       - laboratoriohoitaja
       - optikko
       - röntgenhoitaja
       - sairaanhoitaja
       - terveydenhoitaja
       - toimintaterapeutti
   • muu soveltuva suomalainen korkeakoulututkinto (AMK, YAMK, kandidaatti tai maisteri) yhdistettynä johonkin seuraavista suomalaisista opistoasteiseen tutkinnoista
       - fysioterapeutti
       - hammashuoltaja
       - kätilö
       - laboratoriohoitaja
       - optikko
       - röntgenhoitaja
       - sairaanhoitaja
       - terveydenhoitaja
       - toimintaterapeutti

    * Opistoasteen ja ammatillisen korkea-asteen tutkintojen laajuudella viitataan yopohjaisiin koulutuksiin työharjoittelujakso mukaan luettuna. Peruskoulupohjaisten tutkintojen laajuuden tulee olla suurempi.
     
  • Hakukelpoisuusehto 3/3: hakijalla tulee olla vähintään kahden vuoden työkokemus asianomaiselta alalta, seuraavat seikat huomioiden:
   • Työkokemuksen tulee olla kertynyt hakukelpoisuuden edellyttämän pohjakoulutuksen (hakukelpoisuusehto 2/3), tai minkä tahansa suomalaisen opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnon myöntämispäivän jälkeen.
   • Työkokemuksen tulee olla kertynyt viimeistään hakemuksen lähettämispäivään mennessä.
   • Osa-aikatyön tunnit (työtä alle 35 tuntia/viikko) muunnetaan kokoaikaiseksi niin, että 150 tuntia tai 20 vähintään 7 tunnin työpäivää vastaa yhtä kuukautta.
   • Työkokemuksen ei tarvitse olla yhtäjaksoista eikä saman työnantajan palveluksessa hankittua.
   • Rinnakkaisista työsuhteista huomioidaan työkokemusta vain päätoimista työskentelyä vastaava määrä.
   • Varusmiespalvelusta, naisten vapaaehtoista asepalvelusta, siviilipalvelusta tai hoitovapaata ei lasketa työkokemukseksi.
   • Asianomaiseksi alaksi katsotaan sekä ala, jolle hakija on hakemassa, sekä ala, jolta hakukelpoisuuden edellyttämä pohjakoulutus (hakukelpoisuusehto 2/3) on.
   • Yrittäjyys hyväksytään työkokemukseksi, jos siitä on todistus, joka osoittaa, että hakija on tai on ollut YEL tai MYEL- vakuutettu. (YEL= yrittäjäeläkevakuutus, MYEL=viljelijöiden, metsätilallisten, kalastajien ja poronhoitajien sekä heidän perheenjäsentensä työeläkevakuutus). Ulkomainen yrittäjyys todistetaan vastaavin virallisin dokumentein.
   • Työkokemus tulee olla todennettavissa virallisilla työtodistuksilla. Käsi- ja taideteollisuusalalla, viestintä- ja kuvataidealalla, teatteri- ja tanssialalla ja musiikkialalla työkokemuksen asemesta voidaan vaatia vastaavan pituinen taiteellinen toiminta, joka osoitetaan esim. portfoliolla (Laki 932/2014).

  Muilta osin hakukelpoisuusehdot noudattavat yleisiä valintaperusteita (kts. yllä oleva kohta Kuka voi hakea?).

  Opiskelijavalintakriteerit

  Opiskelijavalinta edellyttää yleisissä valintaperusteissa mainittujen kriteerien (kts. yllä oleva kohta Mitä opiskelijavalinta edellyttää?) lisäksi, että hakukelpoisuuden edellyttämät vastaavan tasoiset opinnot (hakukelpoisuusehto 1/3) on suoritettu 1.9.2018 jälkeen.

  Sosiaali- ja terveysala (ylempi AMK), vanhustyö

  Hakuaika

  Hakukelpoisuuskriteerit

  Hakukelpoisuus edellyttää, että seuraavat kolme ehtoa täyttyvät hakemuksen lähettämishetkellä:
   

  • Hakukelpoisuusehto 1/3: hakijan tulee olla suorittanut vähintään 15 opintopistettä vastaavan tasoisia (YAMK-tutkinto) opintoja Metropolian avoimessa AMK:ssa.

   

  • Hakukelpoisuusehto 2/3: hakijalla tulee olla joku seuraavista pohjakoulutuksista:
   • joku seuraavista suomalaista 210 op laajuista sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinnoista   
       - apuvälineteknikko (AMK)
       - ensihoitaja (AMK)
       - fysioterapeutti (AMK)
       - geronomi (AMK)
       - jalkaterapeutti (AMK)
       - optometristi (AMK)
       - osteopaatti (AMK)
       - sairaanhoitaja (AMK)
       - sosionomi (AMK)
       - suuhygienisti (AMK)
       - terveydenhoitaja (AMK)
       - toimintaterapeutti (AMK)
   • edellä mainittuja suomalaisia ammattikorkeakoulututkintoja vastaavat ulkomaiset korkeakoulututkinnot yhdistettynä Suomessa voimassa olevaan ammatinharjoittamisoikeuteen tai direktiivitodistukseen
   • joku seuraavista suomalaisista, vähintään 3,5 vuotisista / 140 opintoviikon (= 210 op) laajuisista sosiaali- ja terveysalan opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnoista (mukaan lukien yhdistelmät kuten esim. 2,5 vuotinen opistoasteen tutkinto + 1 erikoistumisvuosi = 3,5 vuotinen tutkinto):
       - fysioterapeutti
       - hammashuoltaja
       - optikko
       - sairaanhoitaja
       - terveydenhoitaja
       - toimintaterapeutti
   • seuraavat vähintään 3-vuotiset / 120 opintoviikon (= 180 op) laajuiset suomalaiset opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnot yhdistettynä vastaavan alan 30 op laajuisiin täydentäviin korkeakouluopintoihin (esim. Avoin amk):
   •    - apuneuvoteknikko
       - kehitysvammaistenohjaaja
       - sosiaalikasvattaja
       - sosiaaliohjaaja
   • muu soveltuva suomalainen korkeakoulututkinto (AMK, YAMK, kandidaatti tai maisteri) yhdistettynä johonkin edellä mainituista suomalaisista opistoasteiseen tutkinnoista

   

  * Opistoasteen ja ammatillisen korkea-asteen tutkintojen laajuudella viitataan yopohjaisiin koulutuksiin työharjoittelujakso mukaan luettuna. Peruskoulupohjaisten tutkintojen laajuuden tulee olla suurempi.
   

