Tutkintonimike: Tradenomi (AMK)

Kesto: 2 vuotta

Laajuus: 210 opintopistettä

Aloituspaikat: 35

Seuraava haku: Kevään yhteishaku 18.3.–1.4.2020

Siirtohaut: 1. - 15.5.
1. - 15.11.

Liiketalouden koulutuksen monimuotototeutuksen opetussuunnitelma on tiivistetty, jopa kahdessa vuodessa suoritettava, ja se on ensisijaisesti suunnattu merkonomeille tai vastaavan koulutustaustan omaaville työssäkäyville aikuisille. Tradenomin tutkinnon laajuus on 210 op.

Millaista tradenomiksi opiskelu on aikuiskoulutuksessa?

Lähiopetusta on maanantaista torstaihin klo 17.00–20.15 ja muutaman kerran lukukaudessa myös lauantaisin. Muiden kuin perusopintojen (60 op) osalta lukuvuosi on jaettu neljään periodiin ja jokaisessa periodissa on seitsemän viikkoa varattu opetukselle ja sitten on tenttiviikko, mikäli opintojaksoon kuuluu tentti. Jokaiselle periodille opiskelija ilmoittautuu itse haluamilleen opintojaksoille. Opinnot sisältävät luentoja, tenttejä, harjoituksia, pienryhmätyöskentelyä ja projekteja.

Joustavat opinnot

Opintojaksojen suoritustapoja on monenlaisia. Voit valita sinulle sopivan oppimistavan joko osallistumalla lähiopetukseen tai työskentelemällä enemmän itsenäisesti. Pääsääntöisesti läsnäolovelvoitetta ei ole, paitsi kielten ja viestinnän opintojaksoilla. Verkko on opintojesi tukena. Halutessasi voit ottaa opintoja myös liiketalouden päiväopiskelun tarjonnasta. Voit hyödyntää työelämän kokemustasi ja viedä myös työpaikallesi ajankohtaista uutta tietoa. Henkilökohtaisen opintosuunnitelman tekemisessä ja toteuttamisessa sinua auttavat osaavat ja ammattitaitoiset opintoneuvojat ja opettajat.

Tradenomiopintojen sisältö ja rakenne

Liiketalouden perusopintoja (60 opintopistettä) hyväksiluetaan aikaisemmilla liiketalouden tai kaupallisen alan opinnoilla tai suoritetaan joustavasti näytöillä ensimmäisen lukukauden aikana.  Ammattiharjoittelu 30 op raportoidaan ohjatusti Uraportfoliona, mikäli opiskelijalla on vähintään kolme vuotta liiketalouden alan työkokemusta.

Kaikille yhteiset ammatilliset opinnot (60 op) ovat yhdistelmä opintojaksoja esimiestyöstä ja työyhteisön kehittämisestä, markkinoinnista sekä laskentatoimesta ja rahoituksesta. Yhteisten opintojen lisäksi on 15 op valinnaisia opintoja ja lisäksi täysin vapaasti valittavia opintoja 15 op.

Opintojen rakenne

Perusopinnot 60
Orientointi ja ammatillinen osaaminen 5
Yhteiset ammatilliset opinnot 60
Valinnaiset opinnot (sis. kieli 5 op) 15
Vapaasti valittavat  15
Harjoittelu 30
Innovaatioprojekti 10
Opinnäytetyö 15
Yhteensä 210 op
   

Perusopinnot
Yritystoiminta 5
Kansantalous 5
Liikejuridiikka 5
Tietotekniikka ja toiminnanohjaus 5
Liiketalouden matematiikka ja tilastollinen analyysi 5
Tulevaisuuden työyhteisö 5
Markkinointi 5
Laskentatoimi 5
Rahoitus 5
Logistiikka ja toimitusketjun hallinta 5
Liike-elämän viestintä 5
Liike-elämän viestintä englanniksi 5
Yhteensä 60 op
   

Yhteiset ammatilliset opinnot

 
Strategian suunnittelu ja toteutus 5
Yhteiskuntavastuu ja vastuullinen esimiestyö 5
Organisaation kehittämis- ja tutkimustoiminta 5
Työyhteisön moninaisuus 5
Controller-toiminta ja sisäinen valvonta 5
Tilinpäätösanalyysi 5
Asiakkuuksien kehittäminen 5
Markkinointiviestintä 5
Markkinointitutkimus 5
Markkinointi- ja työoikeus 5
Kansainväliset viestintä- ja verkostoitumistaidot 5
Affärssvenska 5
Yhteensä 60 op

Työelämäyhteistyö

Työelämäyhteistyö on olennainen osa opintoja. Voit tehdä oppimistehtäviä ja projektitöitä työnantajayritykseesi tai johonkin toiseen organisaatioon. Työssä hankittua osaamista voit myös opinnollistaa ja sisällyttää tutkintoon.

Kansainvälisyys

Kansainvälisyys ja runsas englanninkielinen opetustarjonta antavat sinulle erinomaiset valmiudet monikulttuurisessa ja kansainvälisessä organisaatiossa työskentelyyn. Hyödynnä tilaisuutesi vaihto-opiskeluun, projektimatkoihin ja kieliopintoihin. Useat aikuisopiskelijat osallistuvat ulkomaisten partnerikorkeakoulujen viikon kestäville kansainvälisille projektiviikoille.

