Tutkintonimike: Insinööri (AMK)

Kesto: 4 vuotta

Laajuus: 240 opintopistettä

Aloituspaikat: 90

Seuraava haku: Kevään yhteishaku 18.3.–1.4.2020

Siirtohaut: 1. - 15.5.
1. - 15.11.

Autoalan ammattilaiseksi

Oletko kiinnostunut työskentelystä ajoneuvojen parissa? Metropolia on Suomessa edelläkävijä ympäristömyönteisemmän autoilun kehittäjänä. Vähäpäästöiset polttomoottorit, hybridit ja sähköautot ovat Metropoliassa arkipäivää jo nyt. Kouluttaudu siis insinööriksi (AMK) ja löydä paikkasi autotekniikan huipulta.

Opi monialaisissa projekteissa!

Oletko jo tutustunut Biofore konseptiautoon? Se on esimerkki laajasta projektista, joka on toteutettu yhteistyössä auto- ja konetekniikan sekä muotoilun opiskelijoiden kanssa.

Ajoneuvotekniikan tutkintoon sisältyy erilaisia ja -laajuisia autoprojekteja, joista laajin on yritystoimeksiantona tehtävä innovaatioprojekti. Heti opintojen alussa johdantoprojektissa pääset suunnittelemaan ja toteuttamaan sähkökäyttöisen kilpa-ajoneuvon.

Biofore-konseptiauto

Autotekniikka kehittyy jatkuvasti

Ajoneuvotekniikka tarjoaa monipuolisen ja käytännönläheisen koulutuksen lukuisille eri autotekniikan toimialoille. Koulutuksemme tapahtuu innostavassa ympäristössä ja innokkaiden opiskelukavereiden ympäröimänä. Opintojen sisällöt vastaavat työelämän haasteisiin ja opetus on suunniteltu yhdessä autoalan yritysten kanssa.

Nuorisokoulutus on tarkoitettu ammattioppilaitos- ja lukiotaustaisille nuorille aikuisille, joilla on mahdollista opiskella arkipäivisin. Lähitunnit ajoittuvat enimmäkseen klo 8 - 16 välille, mutta tunteja voi olla klo 16 jälkeenkin. Koulutus sisältää lähiopetusta, laboratorio-, harjoitus- ja projektitöitä sekä ohjattua itseopiskelua.

Suunnittele oma opintopolkusi

Opintojen alussa keskityt luomaan vahvan luonnontieteellisen ja teknisen osaamisen. Perehdyt ajoneuvon tekniikkaan ja siihen liittyviin ilmiöihin. Opiskelet lisäksi viestintää ja kieliä sekä yritystoimintaan liittyviä asioita. Ensimmäisenä vuonna valitset syventäväksi ammattialaksi ajoneuvojen jälkimarkkinoinnin, autosähkötekniikan tai ajoneuvosuunnittelun. Toisena ja kolmantena vuonna perehdyt valitsemasi ajoneuvotekniikan syventävän ammattialan asioihin, mikä kattaa reilun viidenneksen tutkinnon laajuudesta. Kolmantena tai neljäntenä vuonna voit valita itseäsi kiinnostavan valinnaisen opintokokonaisuuden tutkintoosi. Opinnot sisältävät myös työharjoittelua, jota voit suorittaa joustavasti kesäisin tai opintojen loppuvaiheessa. Monialainen Metropolia tarjoaa paljon vaihtoehtoja tehdä opintopolusta persoonallinen.  

Ajoneuvojen jälkimarkkinointi

Jälkimarkkinointipainotteisen autoinsinöörin tutkinnon jälkeen työpaikkasi on automaahantuojan tai autoliikkeen palveluksessa, esimerkiksi korjaamo-, huolto-, tai varaosapäällikkönä. Seuraat autotekniikan kehitystä aitiopaikalta ja olet päivittäin yhteydessä ulkomaiseen päämieheesi. Viihdyt asiakaspalvelussa ja haluat luoda uraa omien ansioittesi kautta.

Jälkimarkkinoinnin opintoihin kuuluu paljon työssäoppimista. Opinnoissa korostetaan asiakaspalvelun ja esimiesvalmiuksien sekä korjaamon toiminnan ja talouden osaamisen kehittymistä.

Autosähkötekniikka

Vain Metropoliassa pystyt suuntautumaan sähkötekniikkaan ja elektroniikkaan autoinsinöörin opinnoissa. Autosähköinsinöörinä olet autoalan tarvitsema uuden tekniikan asiantuntija. Olet syvällisesti perehtynyt sekä sähkötekniikkaan että ajoneuvojen tulevaisuuden ratkaisuihin. Auton informaatiojärjestelmät ja mekatroniikka ovat ominta alaasi.

