Tutkintonimike: Insinööri (AMK)

Kesto: 4 vuotta

Laajuus: 240 opintopistettä

Aloituspaikat: 30

Seuraava haku: Kevään yhteishaku 2019 (vahvistamatta)

Siirtohaut: 1. - 15.5.
1. - 15.11.

Koulutuksen tavoitteet

Talotekniikan insinööriksi (AMK) valmistuva saa maankäyttö- ja rakennuslain 123 § ja asetuksen 48 § koulutuksellisen pätevyyden toimia LVI-alan suunnittelu- ja työnjohtotehtävissä.

Koulutuksen tavoitteena on antaa opiskelijalle alalla tarvittavat monipuoliset valmiudet sekä valmiudet jatkuvaan opiskeluun ja oman ammattialan kehityksen seuraamiseen. Koulutus on suunniteltu työelämälähtöiseksi ja opittua on mahdollista soveltaa ja testata käytännössä omassa työssä.

Kenelle koulutus on tarkoitettu?

Koulutus on suunniteltu ensisijaisesti talotekniikka-alalla tai lähialalla työskentelevien henkilöiden jatkokoulutukseksi, jossa teknikko voi täydentää tutkintonsa insinööritutkinnoksi ja ylioppilas- tai ammattioppilaitospohjainen talotekniikka-alalla oleva henkilö voi suorittaa insinööritutkinnon työn ohessa.

Koulutus sopii myös insinöörille, joka haluaa laajentaa ammattipätevyyttään LVI-tekniikan alueelle. Tutkinto-ohjelmasta valmistunut insinööri toimii asiantuntijatehtävissä rakennusalalla, ympäristötekniikassa sekä niiden lähialoilla. Hänellä on myös kansainvälisen toiminnan edellyttämät perusvalmiudet.

Opiskelu talotekniikassa

Talotekniikan koulutuksessa voit valita opetustarjonnastamme oman mielenkiinnon ja tavoitteiden mukaisesti opintoja tutkintoosi. Opiskelujesi aikana omaksut monipuoliset valmiudet LVI- teknisten järjestelmien käyttöön, suunnitteluun, kehittämiseen ja rakentamiseen.

Koulutuksessa painotetaan talotekniikan LVI- ja sähköjärjestelmien kokonaisuuden hallitsemista, ja valmistuvat insinöörit ovat LVI-insinöörejä. Opiskelijalle tarjotaan ammattiopintojen vaatimat valmiudet matemaattisissa ja luonnontieteellisissä asioissa sekä käytännön tietotekniikassa ja viestinnässä. Opiskelijalle syntyy kokonaiskäsitys yleisellä tasolla talotekniikka-alan järjestelmistä ja toimintaympäristöstä.

Toteutustapa

Koulutus toteutetaan monimuoto-opiskeluna, joten opinnot voi suorittaa työn ohessa. Lähiopetusta on noin 40 päivänä lukuvuodessa. Lähiopetus järjestetään perjantaisin klo 8-20 ja 5-6 lauantaina klo 8-16. Osa valinnaisista opinnoista voidaan toteuttaa myös iltaisin klo 16-20.

Lähipäivien lisäksi opiskelu sisältää verkko-opintoja, pienryhmätyöskentelyä, projekti- ja harjoitustöitä sekä oppimistehtäviä. Laskennallinen työmäärä on 1600 h lukuvuodessa. Opiskelu edellyttää oman kannettavan tietokoneen käyttöä lähi- ja etäjaksoilla.

Työkenttä

Valmistuttuasi voit toimia esimerkiksi

  • LVI-suunnittelijana
  • projektinhoitajana
  • valvojana
  • työnjohtajana
  • tarjouslaskijana
  • myynti-insinöörinä
  • huoltopäällikkönä tai
  • energia-asiantuntijana.

Saattaisit olla kiinnostunut myös näistä

Yhteystiedot

Yhteishakua koskevat kysymykset:

hakijapalvelut metropolia fi

Tuulaliina Asumalahti
opinto-ohjaaja
Lähetä sähköpostia
040 714 5143

Myllypuron kampukselle 2018-2019

Myllypuron kampus

Tutkinto-ohjelma muuttaa lukuvuoden 2018-2019 aikana uudelle Myllypuron kampukselle

AHOT- aikaisemman osaamisen tunnustaminen

Katso opinto-oppaasta voisitko lyhentää opiskeluaikaasi hakemalla aiemmin hankitulle osaamisellesi hyväksilukupäätöstä osaksi tutkintoasi: AHOT

Joustavat opintopolut

Opetussuunnitelmamme huomioivat erilaiset osaamistarpeet ja -tavoitteet sekä antavat mahdollisuuden suunnata opintoja erilaisilla valinnoilla. Katso lisää Monien mahdollisuuksien Metropolia Prezi-esityksestä:

Aikuiskoulutus

Metropoliassa on monipuoliset aikuiskoulutusmahdollisuudet. Lue lisää