Tutkintonimike: Medianomi (AMK)

Kesto: 4 vuotta

Laajuus: 240 opintopistettä

Aloituspaikat:5

Opetuspaikka: Hämeentie 161, HelsinkiKatso sijainti kartalla

Seuraava haku: Kevään yhteishaku 20.3.–3.4.2019

Siirtohaut: 1. - 15.5.
1. - 15.11.

Tavoitteet

Elokuvan ja television medianomi AMK-tutkintoon johtavan monimuoto-opiskelun tavoite on vahvistaa opiskelijan osaamista ja asiantuntijuutta.  Tavoitteena on myös antaa opiskelijalle uusia valmiuksia osaamisensa soveltamiseen sekä itsensä ja alansa jatkuvaan kehittämiseen.

Monimuoto-opiskelu on ensisijaisesti tarkoitettu soveltuvaa tutkintoa vailla oleville alan toimijoille: esimiehille, kouluttajille, asiantuntijoille, ammattilaisille ja osaajille. Hakijalla on pitkäaikaista työkokemusta alalta. Hänellä  on myös paljon työkokemuksella, opiskelulla tai muulla tavalla hankittua AHOT-hyväksiluettavaa.

Opiskelu monimuotototeutuksessa

Opintojen alussa opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS).  Tutkintoon voidaan AHOT-hyväksilukea ja liittää aiemmin hankittua osaamista

Opinnot toteutetaan lähi-, etä-, työpaja- tai projektiopintoina. Etänä suoritettavia jaksoja, kuten verkkokursseja, pyritään tarjoamaan mahdollisimman paljon.

Lähiopetusjaksot toteutetaan ainoastaan päivisin, yhdessä päivälinjan opetuksen kanssa. Opiskelija osallistuu lähiopetukseen henkilökohtaisen opintosuunnitelmansa mukaan.

Opiskelija saa henkilökohtaista tutorointia koko opintojensa ajan. Ryhmätutorointeja tarjotaan vapaasti valittavina opintoina myös opintojen ajan.

Sisältö

Opetuksen toteutuksessa sovelletaan elokuvan ja television opetussuunnitelmaa. Opinnoissa voi painottua kuvan ja leikkauksen, äänen, tuotannon, käsikirjoituksen tai median sisällöntuotannon opintoihin. Tutkinto rakentuu perusopinnoista, ammatillisista opinnoista,  syventävistä ammatillisista opinnoista sekä vapaasti valittavista opinnoista.

Opintojen loppuvaiheessa opiskelija tekee opinnäytetyön, joka on joko kirjallinen, tai sisältää kirjallisen osan lisäksi myös teososan.

Työkenttä

Monimuoto-opintoina suoritettu medianomi AMK -tutkinto vahvistaa sähköisen median sisällöntuotannon ammattilaisuutta elokuvassa, televisiossa, radiossa, mobiili- ja verkkojulkaisuissa sekä muissa jakelukanavissa.

Tutkinto syventää valmiuksia ja hallintaa toimitustyössä ja ohjelmatuotannon työprosessissa. Se vahvistaa osaamista sähköisen median kerronnan muodoissa sekä eri ohjelmatyyppien suunnittelussa ja toteuttamisessa. Lisäksi se vahvistaa osaamista journalistisissa ja ohjelmatuotannollisissa tehtävissä elokuvassa, televisiossa, radiossa, verkossa ja mobiilissa.

 

 

 

Elokuvan ja television showreel

Elokuva ja Television Facebook-sivut

Saattaisit olla kiinnostunut myös näistä

Yhteystiedot

Yhteishakua koskevat kysymykset:

hakijapalvelut metropolia fi

Tutkinto-ohjelmaa koskevat kysymykset

Teija Voudinmäki
lehtori, mediatuotanto
Puh. 050 3630 430
teija.voudinmaki metropolia fi

Ennakkotehtävät

Huomaathan, että yhteishakulomakkeen täyttämisen lisäksi teet ennakkotehtävät. Palauta tehtävät hakuaikana. Katso tehtävät

AHOT- aikaisemman osaamisen tunnustaminen

Katso opinto-oppaasta voisitko lyhentää opiskeluaikaasi hakemalla aiemmin hankitulle osaamisellesi hyväksilukupäätöstä osaksi tutkintoasi: AHOT

Joustavat opintopolut

Opetussuunnitelmamme huomioivat erilaiset osaamistarpeet ja -tavoitteet sekä antavat mahdollisuuden suunnata opintoja erilaisilla valinnoilla. Katso lisää Monien mahdollisuuksien Metropolia Prezi-esityksestä:

Aikuiskoulutus

Metropoliassa on monipuoliset aikuiskoulutusmahdollisuudet. Lue lisää