Autosähköinsinöörin monipuolinen koulutus mahdollistaa laaja-alaisen työuran. Voit toimia ajoneuvojen sähkösuunnittelijana, vastata teknisestä kaupasta, koulutuksesta tai jälkimarkkinoinnin moninaisista tehtävistä.

Ajoneuvosuunnittelu

Syvällinen kiinnostus autoja kohtaan saa sinut valitsemaan ajoneuvojen tekniikkaan painottuvan insinöörin uran. Haluat asiantuntijaksi, joka tuntee kehittyvän autotekniikan läpikotaisin, hallitsee suunnitteluperusteet ja osaa myös soveltaa tietojaan. Opiskeluaikaiset autoprojektit ja aktiivinen työskentely autolaboratoriossa tarjoavat oivan harjoittelukentän, jossa opit toimimaan tiimissä ja saat tuntuman yritysmaailmaan. Ajoneuvosuunnittelusta työllistyy enimmäkseen automaahantuojalle tai merkkiliikkeeseen.

Opiskelijoiden kokemuksia

Jarno Kangasniemi, auto- ja kuljetustekniikka (nyk. ajoneuvotekniikka) 2009-2013

Miksi valitsit Metropolian opiskelupaikaksesi?

Metropolia tarjosi kiinnostavimman vaihtoehdon. Nettisivuilta ja mediasta löytyneet maininnat erilaisista projekteista loivat aktiivisen ja positiivisen kuvan korkeakoulun toiminnasta, jossa olisi mielenkiintoista olla mukana.

Millaista opiskelu oli ja millaista opetusta sait?

Opiskelun kohokohtia olivat projektit. Opetus oli korkeatasoista ja opettajat olivat alansa ammattilaisia.  He kertoivat konkreettisia esimerkkejä ja mielenkiintoisia tarinoita työelämästä, jotka havainnollistivat vaikeasti opittavia asioita.

Missä olit työharjoittelussa?

Olin työharjoittelussa henkilöautomekaanikkona, mikä antoi kokemusta auton tekniikan parissa toimimisesta.

Metropolian autolaboratorion assistenttina toimiminen tarjosi useita mielenkiintoisia tehtäviä tekniikan parissa, kuten Tekniikan Maailman heijastintestiin tarvittavien osien sekä korkeakoulun moottoripukin suunnittelu ja valmistus.

Minkälaisiin projekteihin osallistuit?

Ruiskutuslaitteistoselvitysprojekti Neste Oil Oyj:lle oli erinomainen ensikosketus työelämään. Projektin tekeminen antoi rohkeutta ja opetti tiedonhakua, vuorovaikutustaitoja sekä suunnitelmallisuutta.

Simulointiprojekti, jossa mallinsin Metropolian Ford Racing 302 -moottorin, syvensi moottoritekniikan osaamistani ja loi myös pohjan opinnäytetyölleni ja lopulta ammatille.

Millaisen opinnäytetyön teit?

Opinnäytetyössä perehdyin simulointiohjelmistoon ja sen toimintaan. Lisäksi läpikäytiin Ford Racingin 302 -moottorin simulointimalli. Simulointiohjelmistona käytettiin moottoreiden ja ajoneuvojen simuloimiseen tarkoitettua Gamma Technologiesin GT-Suitea.

Mitä haluat sanoa alan opiskelua harkitseville?

Suosittelen Metropolian ajoneuvotekniikkaa, jos on pienintäkään kiinnostusta alalle! Metropolian tarjoamien monipuolisten kurssien ja projektien kautta saattaa löytää oman kiinnostuksen kohteen, jonka olemassaoloa ei välttämättä ennen opiskelun aloittamista osannut edes ajatella. Osaavan ja avuliaan henkilökunnan avulla saa ohjausta ja tarvittaessa kontakteja omien kiinnostuksen kohteiden löytämiseksi.

Mitä olet tehnyt opiskelun jälkeen?

Simulointiprojektin ja opinnäytetyön jälkeen tiesin, että haluan jatkaa moottorin kehitys- ja simulointityön parissa.  Työskentelen tällä hetkellä Ruotsissa kansainvälisessä yrityksessä simulointi-insinöörinä (Performance Simulation Engineer).

Opiskelun aikana opin insinöörimäisen ajattelutavan, josta on hyötyä erityisesti ongelmanratkaisussa ja suunnittelussa. Opinnot antoivat riittävän perusosaamisen ja tukevan pohjan, jonka päälle on mahdollista rakentaa lisää osaamista.

