Tutkintonimike: Medianomi (AMK)

Kesto: 4 vuotta

Laajuus: 240 opintopistettä

Aloituspaikat: 40

Seuraava haku: Kevään yhteishaku 2020

Siirtohaut: 1. - 15.5.
1. - 15.11.

Koulutus antaa perusammattitaidon elokuvan, television, radion ja verkkomedian sisällöntuotannon ja teknisen toteuttamisen eri alueilla. Voit työskennellä alan tuotantoyhtiöissä, mediataloissa joko julkisella tai yksityisellä sektorilla, tai itsenäisenä ammatinharjoittajana.

Elokuvan ja television showreel

Elokuva ja televisio

Elokuvan ja television medianomit hallitsevat monipuolisesti media-alan teknisen ja taiteellisen sisällöntuotannon. Medianomit toimivat laaja-alaisesti media-alan teknisissä, tuotannollisissa ja taiteellisissa tehtävissä osana taiteellisia työryhmiä ja tuotanto-organisaatioita.

Elokuvan ja television tutkinto-ohjelmassa on mahdollisuus painottua kuvan ja leikkauksen, äänen, tuotannon, käsikirjoituksen tai median sisällöntuotannon opintoihin. Medianomilla on perusammattitaito sisällöntuotannon eri alueilla ja edellytykset kasvaa itsenäiseksi, yhteistyökykyiseksi, tutkivaan työotteeseen sekä vastuulliseen toimintaan kykeneväksi ammattilaiseksi.

Medianomit toimivat innovatiivisesti ja luovasti media-alan nopeasti kehittyvässä ympäristössä ja osaavat kehittää alan toimintaympäristöjä. Tavoitteena on antaa myös alan jatko-opintokelpoisuus ja valmiudet oman ammattitaidon ylläpitämiseen ja kehittämiseen erilaisissa työ- ja oppimisympäristöissä.

Opetusmuodot ja opintojen eteneminen

Ensimmäinen vuosi opiskellaan kiinteissä ryhmissä lukujärjestyksen mukaan. Opintoihin sisältyy alan tuotannollis-teknisiä perusteita, toimintaympäristön tuntemusta ja yleissivistäviä aineita, kuten viestintä- ja ilmaisutaidot, havainnointi- ja analysointitaidot, ryhmätyötaidot, prosessinhallinta sekä ammatillinen kehittyminen. Opetus toteutetaan osin käytännön audiovisuaalisina projekteina. Toisena ja kolmantena vuonna opintojen valinnaisuus lisääntyy. Opiskelija voi joko syventää oman ammattialueensa osaamistaan tai laajentaa osaamistaan esimerkiksi jonkin toisen ammattialan opinnoilla. Opetus toteutetaan monialaisissa projekteissa yhteistyössä työelämän kanssa. Neljäntenä vuonna opintoihin kuuluu työharjoittelu ja opinnäytetyö, sekä oman urapolun suunnittelu.

Kontaktiopetus järjestetään ensisijaisesti päivisin. Käytännössä opiskelijan on hyvä varata aikaa myös iltaisin itsenäiseen opiskeluun ja harjoitustöiden suorittamiseen.

Opinnäytetyö

Opintojen loppuvaiheessa opiskelija tekee opinnäytetyön, jonka tavoitteena on työelämälähtöisyys. Opinnäytetyö voidaan toteuttaa toiminnallisena työnä, jolloin yhtenä osana on taiteellinen tai käytännöllinen projekti, esitys tai dokumentaatio. Opinnäytetyö sisältää aina myös kirjallisen tutkielman. Työ voidaan toteuttaa yksilöllisesti tai pienryhmässä.

Opiskelijoiden kokemuksia

Ulla Junell

Tutkinto-ohjelma: Elokuva ja televisio
Tutkintonimike: Medianomi (AMK)
Suuntautumisvaihtoehto: tuotanto

Missä opiskelit ja mitä?

Opiskelin Metropoliassa elokuvan ja television koulutusohjelmassa elokuvatuotantoa.

Miten päädyit alalle?

Kävin lukion Kallion ilmaisutaidon lukion, ja elokuvaan hurahtaneet ystävät saivat kiinnostumaan elokuvatuotannosta. Ensimmäisen Metropolian opiskeluvuoden jälkeen päädyin kesälomalla työharjoitteluun kokopitkään elokuvaan, jossa tein työtehtäviä laidasta laitaan. Kuvaukset sujuivat hyvin, ja olen sen jälkeen ollut säännöllisesti opiskeluiden ohessa töissä yhteensä runsaassa parissakymmenessä eri tuotantoyhtiössä.

Mikä on ollut parasta opinnoissa?

