Tutkintonimike: Medianomi (AMK)

Kesto: 4 vuotta

Laajuus: 240 opintopistettä

Aloituspaikat:5

Opetuspaikka: Hämeentie 135, HelsinkiKatso sijainti kartalla

Seuraava haku:
Kevään yhteishaku 2020

Siirtohaut: 1. - 15.5.
1. - 15.11.

Visuaalisen viestinnän graafiseen suunnitteluun painottuva monimuotototeutus on ensisijaisesti suunnattu alalla jo toimiville visuaalisen viestinnän ammattilaisille. Voit täydentää osaamistasi esimerkiksi verkkopalveluiden ja käyttöliittymien visuaalisesta suunnittelusta, palvelumuotoilusta, informaatiografiikasta, liikkuvan grafiikan tuotannosta tai syventää muuta markkinointiviestinnän, mainonnan tai julkaisusuunnittelun osaamistasi. Sinulla on mahdollisuus hyödyntää työelämässä jo hankkimaasi alan osaamista henkilökohtaisessa opintosuunnitelmassa ja siten vaikuttaa tutkinnon suorittamisen kokonaisaikaan. 

Tavoitteet

Visuaalisen viestinnän ammattilaisena hallitset graafisen suunnittelun ja liikkuvan grafiikan. Sinulla on monipuoliset valmiudet visuaalisen markkinointiviestinnän suunnitteluun ja toteuttamiseen.

Opintojen sisältö

Opintojen sisältö pohjautuu visuaalisen viestinnän tutkinto-ohjelman opetussuunnitelmaan. Valittavanasi on opintoja sekä graafisen suunnittelun että liikkuvan grafiikan suuntautumisvaihtoehdoista. 

Sinulla on mahdollisuus ottaa opintoja myös 3AMK-tarjonnasta tai syventää osaamistasi muiden tutkintojen tarjoamilla opintokokonaisuuksilla.

Lisätietoja opintojaksoista saat tutustumalla visuaalisen viestinnän opetussuunnitelmiin.

Opintojen toteutustapa

Opintojen alussa laadit henkilökohtaisen opintosuunnitelman, jossa huomioidaan aiemmin hankittu osaamisesi. Suunnittelet opintosi etenemisen yhdessä tutkinto-ohjelman henkilökunnan kanssa.

Koulutus voi toteutua osittain itsenäisenä etäopiskeluna sekä projekteina työelämässä. Tämä vaatii sekä opiskelijalta että työnantajalta joustoa onnistuakseen. Työelämäyhteistyö on olennainen osa opintoja. Projektikurssit toteutetaan pääsääntöisesti yhteistyössä työelämän kanssa: voit suorittaa oppimistehtäviä ja projektitöitä työnantajayritykseesi. Voit myös opinnollistaa ja sisällyttää tutkintoon aiemmin työssä hankittua osaamistasi.

Koulutuksessa on mahdollisuus osallistua visuaalisen viestinnän päiväopiskelijoiden opintojaksoille.

Työkenttä

Visuaalisen viestinnän medianomina voit toimia monipuolisesti eri tehtävissä, esimerkiksi

  • design-, digi- ja mainostoimistoissa
  • markkinointi- ja viestintätoimistoissa
  • yritysten ja järjestöjen tiedotus-, viestintä-, tai markkinointiyksiköissä
  • itsenäisenä yrittäjänä

Työnimikkeesi voi olla esimerkiksi

  • graafinen suunnittelija
  • art director
  • visuaalinen suunnittelija

Saattaisit olla kiinnostunut myös näistä

Yhteystiedot

Yhteishakua koskevat kysymykset:

hakijapalvelut metropolia fi

Tutkinto-ohjelmaa koskevissa kysymyksissä

Mika Rintala
Koulutussuunnittelija
Puh. 040 714 5119
Lähetä sähköpostia

AHOT- aikaisemman osaamisen tunnustaminen

Katso opinto-oppaasta voisitko lyhentää opiskeluaikaasi hakemalla aiemmin hankitulle osaamisellesi hyväksilukupäätöstä osaksi tutkintoasi: AHOT

Joustavat opintopolut

Opetussuunnitelmamme huomioivat erilaiset osaamistarpeet ja -tavoitteet sekä antavat mahdollisuuden suunnata opintoja erilaisilla valinnoilla. Katso lisää Monien mahdollisuuksien Metropolia Prezi-esityksestä:

Aikuiskoulutus

Metropoliassa on monipuoliset aikuiskoulutusmahdollisuudet. Lue lisää