Sosiaaliala, täydentävä:
Lastentarhanopettajan kelpoisuus

Tutkintonimike: Sosionomi (AMK)

Kesto: 1,5 vuotta

Laajuus: 60-120 opintopistettä

Aloituspaikat: 10

Edellinen haku: Erillishaku 1.-15.5.2017

Koulutus on tarkoitettu sosionomi AMK -tutkinnon suorittaneille, joiden nykyinen tutkinto ei sisällä lastentarhanopettajan kelpoisuutta.

Koulutuksen alkaessa laaditaan henkilökohtainen opintosuunnitelma, jonka pohjalta opiskelija suorittaa sosionomi AMK-tutkinnon, joka sisältää 90 opintopistettä varhaiskasvatuksen opintoja ja tuottaa kelpoisuuden toimia lastentarhanopettajan tehtävässä.

Monimuotototeutus

Monimuotototeutus mahdollistaa yleensä työnteon opiskelun ohella. Se kuitenkin vaatii sekä opiskelijalta että työnantajalta joustoa onnistuakseen. Monimuotototeutuksessa voi olla mahdollista osittain hyödyntää omaa työyhteisöä oppimisympäristönä.

Monimuoto-opiskelu edellyttää opiskelijalta omatoimisuutta ja vastuunkantoa oppimisestaan, koska lähiopetusta on vähemmän kuin päivätoteutuksessa. Lähiopetuspäivien välillä opiskellaan itsenäisesti ja ryhmissä hyödyntäen oppilaitoksen digitaalisia oppimisympäristöjä.

Opintojen sisältö

Opinnot sisältävät mm.

 • Lapsen kasvu ja kehitys ja havainnointi
 • Lasten ja lapsiperheiden arki suomalaisessa yhteiskunnassa
 • Elämänkulun tukeminen varhaiskasvatuksessa (menetelmiä)
 • Lastensuojelu
 • Erityinen tuki varhaiskasvatuksessa
 • Varhaiskasvatus:
  • Perusteet
  • lainsäädäntö
  • ohjaavat asiakirjat
  • havainnointimenetelmät
  • pedagoginen dokumentointi
  • suunnittelu ja arviointi
  • kasvatusyhteistyö
  • laaja-alainen osaaminen
  • sisällölliset orientaatiot ja oppimisen alueet
  • osallisuus
  • kestävä kehitys
  • leikkipedagogiikka
  • didaktiikka

Opinnäytetyö/kirjallisuuskatsaus tehdään varhaiskasvatuksen teemasta ja päättöharjoittelu suoritetaan varhaiskasvatuksen toimintaympäristössä.

Yhteystiedot

Yhteishakua koskevat kysymykset:

hakijapalvelut metropolia fi

Annakaisa Oksava
Tutkintovastaava, suomenkielinen sosiaalialan tutkinto-ohjelma 
Puh. 040 6569383

Leigh Anne Rauhala
Tutkintovastaava, englanninkielinen Degree Programme in Social Services
Puh. 040 6418195

Hakuasioissa:
Paula Lindqvist

Opinto-ohjaaja
Lähetä sähköpostia