Hankkeen tavoite

Musiikin ja soittotaidon oppiminen on mahdollista kaikille, jos sitä tuetaan jokaisen oppijan lähtökohdat huomioiden. Monia polkuja musiikkiin -täydennyskoulutus tarjoaa musiikkioppilaitosten ja kansalaisopistojen opettajille välineitä erilaisten ja eri-ikäisten oppijoiden oppimisen tukemiseen ja joustavien pedagogisten ratkaisujen kehittämiseen. Tavoitteena on oppimisen tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistäminen.

Hankkeessa kehitetään yhdessä kokeillen tutkimustietoon perustuvia käytänteitä oppijalähtöisiin, yksilöllisiin oppimispolkuihin, ja luodaan työpaikoille käytännön sovelluksia taiteen perusopetuksen perusteiden oppimiskäsityksen mukaiseen pedagogiikkaan sekä ryhmä- että yksilöopetuksessa. Tasa-arvoiset harrastusmahdollisuudet ja hyvinvointi lisääntyvät pedagogisen osaamisen ja avoimen verkkomateriaalin myötä, jota voivat hyödyntää musiikin ja muiden taiteen alojen opettajat. 

Lisätietoa

Laura Huhtinen-Hilden

Laura.Huhtinen-Hilden [at] metropolia.fi