AMK-valintakoe

Ammattikorkeakoulujen yhteinen valtakunnallinen AMK-valintakoe järjestetään kesäkuussa kaksivaiheisena. Ensimmäisen vaiheen koe järjestetään 4.6.2020 digitaalisena etäkokeena. Katso kokeen ohjeet

Toisen vaiheen AMK-valintakoe järjestetään 23.-25.6.2020 ammattikorkeakoulujen kampuksilla eri puolilla maata. 
Metropolian AMK-valintakokeen toisen vaiheen koetilaisuudet järjestetään Myllypuron kampuksella

AMK-valintakokeesta lisätietoja alla kohdassa AMK-valintakoe (valtakunnallinen).

Metropolian tutkintokohtaiset valintakokeet

Metropolian kulttuurialan sekä ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavat koulutukset eivät käytä ammattikorkeakoulujen yhteistä AMK-valintakoetta. Näissä koulutuksissa järjestetään Metropolian tutkintokohtaiset valintakokeet. Valintakokeet toteutetaan etäjärjestelyin. 
Valintakoekutsut Metropolian järjestämiin tutkintokohtaisiin valintakokeisiin lähetetään sähköpostitse arviolta viikolla 20. Koekutsut sisältävät ohjeet valintakokeeseen osallistumisesta ja tarvittavat välineet.

Ennen valintakokeita saatavilla olevat lisätiedot alla tutkinto-ohjelmittain.

Huom. Seuraavilla koulutuksilla ei ole valintakoetta:

 • Tieto- ja viestintätekniikka, monimuotototeutus (insinööri AMK, täydentävä)
 • Tuotantotalous, monimuotototeutus (insinööri AMK, täydentävä)
 • Liiketoiminnan kehittäminen (tradenomi ylempi AMK)
 • Julkiset hankinnat (tradenomi ylempi AMK)
 • Julkiset hankinnat (insinööri ylempi AMK)
 • Rakennustekniikka (insinööri ylempi AMK)
 • Talotekniikka (insinööri ylempi AMK)
 • Älykäs teollisuus (insinööri ylempi AMK)

Valinnat tehdään ennakkotehtävän perusteella. Valinnan tulokset julkaistaan viimeistään 15.7.2020.

Korkeakoulujen 2. yhteishaun aikataulumuutos

Opetus- ja kulttuuriministeriö on saanut Opetushallitukselta esityksen aikataulumuutoksiksi. Esityksen mukaisesti aiemmin vahvistettua kevään toisen yhteishaun aikataulua muutetaan seuraavasti:

 • Valintojen tulokset tulee ilmoittaa hakijoille viimeistään keskiviikkona 15.7.2020 (aiemmin vahvistetun aikataulun mukaan oli 8.7.2020)
 • Hakijan on tehtävä opiskelupaikan vastaanottaminen viimeistään keskiviikkona 22.7.2020 klo 15.00 (aiemmin vahvistetun aikataulun mukaan oli 15.7.2020)

AMK-tutkinnot

AMK-valintakoe (valtakunnallinen)

Ammattikorkeakoulujen yhteinen AMK-valintakoe järjestetään kesäkuussa kaksivaiheisena.

Ensimmäisen vaiheen koe järjestetään 4.6.2020 digitaalisena etäkokeena. Toisen vaiheen koe järjestetään 23.-25.6.2020 ammattikorkeakoulujen kampuksilla eri puolilla maata. 

Lähikokeiden järjestäminen mahdollistui, kun maan hallitus ilmoitti 4.5.2020 ammattikorkeakouluja koskevien rajoitusten poistamisesta. Toisen vaiheen kokeet toteutetaan turvallisesti viranomaisten ohjeita ja rajoituksia noudattaen. Kummassakin kokeessa testataan hakijoiden korkeakouluvalmiuksia eikä niihin ole ennakkomateriaalia.

Muutos ei koske kulttuurialan (pois lukien Humanistisen ammattikorkeakoulun kulttuurituottajaksi hakeneita) eikä ylempään ammattikorkeakoulututkintoon hakeneita, koska nämä koulutukset eivät käytä AMK-valintakoetta.

AMK-valintakokeen ensimmäinen vaihe 4.6.2020

Ensimmäisen vaiheen kokeeseen voivat lähtökohtaisesti osallistua kaikki hakijat. Jos olet tullut valituksi todistusvalinnan kautta, sinun ei tarvitse osallistua kokeeseen. Todistusvalinnan tulokset ovat valmiina 27.5.2020 mennessä.  Jos kuitenkin haluat vielä tavoitella mahdollista ylemmän hakutoiveesi opiskelupaikkaa, sinun tulee osallistua valintakokeeseen. Oman tilanteesi näet kirjautumalla Oma Opintopolku –palveluun. Huolehdithan, että Opintopolussa ilmoittamasi sähköpostiosoite on edelleen toiminnassa.

Saat torstaina 4.6.2020 järjestettävään digitaaliseen valintakokeeseen kutsun sähköpostilla 1.6.2020. 

 • Jos olet alun perin ilmoittautunut aamupäivän AMK-valintakokeeseen, kutsutaan sinut 4.6.2020 aamupäivän kokeeseen, joka alkaa aikavälillä klo 9-11. 
 • Jos olet alun perin ilmoittautunut iltapäivän AMK-valintakokeeseen, kutsutaan sinut 4.6.2020 iltapäivän kokeeseen, joka alkaa aikavälillä klo 14-16. 

Oman kokeesi alkamisajan löydät 1.6.2020 lähetettävästä valintakoekutsusta. Valintakokeen kesto määräytyy sen mukaan, mihin hakukohteisiin olet hakenut. 
Koe on omalla tietokoneella itsenäisesti suoritettava koe. Lue tarkemmat ohjeet www.ammattikorkeakouluun.fi-sivustolta.

Kun olet tehnyt 4.6.2020 ensimmäisen vaiheen kokeen, tallentuvat pisteesi kaikille hakukohteille, joissa on käytössä AMK-valintakoe. 

Ensimmäisen vaiheen AMK-valintakokeen tulokset on julkaistu 15.6.2020.


AMK-valintakokeen toinen vaihe 23.-25.6.2020

Ensimmäisen vaiheen kokeessa eniten pisteitä saaneet hakijat kutsutaan toisen vaiheen kokeeseen. Valintakoekutsut toisen vaiheen kokeeseen lähetetään sähköpostilla 15.6.2020 alkavan viikon aikana. Toisen vaiheen koepaikka ja tarkka ajankohta kerrotaan kutsussa. Koepäiväsi on joko tiistai 23.6.2020, keskiviikko 24.6.2020 tai torstai 25.6.2020. 

Metropolian hakukohteiden pisterajat AMK-valintakokeen toiseen vaiheeseen kutsumista varten

Ohjeet Metropoliaan AMK-valintakokeen toiseen vaiheeseen 23.-25.6. saapuvalle hakijalle (sivua päivitetään).

Koska valintakoe on muuttunut kaksivaiheiseksi, alun perin hakemuksella valitsemasi valintakoeaika ja -paikka muuttuvat. Toisen vaiheen koepaikkaa ja -aikaa et voi itse valita etkä myöskään vaihtaa. Toisen vaiheen valintakoe tehdään sen hakukohteen ammattikorkeakoulussa, johon sinun pisteesi riittävät ensimmäisen vaiheen kokeen perusteella. 

Koe on digitaalinen, ja se tehdään omalla koneella valvotusti ammattikorkeakoulun tiloissa. Lue tarkemmat ohjeet www.ammattikorkeakouluun.fi-sivustolta.

Kun olet tehnyt kokeen, tallentuvat pisteesi kaikille hakukohteille, joissa on käytössä AMK-valintakoe.

AMK-valintakokeen toiseen vaiheeseen kutsuttavien määrät hakukohteittain Metropoliassa

 • Apuvälineteknikko (AMK), apuvälinetekniikka, päivätoteutus 43
 • Bioanalyytikko (AMK), bioanalytiikka, päivätoteutus 48
 • Ensihoitaja, (AMK), ensihoito, päivätoteutus 25
 • Fysioterapeutti (AMK), fysioterapia, päivätoteutus 22
 • Geronomi (AMK), vanhustyö, monimuotototeutus 31
 • Insinööri (AMK), ajoneuvotekniikka, päivätoteutus 144
 • Insinööri (AMK), bio- ja kemiantekniikka, päivätoteutus 108
 • Insinööri (AMK), energia- ja ympäristötekniikka, päivätoteutus 96
 • Insinööri (AMK), konetekniikka, päivätoteutus 144
 • Insinööri (AMK), maanmittaustekniikka, päivätoteutus 80
 • Insinööri (AMK), rakennustekniikka, päivätoteutus 168
 • Insinööri (AMK), sähkö- ja automaatiotekniikka, monimuotototeutus 120
 • Insinööri (AMK), sähkö- ja automaatiotekniikka, päivätoteutus 280
 • Insinööri (AMK), talotekniikka, monimuotototeutus 80
 • Insinööri (AMK), talotekniikka, päivätoteutus 168
 • Insinööri (AMK), tieto- ja viestintätekniikka, päivätoteutus 48
 • Insinööri (AMK), tuotantotalous, päivätoteutus 88
 • Jalkaterapeutti (AMK), jalkaterapia, päivätoteutus 43
 • Kätilö (AMK), kätilötyö, päivätoteutus 25
 • Laboratorioanalyytikko (AMK), laboratorioanalytiikka, päivätoteutus 80
 • Optometristi (AMK), optometria, päivätoteutus 32
 • Osteopaatti (AMK), osteopatia, päivätoteutus 49
 • Rakennusarkkitehti (AMK), rakennusarkkitehtuuri, päivätoteutus 50
 • Rakennusmestari (AMK), rakennusalan työnjohto, LVI-tekniikka, päivätoteutus 60
 • Rakennusmestari (AMK), rakennusalan työnjohto, rakennustekniikka, päivätoteutus    144
 • Röntgenhoitaja (AMK), radiografia ja sädehoito, päivätoteutus 39
 • Sairaanhoitaja (AMK), sairaanhoitotyö, monimuotototeutus 99
 • Sairaanhoitaja (AMK), sairaanhoitotyö, päivätoteutus 98
 • Sosionomi (AMK), sosiaaliala, päivätoteutus 50
 • Suuhygienisti (AMK), suun terveydenhuolto, päivätoteutus 32
 • Terveydenhoitaja (AMK), terveydenhoitotyö, päivätoteutus 25
 • Toimintaterapeutti (AMK), toimintaterapia, monimuotototeutus 32
 • Tradenomi (AMK), liiketalous, monimuotototeutus    175
 • Tradenomi (AMK), liiketalous, päivätoteutus 270

Aikataulu 1.4. päättyneen yhteishaun hakukohteille, jotka käyttävät AMK-valintakoetta

AMK-valintakoetta käyttävät hakukohteet löytyvät ammattikorkeakouluun.fi sivulta.
Lopullinen opiskelijavalinta tehdään toisen vaiheen kokeen perusteella

Ammattikorkeakoulujen opiskelijavalintojen aikataulu:

 • 27.5.2020 Todistusvalinnan tulokset ilmoitetaan hakijoille viimeistään
 • 1.6.2020 Valintakoekutsu ensimmäisen vaiheen kokeeseen
 • 4.6.2020 Ensimmäisen vaiheen valintakoe
 • vk. 25  Valintakoekutsu toisen vaiheen kokeeseen
 • 23. - 25.6.2020  Toisen vaiheen valintakoe
 • 15.7.2020 Muiden kuin todistusvalintojen tulokset ilmoitetaan hakijoille viimeistään

Huom! Rakennusarkkitehti (AMK) koulutukseen hakevien tulee osallistua AMK-valintakokeen lisäksi myös rakennusarkkitehtien soveltuvuuskokeeseen, jonka koejärjestelyt on kuvattu erikseen alla.

Metropolian valintakoe, elokuva- ja televisio (AMK)

Aika

3.6.2020, 5.6.2020 ja mahdollinen varapäivä 8.6 (tarkempi aika ilmoitetaan valintakoekutsussa)

Paikka

E-lomake ja Funet Miitti (Zoom) -palvelu

Metropolian käyttämä Funet Miitti (Zoom) -palvelu on toteutettu yhteispohjoismaisesti yhteistyössä NORDUnetin kanssa, eikä ole osa julkisesti saatavilla olevaa Zoom-palvelua. NORDUnetin tarjoama Zoom-palvelu toimii kokonaisuudessaan EU:ssa. Kaikki video- ja ääniliikenne välitetään NORDUnetin omaan käyttöön varatuilla palvelimilla, jotka sijaitsevat Tanskassa ja Ruotsissa. Palvelusta on sovittu NORDUnetin ja Zoomin kanssa huomioiden eurooppalaisen tietosuojasääntelyn vaatimukset. Lisätietoja löytyy Funet Miitti -palvelun palvelukuvauksesta.

Valintakoekutsut

Valintakoekutsut lähetetään sähköpostitse arviolta viikolla 20. Valintakokeeseen kutsutaan kaikki ennakkotehtävän hyväksytysti suorittaneet hakukelpoiset hakijat.

Valintakokeen rakenne

Valintakoe koostuu e-lomakkeella palautettavista valintakoetehtävistä, sekä Funet Miitti (Zoom) -palvelussa järjestettävästä haastattelusta. Tarkemmat ohjeet ilmoitetaan valintakoekutsussa.

Tekniset ohjeet julkaistaan 15.5.2020 klo 9

Tarvittavat välineet

Huolehdithan, että sinulla on valintakokeen aikana käytettävissä:

 • internet-yhteys
 • mikrofoni ja kamera tietokoneessa, puhelimessa tai tabletissa
 • Funet Miitti (Zoom) -sovellus tai Chrome-selain asennettuna

Tiedot voivat tarkentua vielä valintakoekutsussa.

Tunnistautuminen

Hakijan tulee varautua esittämään henkilötodistuksensa kaikissa valintakokeen osissa. Henkilötodistukseksi hyväksytään passi, henkilöllisyystodistus (suomalainen tai muun EU-maan) taikka suomalainen ajokortti. Muita todistuksia ei hyväksytä.