John-Robert Yrjölä, auto- ja kuljetustekniikka (nyk. ajoneuvotekniikka) 2010 - 2013

John-Robert Yrjölä.

Miksi valitsit Metropolian opiskelupaikaksesi?

Paljon julkisuudessa olleiden mielenkiintoisten projektien vuoksi, erityisesti formulaprojekti oli kiinnittänyt huomiota jo pidemmän aikaa. Sain sellaisen kuvan opinnoista, että niiden aikana voisi myös päästä toteuttamaan jotakin konkreettista ja soveltamaan teoriassa opittua.


Millaista opiskelu oli ja millaista opetusta sait?

Opiskelu Metropoliassa oli hyvin joustavaa ja asiapainotteista. Aluksi kerrattiin matematiikan, fysiikan ja kemian tärkeitä periaatteita. Pikkuhiljaa aiheisiin syvennyttiin sopivaan tahtiin ja lähes huomaamatta opittiin paljon insinöörille tarpeellisia perusteita. Opettajat olivat sopivan vaativia ja opetuksessa otettiin huomioon opiskelijoiden eri lähtötasot. Opiskelun kohokohtina ja myös haasteina voisin pitää omalta osaltani formulaprojektiin liittymisen myötä tulleita lukuisia kilpailumatkoja Eurooppaan ja Yhdysvaltoihin.

Minkälaisiin projekteihin osallistuit?

Hain mukaan formulaprojektiin heti opiskelujen alkupuolella. Tein formulaprojektia, opiskelin ja kävin töissä rinnakkain kolmen vuoden ajan. Formulaprojektia tukee eri tavoin lähes kolmekymmentä yritystä. Projekti toimii itseohjautuvasti ja opiskelijat hoitavat kaiken yhteistyökontaktien ja rahoituksen hankkimisesta kilpailumatkajärjestelyihin. Toimin tiimipäällikkönä viimeiset kaksi vuotta opinnoistani.

Millaisen opinnäytetyön teit?

Viimeisellä kaudellani formulaprojektissa tiimi suunnitteli historiansa ensimmäisen täysin sähköllä kulkevan formulan. Opinnäytetyöni koski komposiittirakenteiden suunnittelua kyseiseen formula-autoon.

Mitä haluat sanoa alan opiskelua harkitseville?

Mikäli auto- ja kuljetustekniikka tai tekniikka yleisesti kiinnostaa, suosittelen lämpimästi nimenomaan Metropolian ajoneuvotekniikkaa. Opinnoissa on niin laaja skaala tekniikkaa, että jokainen varmasti löytää sieltä oman kiinnostuksen kohteensa.

Mitä olet tehnyt opiskelun jälkeen?

Opiskelujen jälkeen aloitin työt suunnitteluinsinöörinä yrityksessä nimeltään Boomeranger Boats. Opiskelujen aikana tekemäni projektityö vaikutti suuresti paikan saamiseen. Kuten yrityksen nimestä voi päätellä, ei työnkuvan tarvitse varsinaisesti liittyä autoalaan vaikka opinnot olisivatkin auto- ja kuljetustekniikkaa. Metropolian ajoneuvotekniikan tutkinto-ohjelman laaja-alaisuus antaa mahdollisuuden moneen ja loppu on itsestä kiinni.

Arttu Kautonen, auto- ja kuljetustekniikka (nyk. ajoneuvotekniikka), autosähkötekniikka

Näin valitsin opiskelupaikkani

Lueskelin lukiossa matematiikan tunnilla Tekniikan Maailman tekemää lehtijuttua ammattikorkeakoulun RaceAbout -autoprojektista. Tämä herätti kiinnostuksen auto- ja kuljetustekniikan opintoihin, koska harrastelin autoja vapaa-ajalla. Ja tarkoituksena oli hakeutua mahdollisuuden tullen koulun autoprojektiin mukaan.

Opiskelun ja opiskelijaelämän ihanuus ja haastavuus

Haastavaa opiskelussa on välillä motivoituminen opintoihin, jotka eivät miellytä, vastakohtana taas on miellyttävää opiskella asioita, jotka todella kiinnostavat ja huomata, että tämä on se oma ala, jota haluaa tehdä työkseen.

Joskus huomaa, että vapaa-ajalla opiskelee asioita, joihin on saanut kipinän koulun opinnoista. Lisää haasteita voi hakea koulun projekteista, joihin pyritään vapaaehtoisesti. Itse päädyin Electric RaceAbout -autoprojektin tuotekehitystiimiin.

