Perustiedot

Tutkintonimike
Yhteisömuusikko
Kesto / Ajankohta
Seuraava koulutus syksyllä 2024
Laajuus
30 op
Seuraava haku- tai ilmoittautumisaika: ilmoitetaan myöhemmin
Hinta
1300 €

Musiikilla ja luovalla toiminnalla voidaan yhdistää ja rakentaa. Luovuus ja yhdessä toimiminen voivat toimia musiikin oppimisen tai kokemisen ympäristönä, lisätä voimavaroja ja tuoda uusia näkökulmia elämään.

Uusi yhteisömuusikko erikoistumiskoulutus on suunnattu sinulle, joka haluat saada työvälineiksesi luovan musiikillisen ryhmätoiminnan ohjaamisen ja taiteen soveltavan käytön menetelmiä. Se antaa valmiuksia musiikkitoiminnan ohjaamiseen monenlaisissa ympäristöissä musiikki-, kasvatus-, sosiaali- ja terveysaloilla. Koulutus sopii sekä musiikkialan korkeakoulututkinnon suorittaneille (esim. muusikko ja musiikkipedagogi) että muille korkeakoulututkinnon suorittaneille, joilla on musiikillista osaamista (esim. sosionomi ja geronomi).

Osallistavan musiikillisen ja luovan ryhmätoiminnan ohjaamisen ammattitaitoa tarvitaan

 • musiikin opetustehtävissä, joissa on tarkoitus luoda ryhmästä oppimisympäristö, jossa luovuus, yhteisöllisyys ja osallisuuden kokemukset muodostavat oppimisen ytimen
 • musiikillisen ryhmätoiminnan ohjaamisessa ja taiteen soveltavassa käytössä esimerkiksi sosiaali- ja terveysaloilla.

Luovan ryhmätoiminnan hyvinvointia lisäävät mahdollisuudet hyödyttävät myös omaa työssä jaksamistasi tuomalla energiaa ja uusia näkökulmia ammatillisen jakamisen ja luovan, yhdessä oppimisen myötä. Tule ammentamaan osaamista Metropolia Ammattikorkeakoulun kehittämistyöstä sekä uraauurtavasta taiteen soveltavan käytön ja ryhmäopetuksen koulutuksesta!

Koulutuksen sisältö ja rakenne

Erikoistumiskoulutus on ammattikorkeakoulujen uusi koulutusmuoto, joka on luotu tutkintokoulutuksen ja täydennyskoulutuksen rinnalle. Koulutus on suunnattu korkeakoulututkinnon suorittaneille ja jo työelämässä toimiville.

Erikoistumiskoulutuksen tavoitteena on ammatillisen osaamisen laajentaminen ja erikoistuminen yhteisömuusikoksi. Opinnot voidaan hyväksilukea soveltuvin osin YAMK-tutkintoon.

Rakenne (opintojen laajuus 30 op):

 • Yhteisömuusikkona yhteiskunnassa 5 op
 • Syventävät opinnot 15 op
  • Ryhmäprosessin ohjaaminen osallistavassa musiikkitoiminnassa
  • Luovan toiminnan mahdollistaminen ryhmässä
  • Musiikki yhteisöjen hyvinvoinnin rakentajana
 • Kehittämisprojekti 10 op

Yhteisömuusikon erikoistumiskoulutus käynnistyy tammikuussa 2020.

Toteutustapa

Koulutus toteutetaan monimuoto-opetuksena ja opinnot voidaan suorittaa työn ohessa. Koulutus toteutetaan 7.1.-31.12.2020 (to-la), kontaktiopetus päättyy keväällä 15.5.2020. Koulutukseen sisältyy yhteensä 10 lähijaksoa, 5/lukukausi.

Ensimmäinen yhteisömuusikon koulutus järjestettiin lukuvuonna 2017-2018 Metropoliassa, Centriassa, Savoniassa, sekä Tampereen, Jyväskylän ja Turun ammattikorkeakouluissa. Opinnot sisälsivät sekä kaikille yhteisiä osioita ja keskinäistä verkostoitumista että jokaisen korkeakoulun oman profiilin mukaisia syventäviä opintoja. Yhteisömuusikoksi kouluttamista on jatkettu ammattikorkeakouluissa.

Metropolian syventävät opinnot keskittyvät luovaan, osallistavaan ryhmäopetukseen ja hyvinvointia lisäävän ryhmätoiminnan fasilitointiin.

Hakuaika

Hakuaika alkaa 2.9.2019 ja päättyy 8.11.2019. Koulutus alkaa tammikuussa 2020.

Hakulomakkeessa kysytään

 • henkilötietoja
 • tutkintoa, jolla hakee
 • työkokemusta

Lomakkeeseen liitetään neliosainen ennakkotehtävä:

 1. Portfolio/ePortfolio, jossa kuvaat toimintaasi ja tekemiäsi opintoja.
 2. Kuvittele tulevaisuuttasi koulutuksen jälkeen. Olet valmistunut koulutuksesta ja saanut sen myötä työtehtäviä, jotka ylittävät kaikki odotuksesi. Kerro, missä olet töissä, mitä teet ja kenen kanssa. Miten koulutus on auttanut sinua tähän pisteeseen?
 3. Kerro omin sanoin osaamis- ja oppimistarpeesi syventymiskohteen alueelta.
 4. Kirjoita alustava suunnitelma projektista, jonka voisit toteuttaa 10 op:n laajuisena vuoden aikana opinnoissa. Kenelle projekti on suunnattu? Ketkä ovat yhteistyökumppaneita? Mitkä ovat projektin tavoitteet ja miten niihin päästään?

Opiskelijavalinta

Kutsut valintakokeisiin lähetetään 11.11.2019 alkavalla viikolla sähköpostilla. Valintakokeet pidetään 25.11.2019 alkavalla viikolla.

Tarkempi valintakoeaikataulu ilmoitetaan mahdollisimman pian.

Valinnan tuloksista ilmoitetaan hakijoille 2.12. alkavalla viikolla ja ne lähetetään ilmoittautumisen yhteydessä annettuun sähköpostiosoitteeseen.

Hinta

Koulutuksen hinta on 1300 euroa.

Yhteystiedot

Lehtori Laura Huhtinen-Hildén
Koulutuksen vastuuopettaja
laura.huhtinen-hilden [at] metropolia.fi

Kysymykset koulutuksesta ja valintakokeesta

Minna Lamppu
Koulutuksen suunnittelija-opettaja
minna.lamppu [at] metropolia.fi