Opiskelijavalinnat

Opiskelijavalinnat tehdään ennakkotehtävän ja valintakokeen perusteella:

 • hakuajan loppuun mennessä palautettu ennakkotehtävä: 0-16 pistettä, min 10 pistettä
 • valintakoetehtävät: 0-68 pistettä, min 32 pistettä
 • haastattelu: 0-16 pistettä, min 8 pistettä
 • yhteensä: 0-100 pistettä, min 50 pistettä.

Kaikki edellä mainitut osiot pitää suorittaa hyväksytysti voidakseen tulla valituksi.

Osallistuessaan valintakokeeseen hakija sitoutuu tekemään valintakokeen itsenäisesti. Tämä tarkoittaa, että valintakokeen tekemiseen ei saa osallistua kukaan muu henkilö kuin hakija. Kukaan muu ei myöskään saa olla paikalla valintakokeen aikana. Jos valintakoetta ei tehdä itsenäisesti, kyse on vilpistä.

Ammattikorkeakoulu voi valintakokeen jälkeen pyytää hakijalta lisäselvitystä epäiltäessä vilppiä. Jos hakijan menettelyssä ilmenee vilppiä, valintakoesuoritus hylätään (hallintolaki 434/2003 31 § ja 50 §). Vilpillä saatu opiskeluoikeus voidaan peruuttaa myös opiskelupaikan vastaanottamisen jälkeen.

Metropolian valintakoe, esitys- ja teatteritekniikka (AMK)

Aika

29.5.2020 15:00 (valintakokeeseen valmistava tehtävän palauttamisen määräaika) ja 3. - 4.6.2020 (valintakoe). Tarkemmat ajat ilmoitetaan valintakoekutsussa.

Paikka

E-lomake ja Funet Miitti (Zoom) -palvelu

Metropolian käyttämä Funet Miitti (Zoom) -palvelu on toteutettu yhteispohjoismaisesti yhteistyössä NORDUnetin kanssa, eikä ole osa julkisesti saatavilla olevaa Zoom-palvelua. NORDUnetin tarjoama Zoom-palvelu toimii kokonaisuudessaan EU:ssa. Kaikki video- ja ääniliikenne välitetään NORDUnetin omaan käyttöön varatuilla palvelimilla, jotka sijaitsevat Tanskassa ja Ruotsissa. Palvelusta on sovittu NORDUnetin ja Zoomin kanssa huomioiden eurooppalaisen tietosuojasääntelyn vaatimukset. Lisätietoja löytyy Funet Miitti -palvelun palvelukuvauksesta.

Valintakoekutsut

Valintakoekutsut lähetetään sähköpostitse arviolta viikolla 20, viimeistään noin viikkoa ennen valmistavan tehtävän palautusmääräajan päättymistä. Valintakokeeseen kutsutaan kaikki ennakkotehtävän hyväksytysti suorittaneet hakukelpoiset hakijat.

Valintakokeen rakenne

Valintakoe koostuu e-lomakkeelle etukäteen palautettavasta valintakokeeseen valmistavavasta tehtävästä, valintakoepäivänä e-lomakkeelle palautettavista valintatehtävistä, sekä valintakoepäivänä Funet Miitti (Zoom) -palvelussa järjestettävästä haastattelusta ja tehtävästä. Tarkemmat ohjeet ilmoitetaan valintakoekutsussa.

Tarvittavat välineet

Huolehdithan, että sinulla on valintakokeen aikana käytettävissä:

 • internet-yhteys
 • mikrofoni ja kamera tietokoneessa, puhelimessa tai tabletissa
 • Funet Miitti (Zoom) -sovellus asennettuna
 • mahdollisuus tehdä kirjoitustehtävä tietokoneella

Tiedot voivat tarkentua vielä valintakoekutsussa.

Tunnistautuminen

Hakijan tulee varautua esittämään henkilötodistuksensa kaikissa valintakokeen osissa. Henkilötodistukseksi hyväksytään passi, henkilöllisyystodistus (suomalainen tai muun EU-maan) taikka suomalainen ajokortti. Muita todistuksia ei hyväksytä.

Opiskelijavalinnat

Opiskelijavalinnat tehdään valintakokeen perusteella. Valintakoe arvioidaan asteikolla 0-100 pistettä ja alin hyväksytty pistemäärä on 50 pistettä.

Kaikki edellä mainitut osiot pitää suorittaa hyväksytysti voidakseen tulla valituksi.

Osallistuessaan valintakokeeseen hakija sitoutuu tekemään valintakokeen itsenäisesti. Tämä tarkoittaa, että valintakokeen tekemiseen ei saa osallistua kukaan muu henkilö kuin hakija. Kukaan muu ei myöskään saa olla paikalla valintakokeen aikana. Jos valintakoetta ei tehdä itsenäisesti, kyse on vilpistä.

Ammattikorkeakoulu voi valintakokeen jälkeen pyytää hakijalta lisäselvitystä epäiltäessä vilppiä. Jos hakijan menettelyssä ilmenee vilppiä, valintakoesuoritus hylätään (hallintolaki 434/2003 31 § ja 50 §). Vilpillä saatu opiskeluoikeus voidaan peruuttaa myös opiskelupaikan vastaanottamisen jälkeen.

Metropolian valintakoe, konservointi, päivätoteutus (AMK)

Aika

3.6.2020 (valintatehtävien palauttamisen määräaika) ja 4.-5.6.2020 (valintakoe). Tarkemmat ajat ilmoitetaan valintakoekutsussa.

Paikka

Sähköposti ja Funet Miitti (Zoom) -palvelu

Metropolian käyttämä Funet Miitti (Zoom) -palvelu on toteutettu yhteispohjoismaisesti yhteistyössä NORDUnetin kanssa, eikä ole osa julkisesti saatavilla olevaa Zoom-palvelua. NORDUnetin tarjoama Zoom-palvelu toimii kokonaisuudessaan EU:ssa. Kaikki video- ja ääniliikenne välitetään NORDUnetin omaan käyttöön varatuilla palvelimilla, jotka sijaitsevat Tanskassa ja Ruotsissa. Palvelusta on sovittu NORDUnetin ja Zoomin kanssa huomioiden eurooppalaisen tietosuojasääntelyn vaatimukset. Lisätietoja löytyy Funet Miitti -palvelun palvelukuvauksesta.

Valintakoekutsut

Valintakoekutsut lähetetään sähköpostitse arviolta viikolla 20. Valintakoekutsuja lähetetään kahdessa eri vaiheessa:

 1. vaihe: kaikki ennakkotehtävän hyväksytysti suorittaneet hakukelpoiset hakijat ohjeistetaan tekemään sähköpostitse palautettavia valintatehtäviä
 2. vaihe: 35 valintatehtävässä parhaiten menestynyttä hakijaa kutsutaan haastatteluun.

Valintakokeen rakenne

Valintakoe koostuu kahdesta eri vaiheesta:

 1. vaihe: valintakokeen ensimmäinen vaihe: sähköpostitse lähetettävä aineistotehtävä
 2. vaihe: valintakokeen toinen vaihe: Funet Miitti (Zoom) -sovelluksen kautta järjestettävä haastattelu

Tarkemmat ohjeet ilmoitetaan valintakoekutsussa.

Tekniset ohjeet julkaistaan 15.5.2020 klo 9

Tarvittavat välineet

Huolehdithan, että sinulla on valintakokeen aikana käytettävissä:

 • internet-yhteys
 • sähköposti
 • mikrofoni ja kamera tietokoneessa, puhelimessa tai tabletissa
 • Funet Miitti (Zoom) -sovellus tai Chrome-selain asennettuna

Tiedot voivat tarkentuu vielä valintakoekutsussa.

Tunnistautuminen

Hakijan tulee varautua esittämään henkilötodistuksensa kaikissa valintakokeen osissa. Henkilötodistukseksi hyväksytään passi, henkilöllisyystodistus (suomalainen tai muun EU-maan) taikka suomalainen ajokortti. Muita todistuksia ei hyväksytä.

Opiskelijavalinnat

Opiskelijavalinnat tehdään valintakokeen (valintatehtävät ja haastattelu) perusteella.  Opiskelijavalintapisteet muodostuvat seuraavalla tavalla:

 • valintakokeen ensimmäinen vaihe (valintatehtävä): 0-60, min 30 pistettä
 • valintakokeen toinen vaihe (haastattelu): 0-40, min 20 pistettä
 • yhteensä: 0-100, min 50 pistettä 

Osallistuessaan valintakokeeseen hakija sitoutuu tekemään valintakokeen itsenäisesti. Tämä tarkoittaa, että valintakokeen tekemiseen ei saa osallistua kukaan muu henkilö kuin hakija. Kukaan muu ei myöskään saa olla paikalla valintakokeen aikana. Jos valintakoetta ei tehdä itsenäisesti, kyse on vilpistä.

Ammattikorkeakoulu voi valintakokeen jälkeen pyytää hakijalta lisäselvitystä epäiltäessä vilppiä. Jos hakijan menettelyssä ilmenee vilppiä, valintakoesuoritus hylätään (hallintolaki 434/2003 31 § ja 50 §). Vilpillä saatu opiskeluoikeus voidaan peruuttaa myös opiskelupaikan vastaanottamisen jälkeen.

Metropolian valintakoe, konservointi, monimuotototeutus (AMK)

Aika

27.5.2020 16:00 (valmistautumistehtävän palauttamisen määräaika) ja 3.6.2020 (valintakoe). Tarkemmat ajat ilmoitetaan valintakoekutsussa.

Paikka

Sähköposti ja Microsoft Teams

Valintakoekutsut

Valintakoekutsut lähetetään sähköpostitse arviolta viikolla 20. Valintakokeeseen kutsutaan kahdessa eri vaiheessa:

 1. vaihe: kaikki ennakkotehtävän hyväksytysti suorittaneet hakukelpoiset hakijat kutsutaan tekemään valmistautumistehtävää
 2. vaihe: kaikki valmistautumistehtävän määräaikaan mennessä palauttaneet kutsutaan haastatteluun

Valintakokeen rakenne

Valintakoe koostuu kahdesta eri vaiheesta:

 1. sähköpostitse palautettava valmistautumistehtävä
 2. Microsoft Teams -palvelun kautta järjestettävä haastattelu

Tarkemmat ohjeet lähetetään valintakoekutsun yhteydessä.

Tarvittavat välineet

Huolehdithan, että sinulla on valintakokeen aikana käytettävissä:

 • internet-yhteys
 • mikrofoni ja kamera tietokoneessa, puhelimessa tai tabletissa
 • Microsoft Teams -sovellus tai Chrome-selain asennettuna

Tiedot voivat tarkentua vielä valintakoekutsussa.

Tunnistautuminen

Hakijan tulee varautua esittämään henkilötodistuksensa kaikissa valintakokeen osissa. Henkilötodistukseksi hyväksytään passi, henkilöllisyystodistus (suomalainen tai muun EU-maan) taikka suomalainen ajokortti. Muita todistuksia ei hyväksytä.

Opiskelijavalinnat

Opiskelijavalinnat tehdään ennakkotehtävän ja valintakokeen perusteella:

 • hakuajan loppuun mennessä palautettu ennakkotehtävä: 0-34 pistettä, min 15 pistettä
 • valintakokeen osa 1, valintatehtävä: 0-33 pistettä, min 17,5 pistettä
 • valintakokeen osa 2, haastattelu: 0-33 pistettä, min 17,5 pistettä
 • yhteensä 100 pistettä, min 50 pistettä

Kaikki edellä mainitut osiot pitää suorittaa hyväksytysti voidakseen tulla valituksi.

Osallistuessaan valintakokeeseen hakija sitoutuu tekemään valintakokeen itsenäisesti. Tämä tarkoittaa, että valintakokeen tekemiseen ei saa osallistua kukaan muu henkilö kuin hakija. Kukaan muu ei myöskään saa olla paikalla valintakokeen aikana. Jos valintakoetta ei tehdä itsenäisesti, kyse on vilpistä.

Ammattikorkeakoulu voi valintakokeen jälkeen pyytää hakijalta lisäselvitystä epäiltäessä vilppiä. Jos hakijan menettelyssä ilmenee vilppiä, valintakoesuoritus hylätään (hallintolaki 434/2003 31 § ja 50 §). Vilpillä saatu opiskeluoikeus voidaan peruuttaa myös opiskelupaikan vastaanottamisen jälkeen.

Metropolian valintakoe, kulttuurituotanto, päivätoteutus (AMK)

Aika

1.–4.6.2020 siten, että hakija osallistuu valintakokeen teoriaosaan 1.6. sekä ryhmähaastatteluun yhtenä mainituista päivistä noin puolen tunnin ajan. Ryhmähaastatteluajat kerrotaan valintakokeen ensimmäisenä päivänä. Omasta ryhmähaastatteluajasta on mahdollista esittää toiveita ensimmäisenä valintakoepäivänä. Tarkemmat ajat ilmoitetaan valintakoekutsussa.

Paikka

Moodle ja Funet Miitti (Zoom) -palvelu

Metropolian käyttämä Funet Miitti (Zoom) -palvelu on toteutettu yhteispohjoismaisesti yhteistyössä NORDUnetin kanssa, eikä ole osa julkisesti saatavilla olevaa Zoom-palvelua. NORDUnetin tarjoama Zoom-palvelu toimii kokonaisuudessaan EU:ssa. Kaikki video- ja ääniliikenne välitetään NORDUnetin omaan käyttöön varatuilla palvelimilla, jotka sijaitsevat Tanskassa ja Ruotsissa. Palvelusta on sovittu NORDUnetin ja Zoomin kanssa huomioiden eurooppalaisen tietosuojasääntelyn vaatimukset. Lisätietoja löytyy Funet Miitti -palvelun palvelukuvauksesta.

Valintakoekutsut

Valintakoekutsut lähetetään sähköpostitse arviolta viikolla 20. Valintakokeeseen kutsutaan kaikki ennakkotehtävän hyväksytysti suorittaneet hakukelpoiset hakijat.

