Hankkeet

Avain kansalaisuuteen - Henkilökohtainen budjetointi

ESR-rahoitteinen hanke kehittää sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmään soveltuvaa henkilökohtaiseen budjetointiin (HB) perustuvaa palvelujen järjestämisen toimintamallia. Hankkeen tuloksena asiakkaiden toimintakyky oman elämänsä valintoihin ja edellytykset sijoittua työhön tai koulutukseen paranevat.

NOVAK - Nuori osallisena verkostomaisessa ammatillisessa kuntoutuksessa 

Kelan rahoittamassa Metropolian, Kuntoutussäätiön ja Stadin ammattiopiston yhteishankkeessa,  luodaan uusi nuorten valmennusmalli, jonka tavoitteena on koulutuksen piiristä pudonneiden nuorten auttaminen kohti Valma-koulutukseen osallistumista.

Pedagoginen dokumentointi osana oman työn arviointia ja osallisuuden tukemista

Opetushallituksen rahoittamassa hankkeessa koulutetaan varhaiskasvatuksen henkilöstöä.

Puuttuva pala - Tuetun keikkatyön malli 

ESR-rahoitteisessa hankkeessa kehitetään osatyökykyisille, pitkäaikaistyöttömille, työmarkkinoiden ulkopuolella oleville sekä muille heikommassa työmarkkina-asemassa oleville Tuetun keikkatyön malli, joka edistää ja kehittää työllisyyspolkuja nykyisten tuettujen työllistämismuotojen ja avoimien työmarkkinoiden välille.

CONNEXT - for inclusion

ESR-hankkeen tavoitteena on tukea maahanmuuttajanuoria löytämään koulutuspolkunsa ja sitoutumaan valitsemalleen alalle.

Motiivi - Nuorten tulevaisuustyöskentelyn uudet menetelmät

ESR-rahoitteisessa hankkeessa kehitetään toimintamalleja, joilla tuetaan työttömiä nuoria tunnistamaan ammatillisen kasvunsa edistäjiä ja esteitä sekä suuntaamaan toimintansa kohti realistisia, ammatillisia tavoitteita.

Ota yhteyttä

Minna Elomaa-Krapu.

Innovaatiojohtaja
Minna Elomaa-Krapu
minna.elomaa-krapu [at] metropolia.fi
puh. 040 637 4399

 

Anna-Maria Vilkuna.

TKI-johtaja
Anna-Maria Vilkuna
anna-maria.vilkuna [at] metropolia.fi
puh. 040 334 7929