Tutkintonimike: Medianomi (AMK)

Kesto: 4 vuotta

Laajuus: 240 opintopistettä

Aloituspaikat:5

Opetuspaikka: Hämeentie 161, HelsinkiKatso sijainti kartalla

Seuraava haku: Kevään yhteishaku 20.3.–3.4.2019

Siirtohaut: 1. - 15.5.
1. - 15.11.

Tavoitteet

Elokuvan ja television medianomi AMK-tutkintoon johtavien monimuoto-opintojen tavoite on vahvistaa opiskelijan aiemmin hankittua osaamista ja asiantuntijuutta.  Lisäksi tavoite on antaa opiskelijalle uusia valmiuksia osaamisensa soveltamiseen sekä itsensä ja alansa jatkuvaan kehittämiseen.

Monimuoto-opinnot on tarkoitettu soveltuvaa tutkintoa vailla oleville alan esimiehille, kouluttajille, asiantuntijoille, ammattilaisille ja osaajille.

Opiskelu monimuotototeutuksessa

Opinnot toteutetaan lähi-, etä-, työpaja- tai projektiopintoina. Etänä suoritettavia jaksoja, kuten verkkokursseja, pyritään tarjoamaan mahdollisimman paljon. Opiskelija saa opintoja tukevaa henkilökohtaista tutorointia. Hyväksiluvuista riippuen osa suoritettavista opinnoista saatetaan toteuttaa ainoastaan päivisin. Myös ryhmätutorointeja tarjotaan vapaasti valittavina opintoina koko opintojen ajan.

Sisältö

Opetuksen toteutuksessa sovelletaan elokuvan ja television opetussuunnitelmaa. Opinnoissa voi painottua kuvan ja leikkauksen, äänen, tuotannon, käsikirjoituksen tai median sisällöntuotannon opintoihin. Tutkinto rakentuu perusopinnoista, ammatillisista opinnoista,  syventävistä ammatillisista opinnoista sekä vapaasti valittavista opinnoista. 

Opintojen loppuvaiheessa opiskelija tekee opinnäytetyön, joka on joko kirjallinen, tai sisältää kirjallisen osan lisäksi myös teososan. 

Opintojen alussa opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS).  Tutkintoon voidaan AHOT-hyväksilukea ja liittää aiemmin hankittua osaamista. 

Työkenttä

Monimuoto-opintoina suoritettu medianomi AMK -tutkinto vahvistaa sähköisen median sisällöntuotannon ammattilaisuutta televisiossa, radiossa, mobiili- ja verkkojulkaisuissa sekä muissa jakelukanavissa.

Tutkinto syventää valmiuksia toimitustyössä ja ohjelmatuotannon työprosessin hallinnassa sekä hallintaa sähköisen median kerronnan muodoissa ja eri ohjelmatyyppien suunnittelussa ja toteuttamisessa. Se myös vahvistaa osaamista journalistisissa ja ohjelmatuotannollisissa tehtävissä televisiossa, radiossa, verkossa ja mobiilissa.

Elokuvan ja television showreel

Elokuva ja Television Facebook-sivut

Saattaisit olla kiinnostunut myös näistä

Yhteystiedot

Yhteishakua koskevat kysymykset:

hakijapalvelut metropolia fi

Tutkinto-ohjelmaa koskevat kysymykset

Teija Voudinmäki
lehtori, mediatuotanto
Puh. 050 3630 430
teija.voudinmaki metropolia fi

AHOT- aikaisemman osaamisen tunnustaminen

Katso opinto-oppaasta voisitko lyhentää opiskeluaikaasi hakemalla aiemmin hankitulle osaamisellesi hyväksilukupäätöstä osaksi tutkintoasi: AHOT

Joustavat opintopolut

Opetussuunnitelmamme huomioivat erilaiset osaamistarpeet ja -tavoitteet sekä antavat mahdollisuuden suunnata opintoja erilaisilla valinnoilla. Katso lisää Monien mahdollisuuksien Metropolia Prezi-esityksestä:

Aikuiskoulutus

Metropoliassa on monipuoliset aikuiskoulutusmahdollisuudet. Lue lisää