Perustiedot

Tutkintonimike
Fysioterapeutti (ylempi AMK)
Kesto / Ajankohta
2 vuotta
Laajuus
90 opintopistettä
Opetuspaikka
Seuraava haku- tai ilmoittautumisaika:
 • 17.3.-31.3.2021
Aloituspaikat
20

Kliinisen asiantuntijan ylempi AMK-tutkinto antaa edellytykset toimia itsenäisesti laajavastuisissa asiantuntijatehtävissä fysioterapian toiminta-alueilla. 

Kenelle?

OMT-fysioterapian ylempi AMK-tutkinto on tarkoitettu fysioterapeuteille, jotka ovat suorittaneet ortopedisen manuaalisen terapian pätevyyden (OMT).

Kliinisen asiantuntijan ylempään korkeakoulututkintoon johtavat opinnot on tarkoitettu sinulle, jos

 • olet suorittanut fysioterapeutin ammattikorkeakoulututkinnon tai 3,5-vuotisen opintoasteen fysioterapeutin tutkinnon
 • olet suorittanut OMT-fysioterapian pätevyyden
 • sinulla on vähintään kahden vuoden työkokemus asianomaiselta alalta
 • haluat syventää ja laajentaa fysioterapian erikoisosaamistasi sekä kehittyä ammatillisesti

Tavoitteet

Tutkinnossa kehität valmiuksiasi toimia laajavastuisena asiantuntijana moniammatillisissa kansallisissa ja kansainvälisissä työryhmissä.

 • Saat osaamista ja työkaluja OMT-fysioterapian asiantuntijana toimimiseen. 
 • Tunnistat ja ennakoit OMT-fysioterapian kehittämiskohteita ja muutostarpeita.
 • Osaat hankkia ja käyttää näyttöön perustuvaa tietoa alan tutkimusten ja hoitojen vaikuttavuuden sekä laadun varmistamiseksi.
 • Hallitset kriittisen tutkivan työnotteen ja kykenet itsenäisesti ja päämäärätietoisesti toteuttamaan tutkimus- ja kehittämishankkeita työelämässä.
 • Tunnet tieteellisen julkaisutoiminnan perusteet sekä kriittisen arvioinnin ja soveltamisen mahdollisuudet 
 • Lisäksi saat valmiudet työelämän kehittämiseen ja oman alasi asiantuntijuuden syventämiseen.

Toteutustapa

Opetus on monimuotoista, painottuen etäopetukseen. Opinnot suoritetaan erilaisina itsenäisinä ja ryhmässä toteutettavina kehittämis- ja oppimistehtävinä, joilla pyritään syventämään kliinistä asiantuntijuutta. Opinnäytetyössäsi paneudut syvällisesti valitsemaasi OMT-fysioterapian aihealueeseen. Opinnäytetyön voi tehdä omaan työpaikkaan tai Metropolian kehitys- ja tutkimushankkeisiin.

Lähiopetuspäiviä on noin 4 päivää kuukaudessa. Opetus on pääasiassa arkisin päiväaikaan. Opintojen suorittaminen vaatii ajanhallintaa, itseohjautuvuutta sekä englannin kielen ja tietotekniikan perustaitoja.

Sisältö

1. Syventävät opinnot (suoritettu OMT-pätevyys) (20 op) 

Opinnoissa syvennytään tutkittuun tietoon liittyen tuki- ja liikuntaelimistön toimintarajoitteisiin ja toimintakyvyn tukemiseen asiakaslähtöisesti, sekä kivun arviointiin ja hallintaan mm. manuaalisen terapian ja terapeuttisen harjoittelun näkökulmasta.

2. Muutosagenttina tulevaisuuden palveluissa (25 OP)

Muutosagenttiopinnoissa perehdytään OMT-kliinisen asiantuntijuuden kehittämiseen. Näihin opintoihin kuuluvat mm. syventävät tutkimusmenetelmäopinnot. 

3. Tutkimus- ja kehittämisopinnot + opinnäytetyö (40 op) 

Opinnot koostuvat tutkimusmenetelmäopinnoista, projektitoiminnasta ja tutkimuksellisesta kehittämistyöstä ja opinnäytetyöstä  ja kypsyysnäyteestä.

4. Vapaasti valittavat opinnot (5 op)

Osallistumalla kouluttajana tai osallistujana esimerkiksi vapaasti valittaviin tiede-/kongressikoulutuksiin

Työkenttä

Tutkinto mahdollistaa työskentelyn vaihtelevissa fysioterapian asiantuntijatehtävissä.