  • Hakukelpoisuusehto 3/3: hakijalla tulee olla vähintään kahden vuoden työkokemus asianomaiselta alalta, seuraavat seikat huomioiden:
   • Työkokemuksen tulee olla kertynyt hakukelpoisuuden edellyttämän pohjakoulutuksen (hakukelpoisuusehto 2/3), tai minkä tahansa suomalaisen opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnon myöntämispäivän jälkeen.
   • Työkokemuksen tulee olla kertynyt viimeistään hakemuksen lähettämispäivään mennessä.
   • Osa-aikatyön tunnit (työtä alle 35 tuntia/viikko) muunnetaan kokoaikaiseksi niin, että 150 tuntia tai 20 vähintään 7 tunnin työpäivää vastaa yhtä kuukautta.
   • Työkokemuksen ei tarvitse olla yhtäjaksoista eikä saman työnantajan palveluksessa hankittua.
   • Rinnakkaisista työsuhteista huomioidaan työkokemusta vain päätoimista työskentelyä vastaava määrä.
   • Varusmiespalvelusta, naisten vapaaehtoista asepalvelusta, siviilipalvelusta tai hoitovapaata ei lasketa työkokemukseksi.
   • Asianomaiseksi alaksi katsotaan sekä ala, jolle hakija on hakemassa, sekä ala, jolta hakukelpoisuuden edellyttämä pohjakoulutus (hakukelpoisuusehto 2/3) on.
   • Yrittäjyys hyväksytään työkokemukseksi, jos siitä on todistus, joka osoittaa, että hakija on tai on ollut YEL tai MYEL- vakuutettu. (YEL= yrittäjäeläkevakuutus, MYEL=viljelijöiden, metsätilallisten, kalastajien ja poronhoitajien sekä heidän perheenjäsentensä työeläkevakuutus). Ulkomainen yrittäjyys todistetaan vastaavin virallisin dokumentein.
   • Työkokemus tulee olla todennettavissa virallisilla työtodistuksilla. Käsi- ja taideteollisuusalalla, viestintä- ja kuvataidealalla, teatteri- ja tanssialalla ja musiikkialalla työkokemuksen asemesta voidaan vaatia vastaavan pituinen taiteellinen toiminta, joka osoitetaan esim. portfoliolla (Laki 932/2014).

  Muilta osin hakukelpoisuusehdot noudattavat yleisiä valintaperusteita (kts. yllä oleva kohta Kuka voi hakea?).

  Opiskelijavalintakriteerit

  Opiskelijavalinta edellyttää yleisissä valintaperusteissa mainittujen kriteerien (kts. yllä oleva kohta Mitä opiskelijavalinta edellyttää?) lisäksi, että hakukelpoisuuden antavat opinnot ovat hakukohteena olevan tutkinnon omia polkuopintoja (hakukelpoisuusehto 1/3).

  Sosionomi (AMK), Social Services

  Hakuaika

  • Syksyllä 2021 alkavat opinnot: 1. - 31.5.2021 klo 15:00
  • Keväällä 2022 alkavat opinnot: ei mukana haussa

  Hakukelpoisuuskriteerit

  Hakijan tulee olla suorittanut hakemuksen lähettämishetkellä vähintään 45 opintopistettä vastaavan tasoisia (AMK-tutkinto) opintoja Metropolian avoimessa AMK:ssa. Muilta osin hakukelpoisuusehdot noudattavat yleisiä valintaperusteita (kts. yllä oleva kohta Kuka voi hakea?).

  Opiskelijavalintakriteerit

  Opiskelijavalinta edellyttää yleisissä valintaperusteissa mainittujen kriteerien (kts. yllä oleva kohta Mitä opiskelijavalinta edellyttää?) lisäksi, että:

  • hakukelpoisuuden edellyttämät opinnot ovat hakukohteena olevan tutkinto-ohjelman omia polkuopintoja, ja
  • hakijan suomen kielen taito on vähintään eurooppalaisen viitekehyksen taitotasolla B1 (mikäli kielitaito ei ole todennettavissa hakemuksella annettujen tietojen pohjalta, kielitaito arvioidaan valintakokeessa), ja
  • hakija suorittaa tarvittaessa valintakokeen hyväksytysti (arviointi asteikolla hyväksytty/hylätty).

  Valintakoe

  Valintakoe (= haastattelu) järjestetään ja tulee suorittaa hyväksytysti jos:

  • hakijan kielitaitoa ei voida arvioida hakemuksella annettujen tietojen perusteella ja valintakoetta/haastattelua tarvitaan kielitaidon arvioimiseen, tai
  • mikäli opintosuorituksista ei näy kaikki tarpeellinen tieto valintaan, tai
  • samasta opiskelupaikasta kilpailee useampi täsmälleen samaan aikaan hakemuksen jättänyt hakija ja valintakoetta tarvitaan, jotta hakijat saadaan asetettua keskinäiseen paremmuusjärjestykseen.

  Sosionomi (AMK), sosiaaliala (suunnattu kaikille sosiaalialan opintoja suorittaneille)

  Hakuaika

  Hakukelpoisuuskriteerit

  Hakijan tulee olla suorittanut hakemuksen lähettämishetkellä vähintään 45 opintopistettä vastaavan tasoisia (AMK-tutkinto) opintoja Metropolian avoimessa AMK:ssa. Muilta osin hakukelpoisuusehdot noudattavat yleisiä valintaperusteita (kts. yllä oleva kohta Kuka voi hakea?).

  Opiskelijavalintakriteerit

  Opiskelijavalinta edellyttää yleisissä valintaperusteissa mainittujen kriteerien (kts. yllä oleva kohta Mitä opiskelijavalinta edellyttää?) lisäksi, että: 

  • hakukelpoisuuden edellyttämät opinnot ovat hakukohteena olevan tutkinto-ohjelman omia polkuopintoja, ja
  • hakija suorittaa tarvittaessa valintakokeen hyväksytysti (arviointi asteikolla hyväksytty/hylätty).

  Valintakoe

  Valintakoe järjestetään ja tulee suorittaa hyväksytysti vain silloin jos opintosuorituksista ei näy kaikki tarpeellinen tieto valintaan.

  Sosionomi (AMK), sosiaaliala (suunnattu varhaiskasvatuksen opintoja suorittaneille)

  Hakuaika

  Hakukelpoisuuskriteerit

  Hakijan tulee olla suorittanut hakemuksen lähettämishetkellä vähintään 55 opintopistettä vastaavan tasoisia (AMK-tutkinto) opintoja Metropolian avoimessa AMK:ssa. Muilta osin hakukelpoisuusehdot noudattavat yleisiä valintaperusteita (kts. yllä oleva kohta Kuka voi hakea?).

  Opiskelijavalintakriteerit

  Opiskelijavalinta edellyttää yleisissä valintaperusteissa mainittujen kriteerien (kts. yllä oleva kohta Mitä opiskelijavalinta edellyttää?) lisäksi, että hakukelpoisuuden antavat opinnot ovat hakukohteena olevan tutkinto-ohjelman ja suuntautumisen (varhaiskasvatus) omia polkuopintoja.

  Suuhygienisti (AMK), suun terveydenhuolto

  Hakuaika

  Hakukelpoisuuskriteerit

  Hakijan tulee olla suorittanut hakemuksen lähettämishetkellä vähintään 55 opintopistettä vastaavan tasoisia (AMK-tutkinto) opintoja Metropolian avoimessa AMK:ssa. Muilta osin hakukelpoisuusehdot noudattavat yleisiä valintaperusteita (kts. yllä oleva kohta Kuka voi hakea?).

