Perustiedot

Laajuus
15 op
Hinta
Maksuton

uudistava johtaja

Koulutus vastaa osaltaan isoon koulutuskentän muutokseen ja toisen asteen reformiin. Sen avulla vahvistetaan johtamisosaamista ja muutoskyvykkyyttä sekä myönteisen ilmapiirin kehittämistä dialogisen vuorovaikutuksen avulla oppilaitosten arjessa.

Ohjelman toteuttavat Itä-Suomen yliopiston (UEF) koulutus- ja kehittämispalvelu Aducate ja Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy.

Kohderyhmä ja toteutustapa

Koulutus on suunnattu ammatillisen toisen asteen rehtoreille ja esimiehille, sekä muille johtamistyössä mukana oleville kuten projektien johtotehtävissä oleville. Koulutusohjelma sopii erittäin hyvin myös yhteisöjen johtoryhmille tai johtamisen työpareille.

Koulutusohjelma toteutetaan monimuoto-opetuksena 2018-2019 aikana Helsingissä, Kuopiossa ja verkkovälitteisesti. Koulutusohjelman kokonaislaajuus on 15 op, myös yksittäisille opintojaksoille on mahdollisuus osallistua.

Koulutuksen kokonaan suorittavien ohjelma jakaantuu kaikille yhteisiin osioihin (4 op + 5 op) sekä valinnaisiin osioihin (6 op). Valinnaiset osiot toteutetaan, jos niille ilmoittautuu vähintään 15 opiskelijaa.

Tavoitteet

  • kehittää osaamista uudistuvan yhteisön johtamiseen
  • tuottaa muutosjohtamisvalmiuksia
  • verkostoitua keskustelevan vertaisyhteisön kanssa

Sisältö

Syksy 2018

Oppivan yhteisön ja henkilöstön johtaminen (4 op)

Hyvinvointia edistävä henkilöstö- ja verkostojohtaminen (1 op) jaksolla on keskeisenä sisältönä hyvinvointi työyhteisössä ja sen edistäminen sekä verkosto- ja sidosryhmäyhteistyön johtaminen.
Toteutus: ennakkotehtävä, koulutuspäivä, oppimistehtävä ja sen ohjaus.
Lähipäivä keskiviikko 12.9.2018

Uudistuvien organisaatioiden johtaminen (2 op) jaksolla käsitellään
Toimintakulttuurin, rakenteiden ja muutoksen johtamista ja strategian ja talouden
johtamista. Toteutus: ennakkotehtävä, koulutuspäivä, oppimistehtävä ja sen
ohjaus.
Lähipäivät keskiviikko 3.10. ja keskiviikko 31.10.2018

Ammatillisen koulutuksen reformi (1 op) -opintojaksojen tarkoituksena on perehdyttää
osallistujat toisen asteen muutoksen ja kouluyhteisöä koskeviin lakeihin sekä
ajankohtaisiin lakimuutoksiin.
Toteutus: ennakkomateriaali, lähiopetus, oppimistehtävä ja sen ohjaus.
Koulutusosiossa tarvittaessa ja mahdollisuuksien mukaan hyödynnetään
etäopetustekniikkaa, joka mahdollistaa laajan maantieteellisen kattavuuden.
Lähipäivä keskiviikko 28.11.2018

Kevät 2019

Lähitulevaisuuteen suuntautuva johtaminen (5 op)

Toiminnan johtaminen muutoksissa (3 op) jaksolla on keskeistä tulevaisuuden muutosten ja niiden vaikutusten johtaminen osana organisaatiota. Erityisesti paneudutaan uusiin toimintatapoihin ja -malleihin osana opetusta ja oppimista, muutosjohtaminen. Digitalisaation, työpaikalla oppimisen ja ohjaustoiminnan keskeinen merkitys osana uudenlaista oppimista.
Toteutus: ennakkotehtäviä, lähiopetusta 3pv, oppimistehtävä.
Lähipäivät 16.-17.1.2019 ja 27.2.2019

Toimintakulttuurin ja oppivan yhteisötyön kehittäminen (2 op) jaksolla
käsitellään toimintakulttuurin ja rakenteiden uudistamista ja kehittämistä.
Sisältönä on valmentava johtajuus, uudistumiskyvykkyyden vahvistaminen
sekä monimuotoisen johtamisen toteutuminen. Yhteiskehittely ja
yhteistoiminta osana organisaatiota ja eri yhteisöjä.
Toteutus: ennakkotehtäviä, lähiopetusta 2p, oppimistehtävä.
Lähipäivät 20.3.2019 ja 24.4.2019

Syksy 2019

Valinnaiset osiot

Strateginen johtaminen sisältää kaksi teemaa

  • Tuloksellinen strategiatyö ja strateginen dialogi (2 op)
  • Toisen asteen strategia työtä ohjaavat asiat (2 op).

Kehittämis- ja innovaatiojohtaminen teemoina ovat

  • Innovaatiotoiminta ja johtaminen (2 op)
  • Työn ja työyhteisön kehittäminen (2 op).

Tarkempi aikataulu suunnitellaan yhteistyössä osallistujien kanssa.

Hinta

Koulutusta rahoittaa Opetushallitus ja se on osallistujille maksutonta.
Osallistujat vastaavat itse koulutukseen mahdollisesti liittyvistä majoitus-
ja matkakustannuksista.

Ilmoittautuminen

Koulutukseen ilmoittaudutaan sähköisellä ilmoittautumislomakkeella.

Yhteyshenkilöt

Sisällölliset kysymykset:

Yliopettaja Johanna Holvikivi
johanna.holvikivi [at] metropolia.fi
p. 050 345 6151

Yliopettaja Helena Kuusisto-Ek
helena.kuusisto-ek [at] metropolia.fi
p. 040 717 7709

Käytännön asioihin liittyvät kysymykset:

Koulutussuunnittelija Auli Räsänen
auli.rasanen [at] metropolia.fi
p. 040 672 6577

UEF/Aducate
Suunnittelija Pauli Kallio
pauli.kallio [at] uef.fi
p. 050 4652054