Valintakokeen rakenne

Valintakoe koostuu kolmesta eri osasta:

 1. Moodlessa järjestettävä annettuun aineistoon pohjautuva kirjallinen koe. Aineisto:
  Tutkimus helsinkiläisten festivaalien merkityksestä ja vaikutuksista
  - Julkaisusta Taide ja kulttuuri osana alueiden kehitystä. Näkymä vuoteen 2025 luvut 2. Nykytila, 3. Tulevaisuuskuvat sekä 4. Ehdotukset suuntaviivoiksi (s. 23–58)
 2. Moodlessa järjestettävä matemaattinen koe
 3. Funet Miitti (Zoom) -palvelussa järjestettävä ryhmähaastattelu

Tarkemmat ohjeet ilmoitetaan valintakoekutsussa.

Tarvittavat välineet

Huolehdithan, että sinulla on valintakokeen aikana käytettävissä:

 • internet-yhteys
 • mikrofoni ja kamera tietokoneessa, puhelimessa tai tabletissa
 • Funet Miitti (Zoom) -sovellus tai Chrome-selain asennettuna
 • mahdollisuus tehdä kirjoitustehtävä tietokoneella

Tiedot voivat tarkentua vielä valintakoekutsussa.

Tunnistautuminen

Hakijan tulee varautua esittämään henkilötodistuksensa kaikissa valintakokeen osissa. Henkilötodistukseksi hyväksytään passi, henkilöllisyystodistus (suomalainen tai muun EU-maan) taikka suomalainen ajokortti. Muita todistuksia ei hyväksytä.

Opiskelijavalinnat

Opiskelijavalinnat tehdään valintakokeen (kirjallinen koe, matemaattinen koe ja ryhmähaastattelu) perusteella. Valintakoe arvioidaan asteikolla 0-100 pistettä ja alin hyväksytty pistemäärä on 50 pistettä.

Osallistuessaan valintakokeeseen hakija sitoutuu tekemään valintakokeen itsenäisesti. Tämä tarkoittaa, että valintakokeen tekemiseen ei saa osallistua kukaan muu henkilö kuin hakija. Kukaan muu ei myöskään saa olla paikalla valintakokeen aikana. Jos valintakoetta ei tehdä itsenäisesti, kyse on vilpistä.

Ammattikorkeakoulu voi valintakokeen jälkeen pyytää hakijalta lisäselvitystä epäiltäessä vilppiä. Jos hakijan menettelyssä ilmenee vilppiä, valintakoesuoritus hylätään (hallintolaki 434/2003 31 § ja 50 §). Vilpillä saatu opiskeluoikeus voidaan peruuttaa myös opiskelupaikan vastaanottamisen jälkeen.

Metropolian valintakoe, muotoilu: sisustusarkkitehtuuri, päivätoteutus (AMK)

Aika

26.5.2020 klo 10:00 (valintatehtävän palauttamisen määräaika) ja 26. - 27.5.2020 (valintakoe). Tarkemmat ajat ilmoitetaan valintakoekutsussa.

Paikka

Sähköposti ja Funet Miitti (Zoom) -palvelu

Metropolian käyttämä Funet Miitti (Zoom) -palvelu on toteutettu yhteispohjoismaisesti yhteistyössä NORDUnetin kanssa, eikä ole osa julkisesti saatavilla olevaa Zoom-palvelua. NORDUnetin tarjoama Zoom-palvelu toimii kokonaisuudessaan EU:ssa. Kaikki video- ja ääniliikenne välitetään NORDUnetin omaan käyttöön varatuilla palvelimilla, jotka sijaitsevat Tanskassa ja Ruotsissa. Palvelusta on sovittu NORDUnetin ja Zoomin kanssa huomioiden eurooppalaisen tietosuojasääntelyn vaatimukset. Lisätietoja löytyy Funet Miitti -palvelun palvelukuvauksesta.

Valintakoekutsut

Valintakoekutsut lähetetään sähköpostitse arviolta viikolla 20. Valintakokeeseen kutsutaan kaikki ennakkotehtävän hyväksytysti suorittaneet hakukelpoiset hakijat.

Valintakokeen rakenne

Valintakoe koostuu sähköpostitse palautettavista valintatehtävistä ja Funet Miitti (Zoom) -palvelussa järjestettävästä videotapaamisesta. Tarkemmat ohjeet ilmoitetaan valintakoekutsussa.

Tekniset ohjeet julkaistaan 15.5.2020 klo 9

Tarvittavat välineet

Huolehdithan, että sinulla on valintakokeen aikana käytettävissä:

 • tietokone, älypuhelin tai muu mobiililaite
 • sähköposti
 • internet-yhteys
 • Funet Miitti (Zoom) -sovellus asennettuna

Tiedot voivat tarkentua vielä valintakoekutsussa.

Tunnistautuminen

Hakijan tulee varautua esittämään henkilötodistuksensa kaikissa valintakokeen osissa. Henkilötodistukseksi hyväksytään passi, henkilöllisyystodistus (suomalainen tai muun EU-maan) taikka suomalainen ajokortti. Muita todistuksia ei hyväksytä.

Opiskelijavalinnat

Opiskelijavalinnat tehdään valintakokeen perusteella. Valintakoe arvioidaan asteikolla 0-100 pistettä ja alin hyväksytty pistemäärä on 50 pistettä.

Osallistuessaan valintakokeeseen hakija sitoutuu tekemään valintakokeen itsenäisesti. Tämä tarkoittaa, että valintakokeen tekemiseen ei saa osallistua kukaan muu henkilö kuin hakija. Kukaan muu ei myöskään saa olla paikalla valintakokeen aikana. Jos valintakoetta ei tehdä itsenäisesti, kyse on vilpistä.

Ammattikorkeakoulu voi valintakokeen jälkeen pyytää hakijalta lisäselvitystä epäiltäessä vilppiä. Jos hakijan menettelyssä ilmenee vilppiä, valintakoesuoritus hylätään (hallintolaki 434/2003 31 § ja 50 §). Vilpillä saatu opiskeluoikeus voidaan peruuttaa myös opiskelupaikan vastaanottamisen jälkeen.

Metropolian valintakoe, muotoilu: tekstiilisuunnittelu, päivätoteutus (AMK)

Aika

26.5.2020 klo 10:00 (valintatehtävän palauttamisen määräaika) ja 26. - 27.5.2020 (valintakoe). Tarkemmat ajat ilmoitetaan valintakoekutsussa.

Paikka

Sähköposti ja Funet Miitti (Zoom) -palvelu

Metropolian käyttämä Funet Miitti (Zoom) -palvelu on toteutettu yhteispohjoismaisesti yhteistyössä NORDUnetin kanssa, eikä ole osa julkisesti saatavilla olevaa Zoom-palvelua. NORDUnetin tarjoama Zoom-palvelu toimii kokonaisuudessaan EU:ssa. Kaikki video- ja ääniliikenne välitetään NORDUnetin omaan käyttöön varatuilla palvelimilla, jotka sijaitsevat Tanskassa ja Ruotsissa. Palvelusta on sovittu NORDUnetin ja Zoomin kanssa huomioiden eurooppalaisen tietosuojasääntelyn vaatimukset. Lisätietoja löytyy Funet Miitti -palvelun palvelukuvauksesta.

Valintakoekutsut

Valintakoekutsut lähetetään sähköpostitse arviolta viikolla 20. Valintakokeeseen kutsutaan kaikki ennakkotehtävän hyväksytysti suorittaneet hakukelpoiset hakijat.

Valintakokeen rakenne

Valintakoe koostuu sähköpostitse palautettavista valintatehtävistä ja Funet Miitti (Zoom) -palvelussa järjestettävästä videotapaamisesta. Tarkemmat ohjeet ilmoitetaan valintakoekutsussa.

Tekniset ohjeet julkaistaan 15.5.2020 klo 9

Tarvittavat välineet

Huolehdithan, että sinulla on valintakokeen aikana käytettävissä:

 • tietokone, älypuhelin tai muu mobiililaite
 • sähköposti
 • internet-yhteys
 • Funet Miitti (Zoom) -sovellus asennettuna

Tiedot voivat tarkentua vielä valintakoekutsussa.

Tunnistautuminen

Hakijan tulee varautua esittämään henkilötodistuksensa kaikissa valintakokeen osissa. Henkilötodistukseksi hyväksytään passi, henkilöllisyystodistus (suomalainen tai muun EU-maan) taikka suomalainen ajokortti. Muita todistuksia ei hyväksytä.

Opiskelijavalinnat

Opiskelijavalinnat tehdään valintakokeen perusteella. Valintakoe arvioidaan asteikolla 0-100 pistettä ja alin hyväksytty pistemäärä on 50 pistettä.

Osallistuessaan valintakokeeseen hakija sitoutuu tekemään valintakokeen itsenäisesti. Tämä tarkoittaa, että valintakokeen tekemiseen ei saa osallistua kukaan muu henkilö kuin hakija. Kukaan muu ei myöskään saa olla paikalla valintakokeen aikana. Jos valintakoetta ei tehdä itsenäisesti, kyse on vilpistä.

Ammattikorkeakoulu voi valintakokeen jälkeen pyytää hakijalta lisäselvitystä epäiltäessä vilppiä. Jos hakijan menettelyssä ilmenee vilppiä, valintakoesuoritus hylätään (hallintolaki 434/2003 31 § ja 50 §). Vilpillä saatu opiskeluoikeus voidaan peruuttaa myös opiskelupaikan vastaanottamisen jälkeen.

Metropolian valintakoe, muotoilu: teollinen muotoilu, päivätoteutus (AMK)

Aika

26.5.2020 klo 10:00 (valintatehtävän palauttamisen määräaika) ja 26. - 27.5.2020 (valintakoe). Tarkemmat ajat ilmoitetaan valintakoekutsussa.

Paikka

Sähköposti ja Funet Miitti (Zoom) -palvelu

Metropolian käyttämä Funet Miitti (Zoom) -palvelu on toteutettu yhteispohjoismaisesti yhteistyössä NORDUnetin kanssa, eikä ole osa julkisesti saatavilla olevaa Zoom-palvelua. NORDUnetin tarjoama Zoom-palvelu toimii kokonaisuudessaan EU:ssa. Kaikki video- ja ääniliikenne välitetään NORDUnetin omaan käyttöön varatuilla palvelimilla, jotka sijaitsevat Tanskassa ja Ruotsissa. Palvelusta on sovittu NORDUnetin ja Zoomin kanssa huomioiden eurooppalaisen tietosuojasääntelyn vaatimukset. Lisätietoja löytyy Funet Miitti -palvelun palvelukuvauksesta.

Valintakoekutsut

Valintakoekutsut lähetetään sähköpostitse arviolta viikolla 20. Valintakokeeseen kutsutaan kaikki ennakkotehtävän hyväksytysti suorittaneet hakukelpoiset hakijat.

Valintakokeen rakenne

Valintakoe koostuu sähköpostitse palautettavista valintatehtävistä ja Funet Miitti (Zoom) -palvelussa järjestettävästä videotapaamisesta. Tarkemmat ohjeet ilmoitetaan valintakoekutsussa.

Tekniset ohjeet julkaistaan 15.5.2020 klo 9

Tarvittavat välineet

Huolehdithan, että sinulla on valintakokeen aikana käytettävissä:

 • tietokone, älypuhelin tai muu mobiililaite
 • sähköposti
 • internet-yhteys
 • Funet Miitti (Zoom) -sovellus asennettuna

Tiedot voivat tarkentua vielä valintakoekutsussa.

Tunnistautuminen

Hakijan tulee varautua esittämään henkilötodistuksensa kaikissa valintakokeen osissa. Henkilötodistukseksi hyväksytään passi, henkilöllisyystodistus (suomalainen tai muun EU-maan) taikka suomalainen ajokortti. Muita todistuksia ei hyväksytä.

Opiskelijavalinnat

Opiskelijavalinnat tehdään valintakokeen perusteella. Valintakoe arvioidaan asteikolla 0-100 pistettä ja alin hyväksytty pistemäärä on 50 pistettä.

Osallistuessaan valintakokeeseen hakija sitoutuu tekemään valintakokeen itsenäisesti. Tämä tarkoittaa, että valintakokeen tekemiseen ei saa osallistua kukaan muu henkilö kuin hakija. Kukaan muu ei myöskään saa olla paikalla valintakokeen aikana. Jos valintakoetta ei tehdä itsenäisesti, kyse on vilpistä.

Ammattikorkeakoulu voi valintakokeen jälkeen pyytää hakijalta lisäselvitystä epäiltäessä vilppiä. Jos hakijan menettelyssä ilmenee vilppiä, valintakoesuoritus hylätään (hallintolaki 434/2003 31 § ja 50 §). Vilpillä saatu opiskeluoikeus voidaan peruuttaa myös opiskelupaikan vastaanottamisen jälkeen.

Metropolian valintakoe, muotoilu: 3D-animointi ja -visualisointi, päivätoteutus (AMK)

Aika

25.5.2020 klo 13:00 (valintatehtävien ensimmäisen osan palauttamisen määräaika) ja 27.5.2020 klo 9:00 - 17:00 (valintakoe). Tarkemmat ajat ilmoitetaan valintakoekutsussa.

Paikka

Sähköposti ja Funet Miitti (Zoom) -palvelu

Metropolian käyttämä Funet Miitti (Zoom) -palvelu on toteutettu yhteispohjoismaisesti yhteistyössä NORDUnetin kanssa, eikä ole osa julkisesti saatavilla olevaa Zoom-palvelua. NORDUnetin tarjoama Zoom-palvelu toimii kokonaisuudessaan EU:ssa. Kaikki video- ja ääniliikenne välitetään NORDUnetin omaan käyttöön varatuilla palvelimilla, jotka sijaitsevat Tanskassa ja Ruotsissa. Palvelusta on sovittu NORDUnetin ja Zoomin kanssa huomioiden eurooppalaisen tietosuojasääntelyn vaatimukset. Lisätietoja löytyy Funet Miitti -palvelun palvelukuvauksesta.

Valintakoekutsut

Valintakoekutsut lähetetään sähköpostitse arviolta viikolla 20. Valintakokeeseen kutsutaan kaikki ennakkotehtävän hyväksytysti suorittaneet hakukelpoiset hakijat.