  Opiskelijavalintakriteerit

  Opiskelijavalinta edellyttää yleisissä valintaperusteissa mainittujen kriteerien (kts. yllä oleva kohta Mitä opiskelijavalinta edellyttää?) lisäksi, että hakukelpoisuuden antavat opinnot ovat hakukohteena olevan tutkinto-ohjelman omia polkuopintoja.

  Terveydenhoitaja (AMK), päivätoteutus - syyslukukaudella 2020 aloitettujen polkuopintojen perusteella hakevat

  Hakuaika

  • Syksyllä 2021 alkavat opinnot: 1.5. - 31.10.2021 klo 15:00
  • Keväällä 2022 alkavat opinnot: ei mukana haussa

  Huom! Terveydenhoitaja (AMK) päivätoteutukseen haetaan Opintopolussa hoitotyön yhteisellä hakukohteella nimeltä "Haku Metropolian avoimen AMK:n opintojen perusteella: sosiaali- ja terveysala (AMK), hoitotyön päivä-ja monimuotototeutukset (syyslukukaudella 2020 aloitettujen polkuopintojen perusteella hakevat)". Ohjelma (ensihoito / kätilötyö / terveydenhoitotyö / sairaanhoitotyö) ja toteutus (päivä-/monimuotototeutus) ilmoitetaan hakulomakkeella.

  Hakukelpoisuuskriteerit

  Hakijan tulee olla suorittanut hakemuksen lähettämishetkellä vähintään 45 opintopistettä vastaavan tasoisia (AMK-tutkinto) opintoja Metropolian avoimessa AMK:ssa. Muilta osin hakukelpoisuusehdot noudattavat yleisiä valintaperusteita (kts. yllä oleva kohta Kuka voi hakea?).

  Opiskelijavalintakriteerit

  Opiskelijavalinta edellyttää valintaperustesuosituksessa mainittujen kriteerien lisäksi, että hakukelpoisuuden antavat opinnot:

  • ovat hakukohteena olevan tutkinto-ohjelman omia polkuopintoja, ja
  • on suoritettu siten, että opinnot ovat alkaneet syyslukukaudella 2020.

  Terveydenhoitaja (AMK), päivätoteutus - kevätlukukaudella 2021 aloitettujen polkuopintojen perusteella hakevat

  Hakuaika

  Huom! Kyseiseen ensihoitaja (AMK) päivätoteutukseen haetaan Opintopolussa hoitotyön yhteisellä hakukohteella nimeltä "Haku Metropolian avoimen AMK:n opintojen perusteella: sosiaali- ja terveysala (AMK), hoitotyön päivä-ja monimuotototeutukset (kevätlukukaudella 2021 aloitettujen polkuopintojen perusteella hakevat)". Ohjelma (ensihoito / kätilötyö / terveydenhoitotyö / sairaanhoitotyö) ja toteutus (päivä-/monimuotototeutus) ilmoitetaan hakulomakkeella.

  Hakukelpoisuuskriteerit

  Hakijan tulee olla suorittanut hakemuksen lähettämishetkellä vähintään 45 opintopistettä vastaavan tasoisia (AMK-tutkinto) opintoja Metropolian avoimessa AMK:ssa. Muilta osin hakukelpoisuusehdot noudattavat yleisiä valintaperusteita (kts. yllä oleva kohta Kuka voi hakea?).

  Opiskelijavalintakriteerit

  Opiskelijavalinta edellyttää valintaperustesuosituksessa mainittujen kriteerien lisäksi, että hakukelpoisuuden antavat opinnot:

  • ovat hakukohteena olevan tutkinto-ohjelman omia polkuopintoja (TERVEYSAP21K-ryhmän opintoja), ja
  • on suoritettu siten, että opinnot ovat alkaneet kevätlukukaudella 2021 tai sen jälkeen.

  Terveydenhoitaja (AMK), päivätoteutus - syyslukukaudella 2021 aloitettujen polkuopintojen perusteella hakevat

  Hakuaika

  Huom! Kyseiseen ensihoitaja (AMK) päivätoteutukseen haetaan Opintopolussa hoitotyön yhteisellä hakukohteella nimeltä "Haku Metropolian avoimen AMK:n opintojen perusteella: sosiaali- ja terveysala (AMK), hoitotyön päivä-ja monimuotototeutukset (syyslukukaudella 2021 aloitettujen polkuopintojen perusteella hakevat)". Ohjelma (ensihoito / kätilötyö / terveydenhoitotyö / sairaanhoitotyö) ja toteutus (päivä-/monimuotototeutus) ilmoitetaan hakulomakkeella.

  Hakukelpoisuuskriteerit

  Hakijan tulee olla suorittanut hakemuksen lähettämishetkellä vähintään 45 opintopistettä vastaavan tasoisia (AMK-tutkinto) opintoja Metropolian avoimessa AMK:ssa. Muilta osin hakukelpoisuusehdot noudattavat yleisiä valintaperusteita (kts. yllä oleva kohta Kuka voi hakea?).

  Opiskelijavalintakriteerit

  Opiskelijavalinta edellyttää valintaperustesuosituksessa mainittujen kriteerien lisäksi, että hakukelpoisuuden antavat opinnot:

  • ovat hakukohteena olevan tutkinto-ohjelman omia polkuopintoja (TERVEYSAP21S-ryhmän opintoja), ja
  • on suoritettu siten, että opinnot ovat alkaneet syyslukukaudella 2021.

  Toimintaterapeutti (AMK), toimintaterapia

  Hakuaika

  Hakukelpoisuuskriteerit

  Hakijan tulee olla suorittanut hakemuksen lähettämishetkellä vähintään 45 opintopistettä vastaavan tasoisia (AMK-tutkinto) opintoja Metropolian avoimessa AMK:ssa. Muilta osin hakukelpoisuusehdot noudattavat yleisiä valintaperusteita (kts. yllä oleva kohta Kuka voi hakea?).

  Opiskelijavalintakriteerit

  Opiskelijavalinta edellyttää yleisissä valintaperusteissa mainittujen kriteerien (kts. yllä oleva kohta Mitä opiskelijavalinta edellyttää?) lisäksi, että:

  • hakukelpoisuuden antavat opinnot voidaan hyväksilukea suoraan hakukohteena olevaan tutkinto-ohjelmaan ensimmäisen vuoden opintoihin Metropolian opetussuunnitelman mukaisesti, ja
  • hakija suorittaa tarvittaessa valintakokeen hyväksytysti (arviointiasteikko hyväksytty/hylätty).

  Valintakoe

  Valintakoe järjestetään ja tulee suorittaa hyväksytysti vain silloin jos hakemuksesta ei käy ilmi kaikki tarpeelliset tiedot opintojen jatkamiseen seuraavan lukukauden alusta.

  Tradenomi (AMK), European Business Administration

  Hakuaika

  Hakukelpoisuuskriteerit

  Hakijan tulee olla suorittanut hakemuksen lähettämishetkellä vähintään 30 opintopistettä vastaavan tasoisia (AMK-tutkinto) opintoja Metropolian avoimessa AMK:ssa. Muilta osin hakukelpoisuusehdot noudattavat yleisiä valintaperusteita (kts. yllä oleva kohta Kuka voi hakea?).