Opiskelijoiden kokemuksia

”Meidän ryhmästä on löytynyt mahtavia opiskelijatovereita. Hyvin samanhenkisiä vaikka ikäjakauma vaihteleekin 20–45. Ryhmähenki myöskin on meidän kesken mainio, ja ystävää autetaan hädässä.”

”Tehtävistä selviää järjestelmällisyydellä ja ripeällä sitkeydellä; helpolla ei pääse, ellei tyydy rimaa hipoen läpäistyihin kursseihin. Opiskelu on ollut kuitenkin innostavaa.” 

”Projekteja/ryhmätöitä on paljon, mutta ne hyvin tasapainottavat töiden jakautumista. Ei tarvitse kantaa kaikkea vastuuta itse ja ryhmä sparraa hyvin toisia jäseniä. Ensiarvoisen tärkeää on löytää "samanhenkiset" ryhmänjäsenet.” 

Avoimen väylältä tradenomiksi: "Metropoliassa olen saanut olla itseni näköinen opiskelija"

Kerttu Syreeni.

Olen Kerttu Syreeni ja valmistun joulukuussa liiketalouden opinnoista tradenomiksi. Olen työskennellyt kaupan alalla 20 vuotta ja ajatus opiskelusta lähti puhtaasti siitä, että halusin laajentaa osaamistani ja mennä työelämässä eteenpäin. Kävin Metropolian pääsykokeissa syksyllä 2014 ja suurin oppini tästä päivästä oli, ettei ole vain yhtä reittiä päämäärään. Pääsykokeen aikana sain lehtoreilta tietoa lähteä opiskelemaan avoimen polkua jos kokeiden tulos ei vastaisi odotuksia.

Hain työnantajaltani stipendiä opiskelujani varten ja aloitin opiskeluni työni ohessa sekä odottaessani kolmatta lastani tammikuussa 2015. Ensimmäisestä kurssista lähtien opintojen imu vei minut mukanaan ja tieto siitä, että voi itse päättää opiskelun tahdin sekä opintoneuvojan korvaamaton tuki oman Hopsin rakentamisessa auttoivat minua eteenpäin. Opiskelin avoimen puolella joulukuuhun 2016 saakka ja tarvittavien opintopisteiden täytyttyä hain kouluun opiskelijaksi.

Opiskelujeni aikana sain varmuutta siihen mitä tulevalta työltäni haluan ja rikoin omat uskomukseni itsestäni opiskelijana. Oli hienoa saada kokea, kuinka omat työelämässä opitut taidot auttoivat hahmottamaan kurssien aiheita ja oppia näiden myötä sitomaan yhteen teoriaa ja käytäntöä. Arvostan myös sitä, että osassa kursseissa oli ahotoinnin mahdollisuus tai vaihtoehtoinen suoritustapa ja näiden ansiosta sain perheelleni ja itselleni myös omaa vapaa-aikaa. Metropoliassa olen saanut olla itseni näköinen opiskelija ja kurssien suorittaminen on ollut helppo rakentaa oman elämän mukaisesti. Tästä yhtenä esimerkkinä voisin mainita, että tentin Suorituksen johtamisen kurssin vuorokautta ennen synnytykseni käynnistämistä.

Tuleville avoimen puolen opiskelijoille haluan sanoa, että kyllä, tämä on mahtavaa. Jos tunnet kipinän ja osaat käyttää kalenteria, niin tämä on oikea paikka mennä eteenpäin. Itse suuntaan työelämässä kohti uusia haasteita, mutta aion jatkaa opiskelujani tämän rinnalla. Reittejä on monia, ei vaan yhtä ainoaa, on vain pidettävä mieli avoimena.

Autoradalta koulunpenkille, pikastartti yrittäjyyteen!

Emma Kimiläinen.

Emma Kimiläinen oli pienestä asti harrastanut kilpaurheilua, ja tiesi haluavansa edetä työurallaankin yhtä tavoitteellisesti. Hän oli tehnyt töitä 13-vuotiaasta saakka aina koulun ohella, ja korkeakouluun hakiessaan hän työskenteli Aktiassa sijoittamisen ja lainojen parissa, mutta tunsi vetoa markkinointia, myyntiä sekä johtamista kohtaan. Metropolian tradenomitutkinnon aikuispuoli vei lopulta voiton houkutellessaan itsenäisellä ja käytännönläheisellä opiskelumahdollisuudellaan.

Yrittäjyys kiinnosti Emmaa suuresti, ja hän tiesi saavansa parhaat lähtökohdat siihen liiketalouden ammattikorkeakoulututkinnosta. Hän myös tiesi tutkinnon vahvistavan hänen asemiaan työmarkkinoilla, vaikka työkokemusta häneltä löytyikin jo usean vuoden ajalta. Aikuispuoli ja mahdollisuudet suorittaa kursseja joko itsenäisesti tenttimällä tai luentosuoritustavalla mahdollistivat Emmalle tuplamäärän kursseja, jolloin hän pääsi valmistumaan ennätysajassa, 1,5 vuodessa.

