Hankkeet

Puuttuva pala - Tuetun keikkatyön malli 

ESR-rahoitteisessa hankkeessa kehitetään osatyökykyisille, pitkäaikaistyöttömille, työmarkkinoiden ulkopuolella oleville sekä muille heikommassa työmarkkina-asemassa oleville Tuetun keikkatyön malli, joka edistää ja kehittää työllisyyspolkuja nykyisten tuettujen työllistämismuotojen ja avoimien työmarkkinoiden välille.

CONNEXT - for inclusion

ESR-hankkeen tavoitteena on tukea maahanmuuttajanuoria löytämään koulutuspolkunsa ja sitoutumaan valitsemalleen alalle.

Urban SOS - Kohti monialaista, osallistavaa, kestävää tulevaisuutta 

Urban SOS -hankkeen tavoitteena on kehittää koulutustoimintaa, joka kohdistuu tämän hetken sosiaalialan kasvavaan tarpeeseen osallistua sekä kansainväliseen että moniammatilliseen vuoropuheluun. Lisäksi tavoitteena on analysoida kaupunkisosiaalityötä, sosiaalisen tuen rakenteita ja yhteisöjä, auttaaksemme luomaan kestäviä ratkaisuja asukkaille ja kaupungeille. 

NOVAK - Nuori osallisena verkostomaisessa ammatillisessa kuntoutuksessa 

Kelan rahoittamassa Metropolian, Kuntoutussäätiön ja Stadin ammattiopiston yhteishankkeessa,  luodaan uusi nuorten valmennusmalli, jonka tavoitteena on koulutuksen piiristä pudonneiden nuorten auttaminen kohti Valma-koulutukseen osallistumista.

Motiivi - Nuorten tulevaisuustyöskentelyn uudet menetelmät

ESR-rahoitteisessa hankkeessa kehitetään toimintamalleja, joilla tuetaan työttömiä nuoria tunnistamaan ammatillisen kasvunsa edistäjiä ja esteitä sekä suuntaamaan toimintansa kohti realistisia, ammatillisia tavoitteita.

Avain kansalaisuuteen - Henkilökohtainen budjetointi

ESR-rahoitteinen hanke kehittää sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmään soveltuvaa henkilökohtaiseen budjetointiin (HB) perustuvaa palvelujen järjestämisen toimintamallia. Hankkeen tuloksena asiakkaiden toimintakyky oman elämänsä valintoihin ja edellytykset sijoittua työhön tai koulutukseen paranevat.

Pedagoginen dokumentointi osana oman työn arviointia ja osallisuuden tukemista

Opetushallituksen rahoittamassa hankkeessa koulutetaan varhaiskasvatuksen henkilöstöä.

Ota yhteyttä

Minna Elomaa-Krapu.

Innovaatiojohtaja
Minna Elomaa-Krapu
minna.elomaa-krapu [at] metropolia.fi
p. 050 532 6331

 

Anna-Maria Vilkuna.

TKI-johtaja
Anna-Maria Vilkuna
anna-maria.vilkuna [at] metropolia.fi
puh. 040 334 7929