  Opiskelijavalintakriteerit

  Opiskelijavalinta edellyttää yleisissä valintaperusteissa mainittujen kriteerien (kts. yllä oleva kohta Mitä opiskelijavalinta edellyttää?) lisäksi, että:

  • hyväksiluettavissa olevien opintojen keskiarvo on vähintään 3,0, ja
  • hakija suorittaa tarvittaessa valintakokeen hyväksytysti (arviointi asteikolla hyväksytty/hylätty).

  Valintakoe

  Valintakoe (= haastattelu) järjestetään ja täytyy suorittaa hyväksytysti vain silloin, jos samasta opiskelupaikasta kilpailee useampi täsmälleen samaan aikaan hakemuksen jättänyt hakija ja valintakoetta tarvitaan, jotta hakijat saadaan asetettua keskinäiseen paremmuusjärjestykseen.

  Tradenomi (AMK), International Business and Logistics

  Hakuaika

  Hakukelpoisuuskriteerit

  Hakijan tulee olla suorittanut hakemuksen lähettämishetkellä vähintään 30 opintopistettä vastaavan tasoisia (AMK-tutkinto) opintoja Metropolian avoimessa AMK:ssa. Muilta osin hakukelpoisuusehdot noudattavat yleisiä valintaperusteita (kts. yllä oleva kohta Kuka voi hakea?).

  Opiskelijavalintakriteerit

  Opiskelijavalinta edellyttää yleisissä valintaperusteissa mainittujen kriteerien (kts. yllä oleva kohta Mitä opiskelijavalinta edellyttää?) lisäksi, että:

  • hyväksiluettavissa olevien opintojen keskiarvo on vähintään 3,0, ja
  • hakija suorittaa tarvittaessa valintakokeen hyväksytysti (arviointi asteikolla hyväksytty/hylätty).

  Valintakoe

  Valintakoe (= haastattelu) järjestetään ja täytyy suorittaa hyväksytysti vain silloin, jos samasta opiskelupaikasta kilpailee useampi täsmälleen samaan aikaan hakemuksen jättänyt hakija ja valintakoetta tarvitaan, jotta hakijat saadaan asetettua keskinäiseen paremmuusjärjestykseen.

  Tradenomi (AMK), liiketalous

  Hakuaika

  Hakukelpoisuuskriteerit

  Hakijan tulee olla suorittanut hakemuksen lähettämishetkellä vähintään 30 opintopistettä vastaavan tasoisia (AMK-tutkinto) opintoja Metropolian avoimessa AMK:ssa. Muilta osin hakukelpoisuusehdot noudattavat yleisiä valintaperusteita (kts. yllä oleva kohta Kuka voi hakea?).

  Opiskelijavalintakriteerit

  Opiskelijavalinta edellyttää yleisissä valintaperusteissa mainittujen kriteerien (kts. yllä oleva kohta Mitä opiskelijavalinta edellyttää?) lisäksi, että:

  • hakukelpoisuuden antavat opinnot on suoritettu alle 10 vuotta sitten (lasketaan hakemuksen saapumispäivästä), ja
  • hakukelpoisuuden antavien hyväksiluettavissa olevien opintojen keskiarvo on vähintään 2,8 ja
  • hakija suorittaa valintakokeen hyväksytysti (arviointi asteikolla hyväksytty/hylätty).

  Valintakoe

  Valintakokeeseen kutsutaan kaikki hakukelpoiset hakijat.

  Tradenomi (ylempi AMK), Business Informatics

  Hakuaika

  Huom! Keväällä 2022 alkavan koulutuksen hakuaikaa on pidennetty. Aiemmin hakuaika jatkui 30.11.2021 saakka, mutta nyt se jatkuu 23.12.2021  klo 15:00 saakka.

  Hakukelpoisuuskriteerit

  Hakukelpoisuus edellyttää, että seuraavat kolme ehtoa täyttyvät hakemuksen lähettämishetkellä:

  • Hakukelpoisuusehto 1/3: hakijan tulee olla suorittanut vähintään 15 opintopistettä vastaavan tasoisia (YAMK-tutkinto) opintoja Metropolian avoimessa AMK:ssa.
    
  • Hakukelpoisuusehto 2/3: hakijalla tulee olla jokin seuraavista pohjakoulutuksista:
   • suomalainen tradenomi (AMK) -tutkinto
   • muu suomalainen vähintään 210 op laajuinen korkeakoulututkinto johon sisältyy, tai jonka lisäksi opiskelija on suorittanut vähintään 40 op liiketaloudellisia korkeakouluopintoja
   • suomalaista vähintään 210 op laajuista korkeakoulututkintoa vastaava ulkomainen korkeakoulututkinto johon sisältyy, tai jonka lisäksi opiskelija on suorittanut vähintään 40 op liiketaloudellisia korkeakouluopintoja
   • alle 210 op laajuinen suomalainen korkeakoulututkinto (johon sisältyy, tai jonka lisäksi opiskelija on suorittanut vähintään 40 op liiketaloudellisia korkeakouluopintoja) täydennettynä korkeakouluopinnoilla 210 op laajuuteen (hakukohteena olevaan YAMK-tutkintoon hyväksi luettavissa olevia opintoja ei huomioida täydentävinä opintoina)
   • alle 210 op laajuinen suomalainen korkeakoulututkinto täydennettynä liiketalouden opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnolla
   • suomalainen, vähintään 3,5 vuotinen / 140 opintoviikon (= 210 op) laajuinen opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinto vastaavalta alalta *

    * Opistoasteen ja ammatillisen korkea-asteen tutkintojen laajuudella viitataan yopohjaisiin koulutuksiin työharjoittelujakso mukaan luettuna. Peruskoulupohjaisten tutkintojen laajuuden tulee olla suurempi.
     
  • Hakukelpoisuusehto 3/3: hakijalla tulee olla vähintään kahden vuoden työkokemus asianomaiselta alalta, seuraavat seikat huomioiden:
   • Työkokemuksen tulee olla kertynyt hakukelpoisuuden edellyttämän pohjakoulutuksen (hakukelpoisuusehto 2/3), tai minkä tahansa suomalaisen opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnon myöntämispäivän jälkeen.
   • Työkokemuksen tulee olla kertynyt viimeistään hakemuksen lähettämispäivään mennessä.
   • Osa-aikatyön tunnit (työtä alle 35 tuntia/viikko) muunnetaan kokoaikaiseksi niin, että 150 tuntia tai 20 vähintään 7 tunnin työpäivää vastaa yhtä kuukautta.
   • Työkokemuksen ei tarvitse olla yhtäjaksoista eikä saman työnantajan palveluksessa hankittua.
   • Rinnakkaisista työsuhteista huomioidaan työkokemusta vain päätoimista työskentelyä vastaava määrä.
   • Varusmiespalvelusta, naisten vapaaehtoista asepalvelusta, siviilipalvelusta tai hoitovapaata ei lasketa työkokemukseksi.
   • Asianomaiseksi alaksi katsotaan sekä ala, jolle hakija on hakemassa, sekä ala, jolta hakukelpoisuuden edellyttämä pohjakoulutus (hakukelpoisuusehto 2/3) on.
   • Yrittäjyys hyväksytään työkokemukseksi, jos siitä on todistus, joka osoittaa, että hakija on tai on ollut YEL tai MYEL- vakuutettu. (YEL= yrittäjäeläkevakuutus, MYEL=viljelijöiden, metsätilallisten, kalastajien ja poronhoitajien sekä heidän perheenjäsentensä työeläkevakuutus). Ulkomainen yrittäjyys todistetaan vastaavin virallisin dokumentein.
   • Työkokemus tulee olla todennettavissa virallisilla työtodistuksilla. Käsi- ja taideteollisuusalalla, viestintä- ja kuvataidealalla, teatteri- ja tanssialalla ja musiikkialalla työkokemuksen asemesta voidaan vaatia vastaavan pituinen taiteellinen toiminta, joka osoitetaan esim. portfoliolla (Laki 932/2014).

