Perustiedot

Kesto / Ajankohta
7 kk
Laajuus
15 op
Opetuspaikka
Seuraava haku- tai ilmoittautumisaika:
 • - 15.1.2020
Hinta
Maksuton

Opetushallituksen rahoittama, osallistujille maksuton Voimavaraistava ura-ohjaaja -valmennus on pääosin verkossa toteutettava täydennyskoulutus ja se on suunnattu toisen asteen ammatillisille opettajille, jotka ohjaavat opiskelijoiden työssäoppimisjaksoja ja/tai tarvitsevat työssään voimavaraistavan uraohjaamisen osaamista. Voimavaraistavana uraohjaajana pystyt ohjaamaan opiskelijoitasi kohti heidän vahvuuksiaan hyödyntävää työuraa. Saat myös konkreettisia työkaluja mm. etäohjaamiseen sekä omassa työssäsi voimavaraistumiseen.

Päivitä ohjausosaamisesi uudelle tasolle 

Tule mukaan innostumaan ja kehittämään ohjausosaamistasi. Koulutuksessa vahvistat omia valmennus- ja ohjaustaitojasi, joiden avulla osaat ohjata opiskelijoita tunnistamaan paremmin omia vahvuuksiaan ja kehittämiskohteitaan suhteessa työelämän vaatimuksiin. Kehität osaamistasi laajasti, rohkaistut digitaalisten työvälineiden käyttöön ohjaustilanteessa sekä vahvistat myös omia uranhallintataitojasi. 

Koulutuksen käytyäsi 

 • tunnistat ja ymmärrät uraohjauksen kannalta keskeisiä ilmiöitä 
 • osaat ohjata opiskelijan tunnistamaan ja reflektoimaan omia kompetenssejaan  
 • pystyt sparraamaan opiskelijaa omaan uraan liittyvissä päätöksissä ja voimavaraistamaan ohjattaviasi urapolulla 
 • osaat hyödyntää ohjaustyössäsi erilaisia tietoperustoja, työkaluja ja menetelmiä 
 • osaat hyödyntää digitaalisia työkaluja uraohjauksen tukena  

Vuorovaikutteisesti verkossa  

Koulutus toteutetaan vuorovaikutteisesti ja osallistavasti verkon yli hyödyntämällä virtuaalifasilitoinnin keinoja. Koulutukseen sisältyy 1 lähipäivä koulutuksen alussa. Sen lisäksi koulutus sisältää verkkoluentoja, pienryhmätapaamisia verkossa sekä henkilökohtaisia voimavaraistavia reflektiokeskusteluja osallistujien ja kouluttajien kesken.

Aikataulu 

Koulutuksen kick-off 13.2.2020 klo 9-16 Metropolian Myyrmäen kampuksella 
Mahdollisuus osallistua kick offiin osittain myös etänä.

Verkkotapaamiset:

 • ma 2.3. klo 14-16  
 • to 19.3. klo 9-11  
 • ti 31.3. klo 15-17  
 • pe 17.4. klo 10-12  
 • ke 29.4. klo 9-11  
 • to 14.5. klo 15-17  
 • ma 25.5. klo 10-12  
 • ti 9.6. klo 10-12  
 • to 28.8. klo 13-16  

Verkkoluennot tallennetaan ja voit katsoa niitä myös jälkikäteen. Verkkotapaamisia varten tarvitset tietokoneen, jossa on nettiyhteys, kaiuttimet tai kuulokkeet ja mielellään web-kameran. Erillisiä ohjelma-asetuksia ei tarvita, eikä tekniikka edellytä aiempaa osaamista.  

Lisätietoja

Raisa Varsta, raisa.varsta [at] metropolia.fi tai Anne-Mari Raivio anne-mari.raivio [at] metropolia.fi

Koulutuksen keskeiset teemat ja sisällöt

Sisältö jakaantuu kolmeen moduuliin:

Moduuli 1. Uraohjauksen tietoperusta 5 op 

 • Muuttuva työelämä 
 • Ura- ja ohjausteoriat elämänkaaren eri vaiheissa 
 • Itseohjautuvuus ja voimavaraistuminen 

Moduuli 2. Asiakastyö 5 op 

 • Uraohjausprosessi ja -menetelmät 
 • Dialogisen vuorovaikutussuhteen rakentaminen 
 • Monialaisuus ja moniammatilliset verkostot ohjaustyön osana 
 • Digitaaliset työvälineet ohjaustyön tukena 

Moduuli 3. Oman ohjaustyön suunnittelu 5 op 

 • Voimavaraistavan käyttöteorian muodostaminen 
 • Palvelumuotoilu oman ohjausprosessin rakentamisessa 
 • Näkökulmia uraohjauksen tulevaisuuteen 

Ilmoittautuminen 

Koulutus järjestetään Opetushallituksen tuella ja on siten opetustoimessa työskenteleville maksuton. Osallistujat valitaan ilmoittautumisjärjestyksessä. Ilmoittautumisaika päättyy 15.1.2020.