Valintakokeen rakenne

Valintakoe koostuu sähköpostitse palautettavasta valintatehtävien toisesta osasta, sekä Funet Miitti (Zoom) -palvelussa järjestettävästä tunnistautumisesta. Tarkemmat ohjeet ilmoitetaan valintakoekutsussa.

Tekniset ohjeet julkaistaan 15.5.2020 klo 9

Tarvittavat välineet

Huolehdithan, että sinulla on valintakokeen aikana käytettävissä:

 • tietokone, älypuhelin tai muu mobiililaite
 • internet-yhteys
 • mikrofoni ja kamera tietokoneessa, puhelimessa tai tabletissa
 • Funet Miitti (Zoom) -sovellus tai Chrome-selain asennettuna

Tiedot voivat tarkentua vielä valintakoekutsussa.

Tunnistautuminen

Hakijan tulee varautua esittämään henkilötodistuksensa kaikissa valintakokeen osissa. Henkilötodistukseksi hyväksytään passi, henkilöllisyystodistus (suomalainen tai muun EU-maan) taikka suomalainen ajokortti. Muita todistuksia ei hyväksytä.

Opiskelijavalinnat

Opiskelijavalinnat tehdään valintakokeen perusteella. Valintakoe arvioidaan asteikolla 0-100 pistettä ja alin hyväksytty pistemäärä on 50 pistettä.

Osallistuessaan valintakokeeseen hakija sitoutuu tekemään valintakokeen itsenäisesti. Tämä tarkoittaa, että valintakokeen tekemiseen ei saa osallistua kukaan muu henkilö kuin hakija. Kukaan muu ei myöskään saa olla paikalla valintakokeen aikana. Jos valintakoetta ei tehdä itsenäisesti, kyse on vilpistä.

Ammattikorkeakoulu voi valintakokeen jälkeen pyytää hakijalta lisäselvitystä epäiltäessä vilppiä. Jos hakijan menettelyssä ilmenee vilppiä, valintakoesuoritus hylätään (hallintolaki 434/2003 31 § ja 50 §). Vilpillä saatu opiskeluoikeus voidaan peruuttaa myös opiskelupaikan vastaanottamisen jälkeen.

Metropolian valintakoe, muotoilu: digitaalinen muotoilu, päivätoteutus (AMK)

Aika

27. - 28.5.2020 (tarkemmat ajat ilmoitetaan valintakoekutsussa)

Paikka

Funet Miitti (Zoom) -palvelu ja e-lomake

Metropolian käyttämä Funet Miitti (Zoom) -palvelu on toteutettu yhteispohjoismaisesti yhteistyössä NORDUnetin kanssa, eikä ole osa julkisesti saatavilla olevaa Zoom-palvelua. NORDUnetin tarjoama Zoom-palvelu toimii kokonaisuudessaan EU:ssa. Kaikki video- ja ääniliikenne välitetään NORDUnetin omaan käyttöön varatuilla palvelimilla, jotka sijaitsevat Tanskassa ja Ruotsissa. Palvelusta on sovittu NORDUnetin ja Zoomin kanssa huomioiden eurooppalaisen tietosuojasääntelyn vaatimukset. Lisätietoja löytyy Funet Miitti -palvelun palvelukuvauksesta.

Valintakoekutsut

Valintakoekutsut lähetetään sähköpostitse arviolta viikolla 20. Valintakokeeseen kutsutaan kaikki ennakkotehtävän hyväksytysti suorittaneet hakukelpoiset hakijat.

Valintakokeen rakenne

Valintakoe koostuu e-lomakkeella palautettavista valintatehtävistä (kirjallinen- ja videotehtävä), sekä Funet Miitti (Zoom) -palvelun kautta järjestettävästä videotapaamisesta. Tarkemmat ohjeet ilmoitetaan valintakoekutsussa.

Tekniset ohjeet julkaistaan 15.5.2020 klo 9

Tarvittavat välineet

Huolehdithan, että sinulla on valintakokeen aikana käytettävissä:

 • internet-yhteys
 • mikrofoni ja kamera tietokoneessa, puhelimessa tai tabletissa
 • Funet Miitti (Zoom) -sovellus asennettuna
 • tekstinkäsittelyohjelma
 • älypuhelin tai tabletti jolla voi ottaa videota
 • mahdollisuus tehdä kirjoitustehtävä tietokoneella

Tiedot voivat tarkentua vielä valintakoekutsussa.

Tunnistautuminen

Hakijan tulee varautua esittämään henkilötodistuksensa kaikissa valintakokeen osissa. Henkilötodistukseksi hyväksytään passi, henkilöllisyystodistus (suomalainen tai muun EU-maan) taikka suomalainen ajokortti. Muita todistuksia ei hyväksytä.

Opiskelijavalinnat

Opiskelijavalinnat tehdään ennakkotehtävän ja valintakokeen perusteella:

 • hakuajan loppuun mennessä palautettu ennakkotehtävä: 0-20 pistettä, min 6 pistettä
 • valintatehtävä 1, kirjallinen tehtävä: 0-40 pistettä, min 15 pistettä
 • valintatehtävä 2, video: 0-40 pistettä, min 15 pistettä
 • yhteensä: 0-100 pistettä, min 36 pistettä

Kaikki edellä mainitut osiot pitää suorittaa hyväksytysti voidakseen tulla valituksi.

Osallistuessaan valintakokeeseen hakija sitoutuu tekemään valintakokeen itsenäisesti. Tämä tarkoittaa, että valintakokeen tekemiseen ei saa osallistua kukaan muu henkilö kuin hakija. Kukaan muu ei myöskään saa olla paikalla valintakokeen aikana. Jos valintakoetta ei tehdä itsenäisesti, kyse on vilpistä.

Ammattikorkeakoulu voi valintakokeen jälkeen pyytää hakijalta lisäselvitystä epäiltäessä vilppiä. Jos hakijan menettelyssä ilmenee vilppiä, valintakoesuoritus hylätään (hallintolaki 434/2003 31 § ja 50 §). Vilpillä saatu opiskeluoikeus voidaan peruuttaa myös opiskelupaikan vastaanottamisen jälkeen.

Metropolian valintakoe, muotoilu: visuaalinen viestintä, päivätoteutus (AMK)

Aika

26.5.2020 klo 12:00 (määräaika valintatehtävän palauttamiselle) ja 1. - 2.6.2020 (valintakoe). Tarkemmat ajat ilmoitetaan valintakoekutsussa.

Paikka

E-lomake Funet Miitti (Zoom) -palvelu

Metropolian käyttämä Funet Miitti (Zoom) -palvelu on toteutettu yhteispohjoismaisesti yhteistyössä NORDUnetin kanssa, eikä ole osa julkisesti saatavilla olevaa Zoom-palvelua. NORDUnetin tarjoama Zoom-palvelu toimii kokonaisuudessaan EU:ssa. Kaikki video- ja ääniliikenne välitetään NORDUnetin omaan käyttöön varatuilla palvelimilla, jotka sijaitsevat Tanskassa ja Ruotsissa. Palvelusta on sovittu NORDUnetin ja Zoomin kanssa huomioiden eurooppalaisen tietosuojasääntelyn vaatimukset. Lisätietoja löytyy Funet Miitti -palvelun palvelukuvauksesta.

Valintakoekutsut

Valintakoekutsut lähetetään sähköpostitse arviolta viikolla 20. Valintakokeeseen kutsutaan kaikki ennakkotehtävän hyväksytysti suorittaneet hakukelpoiset hakijat.

Valintakokeen rakenne

Valintakoe koostuu e-lomakkeella palautettavista valintatehtävistä (portfolio ja muut tehtävät), sekä Funet Miitti (Zoom) -palvelussa järjestettävästä haastattelusta. Tarkemmat ohjeet ilmoitetaan valintakoekutsussa.

Tekniset ohjeet julkaistaan 15.5.2020 klo 9

Tarvittavat välineet

Huolehdithan, että sinulla on valintakokeen aikana käytettävissä:

 • internet-yhteys
 • Funet Miitti (Zoom) -sovellus asennettuna
 • mikrofoni ja kamera tietokoneessa, puhelimessa tai tabletissa

Tiedot voivat tarkentua vielä valintakoekutsussa.

Tunnistautuminen

Hakijan tulee varautua esittämään henkilötodistuksensa kaikissa valintakokeen osissa. Henkilötodistukseksi hyväksytään passi, henkilöllisyystodistus (suomalainen tai muun EU-maan) taikka suomalainen ajokortti. Muita todistuksia ei hyväksytä.

Opiskelijavalinnat

Opiskelijavalinnat tehdään valintakokeen perusteella. Valintakoe arvioidaan asteikolla 0-100 pistettä ja alin hyväksytty pistemäärä on 50 pistettä.

Osallistuessaan valintakokeeseen hakija sitoutuu tekemään valintakokeen itsenäisesti. Tämä tarkoittaa, että valintakokeen tekemiseen ei saa osallistua kukaan muu henkilö kuin hakija. Kukaan muu ei myöskään saa olla paikalla valintakokeen aikana. Jos valintakoetta ei tehdä itsenäisesti, kyse on vilpistä.

Ammattikorkeakoulu voi valintakokeen jälkeen pyytää hakijalta lisäselvitystä epäiltäessä vilppiä. Jos hakijan menettelyssä ilmenee vilppiä, valintakoesuoritus hylätään (hallintolaki 434/2003 31 § ja 50 §). Vilpillä saatu opiskeluoikeus voidaan peruuttaa myös opiskelupaikan vastaanottamisen jälkeen.

Metropolian valintakoe, muotoilu: visuaalinen viestintä, monimuotototeutus (AMK)

Aika

27.5.2020 klo 12:00 (määräaika valintatehtävän palauttamiselle) ja 3.6.2020 (valintakoe). Tarkemmat ajat ilmoitetaan valintakoekutsussa.

Paikka

E-lomake Funet Miitti (Zoom) -palvelu

Metropolian käyttämä Funet Miitti (Zoom) -palvelu on toteutettu yhteispohjoismaisesti yhteistyössä NORDUnetin kanssa, eikä ole osa julkisesti saatavilla olevaa Zoom-palvelua. NORDUnetin tarjoama Zoom-palvelu toimii kokonaisuudessaan EU:ssa. Kaikki video- ja ääniliikenne välitetään NORDUnetin omaan käyttöön varatuilla palvelimilla, jotka sijaitsevat Tanskassa ja Ruotsissa. Palvelusta on sovittu NORDUnetin ja Zoomin kanssa huomioiden eurooppalaisen tietosuojasääntelyn vaatimukset. Lisätietoja löytyy Funet Miitti -palvelun palvelukuvauksesta.

Valintakoekutsut

Valintakoekutsut lähetetään sähköpostitse arviolta viikolla 20. Valintakokeeseen kutsutaan kaikki ennakkotehtävän hyväksytysti suorittaneet hakukelpoiset hakijat.

Valintakokeen rakenne

Valintakoe koostuu e-lomakkeella palautettavasta valintatehtävästä (portfolio), sekä Funet Miitti (Zoom) -palvelussa järjestettävästä haastattelusta. Tarkemmat ohjeet ilmoitetaan valintakoekutsussa.

Tekniset ohjeet julkaistaan 15.5.2020 klo 9

Tarvittavat välineet

Huolehdithan, että sinulla on valintakokeen aikana käytettävissä:

 • internet-yhteys
 • Funet Miitti (Zoom) -sovellus asennettuna
 • mikrofoni ja kamera tietokoneessa, puhelimessa tai tabletissa

Tiedot voivat tarkentua vielä valintakoekutsussa.

Tunnistautuminen

Hakijan tulee varautua esittämään henkilötodistuksensa kaikissa valintakokeen osissa. Henkilötodistukseksi hyväksytään passi, henkilöllisyystodistus (suomalainen tai muun EU-maan) taikka suomalainen ajokortti. Muita todistuksia ei hyväksytä.

Opiskelijavalinnat

Opiskelijavalinnat tehdään valintakokeen perusteella. Valintakoe arvioidaan asteikolla 0-100 pistettä ja alin hyväksytty pistemäärä on 50 pistettä.

Osallistuessaan valintakokeeseen hakija sitoutuu tekemään valintakokeen itsenäisesti. Tämä tarkoittaa, että valintakokeen tekemiseen ei saa osallistua kukaan muu henkilö kuin hakija. Kukaan muu ei myöskään saa olla paikalla valintakokeen aikana. Jos valintakoetta ei tehdä itsenäisesti, kyse on vilpistä.

Ammattikorkeakoulu voi valintakokeen jälkeen pyytää hakijalta lisäselvitystä epäiltäessä vilppiä. Jos hakijan menettelyssä ilmenee vilppiä, valintakoesuoritus hylätään (hallintolaki 434/2003 31 § ja 50 §). Vilpillä saatu opiskeluoikeus voidaan peruuttaa myös opiskelupaikan vastaanottamisen jälkeen.

Metropolian valintakoe, muotoilu, XR Design, päivätoteutus (AMK)

Aika

1.6.2020 (tarkempi aika ilmoitetaan valintakoekutsussa)

Paikka

Sähköposti ja Funet Miitti (Zoom) -palvelu

Metropolian käyttämä Funet Miitti (Zoom) -palvelu on toteutettu yhteispohjoismaisesti yhteistyössä NORDUnetin kanssa, eikä ole osa julkisesti saatavilla olevaa Zoom-palvelua. NORDUnetin tarjoama Zoom-palvelu toimii kokonaisuudessaan EU:ssa. Kaikki video- ja ääniliikenne välitetään NORDUnetin omaan käyttöön varatuilla palvelimilla, jotka sijaitsevat Tanskassa ja Ruotsissa. Palvelusta on sovittu NORDUnetin ja Zoomin kanssa huomioiden eurooppalaisen tietosuojasääntelyn vaatimukset. Lisätietoja löytyy Funet Miitti -palvelun palvelukuvauksesta.

Valintakoekutsut

Valintakoekutsut lähetetään sähköpostitse arviolta viikolla 20. Valintakokeeseen kutsutaan kaikki ennakkotehtävän hyväksytysti suorittaneet hakukelpoiset hakijat.