  Muilta osin hakukelpoisuusehdot noudattavat yleisiä valintaperusteita (kts. yllä oleva kohta Kuka voi hakea?).

  Opiskelijavalintakriteerit

  Opiskelijavalinta edellyttää yleisissä valintaperusteissa mainittujen kriteerien (kts. yllä oleva kohta Mitä opiskelijavalinta edellyttää?) lisäksi, että:

  • hakija liittää hakemukselle CV:n viimeistään 7 vuorokauden kuluessa hakemuksen lähettämisestä klo 15:00 mennessä, ja
  • hakukelpoisuuden edellyttämät vastaavan tasoiset opinnot (hakukelpoisuusehto 1/3) liittyvät kiinteästi kyseiseen alaan/aineeseen (Business Informatics), ja
  • hyväksiluettavissa olevien hakukelpoisuuden edellyttämien vastaavan tasoisten opintojen (hakukelpoisuusehto 1/3) keskiarvo on vähintään 3,0, ja
  • hakijan kielitaito hakukohteen opetuskielessä on vähintään eurooppalaisen viitekehyksen taitotasolla C1 (mikäli kielitaito ei ole todennettavissa hakemuksella annettujen tietojen pohjalta, kielitaito arvioidaan valintakokeessa), ja
  • hakija suorittaa valintakokeen hyväksytysti (arviointi asteikolla hyväksytty/hylätty).

  Valintakoe

  Valintakokeeseen kutsutaan kaikki hakukelpoisuus- ja opiskelijavalintakriteerit täyttävät hakijat.

  Tradenomi (ylempi AMK), Health Business Management

  Hakuaika

  Hakukelpoisuuskriteerit

  Hakukelpoisuus edellyttää, että seuraavat kolme ehtoa täyttyvät hakemuksen lähettämishetkellä:

  • Hakukelpoisuusehto 1/3: hakijan tulee olla suorittanut vähintään 20 opintopistettä vastaavan tasoisia (YAMK-tutkinto) opintoja Metropolian avoimessa AMK:ssa.
    
  • Hakukelpoisuusehto 2/3: hakijalla tulee olla jokin seuraavista pohjakoulutuksista:
   • suomalainen tradenomi (AMK) -tutkinto
   • muu suomalainen vähintään 210 op laajuinen korkeakoulututkinto johon sisältyy, tai jonka lisäksi opiskelija on suorittanut vähintään 40 op liiketaloudellisia korkeakouluopintoja
   • suomalaista vähintään 210 op laajuista korkeakoulututkintoa vastaava ulkomainen korkeakoulututkinto johon sisältyy, tai jonka lisäksi opiskelija on suorittanut vähintään 40 op liiketaloudellisia korkeakouluopintoja
   • alle 210 op laajuinen suomalainen korkeakoulututkinto (johon sisältyy, tai jonka lisäksi opiskelija on suorittanut vähintään 40 op liiketaloudellisia korkeakouluopintoja) täydennettynä korkeakouluopinnoilla 210 op laajuuteen (hakukohteena olevaan YAMK-tutkintoon hyväksi luettavissa olevia opintoja ei huomioida täydentävinä opintoina)
   • alle 210 op laajuinen suomalainen korkeakoulututkinto täydennettynä liiketalouden opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnolla
   • suomalainen, vähintään 3,5 vuotinen / 140 opintoviikon (= 210 op) laajuinen opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinto vastaavalta alalta *

    * Opistoasteen ja ammatillisen korkea-asteen tutkintojen laajuudella viitataan yopohjaisiin koulutuksiin työharjoittelujakso mukaan luettuna. Peruskoulupohjaisten tutkintojen laajuuden tulee olla suurempi.
     
  • Hakukelpoisuusehto 3/3: hakijalla tulee olla vähintään kahden vuoden työkokemus asianomaiselta alalta, seuraavat seikat huomioiden:
   • Työkokemuksen tulee olla kertynyt hakukelpoisuuden edellyttämän pohjakoulutuksen (hakukelpoisuusehto 2/3), tai minkä tahansa suomalaisen opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnon myöntämispäivän jälkeen.
   • Työkokemuksen tulee olla kertynyt viimeistään hakemuksen lähettämispäivään mennessä.
   • Osa-aikatyön tunnit (työtä alle 35 tuntia/viikko) muunnetaan kokoaikaiseksi niin, että 150 tuntia tai 20 vähintään 7 tunnin työpäivää vastaa yhtä kuukautta.
   • Työkokemuksen ei tarvitse olla yhtäjaksoista eikä saman työnantajan palveluksessa hankittua.
   • Rinnakkaisista työsuhteista huomioidaan työkokemusta vain päätoimista työskentelyä vastaava määrä.
   • Varusmiespalvelusta, naisten vapaaehtoista asepalvelusta, siviilipalvelusta tai hoitovapaata ei lasketa työkokemukseksi.
   • Asianomaiseksi alaksi katsotaan sekä ala, jolle hakija on hakemassa, sekä ala, jolta hakukelpoisuuden edellyttämä pohjakoulutus (hakukelpoisuusehto 2/3) on.
   • Yrittäjyys hyväksytään työkokemukseksi, jos siitä on todistus, joka osoittaa, että hakija on tai on ollut YEL tai MYEL- vakuutettu. (YEL= yrittäjäeläkevakuutus, MYEL=viljelijöiden, metsätilallisten, kalastajien ja poronhoitajien sekä heidän perheenjäsentensä työeläkevakuutus). Ulkomainen yrittäjyys todistetaan vastaavin virallisin dokumentein.
   • Työkokemus tulee olla todennettavissa virallisilla työtodistuksilla. Käsi- ja taideteollisuusalalla, viestintä- ja kuvataidealalla, teatteri- ja tanssialalla ja musiikkialalla työkokemuksen asemesta voidaan vaatia vastaavan pituinen taiteellinen toiminta, joka osoitetaan esim. portfoliolla (Laki 932/2014).

  Muilta osin hakukelpoisuusehdot noudattavat yleisiä valintaperusteita (kts. yllä oleva kohta Kuka voi hakea?).

