Perustiedot

Laajuus
2 op
Hinta
Ilmainen

Tavoitteet

Opiskelija:

 • tietää, miten voi edistää mielen hyvinvointia ylläpitäviä ja edistäviä toimintatapoja
 • tietää tunnetaitojen periaatteet
 • ymmärtää sosiaalisten suhteiden ja erilaisuuden hyväksymisen vaikutuksen hyvinvointiin ja mielenterveyteen
 • tulee tietoiseksi perhetaustan vaikutuksesta hyvinvointiin ja mielenterveyteen
 • kykenee hahmottamaan osallisuuden ja yhdenvertaisuuden edistämisen mahdollisuuksia
 • pystyy tunnistamaan traumaattisia kriisitilanteita, yksilöllisiä reaktioita niihin ja kriiseiltä suojaavia tekijöitä
 • tietää mielenterveyden ja hyvinvoinnin toimintajärjestelmän suomalaisessa sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmässä

Opintojakson sisältö

 • Mielen hyvinvointia ylläpitävät ja edistävät toimintatavat
 • Tunnetaidot
 • Sosialisaatio, sosiaalisen pääoman ja osallisuus
 • Perheen, yhteisön ja yhteiskunnan vaikutus hyvinvointiin ja mielenterveyteen
 • Suojaavat sosiaaliset verkostot
 • Henkilökohtaiset vahvuudet ja psykologinen joustavuus
 • Erilaisuuden hyväksymisen ja yhdenvertaisuuden edistäminen
 • Kriisien tunnistaminen ja hallintataidot
 • Mielenterveyden ja hyvinvoinnin toimintajärjestelmän suomalaisessa sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmässä

Yhteystiedot

Tilattavissa ensisijaisesti ryhmille. Ota yhteyttä lähettämällä sähköpostia osoitteeseen jatkuvaoppiminen [at] metropolia.fi