Perustiedot

Laajuus
30 op
Seuraava haku- tai ilmoittautumisaika: Ei tiedossa
Hinta
1500 €

Erikoistumiskoulutuksessa hankittu osaaminen vahvistaa terveydenhuollon ammattilaisten valmiuksia työskennellä asiantuntijana erilaisissa akuuttihoitotyön tilanteissa. Koulutuksen käyneitä ja akuuttitilanteiden hoidon hallitsevia ammattilaisia on tarpeen olla kaikissa terveydenhuollon toimintaympäristöissä ja hoitopaikoissa. Akuuttihoitotyö kehittyy ja alan osaamisvaatimukset muuttuvat nopeasti. Koulutuksessa ammattilainen vahvistaa tietoja ja taitoja, joita tarvitaan akuuttihoitotyön eri alueilla.

Akuuttihoitotyön erikoistumiskoulutus on suunniteltu suomalaisten terveysalan koulutusta tarjoavien ammattikorkeakoulujen yhteistyönä.

Kenelle?

Koulutus on tarkoitettu sairaanhoitajille, terveydenhoitajille, kätilöille ja ensihoitajille (AMK tai opistoaste), jotka haluavat kehittää akuuttihoitotyön osaamistaan.

Tavoitteet

Koulutuksen käytyään opiskelija osaa:

 • hyödyntää näyttöön perustuvaa tietoa akuutisti ja kriittisesti sairaan potilaan hoidossa ja kykenee edelleen kehittämään akuuttihoitotyötä
 • hallitsee akuuttihoidon edellyttämät laaja-alaiset ja edistyneet kliiniset tiedot ja osaa kriittisesti sairaan potilaan edellyttämän kokonaishoidon
 • osaa käyttää akuuttihoidossa eri alojen tietoa ja kykenee tarkastelemaan sitä kriittisesti potilaan tilan arvioinnissa
 • osaa priorisoida potilaan hoidossa tehtäviä ja työskennellä potilasturvallisesti
 • kykenee toimimaan akuuttihoidon asiantuntijana moniammatillisissa työryhmissä, potilaan ja hänen läheistensä ohjaamisessa ja tukemisessa
 • osaa viestiä akuuttihoidosta suullisesti ja kirjallisesti ja
 • saa valmiuksia jatkuvaan oppimiseen ja itsensä kehittämiseen.

Opintojen rakenne ja toteutus

Opinnot koostuvat akuuttihoitotyön kliinisen osaamisen vahvistamisesta ja näyttöön perustuvan akuuttihoitotyön soveltamisesta käytäntöön sekä akuuttihoitotyön kehittämisestä. Opinnot sisältävät myös valinnaisia opintojen osia.

Erikoistumiskoulutus toteutetaan monimuotokoulutuksena sisältäen verkko- ja lähiopetusta. Opinnot suunnitellaan ja toteutetaan yhteistyössä työelämän kanssa, ja ne voidaan suorittaa työn ohessa.

Ajankohta

Opiskelu sisältää kontaktiopetusta 1-2 päivää kuukaudessa sekä itsenäistä opiskelua. Kontaktiopetus sisältää sekä lähiopetusta kampuksella että verkko-opetusta. Lähiopetus toteutuu Metropolian Myllypuron kampuksella.

 • 12.-13.9.2022
 • 24.10.2022
 • 14.-15.11.2022
 • 12.12.2022
 • 16.-17.1.2023
 • 13.2.2023
 • 13.3.2023
 • 24.4.2023
 • 29.5.2023

Hakeminen

Hakuaika 1.3.-15.5.2022.

Koulutukseen haetaan sähköisellä lomakkeella.
Hakijoille ilmoitetaan opiskelijavalinnasta viimeistään 31.5.2022.

Hinta

1500 € (alv 0%).

Koulutus laskutetaan kolmessa tasasuuruisessa erässä.

Yhteyshenkilöt

Tiia Saastamoinen, hoitotyön lehtori
tiia.saastamoinen [at] metropolia.fi

Ilmoittautumista ja käytännön asioita koskevat kyselyt Maarit Vallinkoski, koulutussuunnittelija
maarit.vallinkoski [at] metropolia.fi