  Opiskelijavalintakriteerit

  Opiskelijavalinta tapahtuu yleisten valintaperusteiden mukaisesti (kts. yllä oleva kohta Mitä opiskelijavalinta edellyttää?)

  Tradenomi (ylempi AMK), julkiset hankinnat

  Hakuaika

  • Syksyllä 2021 alkavat opinnot: 1.5. - 15.8.2021 klo 15:00
  • Keväällä 2022 alkavat opinnot: ei mukana haussa

  Hakukelpoisuuskriteerit

  Hakukelpoisuus edellyttää, että seuraavat kolme ehtoa täyttyvät hakemuksen lähettämishetkellä:

  • Hakukelpoisuusehto 1/3: hakijan tulee olla suorittanut vähintään 15 opintopistettä vastaavan tasoisia (YAMK-tutkinto) opintoja Metropolian avoimessa AMK:ssa.
    
  • Hakukelpoisuusehto 2/3: hakijalla tulee olla jokin seuraavista pohjakoulutuksista:
   • suomalainen tradenomi (AMK) -tutkinto
   • muu suomalainen vähintään 210 op laajuinen korkeakoulututkinto johon sisältyy, tai jonka lisäksi opiskelija on suorittanut vähintään 40 op liiketaloudellisia korkeakouluopintoja
   • suomalaista vähintään 210 op laajuista korkeakoulututkintoa vastaava ulkomainen korkeakoulututkinto johon sisältyy, tai jonka lisäksi opiskelija on suorittanut vähintään 40 op liiketaloudellisia korkeakouluopintoja
   • alle 210 op laajuinen suomalainen korkeakoulututkinto (johon sisältyy, tai jonka lisäksi opiskelija on suorittanut vähintään 40 op liiketaloudellisia korkeakouluopintoja) täydennettynä korkeakouluopinnoilla 210 op laajuuteen (hakukohteena olevaan YAMK-tutkintoon hyväksi luettavissa olevia opintoja ei huomioida täydentävinä opintoina)
   • alle 210 op laajuinen suomalainen korkeakoulututkinto täydennettynä liiketalouden opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnolla
   • suomalainen, vähintään 3,5 vuotinen / 140 opintoviikon (= 210 op) laajuinen opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinto vastaavalta alalta *

    * Opistoasteen ja ammatillisen korkea-asteen tutkintojen laajuudella viitataan yopohjaisiin koulutuksiin työharjoittelujakso mukaan luettuna. Peruskoulupohjaisten tutkintojen laajuuden tulee olla suurempi.
     
  • Hakukelpoisuusehto 3/3: hakijalla tulee olla vähintään kahden vuoden työkokemus asianomaiselta alalta, seuraavat seikat huomioiden:
   • Työkokemuksen tulee olla kertynyt hakukelpoisuuden edellyttämän pohjakoulutuksen (hakukelpoisuusehto 2/3), tai minkä tahansa suomalaisen opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnon myöntämispäivän jälkeen.
   • Työkokemuksen tulee olla kertynyt viimeistään hakemuksen lähettämispäivään mennessä.
   • Osa-aikatyön tunnit (työtä alle 35 tuntia/viikko) muunnetaan kokoaikaiseksi niin, että 150 tuntia tai 20 vähintään 7 tunnin työpäivää vastaa yhtä kuukautta.
   • Työkokemuksen ei tarvitse olla yhtäjaksoista eikä saman työnantajan palveluksessa hankittua.
   • Rinnakkaisista työsuhteista huomioidaan työkokemusta vain päätoimista työskentelyä vastaava määrä.
   • Varusmiespalvelusta, naisten vapaaehtoista asepalvelusta, siviilipalvelusta tai hoitovapaata ei lasketa työkokemukseksi.
   • Asianomaiseksi alaksi katsotaan sekä ala, jolle hakija on hakemassa, sekä ala, jolta hakukelpoisuuden edellyttämä pohjakoulutus (hakukelpoisuusehto 2/3) on.
   • Yrittäjyys hyväksytään työkokemukseksi, jos siitä on todistus, joka osoittaa, että hakija on tai on ollut YEL tai MYEL- vakuutettu. (YEL= yrittäjäeläkevakuutus, MYEL=viljelijöiden, metsätilallisten, kalastajien ja poronhoitajien sekä heidän perheenjäsentensä työeläkevakuutus). Ulkomainen yrittäjyys todistetaan vastaavin virallisin dokumentein.
   • Työkokemus tulee olla todennettavissa virallisilla työtodistuksilla. Käsi- ja taideteollisuusalalla, viestintä- ja kuvataidealalla, teatteri- ja tanssialalla ja musiikkialalla työkokemuksen asemesta voidaan vaatia vastaavan pituinen taiteellinen toiminta, joka osoitetaan esim. portfoliolla (Laki 932/2014).

  Muilta osin hakukelpoisuusehdot noudattavat yleisiä valintaperusteita (kts. yllä oleva kohta Kuka voi hakea?).

  Opiskelijavalinta

  Opiskelijavalinta edellyttää yleisissä valintaperusteissa mainittujen kriteerien (kts. yllä oleva kohta Mitä opiskelijavalinta edellyttää?) lisäksi, että:

  • hakukelpoisuuden edellyttämien vastaavan tasoiset opinnot (hakukelpoisuusehto 1/3) liittyvät kiinteästi julkisiin hankintoihin, ja
  • hyväksiluettavissa olevien hakukelpoisuuden edellyttämien vastaavan tasoisten opintojen (hakukelpoisuusehto 1/3) keskiarvo on vähintään 3,0.

  Tradenomi (ylempi AMK), liiketoiminnan kehittäminen

  Hakuaika

  • Syksyllä 2021 alkavat opinnot: 1.5. - 15.8.2021 klo 15:00
  • Keväällä 2022 alkavat opinnot: ei mukana haussa

  Hakukelpoisuuskriteerit

  Hakukelpoisuus edellyttää, että seuraavat kolme ehtoa täyttyvät hakemuksen lähettämishetkellä:

  • Hakukelpoisuusehto 1/3: hakijan tulee olla suorittanut vähintään 15 opintopistettä vastaavan tasoisia (YAMK-tutkinto) opintoja Metropolian avoimessa AMK:ssa.
    
  • Hakukelpoisuusehto 2/3: hakijalla tulee olla jokin seuraavista pohjakoulututuksista:
   • suomalainen tradenomi (AMK) -tutkinto
   • muu suomalainen vähintään 210 op laajuinen korkeakoulututkinto johon sisältyy, tai jonka lisäksi opiskelija on suorittanut vähintään 40 op liiketaloudellisia korkeakouluopintoja
   • suomalaista vähintään 210 op laajuista korkeakoulututkintoa vastaava ulkomainen korkeakoulututkinto johon sisältyy, tai jonka lisäksi opiskelija on suorittanut vähintään 40 op liiketaloudellisia korkeakouluopintoja
   • alle 210 op laajuinen suomalainen korkeakoulututkinto (johon sisältyy, tai jonka lisäksi opiskelija on suorittanut vähintään 40 op liiketaloudellisia korkeakouluopintoja) täydennettynä korkeakouluopinnoilla 210 op laajuuteen (hakukohteena olevaan YAMK-tutkintoon hyväksi luettavissa olevia opintoja ei huomioida täydentävinä opintoina)
   • alle 210 op laajuinen suomalainen korkeakoulututkinto täydennettynä liiketalouden opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnolla
   • suomalainen, vähintään 3,5 vuotinen / 140 opintoviikon (= 210 op) laajuinen opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinto vastaavalta alalta *

    * Opistoasteen ja ammatillisen korkea-asteen tutkintojen laajuudella viitataan yopohjaisiin koulutuksiin työharjoittelujakso mukaan luettuna. Peruskoulupohjaisten tutkintojen laajuuden tulee olla suurempi.
     