Valintakokeen rakenne

Valintakoe koostuu sähköpostitse palautettavasta valintatehtävästä, sekä Funet Miitti (Zoom) -palvelussa järjestettävästä videotapaamisesta. Tarkemmat ohjeet ilmoitetaan valintakoekutsussa.

Tarvittavat välineet

Huolehdithan, että sinulla on valintakokeen aikana käytettävissä:

 • internet-yhteys
 • sähköposti
 • mikrofoni ja kamera tietokoneessa, puhelimessa tai tabletissa
 • Zoom-sovellus tai Chrome-selain asennettuna

Tiedot voivat tarkentua vielä valintakoekutsussa.

Tunnistautuminen

Hakijan tulee varautua esittämään henkilötodistuksensa kaikissa valintakokeen osissa. Henkilötodistukseksi hyväksytään passi, henkilöllisyystodistus (suomalainen tai muun EU-maan) taikka suomalainen ajokortti. Muita todistuksia ei hyväksytä.

Opiskelijavalinnat

Opiskelijavalinnat tehdään ennakkotehtävän ja valintakokeen perusteella:

 • hakuajan loppuun mennessä palautettu ennakkotehtävä: 0-50 pistettä, min 25 pistettä
 • valintakoe, valintatehtävä 1: 0-25 pistettä, min 10 pistettä
 • valintakoe, valintatehtävä 1: 0-25 pistettä, min 10 pistettä
 • yhteensä: 0-100 pistettä, min. 45 pistettä

Kaikki edellä mainitut osiot pitää suorittaa hyväksytysti voidakseen tulla valituksi.

Osallistuessaan valintakokeeseen hakija sitoutuu tekemään valintakokeen itsenäisesti. Tämä tarkoittaa, että valintakokeen tekemiseen ei saa osallistua kukaan muu henkilö kuin hakija. Kukaan muu ei myöskään saa olla paikalla valintakokeen aikana. Jos valintakoetta ei tehdä itsenäisesti, kyse on vilpistä.

Ammattikorkeakoulu voi valintakokeen jälkeen pyytää hakijalta lisäselvitystä epäiltäessä vilppiä. Jos hakijan menettelyssä ilmenee vilppiä, valintakoesuoritus hylätään (hallintolaki 434/2003 31 § ja 50 §). Vilpillä saatu opiskeluoikeus voidaan peruuttaa myös opiskelupaikan vastaanottamisen jälkeen.

Metropolian valintakoe, musiikki, päivätoteutus (AMK)

Aika

18.5. - 5.6.2020 (tarkempi aika ilmoitetaan valintakoekutsussa)

Paikka

Moodle ja Funet Miitti (Zoom) -palvelu

Metropolian käyttämä Funet Miitti (Zoom) -palvelu on toteutettu yhteispohjoismaisesti yhteistyössä NORDUnetin kanssa, eikä ole osa julkisesti saatavilla olevaa Zoom-palvelua. NORDUnetin tarjoama Zoom-palvelu toimii kokonaisuudessaan EU:ssa. Kaikki video- ja ääniliikenne välitetään NORDUnetin omaan käyttöön varatuilla palvelimilla, jotka sijaitsevat Tanskassa ja Ruotsissa. Palvelusta on sovittu NORDUnetin ja Zoomin kanssa huomioiden eurooppalaisen tietosuojasääntelyn vaatimukset. Lisätietoja löytyy Funet Miitti -palvelun palvelukuvauksesta.

Valintakoekutsut

Valintakoekutsut lähetetään sähköpostitse arviolta viikolla 20. Valintakokeeseen kutsutaan kaikki ennakkotehtävän hyväksytysti suorittaneet hakukelpoiset hakijat.

Valintakokeen rakenne

Katso Metropolian musiikin (AMK) omat valintakoesivut. Tarkemmat ohjeet ilmoitetaan valintakoekutsussa.

Tarvittavat välineet

Huolehdithan, että sinulla on valintakokeen aikana käytettävissä:

 • internet-liittymä
 • tietokone, jossa on mikrofoni ja kamera
 • Funet Miitti (Zoom) -sovellus ja Chrome-selain asennettuna

Tiedot voivat tarkentua vielä valintakoekutsussa.

Tunnistautuminen

Hakijan tulee varautua esittämään henkilötodistuksensa kaikissa valintakokeen osissa. Henkilötodistukseksi hyväksytään passi, henkilöllisyystodistus (suomalainen tai muun EU-maan) taikka suomalainen ajokortti. Muita todistuksia ei hyväksytä.

Opiskelijavalinnat

Opiskelijavalinnat tehdään valintakokeen perusteella. Valintakoe arvioidaan asteikolla 0-100 pistettä ja alin hyväksytty pistemäärä on 50 pistettä.

Osallistuessaan valintakokeeseen hakija sitoutuu tekemään valintakokeen itsenäisesti. Tämä tarkoittaa, että valintakokeen tekemiseen ei saa osallistua kukaan muu henkilö kuin hakija. Kukaan muu ei myöskään saa olla paikalla valintakokeen aikana. Jos valintakoetta ei tehdä itsenäisesti, kyse on vilpistä.

Ammattikorkeakoulu voi valintakokeen jälkeen pyytää hakijalta lisäselvitystä epäiltäessä vilppiä. Jos hakijan menettelyssä ilmenee vilppiä, valintakoesuoritus hylätään (hallintolaki 434/2003 31 § ja 50 §). Vilpillä saatu opiskeluoikeus voidaan peruuttaa myös opiskelupaikan vastaanottamisen jälkeen.

Metropolian valintakoe, rakennusarkkitehtikoulutuksen soveltuvuuskoe (AMK)

Aika

28.5.2020 (tarkemmat ajat ilmoitetaan valintakoekutsussa)

Paikka

Soveltuvuuskoe tullaan tekemään etäjärjestelyillä, tarkemmat tiedot annetaan valintakoekutsussa.

Valintakoekutsut

Valintakoekutsut lähetetään sähköpostitse noin viikkoa ennen koetta. Valintakokeeseen kutsutaan kaikki hakukelpoiset hakijat.

Valintakokeen rakenne

Soveltuvuuskoe koostuu kahdesta sähköisesti palautettavasta tehtävästä. Tarkemmat ohjeet ilmoitetaan valintakoekutsussa.

Tarvittavat välineet

Huolehdithan, että sinulla on valintakokeen aikana käytettävissä:

 • internet-yhteys
 • tietokone/tabletti/älypuhelin
 • toimiva kamera, jolla voi lähettää kuvia
 • A3 piirustuspaperia
 • lyijykyniä (eri kovuuksia ja vahvuuksia)
 • kumi
 • teroitin
 • suora viivoitin
 • puuvärit (vähintään 12 väriä, sisältäen päävärit)

Tiedot voivat tarkentua vielä valintakoekutsussa.

Tunnistautuminen

Hakijan tulee varautua esittämään henkilötodistuksensa kaikissa valintakokeen osissa. Henkilötodistukseksi hyväksytään passi, henkilöllisyystodistus (suomalainen tai muun EU-maan) taikka suomalainen ajokortti. Muita todistuksia ei hyväksytä.

Opiskelijavalinnat

Katso opiskelijavalintatapa ja pisteytys Metropolian rakennusarkkitehtikoulutuksen sivulta.

Osallistuessaan valintakokeeseen hakija sitoutuu tekemään valintakokeen itsenäisesti. Tämä tarkoittaa, että valintakokeen tekemiseen ei saa osallistua kukaan muu henkilö kuin hakija. Kukaan muu ei myöskään saa olla paikalla valintakokeen aikana. Jos valintakoetta ei tehdä itsenäisesti, kyse on vilpistä.

Ammattikorkeakoulu voi valintakokeen jälkeen pyytää hakijalta lisäselvitystä epäiltäessä vilppiä. Jos hakijan menettelyssä ilmenee vilppiä, valintakoesuoritus hylätään (hallintolaki 434/2003 31 § ja 50 §). Vilpillä saatu opiskeluoikeus voidaan peruuttaa myös opiskelupaikan vastaanottamisen jälkeen.

Metropolian valintakoe, vaatetusala, päivätoteutus (AMK)

Aika

2. - 4.6.2020 (tarkempi aika ilmoitetaan valintakoekutsussa)

Paikka

Sähköposti ja Funet Miitti (Zoom) -palvelu

Metropolian käyttämä Funet Miitti (Zoom) -palvelu on toteutettu yhteispohjoismaisesti yhteistyössä NORDUnetin kanssa, eikä ole osa julkisesti saatavilla olevaa Zoom-palvelua. NORDUnetin tarjoama Zoom-palvelu toimii kokonaisuudessaan EU:ssa. Kaikki video- ja ääniliikenne välitetään NORDUnetin omaan käyttöön varatuilla palvelimilla, jotka sijaitsevat Tanskassa ja Ruotsissa. Palvelusta on sovittu NORDUnetin ja Zoomin kanssa huomioiden eurooppalaisen tietosuojasääntelyn vaatimukset. Lisätietoja löytyy Funet Miitti -palvelun palvelukuvauksesta.

Valintakoekutsut

Valintakoekutsut lähetetään sähköpostitse arviolta viikolla 20. Valintakokeeseen kutsutaan kaikki ennakkotehtävän hyväksytysti suorittaneet hakukelpoiset hakijat.

Valintakokeen rakenne

Valintakoe koostuu Funet Miitti (Zoom) -palvelussa järjestettävästä haastattelusta ja valintatehtävästä. Tarkemmat ohjeet ilmoitetaan valintakoekutsussa.

Tarvittavat välineet

Huolehdithan, että sinulla on valintakokeen aikana käytettävissä:

 • internet-yhteys
 • mikrofoni ja kamera tietokoneessa, puhelimessa tai tabletissa
 • Funet Miitti (Zoom) -sovellus asennettuna laitteelle
 • Chrome-selain asennettuna laitteelle
 • sähköposti
 • töiden kuvaamiseen sopiva kamera esim. älypuhelimessa, josta kuvatiedosto lähetettävissä sähköisesti

Tiedot tarkentuvat vielä valintakoekutsussa.

Tunnistautuminen

Hakijan tulee varautua esittämään henkilötodistuksensa kaikissa valintakokeen osissa. Henkilötodistukseksi hyväksytään passi, henkilöllisyystodistus (suomalainen tai muun EU-maan) taikka suomalainen ajokortti. Muita todistuksia ei hyväksytä.

Opiskelijavalinnat

Opiskelijavalinnat tehdään valintakokeen (valintatehtävä ja haastattelu) perusteella. Valintakoe arvioidaan asteikolla 0-100 pistettä ja alin hyväksytty pistemäärä on 50 pistettä.

Osallistuessaan valintakokeeseen hakija sitoutuu tekemään valintakokeen itsenäisesti. Tämä tarkoittaa, että valintakokeen tekemiseen ei saa osallistua kukaan muu henkilö kuin hakija. Kukaan muu ei myöskään saa olla paikalla valintakokeen aikana. Jos valintakoetta ei tehdä itsenäisesti, kyse on vilpistä.

Ammattikorkeakoulu voi valintakokeen jälkeen pyytää hakijalta lisäselvitystä epäiltäessä vilppiä. Jos hakijan menettelyssä ilmenee vilppiä, valintakoesuoritus hylätään (hallintolaki 434/2003 31 § ja 50 §). Vilpillä saatu opiskeluoikeus voidaan peruuttaa myös opiskelupaikan vastaanottamisen jälkeen.

Ylemmät AMK-tutkinnot

Metropolian valintakoe, ajoneuvotekniikka (YAMK)

Aika

27.5.2020 (tarkempi aika ilmoitetaan valintakoekutsussa)

Paikka

Puhelu, videoyhteys

Valintakoekutsut

Valintakoekutsut lähetetään sähköpostitse arviolta viikolla 20. Valintakokeeseen kutsutaan kaikki ennakkotehtävän hyväksytysti suorittaneet hakukelpoiset hakijat.

Valintakokeen rakenne

Valintakoe koostuu puhelimitse järjestettävästä haastattelusta, sekä tarvittaessa mahdollisesta Microsoft Teams videotapaamisesta. Tarkemmat tiedot ilmoitetaan valintakoekutsussa.

Tarvittavat välineet

Huolehdithan, että sinulla on valintakokeen aikana käytettävissä internetyhteys, mikrofoni ja kamera tietokoneessa tai muussa mobiililaitteessa ja sopiva selain

Tiedot voivat tarkentua vielä valintakoekutsussa.

Tunnistautuminen

Hakijan tulee varautua esittämään henkilötodistuksensa kaikissa valintakokeen osissa. Henkilötodistukseksi hyväksytään passi, henkilöllisyystodistus (suomalainen tai muun EU-maan) taikka suomalainen ajokortti. Muita todistuksia ei hyväksytä.

Opiskelijavalinnat

Opiskelijavalinnat tehdään valintakokeen perusteella. Valintakoe arvioidaan asteikolla 0-100 pistettä ja alin hyväksytty pistemäärä on 20 pistettä.

Osallistuessaan valintakokeeseen hakija sitoutuu tekemään valintakokeen itsenäisesti. Tämä tarkoittaa, että valintakokeen tekemiseen ei saa osallistua kukaan muu henkilö kuin hakija. Kukaan muu ei myöskään saa olla paikalla valintakokeen aikana. Jos valintakoetta ei tehdä itsenäisesti, kyse on vilpistä.

Ammattikorkeakoulu voi valintakokeen jälkeen pyytää hakijalta lisäselvitystä epäiltäessä vilppiä. Jos hakijan menettelyssä ilmenee vilppiä, valintakoesuoritus hylätään (hallintolaki 434/2003 31 § ja 50 §). Vilpillä saatu opiskeluoikeus voidaan peruuttaa myös opiskelupaikan vastaanottamisen jälkeen.

Metropolian valintakoe, akuuttihoitotyön kehittäminen ja johtaminen (YAMK)

Aika

26.5.2020 klo 13:00 - 15:00 (huom. korjattu koeaika)

Paikka

Moodle

Valintakoekutsut

Valintakoekutsut lähetetään sähköpostitse arviolta viikolla 20. Valintakokeeseen kutsutaan kaikki hakukelpoiset hakijat.

