Metropolian kampukset ovat kiinni 18.3.-13.5.2020

Katso miten koronavirustilanne vaikuttaa Metropolian toimintaan

Ennakkotehtävän vastaukset kirjoitetaan tekstinkäsittelyohjelmalla. Ne muodostavat yhden vastausdokumentin (doc-/docx, rtf-, tai pdf -tiedosto, jonka maksimikoko 1 Gb), jossa on kansilehti + enintään kuusi sivua tekstiä. Fontti on Arial normaali 12, marginaalit ovat 2 cm ja riviväli on 1.
Kansilehdellä tulee olla lähettäjän yhteystiedot ja maininta siitä, kumpaan suuntautumisvaihtoehtoon haet (LVI/Sähkö).

 

Tehtävä 1. Tutkintotodistus (30 p)

a) Tutkinto/ala/suuntautuminen, jolla haet:

b) Opinnäytetyön arvosana:

c) Opintojen laajuus ja arvosanat seuraavasti ilmoitettuna:

opintokokonaisuus  opintopisteet  painotettu keskiarvo
matematiikan opinnot    
äidinkielen kurssit    
ammattiaineopinnot    

Esimerkki: suoritettu 3 op arvosanalla 4 ja 5 op arvosanalla 5, painotettu keskiarvo (3 op x 4 + 5 op x 5)/ 8 op
 

Tehtävä 2. Muut YAMK-opintoja edistävät opinnot. (20 p)

 • Muut YAMK-opintoja edistävät YAMK-tasoiset opinnot (opintojakson nimi / suoritusaika / suorituspaikka / laajuus (op) / arvosana)
   

Tehtävä 3. Työkokemus (20 p)

 • Työnantaja, aloitus- ja lopetuspäivä, tehtävät (lyhyesti).
   

Tehtävä 4. Itsearviointi (10 p)

 • Onko sinulla kokemusta työn ohessa opiskelusta?
 • Opiskeletko YAMK-tutkinnon työn ohessa? Kerro työsuunnitelmasi ja ajankäyttösi opiskelua varten.
 • Millaiset tietotekniset valmiudet sinulla on?
 • Miksi haluat suorittaa YAMK-tutkinnon?
 • Mitä osaamisaluettasi haluat vahvistaa erityisesti YAMK-tutkinnolla?  
   

Tehtävä 5. Projektisuunnitelman laatiminen kehittämishankkeelle (20 p)

Laadi projektisuunnitelma tutkimus- tai kehittämishankkeelle. Perustele projektisuunnitelmassa, miksi hankkeeseen kannattaa ryhtyä, mihin ongelmiin/tiedon puutteisiin hankkeesi tuo lisätietoa ja vastauksia, mikä on hankkeen ensisijainen tavoite ja muut mahdolliset tavoitteet, miten hanke toteutetaan, millä menetelmillä tietoa hankitaan ja mitä tuloksia hankkeelta odotat. Projektisuunnitelman pituus on 3 sivua. Otsikoi projektisuunnitelma ja jäsennä se seuraavasti Tausta, tavoitteet, toteutus ja tulokset.            

Palautusohjeet

Voidaksesi tulla otetuksi huomioon valinnassa, sinun tulee täyttää yhteishakulomake osoitteessa opintopolku.fi. Ennakkotehtävä toimitetaan hakuaikana 18.3.-1.4.2020 sähköisen yhteishakulomakkeen liitetiedostona 1.4.2020 klo 15 mennessä.

Tehtävät palautetaan yhtenä liitetiedostona, vain doc-/docx-, rtf-, tai pdf- formaatit. Tiedoston maksimikoko on 1 GB.