  • Hakukelpoisuusehto 3/3: hakijalla tulee olla vähintään kahden vuoden työkokemus asianomaiselta alalta, seuraavat seikat huomioiden:
   • Työkokemuksen tulee olla kertynyt hakukelpoisuuden edellyttämän pohjakoulutuksen (hakukelpoisuusehto 2/3), tai minkä tahansa suomalaisen opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnon myöntämispäivän jälkeen.
   • Työkokemuksen tulee olla kertynyt viimeistään hakemuksen lähettämispäivään mennessä.
   • Osa-aikatyön tunnit (työtä alle 35 tuntia/viikko) muunnetaan kokoaikaiseksi niin, että 150 tuntia tai 20 vähintään 7 tunnin työpäivää vastaa yhtä kuukautta.
   • Työkokemuksen ei tarvitse olla yhtäjaksoista eikä saman työnantajan palveluksessa hankittua.
   • Rinnakkaisista työsuhteista huomioidaan työkokemusta vain päätoimista työskentelyä vastaava määrä.
   • Varusmiespalvelusta, naisten vapaaehtoista asepalvelusta, siviilipalvelusta tai hoitovapaata ei lasketa työkokemukseksi.
   • Asianomaiseksi alaksi katsotaan sekä ala, jolle hakija on hakemassa, sekä ala, jolta hakukelpoisuuden edellyttämä pohjakoulutus (hakukelpoisuusehto 2/3) on.
   • Yrittäjyys hyväksytään työkokemukseksi, jos siitä on todistus, joka osoittaa, että hakija on tai on ollut YEL tai MYEL- vakuutettu. (YEL= yrittäjäeläkevakuutus, MYEL=viljelijöiden, metsätilallisten, kalastajien ja poronhoitajien sekä heidän perheenjäsentensä työeläkevakuutus). Ulkomainen yrittäjyys todistetaan vastaavin virallisin dokumentein.
   • Työkokemus tulee olla todennettavissa virallisilla työtodistuksilla. Käsi- ja taideteollisuusalalla, viestintä- ja kuvataidealalla, teatteri- ja tanssialalla ja musiikkialalla työkokemuksen asemesta voidaan vaatia vastaavan pituinen taiteellinen toiminta, joka osoitetaan esim. portfoliolla (Laki 932/2014).

  Muilta osin hakukelpoisuusehdot noudattavat yleisiä valintaperusteita (kts. yllä oleva kohta Kuka voi hakea?).

  Opiskelijavalintakriteerit

  Opiskelijavalinta edellyttää yleisissä valintaperusteissa mainittujen kriteerien (kts. yllä oleva kohta Mitä opiskelijavalinta edellyttää?) lisäksi, että hyväksiluettavissa olevien opintojen keskiarvo on vähintään 3,0.

  Tradenomi (ylempi AMK), Procurement

  Hakuaika

  • Syksyllä 2021 alkavat opinnot: 1.5. - 15.8.2021 klo 15:00
  • Keväällä 2022 alkavat opinnot: ei mukana haussa

  Hakukelpoisuuskriteerit

  Hakukelpoisuus edellyttää, että seuraavat kolme ehtoa täyttyvät hakemuksen lähettämishetkellä:

  • Hakukelpoisuusehto 1/3: hakijan tulee olla suorittanut vähintään 15 opintopistettä vastaavan tasoisia (YAMK-tutkinto) opintoja Metropolian avoimessa AMK:ssa.
    
  • Hakukelpoisuusehto 2/3: hakijalla tulee olla jokin seuraavista pohjakoulutuksista:
   • suomalainen tradenomi (AMK) -tutkinto
   • muu suomalainen vähintään 210 op laajuinen korkeakoulututkinto johon sisältyy, tai jonka lisäksi opiskelija on suorittanut vähintään 40 op liiketaloudellisia korkeakouluopintoja
   • suomalaista vähintään 210 op laajuista korkeakoulututkintoa vastaava ulkomainen korkeakoulututkinto johon sisältyy, tai jonka lisäksi opiskelija on suorittanut vähintään 40 op liiketaloudellisia korkeakouluopintoja
   • alle 210 op laajuinen suomalainen korkeakoulututkinto (johon sisältyy, tai jonka lisäksi opiskelija on suorittanut vähintään 40 op liiketaloudellisia korkeakouluopintoja) täydennettynä korkeakouluopinnoilla 210 op laajuuteen (hakukohteena olevaan YAMK-tutkintoon hyväksi luettavissa olevia opintoja ei huomioida täydentävinä opintoina)
   • alle 210 op laajuinen suomalainen korkeakoulututkinto täydennettynä liiketalouden opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnolla
   • suomalainen, vähintään 3,5 vuotinen / 140 opintoviikon (= 210 op) laajuinen opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinto vastaavalta alalta *

    * Opistoasteen ja ammatillisen korkea-asteen tutkintojen laajuudella viitataan yopohjaisiin koulutuksiin työharjoittelujakso mukaan luettuna. Peruskoulupohjaisten tutkintojen laajuuden tulee olla suurempi.
     
  • Hakukelpoisuusehto 3/3: hakijalla tulee olla vähintään kahden vuoden työkokemus asianomaiselta alalta, seuraavat seikat huomioiden:
   • Työkokemuksen tulee olla kertynyt hakukelpoisuuden edellyttämän pohjakoulutuksen (hakukelpoisuusehto 2/3), tai minkä tahansa suomalaisen opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnon myöntämispäivän jälkeen.
   • Työkokemuksen tulee olla kertynyt viimeistään hakemuksen lähettämispäivään mennessä.
   • Osa-aikatyön tunnit (työtä alle 35 tuntia/viikko) muunnetaan kokoaikaiseksi niin, että 150 tuntia tai 20 vähintään 7 tunnin työpäivää vastaa yhtä kuukautta.
   • Työkokemuksen ei tarvitse olla yhtäjaksoista eikä saman työnantajan palveluksessa hankittua.
   • Rinnakkaisista työsuhteista huomioidaan työkokemusta vain päätoimista työskentelyä vastaava määrä.
   • Varusmiespalvelusta, naisten vapaaehtoista asepalvelusta, siviilipalvelusta tai hoitovapaata ei lasketa työkokemukseksi.
   • Asianomaiseksi alaksi katsotaan sekä ala, jolle hakija on hakemassa, sekä ala, jolta hakukelpoisuuden edellyttämä pohjakoulutus (hakukelpoisuusehto 2/3) on.
   • Yrittäjyys hyväksytään työkokemukseksi, jos siitä on todistus, joka osoittaa, että hakija on tai on ollut YEL tai MYEL- vakuutettu. (YEL= yrittäjäeläkevakuutus, MYEL=viljelijöiden, metsätilallisten, kalastajien ja poronhoitajien sekä heidän perheenjäsentensä työeläkevakuutus). Ulkomainen yrittäjyys todistetaan vastaavin virallisin dokumentein.
   • Työkokemus tulee olla todennettavissa virallisilla työtodistuksilla. Käsi- ja taideteollisuusalalla, viestintä- ja kuvataidealalla, teatteri- ja tanssialalla ja musiikkialalla työkokemuksen asemesta voidaan vaatia vastaavan pituinen taiteellinen toiminta, joka osoitetaan esim. portfoliolla (Laki 932/2014).