Hyvä tiimi. Meitä oman vuosikurssin elokuvatuotannon opiskelijoita oli neljä, ja kaikki olivat huippumukavia. Meistä jokainen myös on valmistunut ja pärjännyt urallaan loistavasti.

Mitä töitä teet tällä hetkellä?

Työskentelen tuottajana Rovio Entertainmentin Espoon animaatiostudiolla ja vastaan kansainväliseen levitykseen menevästä uudesta animaatiosarjasta. Rovio on monipuolinen viihdeyritys tehden niin pelejä, animaatiota, kirjajulkaisua kuin oheistuotteitakin. Normaalin tuottajan arjen lisäksi työskentelen yhdessä talon muiden osastojen kanssa pitäen huolta että ilahdutamme faneja monipuolisesti ympäri maailman.

Onko opinnoistasi ollut hyötyä työelämässä?

Ehdottomasti! Metropolian elokuvatuotannon opetus on ollut korkeatasoista ja tuotannon vastuulehtori asiantunteva ja omistautunut. Tuottajan työ vaatii monipuolista ymmärrystä kulttuurihistoriasta, suomalaisesta lainsäädännöstä, alan rahoitusmalleista, aikatauluttamisesta, kirjanpidosta, levityskanavista, markkinoinnista ja tiedotuksesta. Lisäksi täytyy ymmärtää mitä muut tiimiläiset tekevät työkseen, jotta voi suunnitella projektin toteuttamista. Kaikkein tärkeintä opiskeluissa on kuitenkin ollut tuki omalle taiteelliselle kasvulle, sisäisen tarinankertojan äänen vahvistumiselle.

Mikä on työssäsi parasta?

Olen rakastanut kaikkia keikkojani urani aikana, ekasta catering-keikasta nykyisiin tuottajan töihini. Jokaisessa keikassa parasta on tiimipelaaminen ja itsensä ylittäminen haastavissa tilanteissa. Nykytyössäni parasta on työskennellä mielenkiintoisen tarinan, hahmojen ja maailman kanssa yhdessä superlahjakkaan tiimin kanssa. Olemme keränneet Rovion Espoon animaatiostudiolle yli sadan hengen kansainvälisen tiimin, jonka kanssa työskentely on jokapäiväinen etuoikeus.

Mistä haaveilet tulevaisuudessa?

Haaveilen että saan tulevaisuudessakin kertoa kiinnostavia tarinoita mukavan tiimin kanssa.

Lopuksi - onko sinulla vinkkejä niille jotka haluavat hakeutua samalle alalle?

Tällä alalla moni polttaa itsensä loppuun tehdessään vähän liiankin täysillä sitä mitä rakastaa. Perhe, ystävät ja yöuni ovat kuitenkin loppupeleissä maailman tärkeimmät asiat. Mitään työtä ei myöskään kannattaisi aliarvioida - ensimmäinen reippaalla asenteella tekemäni muutaman viikon catering-keikka on poikinut monipuolisen työuran, jonka aikana jokaisena aamuna on ollut kiva lähteä töihin.

Emilia Hämäläinen

Tutkinto-ohjelma: Elokuva ja televisio
Tutkintonimike: Medianomi (AMK)

Missä opiskelet?

Opiskelen Metropolia Ammattikorkeakoulussa Helsingissä Radio- elokuva- ja televisioilmaisun koulutusohjelmassa. Koulutusohjelma valmistaa alan suunnittelu-, toteutus-, kehittämis- ja työnjohtotehtäviin sekä yrittäjiksi. Opiskelija erikoistuu kuvan, äänen, tuotannon, käsikirjoituksen tai tv- ja radiotyön opintoihin. Tutkintonimike on medianomi. Heinäkuussa lähden opiskelijavaihtoon Namibiaan opiskelemaan valokuvausta.

Millaisia töitä olet tehnyt opiskeluaikanasi?

Opintojeni alussa tein viestintäassistentin töitä Red Bullilla. Lisäksi olen työskennellyt erilaisissa lyhyissä tv-spotti produktioissa tuotantoassarina Metronome Oy:lla (mm. reality sarjassa Sinkkuäidille sulhanen), DocPoint elokuvafestivaalilla kohdeviestintätiimissä, Kilroy Travelsilla markkinointiviestinnän ja tapahtumasuunnittelun parissa sekä ohjannut Fast Film -pedagogian mukaisia media- ja elokuvakasvatus työpajoja Espoon kouluissa ala- ja yläasteikäisille.

Metodi pohjautuu elokuvaohjaaja Kaija Juurikkalan kehittämään Taikalamppu-menetelmään, jonka avulla luokka ideoi ja toteuttaa yhteisen lyhytelokuvan neljän oppitunnin aikana. Lyhytelokuvaan riittää yksi käänne, eikä varsinaista käsikirjoitusta kirjoiteta. Elokuva leikataan kuvattaessa. Koko tekoprosessin aikana huomio kiinnittyy ensisijaisesti tarinaan ja elokuvan katsojaan. Menetelmä opettaa oivaltavaa käytännön dramaturgiaa ja on helppo omaksua, vaikka käyttäjillä ei olisikaan aikaisempaa kokemusta elokuvan tekemisestä.

