Kesto:

Yksilöllinen

Laajuus: 60-90 op

Aloituspaikat: 5

Seuraava haku: Vahvistamatta

Kenelle?

Koulutus on tarkoitettu opistotason lääkintävoimistelijan / fysioterapeutin tutkinnon suorittaneille. Tutkinnon tavoitteena on täydentää opistotason tutkinto fysioterapeutti AMK-tutkinnoksi.

Hakukohde on Opintopolussa nimellä "Fysioterapeutti (AMK), fysioterapia, monimuotototeutus (täydentävä)". Hakijoille järjestetään erillinen haastatteluun pohjautuva valintakoe.

Sisältö

Opinnot sisältävät mm.

  • fysioterapian teoreettiset opinnot
  • tutkimusmenetelmäopinnot
  • innovaatioprojektiopinnot
  • opinnäytetyö
  • amk-tutkintoon tarvittavat kieliopinnot

Opiskelijoiden osaaminen huomioidaan (AHOT, aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen) opintojen sisällön suunnittelussa ja opetussuunnitelma pyritään rakentamaan joustavasti ja yksilöllisesti. Opintojen alussa laaditaan henkilökohtainen opintosuunnitelma.

Toteutustapa

Monimuotototeutus mahdollistaa yleensä työnteon opiskelun ohella. Se kuitenkin vaatii sekä opiskelijalta että työnantajalta joustoa onnistuakseen. Mahdollinen lähiopetus toteutuu arkipäivisin klo 8-16 välillä.

Monimuoto-opiskelu edellyttää opiskelijalta omatoimisuutta ja vastuunkantoa oppimisestaan. Opiskelusta saa parhaimman hyödyn, jos pystyy välillä ottamaan työstään opintovapaata.

Jatko-opintomahdollisuudet

Koulutuksen jälkeen on mahdollisuus hakeutua suorittamaan ylempi korkeakoulututkinto (ylempi ammattikorkeakoulututkinto ja yliopisto-opinnot).

Yhteystiedot

Yhteishakua koskevat kysymykset:

hakijapalvelut metropolia fi

Yhteystiedot

Hakuasioissa:

Paula Lindqvist
Opinto-ohjaaja
Lähetä sähköpostia

Tiina Karihtala
Tutkintovastaava
Puh. 040 641 8332    
Lähetä sähköpostia

AHOT- aikaisemman osaamisen tunnustaminen

Katso opinto-oppaasta voisitko lyhentää opiskeluaikaasi hakemalla aiemmin hankitulle osaamisellesi hyväksilukupäätöstä osaksi tutkintoasi: AHOT

Myllypuron kampukselle 2019

Tutkinto-ohjelma muuttaa vuonna 2019 uudelle Myllypuron kampukselle