Metropolian sosiaali- ja terveysalan ylempien ammattikorkeakoulujen yhteistä valintakoetta käyttävät seuraavat tutkinto-ohjelmat:

 • Akuuttihoitotyön kehittäminen ja johtaminen
 • Ensihoidon kehittäminen ja johtaminen
 • Kliininen asiantuntijuus sosiaali- ja terveysalalla
 • Sosiaali- ja terveysalan palvelujen ja liiketoiminnan johtaminen (sosiaali- ja terveysala, sekä liiketalous)
 • Terveyden edistäminen

Valintakokeen rakenne

  Valintakoe koostuu Moodlessa järjestettävästä aineistokokeesta.

  Valintakokeeseen osallistuvan tulee varautua siihen, että ammattikorkeakoulun kokeen valvoja ottaa hakijaan valintakokeen aikana yhteyttä puhelinnumeroon, jonka hakija on ilmoittanut opintopolun hakemuksessa.

  Tarkemmat ohjeet ilmoitetaan valintakoekutsussa.

  Tarvittavat välineet

  Huolehdithan, että sinulla on valintakokeen aikana käytettävissä:

  • internet-yhteys
  • tietokone
  • puhelin

  Tiedot voivat tarkentua vielä valintakoekutsussa.

  Tunnistautuminen

  Hakijan tulee varautua esittämään henkilötodistuksensa kaikissa valintakokeen osissa. Henkilötodistukseksi hyväksytään passi, henkilöllisyystodistus (suomalainen tai muun EU-maan) taikka suomalainen ajokortti. Muita todistuksia ei hyväksytä.

  Opiskelijavalinnat

  Opiskelijavalinnat tehdään valintakokeen perusteella. Valintakoe arvioidaan asteikolla 0-50 pistettä ja alin hyväksytty pistemäärä on 20 pistettä.

  Osallistuessaan valintakokeeseen hakija sitoutuu tekemään valintakokeen itsenäisesti. Tämä tarkoittaa, että valintakokeen tekemiseen ei saa osallistua kukaan muu henkilö kuin hakija. Kukaan muu ei myöskään saa olla paikalla valintakokeen aikana. Jos valintakoetta ei tehdä itsenäisesti, kyse on vilpistä.

  Ammattikorkeakoulu voi valintakokeen jälkeen pyytää hakijalta lisäselvitystä epäiltäessä vilppiä. Jos hakijan menettelyssä ilmenee vilppiä, valintakoesuoritus hylätään (hallintolaki 434/2003 31 § ja 50 §). Vilpillä saatu opiskeluoikeus voidaan peruuttaa myös opiskelupaikan vastaanottamisen jälkeen.

  Metropolian valintakoe, digitaaliset mediapalvelut (YAMK)

  Aika

  2. - 3.6.2020 (tarkempi aika ilmoitetaan valintakoekutsussa)

  Paikka

  Funet Miitti (Zoom) -palvelu

  Metropolian käyttämä Funet Miitti (Zoom) -palvelu on toteutettu yhteispohjoismaisesti yhteistyössä NORDUnetin kanssa, eikä ole osa julkisesti saatavilla olevaa Zoom-palvelua. NORDUnetin tarjoama Zoom-palvelu toimii kokonaisuudessaan EU:ssa. Kaikki video- ja ääniliikenne välitetään NORDUnetin omaan käyttöön varatuilla palvelimilla, jotka sijaitsevat Tanskassa ja Ruotsissa. Palvelusta on sovittu NORDUnetin ja Zoomin kanssa huomioiden eurooppalaisen tietosuojasääntelyn vaatimukset. Lisätietoja löytyy Funet Miitti -palvelun palvelukuvauksesta.

  Valintakoekutsut

  Valintakoekutsut lähetetään sähköpostitse arviolta viikolla 20. Valintakokeeseen kutsutaan kaikki ennakkotehtävän hyväksytysti suorittaneet hakukelpoiset hakijat.

  Valintakokeen rakenne

  Valintakoe koostuu Funet Miitti (Zoom) -palvelussa järjestettävästä haastattelusta. Tarkemmat ohjeet ilmoitetaan valintakoekutsussa.

  Tekniset ohjeet julkaistaan 15.5.2020 klo 9

  Tarvittavat välineet

  Huolehdithan, että sinulla on valintakokeen aikana käytettävissä:

  • internet-yhteys
  • mikrofoni ja kamera tietokoneessa, puhelimessa tai tabletissa
  • Funet Miitti (Zoom) -sovellus tai Chrome-selain asennettuna

  Tiedot voivat tarkentua vielä valintakoekutsussa.

  Tunnistautuminen

  Hakijan tulee varautua esittämään henkilötodistuksensa kaikissa valintakokeen osissa. Henkilötodistukseksi hyväksytään passi, henkilöllisyystodistus (suomalainen tai muun EU-maan) taikka suomalainen ajokortti. Muita todistuksia ei hyväksytä.

  Opiskelijavalinnat

  Opiskelijavalinnat tehdään valintakokeen (haastattelu) perusteella. Valintakoe arvioidaan asteikolla 0-100 pistettä ja alin hyväksytty pistemäärä on 50 pistettä.

  Osallistuessaan valintakokeeseen hakija sitoutuu tekemään valintakokeen itsenäisesti. Tämä tarkoittaa, että valintakokeen tekemiseen ei saa osallistua kukaan muu henkilö kuin hakija. Kukaan muu ei myöskään saa olla paikalla valintakokeen aikana. Jos valintakoetta ei tehdä itsenäisesti, kyse on vilpistä.

  Ammattikorkeakoulu voi valintakokeen jälkeen pyytää hakijalta lisäselvitystä epäiltäessä vilppiä. Jos hakijan menettelyssä ilmenee vilppiä, valintakoesuoritus hylätään (hallintolaki 434/2003 31 § ja 50 §). Vilpillä saatu opiskeluoikeus voidaan peruuttaa myös opiskelupaikan vastaanottamisen jälkeen.

  Metropolian valintakoe, ensihoidon kehittäminen ja johtaminen (YAMK)

  Aika

  26.5.2020 klo 13:00 - 15:00 (huom. korjattu koeaika)

  Paikka

  Moodle

  Valintakoekutsut

  Valintakoekutsut lähetetään sähköpostitse arviolta viikolla 20. Valintakokeeseen kutsutaan kaikki hakukelpoiset hakijat.

  Metropolian sosiaali- ja terveysalan ylempien ammattikorkeakoulujen yhteistä valintakoetta käyttävät seuraavat tutkinto-ohjelmat:

  • Akuuttihoitotyön kehittäminen ja johtaminen
  • Ensihoidon kehittäminen ja johtaminen
  • Kliininen asiantuntijuus sosiaali- ja terveysalalla
  • Sosiaali- ja terveysalan palvelujen ja liiketoiminnan johtaminen (sosiaali- ja terveysala, sekä liiketalous)
  • Terveyden edistäminen

  Valintakokeen rakenne

  Valintakoe koostuu Moodlessa järjestettävästä aineistokokeesta.

  Valintakokeeseen osallistuvan tulee varautua siihen, että ammattikorkeakoulun kokeen valvoja ottaa hakijaan valintakokeen aikana yhteyttä puhelinnumeroon, jonka hakija on ilmoittanut opintopolun hakemuksessa.

  Tarkemmat ohjeet ilmoitetaan valintakoekutsussa.

  Tarvittavat välineet

  Huolehdithan, että sinulla on valintakokeen aikana käytettävissä:

  • internet-yhteys
  • tietokone
  • puhelin

  Tiedot voivat tarkentua vielä valintakoekutsussa.

  Tunnistautuminen

  Hakijan tulee varautua esittämään henkilötodistuksensa kaikissa valintakokeen osissa. Henkilötodistukseksi hyväksytään passi, henkilöllisyystodistus (suomalainen tai muun EU-maan) taikka suomalainen ajokortti. Muita todistuksia ei hyväksytä.

  Opiskelijavalinnat

  Opiskelijavalinnat tehdään valintakokeen perusteella. Valintakoe arvioidaan asteikolla 0-50 pistettä ja alin hyväksytty pistemäärä on 20 pistettä.

  Osallistuessaan valintakokeeseen hakija sitoutuu tekemään valintakokeen itsenäisesti. Tämä tarkoittaa, että valintakokeen tekemiseen ei saa osallistua kukaan muu henkilö kuin hakija. Kukaan muu ei myöskään saa olla paikalla valintakokeen aikana. Jos valintakoetta ei tehdä itsenäisesti, kyse on vilpistä.

  Ammattikorkeakoulu voi valintakokeen jälkeen pyytää hakijalta lisäselvitystä epäiltäessä vilppiä. Jos hakijan menettelyssä ilmenee vilppiä, valintakoesuoritus hylätään (hallintolaki 434/2003 31 § ja 50 §). Vilpillä saatu opiskeluoikeus voidaan peruuttaa myös opiskelupaikan vastaanottamisen jälkeen.

  Metropolian valintakoe, kliininen asiantuntijuus sosiaali- ja terveysalalla (YAMK)

  Aika

  26.5.2020 klo 13:00 - 15:00 (huom. korjattu koeaika)

  Paikka

  Moodle

  Valintakoekutsut

  Valintakoekutsut lähetetään sähköpostitse arviolta viikolla 20. Valintakokeeseen kutsutaan kaikki hakukelpoiset hakijat.

  Metropolian sosiaali- ja terveysalan ylempien ammattikorkeakoulujen yhteistä valintakoetta käyttävät seuraavat tutkinto-ohjelmat:

  • Akuuttihoitotyön kehittäminen ja johtaminen
  • Ensihoidon kehittäminen ja johtaminen
  • Kliininen asiantuntijuus sosiaali- ja terveysalalla
  • Sosiaali- ja terveysalan palvelujen ja liiketoiminnan johtaminen (sosiaali- ja terveysala, sekä liiketalous)
  • Terveyden edistäminen

  Valintakoe koostuu Moodlessa järjestettävästä aineistokokeesta.

  Valintakokeen rakenne

  Valintakokeeseen osallistuvan tulee varautua siihen, että ammattikorkeakoulun kokeen valvoja ottaa hakijaan valintakokeen aikana yhteyttä puhelinnumeroon, jonka hakija on ilmoittanut opintopolun hakemuksessa.

  Tarkemmat ohjeet ilmoitetaan valintakoekutsussa.

  Tarvittavat välineet

  Huolehdithan, että sinulla on valintakokeen aikana käytettävissä:

  • internet-yhteys
  • tietokone
  • puhelin

  Tiedot voivat tarkentua vielä valintakoekutsussa.

  Tunnistautuminen

  Hakijan tulee varautua esittämään henkilötodistuksensa kaikissa valintakokeen osissa. Henkilötodistukseksi hyväksytään passi, henkilöllisyystodistus (suomalainen tai muun EU-maan) taikka suomalainen ajokortti. Muita todistuksia ei hyväksytä.

  Opiskelijavalinnat

  Opiskelijavalinnat tehdään valintakokeen perusteella. Valintakoe arvioidaan asteikolla 0-50 pistettä ja alin hyväksytty pistemäärä on 20 pistettä.

  Osallistuessaan valintakokeeseen hakija sitoutuu tekemään valintakokeen itsenäisesti. Tämä tarkoittaa, että valintakokeen tekemiseen ei saa osallistua kukaan muu henkilö kuin hakija. Kukaan muu ei myöskään saa olla paikalla valintakokeen aikana. Jos valintakoetta ei tehdä itsenäisesti, kyse on vilpistä.

  Ammattikorkeakoulu voi valintakokeen jälkeen pyytää hakijalta lisäselvitystä epäiltäessä vilppiä. Jos hakijan menettelyssä ilmenee vilppiä, valintakoesuoritus hylätään (hallintolaki 434/2003 31 § ja 50 §). Vilpillä saatu opiskeluoikeus voidaan peruuttaa myös opiskelupaikan vastaanottamisen jälkeen.

  Metropolian valintakoe, kulttuurituotanto (YAMK)

  Aika

  25. - 26.5.2020 (tarkempi aika ilmoitetaan valintakoekutsussa)

  Paikka

  Funet Miitti (Zoom) -palvelu ja sähköposti

  Metropolian käyttämä Funet Miitti (Zoom) -palvelu on toteutettu yhteispohjoismaisesti yhteistyössä NORDUnetin kanssa, eikä ole osa julkisesti saatavilla olevaa Zoom-palvelua. NORDUnetin tarjoama Zoom-palvelu toimii kokonaisuudessaan EU:ssa. Kaikki video- ja ääniliikenne välitetään NORDUnetin omaan käyttöön varatuilla palvelimilla, jotka sijaitsevat Tanskassa ja Ruotsissa. Palvelusta on sovittu NORDUnetin ja Zoomin kanssa huomioiden eurooppalaisen tietosuojasääntelyn vaatimukset. Lisätietoja löytyy Funet Miitti -palvelun palvelukuvauksesta.

  Valintakoekutsut

  Valintakoekutsut lähetetään sähköpostitse arviolta viikolla 20. Valintakokeeseen kutsutaan kaikki ennakkotehtävän hyväksytysti suorittaneet hakukelpoiset hakijat.

  Valintakokeen rakenne

  Valintakoe koostuu kahdesta eri osasta:

  1. Funet Miitti (Zoom) -palvelussa järjestettävä ryhmätehtävä
  2. sähköpostitse palautettava kirjallinen tehtävä

  Tarkemmat ohjeet ilmoitetaan valintakoekutsussa.

  Tekniset ohjeet julkaistaan 15.5.2020 klo 9

  Tarvittavat välineet

  Huolehdithan, että sinulla on valintakokeen aikana käytettävissä:

  • internet-yhteys
  • sähköposti
  • mikrofoni ja kamera tietokoneessa, puhelimessa tai tabletissa
  • Funet Miitti (Zoom) -sovellus tai Chrome-selain asennettuna
  • mahdollisuus tehdä kirjoitustehtävä tietokoneella

  Tiedot voivat tarkentua vielä valintakoekutsussa.

  Tunnistautuminen

  Hakijan tulee varautua esittämään henkilötodistuksensa kaikissa valintakokeen osissa. Henkilötodistukseksi hyväksytään passi, henkilöllisyystodistus (suomalainen tai muun EU-maan) taikka suomalainen ajokortti. Muita todistuksia ei hyväksytä.