Suunnattuaan opintonsa markkinoinnin ja logistiikan pariin sai Emma parhaat mahdolliset eväät perustaa toiminimi muutama vuosi valmistumisensa jälkeen. Yrityksensä kasvaessa ja työprojektien kertyessä hän perusti osakeyhtiön, jonka kautta tuottaa sisältömarkkinointia eri yrityksille omalla brändillään vielä tänäkin päivänä. Tämän lisäksi hän ajaa edelleen kilpaa, käy tekemässä juontotöitä televisiossa, radiossa ja tapahtumissa sekä kommentoi F1-kilpailuja MTV:lle. Hän myös kouluttaa muita ajamaan ja on kirjoittanut kirjan Naisen autoiluopas (Auditorium Kustannus, 2015).

Metropoliaa Emma suosittelee lämpimästi niin nuorille kuin aikuisillekin, ja kiittelee koulua edelleen kaikesta saamastaan tuesta ja kannustuksesta. Hän myös suosittelee töiden yhdistämistä opiskeluun, jolloin koulun ja töiden yhteisvaikutus tukee oppimista. Erilaisten projektien työstäminen ammattikorkeakoulussa auttavat luomaan kontakteja yrityksiin – unohtamatta kuitenkaan tutkimuspuolta opiskelussa.

– Yrittäjänä projekteja on paljon ja jokainen päivä on erilainen, sitä rakastan eniten. Opintoni antoivat hyvät eväät yrittäjyyteen, ammattikorkeakoulun vahvuus on nimenomaan käytännön tekeminen!

teksti: Vilma Mertanen

Five students attended International Project Week in Nordhausen, Germany

Saturday 20th of April, 5:00 AM at Helsinki-Vantaa Airport, five students began their journey to Nordhausen filled with excitement and the need for caffeine. This was the starting point for Annika Liljemark, Christian Rautjärvi, Khaled Lashdaf, Suvi Väänänen and Teemu Tyrkkö for their awesome week to come. Main purpose of this journey was to take part in the IPW- International Project Week of our co-operation partner Fachhochschule Nordhausen, all the other chances that they were given was merely as a huge bonus.

Every student attended a different course of studies during the project week. It was mandatory that the topic was already selected weeks before the actual program began. IPW offered a large variety of different courses filled with fascinating and useful topics. It was almost impossible to choose which one to sign up for. Lectures that were invited to teach these interesting courses came from different universities and backgrounds from various countries in Europe.

During the week the schedule was filled with studies in the morning and activities in the evening. All five students had the opportunity to visit some splendid cultural sites and attend various events organized by the IPW hosts and tutors.

IPW was filled with great opportunities to learn something new, fascinating activities and places to see and of course chances for networking and interacting with international students and lecturers. We can proudly say that this was a week to be remembered and we warmly recommend students to attend this kind of project when the opportunity rises.

Yhteystiedot

Yhteishakua koskevat kysymykset

hakijapalvelut@metropolia.fi

Anne Perkiö
tutkintovastaava
p. 040 590 8528
Lähetä Annelle sähköpostia

Katja Hänninen
koulutussuunnittelija
p. 040 569 4996
Lähetä Katjalle sähköpostia

Uusi AMK-valintakoe 2019

Syksyn 2019 yhteishaussa otetaan käyttöön uusi valtakunnallinen digitaalinen AMK-valintakoe. Hakija tekee kokeen omalla kannettavalla tietokoneella. Lue lisää digitaalisesta AMK-valintakokeesta Ammattikorkeakouluun.fi-sivustolta

Usein kysytyt kysymykset

Onko opinnot mahdollista suorittaa etäopiskeluna?

Metropolian liiketalouden monimuotototeutus ei ole etänä suoritettava. Meille kannattaa hakeutua, jos pystyy pääsääntöisesti olemaan paikalla vähintään kahtena iltana viikossa. 

Onko opinnoissa läsnäolopakkoa?

Varsinaista läsnäolovelvoitetta ei ole, muuta kuin kielten ja viestinnän opintojaksoilla. Kaikkien opintojaksojen materiaalit ovat intrassamme opiskelijoiden saatavilla.

Antaako koulutus kelpoisuuden hakea ylempiin korkeakoulututkintoihin?

Tutkinnon ja kolmen vuoden työkokemuksen jälkeen voi hakea ylempään ammattikorkeakoulututkintoon. Valmistumisen jälkeen voi hakea myös yliopistojen tradenomeille suunnattuihin maisteriohjelmiin.

AHOT- aikaisemman osaamisen tunnustaminen

Katso opinto-oppaasta voisitko lyhentää opiskeluaikaasi hakemalla aiemmin hankitulle osaamisellesi (AHOT) hyväksilukupäätöstä osaksi tutkintoasi.  

Aikuiskoulutus

Metropoliassa on monipuoliset aikuiskoulutuksen mahdollisuudet.

Aikuiskoulutus ja monimuoto-opiskelu.