Tutkintonimike: Sairaanhoitaja (AMK)

Kesto: 3,5 vuotta

Laajuus: 210 opintopistettä

Aloituspaikat:30

Seuraava haku: Syksyn yhteishaku 4.–18.9.2019

Siirtohaut: 1. - 15.5.
1. - 15.11.

Kiinnostaako sairaanhoitajan työ? Silloin olet hakemassa arvostettuun ammattiin, jossa:

  • työsi on ihmisläheistä, monipuolista ja palkitsevaa
  • työskentelet eri-ikäisten asiakkaiden kanssa heidän terveyteensä, hyvinvointiinsa ja sairauksiinsa liittyvissä kysymyksissä
  • ohjaat, tuet, hoidat ja kuntoutat eri tavoin sairastuneita henkilöitä yhteistyössä heidän läheistensä ja muiden ammattilaisten kanssa
  • työtehtäviisi kuuluvat lisäksi erilaiset opetus-, suunnittelu-, kehittämis-, johtamis- ja asiantuntijatehtävät
  • pääset työskentelemään monialaisissa ja moniammatillisissa työympäristöissä.

Sairaanhoitajilla on erinomaiset työmahdollisuudet

Sairaanhoitajien työllistymistilanne ja jatko-opiskelumahdollisuudet ovat hyvät. Voit työskennellä esim. sairaalan vuodeosastolla, poliklinikalla tai leikkausosastolla. Työpaikkasi voi löytyä myös kotisairaanhoidosta, erilaisista kuntoutus- ja hoitokodeista tai lääkäriasemilta.

Näiden lisäksi sairaanhoitajatutkinto mahdollistaa työskentelyn asiantuntijuus- ja konsulttitehtävissä, vapaaehtoisjärjestöjen palveluksessa tai kansainvälisissä tehtävissä.

Sairaanhoitajan tutkinto antaa myös erinomaiset kansainväliset työmahdollisuudet: se on vertailukelpoinen vastaavien eurooppalaisten  tutkintojen kanssa, ja antaa EU-direktiivien mukaisen sairaanhoitajan pätevyyden.

Opintojen toteutus

Sairaanhoitajan opinnot monimuotototeutuksessa kuten päivätoteutuksessa muodostuvat laaja-alaisista teoreettisista hoitotyön opinnoista, innovaatio-opinnoista, monialaisista valinnaisista opinnoista, opinnäytetyöstä sekä ohjatusta harjoittelusta.

Hyödynnämme opetuksessa monipuolisia digitaalisia oppimisympäristöjä. Opetus tapahtuu simulaatio- ja laboraatio-opintoina sekä kontaktipäivinä koululla. Myllypuron kampuksella avaamaamme vuoden 2020 alussa Suomen ajanmukaisimman simulaatiokeskuksen. Opetusta järjestetään eri opintojaksoilla simulaatio-oppimisympäristössä.

Teoriaopinnot ovat pääsääntöisesti verkkoyhteydellä, joten oma tietokone, älypuhelin ja kuulokemikrofoni ovat välttämättömiä työvälineitä opiskelussa sekä perus IT-taidot tulee olla hallinnassa.

Opiskelija laatii opintojen alkuvaiheessa henkilökohtainen opiskelusuunnitelman (HOPS). Sen lähtökohtina ovat opetussuunnitelma, aikaisemmin hankittu osaaminen (AHOT) ja henkilökohtaiset kehittymistarpeet, jotka voivat lyhentää opiskeluaikaa.

Opetus järjestetään 4-6 kertaa kuukaudessa torstaisin ja perjantaisin pääsääntöisesti päiväaikaan. Opetusta voi olla myös iltaisin ja lauantaisin. Itsenäiset ja ryhmätyöt sekä kirjalliset työt ovat osa opintoja. Harjoittelujaksojen aikana työskentely kentällä on usein täyspäiväistä ja harjoittelu kestää yleensä 3-7 viikkoa. Tarkempi opetusaikataulu ilmoitetaan ennen opintojen alkua.

Viimeisen puolen vuoden sairaanhoitajakoulutuksen suuntaavat syventävät opinnot opiskellaan yhdessä päivätoteutuksen kanssa ja ajoittuvat näin ollen myös muille päiville kuin torstai ja perjantai.

Samanaikainen kokopäiväinen työnteko on osoittautunut haasteelliseksi, joten opiskeluun on hyvä varata riittävästi aikaa.

Työharjoittelu

Sairaanhoitajan koulutuksesta noin yksi kolmasosa on harjoittelua, joka toteutuu pääosin sosiaali- ja terveysalan erilaisissa hoito- ja toimintaympäristöissä. Jokaiseen lukukauteen kuuluu harjoittelujaksoja. Otathan huomioon, että monissa harjoittelupaikoissa voidaan toteuttaa 3-vuorotyötä.

Opinnäytetyö

Opintojesi päätteeksi teet opinnäytetyön (15 op), joka toteutetaan yleensä parityönä Metropolia Ammattikorkeakoulun työelämälähtöisissä hankkeissa.

Kansainvälisyys sairaanhoidon opinnoissa

Tarjoamme laajat mahdollisuudet kansainväliseen opiskelijavaihtoon. Voit suorittaa osan harjoittelusta sekä teoreettisista opinnoista ulkomailla. Harjoittelupaikkoja on löytynyt niin Euroopasta, Afrikasta, Aasiasta kuin Kanadastakin. Voit myös osallistua Metropolian kansainväliseen toimintaan eri tavoin, kuten esim. intensiivikursseilla tai projekteissa.

Lisäksi voit vahvistaa englannin kielen taitojasi valitsemalla opintoja englanninkielisestä sairaanhoitajankoulutuksesta.

Saattaisit olla kiinnostunut myös näistä

Yhteystiedot

Yhteishakua koskevat kysymykset:

hakijapalvelut metropolia fi

Päivi Rimpioja
Tutkintovastaava
Puh. 040 652 9899 
Lähetä sähköpostia

Anna-Maria Tiainen
Opinto-ohjaaja
Puh. 050 563 3611
Lähetä sähköpostia

Myllypuron kampukselle 2019

Tutkinto-ohjelma muuttaa vuonna 2019 uudelle Myllypuron kampukselle

AHOT- aikaisemman osaamisen tunnustaminen

Katso opinto-oppaasta voisitko lyhentää opiskeluaikaasi hakemalla aiemmin hankitulle osaamisellesi hyväksilukupäätöstä osaksi tutkintoasi: AHOT

Joustavat opintopolut

Opetussuunnitelmamme huomioivat erilaiset osaamistarpeet ja -tavoitteet sekä antavat mahdollisuuden suunnata opintoja erilaisilla valinnoilla. Katso lisää Monien mahdollisuuksien Metropolia Prezi-esityksestä:

Aikuiskoulutus

Metropoliassa on monipuoliset aikuiskoulutusmahdollisuudet. Lue lisää