Onnittelut opiskelupaikasta & tervetuloa Metropoliaan!

Päivitetty 2.6.2022 (muutokset mahdollisia)

Kliininen asiantuntijuus, mielenterveystyön asiantuntija, ylempi AMK
Ryhmäsi tunnus on S1522S6C

Opintojen yhteinen aloitus 1.-2.9.2022 klo 9.00

YAMK-tutkintojen yhteiset aloituspäivät toteutetaan Myllypuron kampuksella. Saapumisosoite Myllypuron kampus, Myllypurontie 1. Halutessasi voit osallistua päiviin myös etäyhteydellä (osallistumislinkit ohjelmassa ja lukujärjestyksessä https://lukkarit.metropolia.fi/ ryhmätunnuksellasi S1522S6C).
Aloitamme opinnot perehtymällä Metropolian käytäntöihin, oppimisympäristöihin sekä tutkinto-ohjelman opintoihin (sisällölliset muutokset ohjelmassa mahdollisia).

Torstai 1.9.2022 klo 9-16

Oppimistila MPA6017 (A-talo 6.krs) tai https://metropolia.zoom.us/j/67167814286

09.00–9.15 Tervetuloa Metropoliaan
09.15–9.30 Tutkintovastaavien esittäytyminen tutkinnoittain
09.30–10.15 Metropolian tietohallinto
10.15–10.45 Tauko
10.45–12.00 Opetuksen tietojärjestelmät
12.00–12.30 Opiskelijana YAMK-tutkinnossa
12.30–13.30 Lounas
13.30–16.00 Tutkintojen omaa ohjelmaa erillisen aikataulun mukaan (MPA6017) tai https://metropolia.zoom.us/j/68312331751

Perjantai 2.9.2022 klo 9-16

Metropolia-sali MPA1010 (A-talo, sisääntulokerros) tai https://metropolia.zoom.us/j/63593493029

09.00–10.00 Turvallisuusinfo
10.00–11.00 YAMK-tutkinnon mahdollistamat urapolut ja uraohjaus
11.00–11.20 Tauko
11.20–12.00 Kirjastopalvelut
12.00–12.30 Innovaatiokeskittymät ja TKIO
12.30–13.30 Lounas
13.30–15.00 Tutkintojen omaa ohjelmaa erillisen aikataulun mukaan (MPA6017) tai https://metropolia.zoom.us/j/62818167130
15.00-16.00 Tutkimusmenetelmät ja -valmiudet XX00EJ16-3048, opintojakson aloitus

Syksyn 2022 opinnot & yleistä opinnoista

Opetussuunnitelman mukaisesti syksyn opinnot koostuvat neljästä opintojaksosta (yhteensä 20 op) ja opinnäytetyön ideoinnin ja suunnittelun aloituksesta. Kunkin opintojakson laajuus on 5 op, joka laskennallisesti on 135 tuntia opiskelijan työtä. Huomioithan tämän sovittaessasi opiskelun kokonaisuutta omaan tilanteeseesi. Vaikka opinnot voi pääosin suorittaa etänä, niihin kuitenkin kuuluu interaktiivista työskentelyä ja kontaktia verkossa, joka tarkoittaa aktiivista osallistumista ja läsnäoloa myös etäyhteyksillä opiskeltaessa.  

Tarkemmat tiedot syksyn opinnoista ja toteutussuunnitelmista löydät tästä
https://www.thinglink.com/scene/1564973930446323715
ja lukujärjestyksestä https://lukkarit.metropolia.fi/ ryhmätunnuksellasi (S1522S6C).

Kliinisen asiantuntijuuden tutkinto-ohjelman YAMK -opinnot (90 op) kestävät neljä lukukautta (2 vuotta), kullakin lukukaudella opiskellaan noin 20 - 30 opintopistettä valintojesi mukaan. Opiskelut koostuvat lähiopiskelupäivistä, etä- ja verkko-opiskelusta sekä niihin liittyvistä itsenäisistä tehtävistä. Huolehdi, että sinulla on käytössäsi verkko-opiskelussa tarvittavat välineet.  

Opiskelujen eteneminen vastaa lähes kokopäiväistä opiskelua. Opiskelutahti tulee olemaan tiukka, muttei mahdoton. Opintoihisi sisältyy paljon itsenäistä ja omatoimista opiskelua, mikä mahdollistaa opiskelun kokonaan tai osittain työn ohella. Lähiopetuspäiviä on noin 4 päivää kuukaudessa. Opetus järjestetään joko Metropolian Myllypuron kampuksella tai yhteistyöorganisaatio XAMK:in Kotkan kampuksella. Opintojaksojen teoriaopetus (2 päivää) toteutetaan verkko-opetuksena, ja toteutuksiin sisältyy kontaktiopetusta (2 päivää) jommalla kummalla kampuksella. Opintojaksokohtaiset suoritusvaihtoehdot selviävät opintojaksototeutuksista.

Luonnollisesti joskus sattuu tilanteita, ettei osallistuminen lähiopetukseen ole mahdollista, mutta nämä yksittäiset poissaolot eivät opintoja kaada. Useimmiten työn ohella opiskelu vaatii työaikajärjestelyjä ja opintoihin suopeasti suhtautuvia koti- ja tukijoukkoja. Opintoihisi ei sisälly kieliopintoja, mutta oletuksena on, että kykenet opiskelemaan myös englannin kielellä ja perehtymään oman alasi kansainvälisiin tieteellisiin tutkimuksiin ja muihin julkaisuihin.

Opinnäytetyön käynnistäminen/ työelämäpäivä 28.9. klo 9-16

Opinnäytetyö muodostaa YAMK-opintojen kokonaisuudesta 1/3 osan, joten sen käynnistäminen varhaisessa vaiheessa on tärkeää. Opinnäytteen käynnistämistä tukeva työelämäpäivä järjestetään Myllypuron kampuksella (ja etänä) 28.9 klo 9-16. Päivän aikana voit, yleisten asioiden lisäksi (klo 9-12), tutustua opinnäytetöiden aihetarjontaan (klo 13-16). Opinnäytteen voit tehdä myös omasta tai työelämälähtöisestä aiheesta esim. omaan työpaikkaasi. Päivän ohjelmalliset/ sisällölliset muutokset ovat mahdollisia.

Henkilökohtaisen suunnitelman laatiminen (HOPS)

Voit alkaa suunnitella opintojasi ja henkilökohtaista suunnitelmaa eli HOPSia. Sitä varten perehdy opetussuunnitelmaasi ja vertaa omaa osaamistasi opetussuunnitelman osaamistavoitteisiin ja tulevan ammattisi vaatimuksiin. Varsinainen HOPS tehdään opintojen alussa, vastuuopettaja auttaa sinua.

Mikäli sinulla on aiemmin hankittua osaamista (AHOT), joka vastaa opetussuunnitelman osaamisvaatimuksiin, hae niille tunnustamista opintojen alussa, vastuuopettaja auttaa sinua.

Tervetuloa mukaan!!!

Terveisin tutkinnon vastuuopettaja Marianne Sipilä sekä tutkintovastaava Mari Virtanen
Yhteystiedot: etunimi.sukunimi [at] metropolia.fi