Tulevaisuuden visioni

Luulen, että autoprojektissa oleminen auttaa erottumaan työmarkkinoilla massasta. Tarkoituksena on valmistuttuani insinööriksi tutkailla oman alan työmahdollisuuksia sekä mahdollisia jatko-opintoja.

Juha-Matti Vaija, auto-ja kuljetustekniikka (nyk. ajoneuvotekniikka), jälkimarkkinointi

Juha-Matti Vaija.

Miksi valitsit Metropolian opiskelupaikaksesi?

Ajoneuvotekniikka kiinnosti minua ja opintojen sijainti Helsingissä oli minulle sopiva.

Mikä oli parasta tai kiinnostavinta opinnoissa?

Käytännössä oppimani työelämän taidot syvenivät ja ymmärrykseni korjaamon tunnusluvuista parani.

Mikä oli haastavinta opinnoissa?

Matemaattisluonnontieteelliset aineet olivat minulle vaikeita. Jouduin käyttämään niihin todella paljon aikaa. Lopulta sinnikkyys tuotti tulosta.

Missä olit työharjoittelussa?

Olin työharjoittelussa Metroauto Oy:ssä. Työharjoittelupaikassa sain hyvän käsityksen työelämästä. Metroauto oli minulle jo entuudestaan tuttu paikka kesätöiden ansioista ja harjoittelupaikka siellä oli luonnollinen valinta. Olin kesätöinä tehnyt mekaanikon töitä ja tästä oli paljon hyötyä, kun siirryin harjoitteluun työnjohdon puolelle.

Minkälaisiin projekteihin osallistuit?

Opintoihini kuului Innovaatioprojekti -opintojakso, joka käsitteli autokorjaamon takuukustannuksia ja se laajeni lopulta opinnäytetyöksi.

Millaisen opinnäytetyön teit?

Opinnäytetyöni käsitteli autokorjaamon takuukustannuksia ja se toteutettiin yhdessä Autoalan Keskusliiton kanssa. Oli mielenkiintoista nähdä mikä oli se prosentuaalinen osuus tutkituista korjaamoista, joissa tehtiin takuutöitä sekä miten nämä takuutyöt vaikuttivat korjaamoiden tulokseen ja kustannuksiin.

Mitä haluat sanoa alan opiskelua harkitseville?

Autoala on tulevina vuosina suurien muutosten edessä ja ajoneuvotekniikan koulutusohjelma antaa tukevan jalansijan alan tehtäviin.
Käykää koulu loppuun kerralla, vaikka menisikin ylimääräinen vuosi tai kaksi, mutta älkää jättäkö kesken. Jälkeenpäin opintojen jatkaminen on huomattavasti vaikeampaa. Opintojen suorittaminen on mahdollista, jos vain oma motivaatio on riittävä.
Aloitin opinnot vuonna 2003 ja kävin kolme vuotta koulua. Sen jälkeen työnjohtajan työ Metroauto Oy:ssä vei mennessään ja opiskelut jäivät noin kymmeneksi vuodeksi. Kesken jääneet opinnot kuitenkin vaivasivat mieltä ja päätin suorittaa opinnot loppuun. Tarkoitus oli olla vuosi opintovapaalla työnjohtajan tehtävistä. Kuitenkin jo parin kuukauden jälkeen uusi työmahdollisuus maahantuonnin puolella avautui ja päätin tarttua siihen. Opintoja en kuitenkaan suostunut enää jättämään, vaan uurastin työn ohessa koulun päätökseen. Helppoa se ei ollut, mutta palkitsi lopulta.

Mitä olet tehnyt opiskelun jälkeen?

Työskentelen autoliikkeen maahantuonnissa. Olen tyytyväinen nykyisiin työtehtäviini.

Tervetuloa opintomatkalle tekniikan alan ammattiin!

Metropoliassa voit kouluttautua tekniikan osaajaksi. Katso mitä ajoneuvo- ja konetekniikan sekä muotoilun opiskelijat yhteistyössä UPM:n kanssa ovat saaneet aikaan Biofore-autoprojektissa.

Saattaisit olla kiinnostunut myös näistä

Yhteystiedot

Yhteishakua koskevat kysymykset

hakijapalvelut@metropolia.fi

Heidi Pajunen.

Pertti Ylhäinen
Tutkintovastaava
p. 050 556 6348
Lähetä Pertille sähköpostia


Heidi Pajunen
Koulutussuunnittelija
p. 040 334 0352
Lähetä Heidille sähköpostia

 

Kansainvälisyys opintojen aikana

Valintakoetehtävät

Tutustu tekniikan alan aiempiin valintakoetehtäviin

Lue AMKien tekniikan alan valintakoeyhteistyöstä