Sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@metropolia.fi

Amgwerd Marja, lehtori
puh. 09 7424 5331

 • asiantuntija- ja käyttäjäkeskeinen tuote-, konsepti- ja valikoimasuunnittelu
 • innovaatio- ja työelämäprojektit
 • vaatetusalan liiketoiminta ja visuaalinen markkinointi
 • yritysgrafiikka ja esitystekniikka
 • hankinta ja laadunhallinta

Hölttä Raija, yliopettaja
puh. 040 848 9440

 • vestonomi (ylempi AMK) -tutkinnon vastaava
 • tutkimuksellisten opintojen opetus
 • opinnäytetyöprosessi ja ohjaus
 • vaatetussuunnittelun osa-alueita

Kauppinen Marja-Liisa, lehtori
puh. 040 674 2299

 • vaatetus- ja kaavatekniikan opetus
 • muotoilun ja kaavatietotekniikan opetus
 • 3D-ohjelman opetus
 • alan koneet ja laitteet
 • tutor-opettaja: opiskelijaryhmä KXI16S1

Kuutama Sylvia, lehtori, TaM
puh. 050 341 6607

 • vaatetus-, mallisto- ja valikoimasuunnittelun opetus
 • työharjoittelu, työelämäkontaktit, rekrytoinnit
 • ammatilliset yhteistyöprojektit ja innovaatioprojektit

Liesvirta Ülle, lehtori, KM
puh. 050 345 8535

 • opinnäytetyöprosessin koordinointi ja tutkimuksellisten opintojen opetus
 • vaatteiden kaavoitus- ja kaavatietotekniikan sekä tuotteiden mitoituksen ja ohjeistamisen opetus
 • laadunhallinnan ja hankintaprosessin johtamisen opetus (vestonomi, ylempi AMK)
 • vaatteiden verkkokauppaosaamisen opetus

Osara Irmeli, tutkintovastaava, lehtori
puh. 040 169 0728

 • opetuksen organisointi
 • opiskelija-asiat
 • koulutuksen kehittäminen
 • opetussuunnitelmatyö
 • sidosryhmätyö: sisäinen ja ulkoinen viestintä, ammatillinen neuvottelukunta, työelämäkontaktit
 • vaatetusalan suunnittelutietotekniikan opetus