  Muilta osin hakukelpoisuusehdot noudattavat yleisiä valintaperusteita (kts. yllä oleva kohta Kuka voi hakea?).

  Opiskelijavalintakriteerit

  Opiskelijavalinta edellyttää yleisissä valintaperusteissa mainittujen kriteerien (kts. yllä oleva kohta Mitä opiskelijavalinta edellyttää?) lisäksi, että:

  • hakukelpoisuuden edellyttämät vastaavan tasoiset opinnot (hakukelpoisuusehto 1/3) liittyvät kiinteästi hankintatoimeen, ja
  • hyväksiluettavissa olevien hakukelpoisuuden edellyttämien vastaavan tasoisten opintojen (hakukelpoisuusehto 1/3) keskiarvo on vähintään 3,0.

  Tradenomi (ylempi AMK), sosiaali- ja terveysalan palvelujen ja liiketoiminnan johtaminen

  Hakuaika

  Hakukelpoisuuskriteerit

  Hakukelpoisuus edellyttää, että seuraavat kolme ehtoa täyttyvät hakemuksen lähettämishetkellä:

  • Hakukelpoisuusehto 1/3: hakijan tulee olla suorittanut vähintään 20 opintopistettä vastaavan tasoisia (YAMK-tutkinto) opintoja Metropolian avoimessa AMK:ssa.
    
  • Hakukelpoisuusehto 2/3: hakijalla tulee olla jokin seuraavista pohjakoulutuksista:
   • suomalainen tradenomi (AMK) -tutkinto
   • muu suomalainen vähintään 210 op laajuinen korkeakoulututkinto johon sisältyy, tai jonka lisäksi opiskelija on suorittanut vähintään 40 op liiketaloudellisia korkeakouluopintoja
   • suomalaista vähintään 210 op laajuista korkeakoulututkintoa vastaava ulkomainen korkeakoulututkinto johon sisältyy, tai jonka lisäksi opiskelija on suorittanut vähintään 40 op liiketaloudellisia korkeakouluopintoja
   • alle 210 op laajuinen suomalainen korkeakoulututkinto (johon sisältyy, tai jonka lisäksi opiskelija on suorittanut vähintään 40 op liiketaloudellisia korkeakouluopintoja) täydennettynä korkeakouluopinnoilla 210 op laajuuteen (hakukohteena olevaan YAMK-tutkintoon hyväksi luettavissa olevia opintoja ei huomioida täydentävinä opintoina)
   • alle 210 op laajuinen suomalainen korkeakoulututkinto täydennettynä liiketalouden opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnolla
   • suomalainen, vähintään 3,5 vuotinen / 140 opintoviikon (= 210 op) laajuinen opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinto vastaavalta alalta *

    * Opistoasteen ja ammatillisen korkea-asteen tutkintojen laajuudella viitataan yopohjaisiin koulutuksiin työharjoittelujakso mukaan luettuna. Peruskoulupohjaisten tutkintojen laajuuden tulee olla suurempi.
     
  • Hakukelpoisuusehto 3/3: hakijalla tulee olla vähintään kahden vuoden työkokemus asianomaiselta alalta, seuraavat seikat huomioiden:
   • Työkokemuksen tulee olla kertynyt hakukelpoisuuden edellyttämän pohjakoulutuksen (hakukelpoisuusehto 2/3), tai minkä tahansa suomalaisen opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnon myöntämispäivän jälkeen.
   • Työkokemuksen tulee olla kertynyt viimeistään hakemuksen lähettämispäivään mennessä.
   • Osa-aikatyön tunnit (työtä alle 35 tuntia/viikko) muunnetaan kokoaikaiseksi niin, että 150 tuntia tai 20 vähintään 7 tunnin työpäivää vastaa yhtä kuukautta.
   • Työkokemuksen ei tarvitse olla yhtäjaksoista eikä saman työnantajan palveluksessa hankittua.
   • Rinnakkaisista työsuhteista huomioidaan työkokemusta vain päätoimista työskentelyä vastaava määrä.
   • Varusmiespalvelusta, naisten vapaaehtoista asepalvelusta, siviilipalvelusta tai hoitovapaata ei lasketa työkokemukseksi.
   • Asianomaiseksi alaksi katsotaan sekä ala, jolle hakija on hakemassa, sekä ala, jolta hakukelpoisuuden edellyttämä pohjakoulutus (hakukelpoisuusehto 2/3) on.
   • Yrittäjyys hyväksytään työkokemukseksi, jos siitä on todistus, joka osoittaa, että hakija on tai on ollut YEL tai MYEL- vakuutettu. (YEL= yrittäjäeläkevakuutus, MYEL=viljelijöiden, metsätilallisten, kalastajien ja poronhoitajien sekä heidän perheenjäsentensä työeläkevakuutus). Ulkomainen yrittäjyys todistetaan vastaavin virallisin dokumentein.
   • Työkokemus tulee olla todennettavissa virallisilla työtodistuksilla. Käsi- ja taideteollisuusalalla, viestintä- ja kuvataidealalla, teatteri- ja tanssialalla ja musiikkialalla työkokemuksen asemesta voidaan vaatia vastaavan pituinen taiteellinen toiminta, joka osoitetaan esim. portfoliolla (Laki 932/2014).

  Muilta osin hakukelpoisuusehdot noudattavat yleisiä valintaperusteita (kts. yllä oleva kohta Kuka voi hakea?).

  Opiskelijavalintakriteerit

  Opiskelijavalinta tapahtuu yleisten valintaperusteiden mukaisesti (kts. yllä oleva kohta Mitä opiskelijavalinta edellyttää?)

  Lisätietoja

  Lisätietoja hakemisesta

  Ota yhteyttä Metropolian opiskelija- ja hakijapalveluihin:
  p. 040 712 5100 (puhelinpalveluaika ma - to klo 10-12, ke klo 10-14, perjantaisin suljettu)
  hakijapalvelut [at] metropolia.fi

  Aukioloajat ja tarkemmat yhteystiedot

  Lisätietoja koulutuksista 

  Ota yhteyttä tutkinto-ohjelman yhteyshenkilöihin. Yhteyshenkilöt löydät Metropolian verkkosivuilla olevien koulutuskuvauksien yhteydestä.