Tutkintonimike: Insinööri (AMK)

Kesto: 4 vuotta

Laajuus: 240 opintopistettä

Aloituspaikat: 30

Seuraava haku: Kevään yhteishaku 20.3.–3.4.2019

Siirtohaut: 1. - 15.5.
1. - 15.11.

Koulutuksen tavoitteet

Talotekniikan insinöörin (AMK) koulutuksen tavoitteena on antaa opiskelijalle alalla tarvittavat monipuoliset valmiudet sekä valmiudet jatkuvaan opiskeluun ja oman ammattialan kehityksen seuraamiseen. Talotekniikan insinööriksi (AMK) valmistuvat ovat valitsemansa opintopolun mukaan joko LVI-suunnitteluun tai kiinteistöjohtamiseen suuntautuneita insinöörejä.

LVI-suunnittelun opintopolusta valmistuva saa maankäyttö- ja rakennuslain 123 § ja asetuksen 48 § koulutuksellisen pätevyyden toimia suunnittelu- ja työnjohtotehtävissä. Koulutuksessa painotetaan talotekniikan LVI- ja sähköjärjestelmien kokonaisuuden hallitsemista.

Kiinteistöjohtamisen opintopolku antaa monipuoliset valmiudet kiinteistöjen johtamistehtäviin, joissa tarvitaan niin teknistä, taloudellista kuin hallinnollistakin osaamista. Vastaat asiakaslähtöisesti niihin haasteisiin, joita Suomen rakennuskannan kokonaisvaltainen käyttö, ylläpito, hallinta ja kehittäminen vaativat.

Kenelle koulutus on tarkoitettu?

Koulutus on suunniteltu ensisijaisesti talotekniikka-alalla tai lähialalla työskentelevien henkilöiden jatkokoulutukseksi, jossa voi täydentää tutkintonsa insinööritutkinnoksi ja ylioppilas- tai ammattioppilaitospohjainen talotekniikka-alalla toimiva henkilö voi suorittaa insinööritutkinnon työn ohessa.

Koulutus sopii myös insinöörille, joka haluaa laajentaa ammattipätevyyttään LVI-tekniikan tai kiinteistöjohtamisen alueelle. Tutkinto-ohjelmasta valmistunut insinööri toimii asiantuntijatehtävissä rakennusalalla, ympäristötekniikassa sekä niiden lähialoilla. Hänellä on myös kansainvälisen toiminnan edellyttämät perusvalmiudet.

Koulutuksen sisältö

Opiskelijalle tarjotaan ammattiopintojen vaatimat valmiudet matemaattisissa ja luonnontieteellisissä asioissa sekä käytännön tietotekniikassa ja viestinnässä. Opiskelijalle syntyy valitsemansa opintopolun mukainen kokonaiskäsitys järjestelmistä ja toimintaympäristöstä.

Talotekniikan insinöörin (AMK) koulutuksessa voit valita opetustarjonnastamme oman mielenkiinnon ja tavoitteiden mukaisesti opintoja tutkintoosi. Ensimmäisen vuoden yhteisten opintojen jälkeen suuntaat LVI-suunnittelun tai kiinteistöjohtamisen opintopolulle, jossa valitset opintoja syventymiskohteesi mukaan. 

Opiskelujesi aikana omaksut monipuoliset valmiudet taloteknisten järjestelmien käyttöön, suunnitteluun, kehittämiseen ja rakentamiseen. Kiinteistöjohtamisen opintopolku antaa monipuoliset valmiudet kiinteistöjen johtamistehtäviin kiinteistöjen tekniikan, talouden ja hallinnan näkökulmista.

Toteutustapa

Koulutus toteutetaan monimuoto-opiskeluna, joten opinnot voi suorittaa työn ohessa. Lähiopetusta on noin 40 päivänä lukuvuodessa. Lähiopetus järjestetään perjantaisin klo 8 - 20 ja 5-6 lauantaina klo 8 - 16. Osa valinnaisista opinnoista ja kiinteistöjohtamisen opinnoista voidaan toteuttaa myös iltaisin klo 16 - 20. Lisäksi osa opinnoista on saatavissa verkkototeutuksina. 

Lähipäivien lisäksi opiskelu sisältää verkko-opintoja, pienryhmätyöskentelyä, projekti- ja harjoitustöitä sekä oppimistehtäviä. Laskennallinen työmäärä on 1600 h lukuvuodessa. Opiskelu edellyttää oman kannettavan tietokoneen käyttöä lähi- ja etäjaksoilla.

Työkenttä

Valmistuttuasi voit toimia esimerkiksi

 • LVI-suunnittelijana
 • projektinhoitajana
 • valvojana
 • työnjohtajana
 • tarjouslaskijana
 • myynti-insinöörinä
 • huoltopäällikkönä 
 • energia-asiantuntijana
 • kiinteistöpäällikkönä
 • toimitilapäällikkönä
 • kohdepäällikkönä (site manager)
 • kiinteistöpalvelupäällikkönä tai
 • teknisenä isännöitsijänä

Saattaisit olla kiinnostunut myös näistä

Yhteystiedot

Yhteishakua koskevat kysymykset:

hakijapalvelut metropolia fi

Tuulaliina Asumalahti
opinto-ohjaaja
Lähetä sähköpostia
p. 040 714 5143

AHOT- aikaisemman osaamisen tunnustaminen

Katso opinto-oppaasta voisitko lyhentää opiskeluaikaasi hakemalla aiemmin hankitulle osaamisellesi hyväksilukupäätöstä osaksi tutkintoasi: AHOT

Joustavat opintopolut

Opetussuunnitelmamme huomioivat erilaiset osaamistarpeet ja -tavoitteet sekä antavat mahdollisuuden suunnata opintoja erilaisilla valinnoilla. Katso lisää Monien mahdollisuuksien Metropolia Prezi-esityksestä:

Aikuiskoulutus

Metropoliassa on monipuoliset aikuiskoulutusmahdollisuudet. Lue lisää