  Opiskelijavalinnat

  Opiskelijavalinnat tehdään valintakokeen (ryhmätehtävä ja kirjallinen tehtävä) perusteella. Valintakoe arvioidaan asteikolla 0-100 pistettä ja alin hyväksytty pistemäärä on 50 pistettä.

  Osallistuessaan valintakokeeseen hakija sitoutuu tekemään valintakokeen itsenäisesti. Tämä tarkoittaa, että valintakokeen tekemiseen ei saa osallistua kukaan muu henkilö kuin hakija. Kukaan muu ei myöskään saa olla paikalla valintakokeen aikana. Jos valintakoetta ei tehdä itsenäisesti, kyse on vilpistä.

  Ammattikorkeakoulu voi valintakokeen jälkeen pyytää hakijalta lisäselvitystä epäiltäessä vilppiä. Jos hakijan menettelyssä ilmenee vilppiä, valintakoesuoritus hylätään (hallintolaki 434/2003 31 § ja 50 §). Vilpillä saatu opiskeluoikeus voidaan peruuttaa myös opiskelupaikan vastaanottamisen jälkeen.

  Metropolian valintakoe, kuntoutus (YAMK)

  Aika

  25.5.2020 klo 9:00 - 11:00 (kirjallinen tehtävä) ja 25. - 26.5.2020 (haastattelu). Tarkemmat ajat ilmoitetaan valintakoekutsussa.

  Paikka

  E-lomake ja Funet Miitti (Zoom) -palvelu

  Metropolian käyttämä Funet Miitti (Zoom) -palvelu on toteutettu yhteispohjoismaisesti yhteistyössä NORDUnetin kanssa, eikä ole osa julkisesti saatavilla olevaa Zoom-palvelua. NORDUnetin tarjoama Zoom-palvelu toimii kokonaisuudessaan EU:ssa. Kaikki video- ja ääniliikenne välitetään NORDUnetin omaan käyttöön varatuilla palvelimilla, jotka sijaitsevat Tanskassa ja Ruotsissa. Palvelusta on sovittu NORDUnetin ja Zoomin kanssa huomioiden eurooppalaisen tietosuojasääntelyn vaatimukset. Lisätietoja löytyy Funet Miitti -palvelun palvelukuvauksesta.

  Valintakoekutsut

  Valintakoekutsut lähetetään sähköpostitse arviolta viikolla 20. Valintakoekutsuja lähetetään kahdessa eri vaiheessa:

  1. kirjalliseen tehtävään kutsutaan kaikki hakukelpoiset hakijat
  2. haastatteluun kutsutaan kaikki kirjallisen tehtävän palauttaneet hakijat

  Valintakokeen rakenne

  Valintakoe koostuu kahdesta eri osasta:

  1. e-lomakkeella palautettava kirjallinen tehtävä
  2. Funet Miitti (Zoom) -palvelussa järjestettävä haastattelu

  Valintakoekirjallisuus:

  Tarkemmat ohjeet ilmoitetaan valintakoekutsussa.

  Tekniset ohjeet julkaistaan 15.5.2020 klo 9

  Tarvittavat välineet

  Huolehdithan, että sinulla on valintakokeen aikana käytettävissä:

  • internet-yhteys
  • mikrofoni ja kamera tietokoneessa, puhelimessa tai tabletissa
  • Funet Miitti (Zoom) -sovellus tai Chrome-selain asennettuna
  • mahdollisuus tehdä kirjoitustehtävä tietokoneella

  Tiedot voivat tarkentua vielä valintakoekutsussa.

  Tunnistautuminen

  Hakijan tulee varautua esittämään henkilötodistuksensa kaikissa valintakokeen osissa. Henkilötodistukseksi hyväksytään passi, henkilöllisyystodistus (suomalainen tai muun EU-maan) taikka suomalainen ajokortti. Muita todistuksia ei hyväksytä.

  Opiskelijavalinnat

  Opiskelijavalinnat tehdään valintakokeen (kirjallinen tehtävä ja haastattelu) perusteella. Valintakoe arvioidaan asteikolla 0-100 pistettä ja alin hyväksytty pistemäärä on 20 pistettä.

  Osallistuessaan valintakokeeseen hakija sitoutuu tekemään valintakokeen itsenäisesti. Tämä tarkoittaa, että valintakokeen tekemiseen ei saa osallistua kukaan muu henkilö kuin hakija. Kukaan muu ei myöskään saa olla paikalla valintakokeen aikana. Jos valintakoetta ei tehdä itsenäisesti, kyse on vilpistä.

  Ammattikorkeakoulu voi valintakokeen jälkeen pyytää hakijalta lisäselvitystä epäiltäessä vilppiä. Jos hakijan menettelyssä ilmenee vilppiä, valintakoesuoritus hylätään (hallintolaki 434/2003 31 § ja 50 §). Vilpillä saatu opiskeluoikeus voidaan peruuttaa myös opiskelupaikan vastaanottamisen jälkeen.

  Metropolian valintakoe, muotoilu (YAMK)

  Aika

  3.6.2020 (tarkempi aika ilmoitetaan valintakoekutsussa)

  Paikka

  Funet Miitti (Zoom) -palvelu

  Metropolian käyttämä Funet Miitti (Zoom) -palvelu on toteutettu yhteispohjoismaisesti yhteistyössä NORDUnetin kanssa, eikä ole osa julkisesti saatavilla olevaa Zoom-palvelua. NORDUnetin tarjoama Zoom-palvelu toimii kokonaisuudessaan EU:ssa. Kaikki video- ja ääniliikenne välitetään NORDUnetin omaan käyttöön varatuilla palvelimilla, jotka sijaitsevat Tanskassa ja Ruotsissa. Palvelusta on sovittu NORDUnetin ja Zoomin kanssa huomioiden eurooppalaisen tietosuojasääntelyn vaatimukset. Lisätietoja löytyy Funet Miitti -palvelun palvelukuvauksesta.

  Valintakoekutsut

  Valintakoekutsut lähetetään sähköpostitse arviolta viikolla 20. Valintakokeeseen kutsutaan kaikki ennakkotehtävän hyväksytysti suorittaneet hakukelpoiset hakijat.

  Valintakokeen rakenne

  Valintakoe koostuu Funet Miitti (Zoom) -palvelussa järjestettävästä haastattelusta. Tarkemmat ohjeet ilmoitetaan valintakoekutsussa.

  Tekniset ohjeet julkaistaan 15.5.2020 klo 9

  Tarvittavat välineet

  Huolehdithan, että sinulla on valintakokeen aikana käytettävissä:

  • internet-yhteys
  • mikrofoni ja kamera tietokoneessa, puhelimessa tai tabletissa
  • Funet Miitti (Zoom) -sovellus tai Chrome-selain asennettuna

  Tiedot voivat tarkentua vielä valintakoekutsussa.

  Tunnistautuminen

  Hakijan tulee varautua esittämään henkilötodistuksensa kaikissa valintakokeen osissa. Henkilötodistukseksi hyväksytään passi, henkilöllisyystodistus (suomalainen tai muun EU-maan) taikka suomalainen ajokortti. Muita todistuksia ei hyväksytä.

  Opiskelijavalinnat

  Opiskelijavalinnat tehdään valintakokeen (haastattelu) perusteella. Valintakoe arvioidaan asteikolla 0-100 pistettä, alin hyväksytty pistemäärä 50.

  Osallistuessaan valintakokeeseen hakija sitoutuu tekemään valintakokeen itsenäisesti. Tämä tarkoittaa, että valintakokeen tekemiseen ei saa osallistua kukaan muu henkilö kuin hakija. Kukaan muu ei myöskään saa olla paikalla valintakokeen aikana. Jos valintakoetta ei tehdä itsenäisesti, kyse on vilpistä.

  Ammattikorkeakoulu voi valintakokeen jälkeen pyytää hakijalta lisäselvitystä epäiltäessä vilppiä. Jos hakijan menettelyssä ilmenee vilppiä, valintakoesuoritus hylätään (hallintolaki 434/2003 31 § ja 50 §). Vilpillä saatu opiskeluoikeus voidaan peruuttaa myös opiskelupaikan vastaanottamisen jälkeen.

  Metropolian valintakoe, musiikki (musiikkipedagogi ja muusikko YAMK)

  Aika

  25.5. - 10.6.2020 (tarkempi aika ilmoitetaan valintakoekutsussa)

  Paikka

  Sähköposti ja Funet Miitti (Zoom) -palvelu

  Metropolian käyttämä Funet Miitti (Zoom) -palvelu on toteutettu yhteispohjoismaisesti yhteistyössä NORDUnetin kanssa, eikä ole osa julkisesti saatavilla olevaa Zoom-palvelua. NORDUnetin tarjoama Zoom-palvelu toimii kokonaisuudessaan EU:ssa. Kaikki video- ja ääniliikenne välitetään NORDUnetin omaan käyttöön varatuilla palvelimilla, jotka sijaitsevat Tanskassa ja Ruotsissa. Palvelusta on sovittu NORDUnetin ja Zoomin kanssa huomioiden eurooppalaisen tietosuojasääntelyn vaatimukset. Lisätietoja löytyy Funet Miitti -palvelun palvelukuvauksesta.

  Valintakoekutsut

  Valintakoekutsut lähetetään sähköpostitse arviolta viikolla 20. Valintakokeeseen kutsutaan kaikki ennakkotehtävän hyväksytysti suorittaneet hakukelpoiset hakijat.

  Valintakokeen rakenne

  Katso Metropolian musiikin (YAMK) omat valintakoesivut. Tarkemmat ohjeet ilmoitetaan valintakoekutsussa.

  Tarvittavat välineet

  Huolehdithan, että sinulla on valintakokeen aikana käytettävissä:

  • internet-liittymä
  • tietokone, jossa on mikrofoni ja kamera
  • Funet Miitti (Zoom) -sovellus ja Chrome-selain asennettuna

  Tiedot voivat tarkentua vielä valintakoekutsussa.

  Tunnistautuminen

  Hakijan tulee varautua esittämään henkilötodistuksensa kaikissa valintakokeen osissa. Henkilötodistukseksi hyväksytään passi, henkilöllisyystodistus (suomalainen tai muun EU-maan) taikka suomalainen ajokortti. Muita todistuksia ei hyväksytä.

  Opiskelijavalinnat

  Opiskelijavalinnat tehdään valintakokeen perusteella. Valintakoe arvioidaan asteikolla 0-100 pistettä ja alin hyväksytty pistemäärä on 20 pistettä.

  Osallistuessaan valintakokeeseen hakija sitoutuu tekemään valintakokeen itsenäisesti. Tämä tarkoittaa, että valintakokeen tekemiseen ei saa osallistua kukaan muu henkilö kuin hakija. Kukaan muu ei myöskään saa olla paikalla valintakokeen aikana. Jos valintakoetta ei tehdä itsenäisesti, kyse on vilpistä.

  Ammattikorkeakoulu voi valintakokeen jälkeen pyytää hakijalta lisäselvitystä epäiltäessä vilppiä. Jos hakijan menettelyssä ilmenee vilppiä, valintakoesuoritus hylätään (hallintolaki 434/2003 31 § ja 50 §). Vilpillä saatu opiskeluoikeus voidaan peruuttaa myös opiskelupaikan vastaanottamisen jälkeen.

  Metropolian valintakoe, sosiaaliala (YAMK)

  Aika

  25.5.2020 klo 12:00 (määräaika haastatteluun ilmoittautumiselle e-lomakkeella) ja 27. - 28.5.2020 (valintakoe). Tarkemmat ajat ilmoitetaan valintakoekutsussa.

  Paikka

  E-lomake ja Funet Miitti (Zoom) -palvelu

  Metropolian käyttämä Funet Miitti (Zoom) -palvelu on toteutettu yhteispohjoismaisesti yhteistyössä NORDUnetin kanssa, eikä ole osa julkisesti saatavilla olevaa Zoom-palvelua. NORDUnetin tarjoama Zoom-palvelu toimii kokonaisuudessaan EU:ssa. Kaikki video- ja ääniliikenne välitetään NORDUnetin omaan käyttöön varatuilla palvelimilla, jotka sijaitsevat Tanskassa ja Ruotsissa. Palvelusta on sovittu NORDUnetin ja Zoomin kanssa huomioiden eurooppalaisen tietosuojasääntelyn vaatimukset. Lisätietoja löytyy Funet Miitti -palvelun palvelukuvauksesta.

  Valintakoekutsut

  Valintakoekutsut lähetetään sähköpostitse arviolta viikolla 20. Valintakokeeseen kutsutaan kaikki hakukelpoiset hakijat.

  Valintakokeen rakenne

  Valintakoe koostuu e-lomakkeella palautettavasta valintatehtävästä (hakija palauttaa yhtenä tiedostona koekutsussa ilmoitetun e-lomakelinkin kautta 27.5.2020 klo 8:00 mennessä) sekä Funet Miitti (Zoom) -palvelussa järjestettävästä Opintopolussa julkaistuun ennakkomateriaaliin pohjautuvasta ryhmähaastattelusta. Haastatteluun kutsutaan vain siihen määräaikaan mennessä ilmoittautuneet.

  Tekniset ohjeet julkaistaan 15.5.2020 klo 9

  Tarvittavat välineet

  Huolehdithan, että sinulla on valintakokeen aikana käytettävissä:

  • internet liittymä
  • tietokone/tabletti/älypuhelin, jossa mikrofoni ja kamera
  • Funet Miitti (Zoom) -sovellus asennettuna

  Tiedot voivat tarkentua vielä valintakoekutsussa.

  Tunnistautuminen

  Hakijan tulee varautua esittämään henkilötodistuksensa kaikissa valintakokeen osissa. Henkilötodistukseksi hyväksytään passi, henkilöllisyystodistus (suomalainen tai muun EU-maan) taikka suomalainen ajokortti. Muita todistuksia ei hyväksytä.

  Opiskelijavalinnat

  Opiskelijavalinnat tehdään valintakokeen (valintatehtävä ja ryhmähaastattelu) perusteella. Valintakoe arvioidaan asteikolla 0-100 pistettä ja alin hyväksytty pistemäärä on 20 pistettä.

