Tutkintonimike: Bioanalyytikko (AMK)

Kesto: 3,5 vuotta

Laajuus: 210 opintopistettä

Aloituspaikat:30

Opetuspaikka:
Vanha viertotie 23, Helsinki

Seuraava haku: Syksyn yhteishaku 5.–19.9.2018

Siirtohaut: 1. - 15.5.
1. - 15.11.

Mitä bioanalyytikko tekee?

Bioanalyytikko on kliinisen laboratoriotyön asiantuntija, jonka työhön kuuluvat asiakaspalvelutehtävät, näytteiden ottaminen ja laboratoriotutkimusten tekeminen.

Bioanalyytikon ammatin ydinosaamista ovat

  • luonnontieteellinen ja lääketieteellinen osaaminen
  • laboratoriotutkimusprosessiosaaminen
  • asiakaspalvelu- ja ohjausosaaminen
  • laatu-, turvallisuus- ja riskienhallintaosaaminen
  • laboratoriotyön ammattieettinen osaaminen ja ammatillisuus
  • tutkimus-, kehittämis- ja johtamisosaaminen

Bioanalyytikkona työskentelet pääasiassa terveysasemien ja sairaaloiden laboratorioissa sekä yksityislaboratorioissa. Lisäksi voit toimia lääketieteellisissä tutkimusryhmissä ja alan kaupallisissa yrityksissä myynti- ja tuotekehitystehtävissä. Bioanalyytikot työllistyvät erittäin hyvin.

Sovinko minä bioanalyytikoksi?

Bioanalyytikkona tarvitset hyviä ohjaus- ja vuorovaikutustaitoja, kiinnostusta luonnontieteisiin ja tekniikkaan sekä hienomotorisia kädentaitoja. Myös hyvä näkökyky, värien ja erilaisten rakenteiden erottaminen sekä hahmottaminen ovat tärkeitä taitoja. Lisäksi bioanalyytikon työ edellyttää järjestelmällisyyttä, huolellisuutta ja pikkutarkkuutta.

Opintojen toteutus

Koulutus järjestetään Helsingissä Metropolia Ammattikorkeakoulussa. Tietopuolista lähiopetusta on pääsääntöisesti kolmena päivänä viikossa klo 8-18 verkkoympäristössä. Verkko-opiskelua varten tarvitset tietokoneen, headset-laitteen ja kameran.

Laboraatio-opetus toteutetaan intensiiviviikkoina Metropolia Ammattikorkeakoulun opetuslaboratorioissa Helsingissä. Intensiiviviikkoja on 2-3 kertaa lukukaudessa. Metropolia ei järjestä asumismahdollisuutta laboraatio-opetuksen ajaksi. Työelämäharjoittelujaksot ovat kestoltaan 4-10 viikkoa ja niiden aikana työskentely on täysipäiväistä. Työelämäharjoittelu toteutetaan pääkaupunkiseudulla ja mahdollisuuksien mukaan myös muualla Suomessa tai ulkomailla, mikäli harjoittelupaikka vastaa siltä edellytettäviä vaatimuksia.

Tarkempi opetusaikataulu ilmoitetaan opintojen alkaessa.

Saattaisit olla kiinnostunut myös näistä

Yhteystiedot

Riitta Lumme
Tutkintovastaava
Puh. 040 334 1301
Lähetä sähköpostia

Anna-Maria Tiainen
Opinto-ohjaaja
Puh. 050 563 3611
Lähetä sähköpostia

AHOT- aikaisemman osaamisen tunnustaminen

Katso opinto-oppaasta voisitko lyhentää opiskeluaikaasi hakemalla aiemmin hankitulle osaamisellesi hyväksilukupäätöstä osaksi tutkintoasi: AHOT

Joustavat opintopolut

Opetussuunnitelmamme huomioivat erilaiset osaamistarpeet ja -tavoitteet sekä antavat mahdollisuuden suunnata opintoja erilaisilla valinnoilla. Katso lisää Monien mahdollisuuksien Metropolia Prezi-esityksestä:

Aikuiskoulutus

Metropoliassa on monipuoliset aikuiskoulutusmahdollisuudet. Lue lisää