Lisäksi olen tehnyt opintoihin kuuluvana osana non-profit työtä Radio reaktorissa toimittajana, jossa tuotin aamua ja juonsin, ja lisäksi minulla oli kaksi omaa ohjelmaa. Viime syksynä ohjasin ensimmäisen oman lyhytdokumenttini.

Onko opinnoistasi ollut hyötyä työelämässä?

Koulutus antaa mielestäni hyvät valmiudet työelämään omatoimisille ja sitkeille tyypeille. Koulussa pääsee myös tekemään paljon muuta kuin mitä opetussuunnitelmassa lukee, jos verkostoituu muiden viestinnän koulutusohjelmien kanssa ja osaa kysellä ja itse ehdottaa produktioita.

Mikä on työssäsi parasta?

Parasta on, että työt ovat usein projektiluontoisia ja kestävät vain määrätyn ajan. Työ on usein hektistä ja vaatii paljon yksityiselämän ja ajankäytön uhraamista - välillä töitä tehdään kellon ympäri vuorokaudenaikaan tai sääolosuhteisiin katsomatta! Toisaalta tällä tavoin pääsee tutustumaan kokoajan uusiin ihmisiin, näkemään paikkoja ja olemaan mukana tapahtumissa joihin ei ehkä muutoin tulisi mentyä. Freelancetoimittajan ominaisuudessa on myös suuri vapaus itse ideoida ja tarjota juttuja medioille.

Mistä haaveilet tulevaisuudessa?

Haaveilen maisteritutkinnon suorittamisesta ulkomailla, ehkä Yhdysvalloissa, Englannissa tai Australiassa. "Monimediaistumisen" aikana ja yksinkäytön (kun toimittaja yksin on sekä toimittaja/juontaja ja kuvaaja, mahdollisesti myös leikkaaja ja tuottaja) yleistyessä kansainvälisyys on aina valttia ja myös ulkomaisiin suhteisiin kannattaa panostaa.

Toivoisin, että voisin tehdä elantoani toimittajana ja ehkäpä tulevaisuuden suunnitelmissa siintää myös oman tuotantoyhtiön perustaminen. Toisaalta minua kiinnostaa myös järjestötiedottaminen; jota toivottavasti pääsen tekemään vuodenvaihteessa Aasiaan suuntautuvalla työharjoittelujaksollani. Tärkeitä alueita tulevaisuudessa koen olevan mediakasvatuksen ja monikulttuurisuuden lisääminen mediakuvassa.

Lopuksi - onko sinulla vinkkejä niille jotka haluavat hakeutua samalle alalle?

Alan opiskelupaikkoja ja työpaikkoja on vähän, ja melkein kaikki aloittavat pohjalta. Kannustan kuitenkin niitä jotka ovat sinnikkäitä, päättäväisiä, luovia ja nöyriä ehdottomasti hakeutumaan alalle jossa todella jokainen päivä on erilainen ja mediatyöläisten kirjo on valtava.

Rahaa tällä ammattivalinnalla ei välttämättä tahkoa hirveästi, mutta elämänkokemusta sitäkin enemmän; joka päivä oppii jotain uutta. Toimittajan työssä paljon aikaa kuluu taustatietojen selvittämiseen ja kulloiseenkin aiheeseen perehtymiseen. Yleissivistys on alalla arvostettua, kannattaa siis olla jonkin tason lukutoukka, utelias ja rohkea luonne. Ja on okei olla joskus tyhmä, kysymysten esittäminen on yksi opintojen kulmakiviä!

Yhteistyökumppaneitamme

pond5 yle apollo music

Yhteystiedot

Yhteishakua koskevat kysymykset:

hakijapalvelut metropolia fi

Satu Attila
koulutussuunnittelija
Lähetä sähköpostia

Ennakkotehtävät

Huomaathan, että yhteishakulomakkeen täyttämisen lisäksi teet ennakkotehtävät. Palauta tehtävät hakuaikana. Lue lisää

Joustavat opintopolut

Opetussuunnitelmamme huomioivat erilaiset osaamistarpeet ja -tavoitteet sekä antavat mahdollisuuden suunnata opintoja erilaisilla valinnoilla. Katso lisää Monien mahdollisuuksien Metropolia Prezi-esityksestä:

Kansainvälisyys opintojen aikana

Elokuvan ja television Vimeo-kanava

360-musiikkivideo opiskelijaprojektina Yle Musiikille

Elokuva ja Television Facebook-sivut