Validaatio tavaksi - validaatiohoitajakoulutus

Validaatiohoitajakoulutus antaa valmiuksia ja taitoja, jotka yhtäältä lisäävät sekä oman että yhteisön työn sujuvuutta ja työniloa, toisaalta myös muistisairaan ihmisen elämänlaatua.

Kartoitamme vuoden 2022 osalta validaatiokoulutuksesta kiinnostuneita.

Voit kysyä Validaatio teoiksi -koulutusta myös yrityskoulutuksena. Ryhmän koko on noin 15 henkilöä.

Kenelle Validaatiohoitajakoulutus soveltuu?

Validaatiohoitajakoulutus on tarkoitettu sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille, joilla on vähintään sosiaali- ja terveysalan perustutkinto tai vastaava.

Validaatiomenetelmä

Koulutus perustuu suomalaiseen hoitotyöhön sovellettuun validaatiomenetelmään muistisairaan ihmisen tavoitteellisessa hoidossa. Lähtökohtana on ihmistä arvostava ja ymmärtävä kohtaaminen sekä voimavarojen vahvistaminen. Parhaimmillaan validaatio-osaaminen ehkäisee hoitotyössä turhautumista ja siten loppuun palamista.

Hyödyt

Sisäistät

validoivan asenteen muistisairaan ihmisen kohtaamisessa

monipuolisesti hyödynnettävät validaation keinot erilaisissa arjen tilanteissa ja toimissa

Saat osaamista

muistisairaan ihmisen arvostavassa ja ymmärtävässä kohtaamisessa

muistisairaan ihmisen elämänlaadun kokonaisvaltaisesta parantamisesta

Lisäät

oman ja työyhteisösi työn sujuvuvuutta

omaa ja työyhteisön työniloa

Koulutuksen sisältö ja toteutustapa

Koulutuksessa käsiteltävät asiakokonaisuudet: 

  • Validaatiomenetelmän toimintamallin hyödyntäminen muistisairaan henkilön hoidon suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa
  • Validaatiomenetelmän teoreettiset lähtökohdat
  • Muistisairaudet ja niiden vaikutusmekanismit aivoissa
  • Validaation taustalla vaikuttaviin teorioihin perehtyminen
  • Muistisairauksien eri vaiheet Feilin mukaan
  • Validaatiotaidot ja -keinot hoitotyössä
  • Yhteisöhoidon periaatteet
  • Ymmärtävän ja arvostavan kohtaamisen näkökulmia

Ilmoittautuminen

ilmoitetaan myöhemmin

Lisätietoja

Toimitus- ja peruutusehdot