Tutkintonimike: Medianomi (AMK)

Kesto: 4 vuotta

Laajuus: 240 opintopistettä

Aloituspaikat:5

Opetuspaikka: Hämeentie 135, HelsinkiKatso sijainti kartalla

Seuraava haku:
Vahvistamatta

Siirtohaut: 1. - 15.5.
1. - 15.11.

Digitaalisen viestinnän monimuotototeutus on ensisijaisesti suunnattu alalla jo toimiville viestinnän ammattilaisille joilta puuttuu osaamista palvelumuotoilusta, käyttäjälähtöisestä suunnittelusta ja/tai sosiaalisen median hyötykäytöstä osana omaa ammatillista kenttää.

Tavoitteet

Digitaalisen viestinnän ammattilaisena hallitset design-ajattelun periaatteet ja tunnet palvelusuunnitteluprosessin. Verkkoteknologiat, informaatioarkkitehtuuri, sosiaalisen median konseptit ja palvelut sekä vuorovaikutteiset toiminnallisuudet ovat osaamisesi ydintä.

Opintojen sisältö

Opintojen sisältö pohjautuu kunakin vuonna voimassa olevaan opintosuunnitelmaan. Opintojaksoilla yhdistetään teoriaa ja käytäntöä. Sinulla on mahdollisuus ottaa opintoja myös 3AMK-tarjonnasta tai syventää osaamistasi muiden tutkintojen tarjoamilla opintokokonaisuuksilla.

Opintojen toteutustapa

Opintojen alussa opiskelija tekee henkilökohtaisen opintosuunnitelman, jossa huomioidaan aiemmin hankittu osaaminen. Koulutus toteutuu pääsääntöisesti itsenäisenä etäopiskeluna sekä projekteina työelämässä. Tämä vaatii sekä opiskelijalta että työnantajalta joustoa onnistuakseen.

Työelämäyhteistyö on olennainen osa opintoja. Projektikurssit toteutetaan pääsääntöisesti yhteistyössä työelämän kanssa. Voit tehdä oppimistehtäviä ja projektitöitä työnantajayritykseesi. Työssä hankittua osaamista voit myös opinnollistaa ja sisällyttää tutkintoon.

Koulutuksessa on mahdollisuus osallistua digitaalisen viestinnän päiväopiskelijoiden opintojaksoille. Monimuotototeutuksessa ovat samat osaamistavoitteet ja opintojaksot kuin päivätoteutuksessakin.

Työkenttä

Digitaalisen viestinnän medianomina voit toimia monipuolisesti eri tehtävissä

  • mainostoimistoissa
  • viestintätoimistoissa
  • yritysten tiedotus- ja/tai viestintäyksiköissä tai
  • esimerkiksi tuotantotaloissa.

Työnimekkeesi voi olla

  • palvelumuotoilija
  • käyttöliittymäsuunnittelija
  • käytettävyysasiantuntija
  • front-end developer
  • tiedottaja
  • social media manager tms.

Saattaisit olla kiinnostunut myös näistä

Yhteystiedot

Yhteishakua koskevat kysymykset:

hakijapalvelut metropolia fi

Tutkinto-ohjelmaa koskevissa kysymyksissä

Mika Rintala
Koulutussuunnittelija
Puh. 040 714 5119
Lähetä sähköpostia

AHOT- aikaisemman osaamisen tunnustaminen

Katso opinto-oppaasta voisitko lyhentää opiskeluaikaasi hakemalla aiemmin hankitulle osaamisellesi hyväksilukupäätöstä osaksi tutkintoasi: AHOT

Joustavat opintopolut

Opetussuunnitelmamme huomioivat erilaiset osaamistarpeet ja -tavoitteet sekä antavat mahdollisuuden suunnata opintoja erilaisilla valinnoilla. Katso lisää Monien mahdollisuuksien Metropolia Prezi-esityksestä:

Aikuiskoulutus

Metropoliassa on monipuoliset aikuiskoulutusmahdollisuudet. Lue lisää