  Osallistuessaan valintakokeeseen hakija sitoutuu tekemään valintakokeen itsenäisesti. Tämä tarkoittaa, että valintakokeen tekemiseen ei saa osallistua kukaan muu henkilö kuin hakija. Kukaan muu ei myöskään saa olla paikalla valintakokeen aikana. Jos valintakoetta ei tehdä itsenäisesti, kyse on vilpistä.

  Ammattikorkeakoulu voi valintakokeen jälkeen pyytää hakijalta lisäselvitystä epäiltäessä vilppiä. Jos hakijan menettelyssä ilmenee vilppiä, valintakoesuoritus hylätään (hallintolaki 434/2003 31 § ja 50 §). Vilpillä saatu opiskeluoikeus voidaan peruuttaa myös opiskelupaikan vastaanottamisen jälkeen.

  Metropolian valintakoe, sosiaali- ja terveysalan palvelujen ja liiketoiminnan johtaminen (liiketalous ja sosiaali- ja terveysala YAMK)

  Aika

  26.5.2020 klo 13:00 - 15:00 (huom. korjattu koeaika)

  Paikka

  Moodle

  Valintakoekutsut

  Valintakoekutsut lähetetään sähköpostitse arviolta viikolla 20. Valintakokeeseen kutsutaan kaikki hakukelpoiset hakijat.

  Metropolian sosiaali- ja terveysalan ylempien ammattikorkeakoulujen yhteistä valintakoetta käyttävät seuraavat tutkinto-ohjelmat:

  • Akuuttihoitotyön kehittäminen ja johtaminen
  • Ensihoidon kehittäminen ja johtaminen
  • Kliininen asiantuntijuus sosiaali- ja terveysalalla
  • Sosiaali- ja terveysalan palvelujen ja liiketoiminnan johtaminen (sosiaali- ja terveysala, sekä liiketalous)
  • Terveyden edistäminen

  Valintakokeen rakenne

  Valintakoe koostuu Moodlessa järjestettävästä aineistokokeesta (Moodle-tunnukset lähetetään valintakoekutsun jälkeen lähetettävässä erillisessä sähköpostissa).

  Valintakokeeseen osallistuvan tulee varautua siihen, että ammattikorkeakoulun kokeen valvoja ottaa hakijaan valintakokeen aikana yhteyttä puhelinnumeroon, jonka hakija on ilmoittanut opintopolun hakemuksessa.

  Tarvittavat välineet

  Huolehdithan, että sinulla on valintakokeen aikana käytettävissä:

  • internet-yhteys
  • tietokone
  • puhelin

  Tiedot voivat tarkentua vielä valintakoekutsussa.

  Tunnistautuminen

  Hakijan tulee varautua esittämään henkilötodistuksensa kaikissa valintakokeen osissa. Henkilötodistukseksi hyväksytään passi, henkilöllisyystodistus (suomalainen tai muun EU-maan) taikka suomalainen ajokortti. Muita todistuksia ei hyväksytä.

  Opiskelijavalinnat

  Opiskelijavalinnat tehdään valintakokeen perusteella. Valintakoe arvioidaan asteikolla 0-50 pistettä ja alin hyväksytty pistemäärä on 20 pistettä.

  Osallistuessaan valintakokeeseen hakija sitoutuu tekemään valintakokeen itsenäisesti. Tämä tarkoittaa, että valintakokeen tekemiseen ei saa osallistua kukaan muu henkilö kuin hakija. Kukaan muu ei myöskään saa olla paikalla valintakokeen aikana. Jos valintakoetta ei tehdä itsenäisesti, kyse on vilpistä.

  Ammattikorkeakoulu voi valintakokeen jälkeen pyytää hakijalta lisäselvitystä epäiltäessä vilppiä. Jos hakijan menettelyssä ilmenee vilppiä, valintakoesuoritus hylätään (hallintolaki 434/2003 31 § ja 50 §). Vilpillä saatu opiskeluoikeus voidaan peruuttaa myös opiskelupaikan vastaanottamisen jälkeen.

  Metropolian valintakoe, terveyden edistäminen (YAMK)

  Aika

  26.5.2020 klo 13:00 - 15:00 (huom. korjattu koeaika)

  Paikka

  Moodle

  Valintakoekutsut

  Valintakoekutsut lähetetään sähköpostitse arviolta viikolla 20. Valintakokeeseen kutsutaan kaikki hakukelpoiset hakijat.

  Metropolian sosiaali- ja terveysalan ylempien ammattikorkeakoulujen yhteistä valintakoetta käyttävät seuraavat tutkinto-ohjelmat:

  • Akuuttihoitotyön kehittäminen ja johtaminen
  • Ensihoidon kehittäminen ja johtaminen
  • Kliininen asiantuntijuus sosiaali- ja terveysalalla
  • Sosiaali- ja terveysalan palvelujen ja liiketoiminnan johtaminen (sosiaali- ja terveysala, sekä liiketalous)
  • Terveyden edistäminen

  Valintakokeen rakenne

  Valintakoe koostuu Moodlessa järjestettävästä aineistokokeesta (Moodle-tunnukset lähetetään valintakoekutsun jälkeen lähetettävässä erillisessä sähköpostissa).

  Valintakokeeseen osallistuvan tulee varautua siihen, että ammattikorkeakoulun kokeen valvoja ottaa hakijaan valintakokeen aikana yhteyttä puhelinnumeroon, jonka hakija on ilmoittanut opintopolun hakemuksessa.

  Tarvittavat välineet

  Huolehdithan, että sinulla on valintakokeen aikana käytettävissä:

  • internet-yhteys
  • tietokone
  • puhelin

  Tiedot voivat tarkentua vielä valintakoekutsussa.

  Tunnistautuminen

  Hakijan tulee varautua esittämään henkilötodistuksensa kaikissa valintakokeen osissa. Henkilötodistukseksi hyväksytään passi, henkilöllisyystodistus (suomalainen tai muun EU-maan) taikka suomalainen ajokortti. Muita todistuksia ei hyväksytä.

  Opiskelijavalinnat

  Opiskelijavalinnat tehdään valintakokeen perusteella. Valintakoe arvioidaan asteikolla 0-50 pistettä ja alin hyväksytty pistemäärä on 20 pistettä.

  Osallistuessaan valintakokeeseen hakija sitoutuu tekemään valintakokeen itsenäisesti. Tämä tarkoittaa, että valintakokeen tekemiseen ei saa osallistua kukaan muu henkilö kuin hakija. Kukaan muu ei myöskään saa olla paikalla valintakokeen aikana. Jos valintakoetta ei tehdä itsenäisesti, kyse on vilpistä.

  Ammattikorkeakoulu voi valintakokeen jälkeen pyytää hakijalta lisäselvitystä epäiltäessä vilppiä. Jos hakijan menettelyssä ilmenee vilppiä, valintakoesuoritus hylätään (hallintolaki 434/2003 31 § ja 50 §). Vilpillä saatu opiskeluoikeus voidaan peruuttaa myös opiskelupaikan vastaanottamisen jälkeen.

  Metropolian valintakoe, vaatetusala (YAMK)

  Aika

  8. - 9.6.2020 (tarkempi aika ilmoitetaan valintakoekutsussa)

  Paikka

  Funet Miitti (Zoom) -palvelu

  Metropolian käyttämä Funet Miitti (Zoom) -palvelu on toteutettu yhteispohjoismaisesti yhteistyössä NORDUnetin kanssa, eikä ole osa julkisesti saatavilla olevaa Zoom-palvelua. NORDUnetin tarjoama Zoom-palvelu toimii kokonaisuudessaan EU:ssa. Kaikki video- ja ääniliikenne välitetään NORDUnetin omaan käyttöön varatuilla palvelimilla, jotka sijaitsevat Tanskassa ja Ruotsissa. Palvelusta on sovittu NORDUnetin ja Zoomin kanssa huomioiden eurooppalaisen tietosuojasääntelyn vaatimukset. Lisätietoja löytyy Funet Miitti -palvelun palvelukuvauksesta.

  Valintakoekutsut

  Valintakoekutsut lähetetään sähköpostitse arviolta viikolla 20. Valintakokeeseen kutsutaan kaikki hakukelpoiset hakijat.

  Valintakokeen rakenne

  Valintakoe koostuu Funet Miitti (Zoom) -palvelussa järjestettävästä haastattelusta. Tarkemmat ohjeet ilmoitetaan valintakoekutsussa.

  Tekniset ohjeet julkaistaan 15.5.2020 klo 9

  Tarvittavat välineet

  Huolehdithan, että sinulla on valintakokeen aikana käytettävissä:

  • internet-yhteys
  • mikrofoni ja kamera tietokoneessa, puhelimessa tai tabletissa
  • Funet Miitti (Zoom) -sovellus asennettuna laitteelle
  • Chrome-selain käytettävissä

  Tiedot voivat tarkentua vielä valintakoekutsussa.

  Tunnistautuminen

  Hakijan tulee varautua esittämään henkilötodistuksensa kaikissa valintakokeen osissa. Henkilötodistukseksi hyväksytään passi, henkilöllisyystodistus (suomalainen tai muun EU-maan) taikka suomalainen ajokortti. Muita todistuksia ei hyväksytä.

  Opiskelijavalinnat

  Opiskelijavalinnat tehdään valintakokeen (haastattelu) perusteella. Valintakoe arvioidaan asteikolla 0-100 pistettä ja alin hyväksytty pistemäärä on 20 pistettä.

  Osallistuessaan valintakokeeseen hakija sitoutuu tekemään valintakokeen itsenäisesti. Tämä tarkoittaa, että valintakokeen tekemiseen ei saa osallistua kukaan muu henkilö kuin hakija. Kukaan muu ei myöskään saa olla paikalla valintakokeen aikana. Jos valintakoetta ei tehdä itsenäisesti, kyse on vilpistä.

  Ammattikorkeakoulu voi valintakokeen jälkeen pyytää hakijalta lisäselvitystä epäiltäessä vilppiä. Jos hakijan menettelyssä ilmenee vilppiä, valintakoesuoritus hylätään (hallintolaki 434/2003 31 § ja 50 §). Vilpillä saatu opiskeluoikeus voidaan peruuttaa myös opiskelupaikan vastaanottamisen jälkeen.

  Metropolian valintakoe, vanhustyö (YAMK)

  Aika

  28. - 29.5.2020 (tarkemmat ajat ilmoitetaan valintakoekutsussa)

  Paikka

  E-lomake ja Funet Miitti (Zoom) -palvelu

  Metropolian käyttämä Funet Miitti (Zoom) -palvelu on toteutettu yhteispohjoismaisesti yhteistyössä NORDUnetin kanssa, eikä ole osa julkisesti saatavilla olevaa Zoom-palvelua. NORDUnetin tarjoama Zoom-palvelu toimii kokonaisuudessaan EU:ssa. Kaikki video- ja ääniliikenne välitetään NORDUnetin omaan käyttöön varatuilla palvelimilla, jotka sijaitsevat Tanskassa ja Ruotsissa. Palvelusta on sovittu NORDUnetin ja Zoomin kanssa huomioiden eurooppalaisen tietosuojasääntelyn vaatimukset. Lisätietoja löytyy Funet Miitti -palvelun palvelukuvauksesta.

  Valintakoekutsut

  Valintakoekutsut lähetetään sähköpostitse arviolta viikolla 20. Valintakoekutsuja lähetetään kahdessa eri vaiheessa:

  1. valintakokeen ensimmäiseen vaiheeseen (kirjallinen koe e-lomakkeella) kutsutaan kaikki hakukelpoiset hakijat
  2. valintakokeen toiseen vaiheeseen (ryhmähaastattelu) kutsutaan kaikki ensimmäisen vaiheen e-lomakkeen määräaikaan mennessä lähettäneet hakijat

  Valintakokeen rakenne

  Valintakoe koostuu kahdesta eri vaiheesta:

  1. vaihe: e-lomakkeella palautettava Opintopolussa julkaistuun ennakkomateriaaliin pohjautuva kirjallinen tehtävä
  2. vaihe: Funet Miitti (Zoom) -palvelussa järjestettävä ryhmähaastattelu

  Tarkemmat ohjeet ilmoitetaan valintakoekutsussa.

  Tekniset ohjeet julkaistaan 15.5.2020 klo 9

  Tarvittavat välineet

  Huolehdithan, että sinulla on valintakokeen aikana käytettävissä:

  • internet-yhteys
  • tietokone/tabletti/älypuhelin, jossa on mikrofoni ja kamera
  • Funet Miitti (Zoom) -sovellus ja Chrome-selain asennettuna

  Tiedot voivat tarkentua vielä valintakoekutsussa.

  Tunnistautuminen

  Hakijan tulee varautua esittämään henkilötodistuksensa kaikissa valintakokeen osissa. Henkilötodistukseksi hyväksytään passi, henkilöllisyystodistus (suomalainen tai muun EU-maan) taikka suomalainen ajokortti. Muita todistuksia ei hyväksytä.

  Opiskelijavalinnat

  Opiskelijavalinnat tehdään valintakokeen (kirjallinen tehtävä ja ryhmähaastattelu) perusteella. Valintakoe arvioidaan asteikolla 0-100 pistettä ja alin hyväksytty pistemäärä on 20 pistettä.

  Osallistuessaan valintakokeeseen hakija sitoutuu tekemään valintakokeen itsenäisesti. Tämä tarkoittaa, että valintakokeen tekemiseen ei saa osallistua kukaan muu henkilö kuin hakija. Kukaan muu ei myöskään saa olla paikalla valintakokeen aikana. Jos valintakoetta ei tehdä itsenäisesti, kyse on vilpistä.

  Ammattikorkeakoulu voi valintakokeen jälkeen pyytää hakijalta lisäselvitystä epäiltäessä vilppiä. Jos hakijan menettelyssä ilmenee vilppiä, valintakoesuoritus hylätään (hallintolaki 434/2003 31 § ja 50 §). Vilpillä saatu opiskeluoikeus voidaan peruuttaa myös opiskelupaikan vastaanottamisen jälkeen.