Tutkintonimike: Insinööri (AMK)

Kesto: 4 vuotta

Laajuus: 240 opintopistettä

Aloituspaikat: 40

Seuraava haku: Kevään yhteishaku 18.3.–1.4.2020

Siirtohaut: 1. - 15.5.
1. - 15.11.

Maanmittaustekniikka on laaja-alainen ja monitieteinen ammattiala. Maanmittareiden työnkuvaan kuuluu maastotietojen ja kiinteistötietojärjestelmän ylläpito ja kehittäminen. Rakentaminen, maan omistus ja maankäytön suunnittelu edellyttävät näiden järjestelmien luotettavaa toiminnallisuutta.

Kaksi opiskelijaa, joilla on yllään huomioliivit, laittavat maanmittauksen opinnoissa käytettävää dronea toimintakuntoon ulkona.Drone-harjoitus.

Tänä päivänä näiden tehtävien suorittamiseen maanmittarit käyttävät uusinta tekniikkaa, kuten

 • ilmakuvauskoptereita (dronet)
 • laserkeilaimia
 • GPS-kartoituslaitteita ja
 • erilaisia 3D-mallinnus-, suunnittelu- ja laskentaohjelmistoja.

Samoin paikkatiedon keruu ja analysointi kuuluvat maanmittarien taitoihin. Kiinteistötoimitukset (lohkomiset, tietoimitukset jne.) ja maankäytön suunnittelu ja kaavoitus vaativat omat työkalunsa, kuten kiinteistöjä ja rakentamista koskeva lainsäädäntö, yhdyskuntatalouden ymmärrys sekä maankäytön suunnittelun periaatteiden hallintaa. Näitä asioita ja taitoja opiskelijat kartuttavat opintojensa edetessä.

Menestyksekkään ammatissa toimimisen edellytyksinä opiskelijat ovat oppineet yllä mainittujen teknisten valmiuksien lisäksi taitoja toimia yhdessä muiden ihmisten kanssa, oma-aloitteisuutta sekä ennakkoluulottomuutta. Samoin opintojen aikana opitaan monissa tehtävissä edellytettävää yritteliäisyyttä ja taloudellisten näkökohtien ymmärtämistä.

Opintojen sisältö

Koulutuksen painopistealueita ovat mittaus- ja kartoitustekniikka, paikkatietotekniikka, kiinteistötekniikka sekä ympäristön ja maankäytön suunnittelu. Teorialuentojen lisäksi on käytännön harjoituksia, kuten maastomittauksia ja erilaisten mittaus- ja kartoituslaitteiden (drone, GPS-kartoitussauvat, takymetrit, laserekeilaimet) sekä alan ohjelmistojen käytön oppimista.

Opintojen aikana perehdytään myös projektimuotoiseen työskentelyyn ja osa töistä tehdään yhteistyössä alan toimijoiden kanssa. Opintoihin kuuluva innovaatioprojekti tehdään pääsääntöisesti yhteistyössä työelämäkumppanien kanssa. Näin opinnot tuodaan lähemmäksi tulevaa työelämää jo opintojen alkuvaiheessa.

Historiallisen laivanhylyn laserkeilaus.

 

Työelämään pääsee tutustumaan myös harjoittelun aikana, josta osan voi suorittaa jo ensimmäisen opintovuoden jälkeen. Kansainvälisistä asioista kiinnostuneille tarjolla on ollut mahdollisuus opiskella vaihto-opiskelijana ulkomailla.

Maanmittarien työllistyminen

Maanmittausinsinöörit työllistyvät sekä julkishallintoon että yksityistoimialoille. Maanmittausinsinöörejä työskentelee mm. Maanmittauslaitoksessa, kunnissa ja kaupungeissa, yksityisissä konsulttitoimistoissa sekä ohjelmistotaloissa. 

Valmistuneet opiskelijat ovat työllistyneet hyvin. Voi todeta, että kaikki valmistuneet ovat saaneet koulutustaan vastaavaa työtä heti valmistumisen jälkeen, sillä alalla on työvoimapula. 

Työtehtävät ovat monipuolisia, mm.

 • maasto- ja rakennusmittaus
 • kartoitustehtävät
 • paikkatieto
 • sovelluskehitys ja ohjelmointi
 • ympäristönsuunnittelu
 • kiinteistötehtävät
 • kaavoitus
 • geodeettisen laskenta
 • hallinnolliset ja esimiestehtävät

 

 

 

Opiskelijoiden kokemuksia

Monipuoliset työllistymismahdollisuudet maanmittaustekniikasta

Maanmittaustekniikan opiskelija Nele Korhonen.Nele Korhonen, 23, opiskelee toista vuotta maanmittaustekniikkaa Metropoliassa. Neljävuotisesta koulutusohjelmasta voi työllistyä esimerkiksi mittaus- ja kartoitustekniikan, paikkatietotekniikan, ympäristö ja alueidenkäytön suunnittelun tai kiinteistöalan pariin.

Monille tulee maanmittauksesta mieleen keltaliiviset tyypit teiden varsilla kameroineen.

– Niin, tai se ei ole kamera, vaan takymetri, Nele tarkentaa naurahtaen. – Kameroiksi niitä usein luullaan, ja tuo on melko yleinen mielikuva maanmittaustekniikasta. Todellisuudessa ala on paljon muutakin.

Kun Nele löysi maanmittaustekniikan koulutusohjelman Metropoliasta, kiinnosti häntä ensin alue- ja kaupunkisuunnittelu. Pian kuitenkin selvisi, että koulutusohjelma on paljon monipuolisempi.

– Nyt koulun myötä on alkanut kiinnostaa muun muassa laserkeilaus. Laserkeilaimilla voidaan kuvata esimerkiksi maastomalleja tai rakennuksia. Laserkeilain toimii niin, että se lähettää ympärilleen lasersäteitä. Aina kun säde osuu esteeseen, se kimpoaa takaisin. Laite laskee näiden kimpoamispisteiden koordinaatit, joista voidaan tehdä 3D-malleja.

Teoriaa ja käytäntöä

Maanmittaustekniikan opiskelija Nele Korhonen esittelee laserkeilainta.Nele kertoo opiskelun olleen antoisaa ja vaihtelevaa.

– Teorialuentojen lisäksi on käytännön tekemistä. Opetellaan esimerkiksi käyttämään erilaisia ohjelmia, harjoitellaan kartan digitointia, kaavoitusta tai teemakarttojen tekoa. Lisäksi meillä on maastoharjoituksia. Minulle on tärkeää, että pääsee itse tekemään ja oppimaan sitä kautta.

Koulutusohjelman teoria-aineet koostuvat muun muassa matematiikasta, fysiikasta, geodesiasta, kaavoituksesta, paikkatietotekniikasta sekä kiinteistö- ja oikeusopista.

– Matematiikkaan kannattaa panostaa, jos aikoo alaa opiskelemaan. Se on iso osa pääsykoetta ja sitä tulee myös koulussa paljon, Nele neuvoo, ja jatkaa, – Lukion lyhyellä oppimäärällä pärjää kuitenkin mainiosti.

Naisena miesvaltaisella alalla

Nele edustaa naisena vähemmistöä valitsemallaan alalla.  Miesvaltaiselle alalle työllistyminen ei kuitenkaan Neleä huoleta.

– Tulen hyvin toimeen miesten kanssa, enkä usko, että tällä alalla sukupuolella on mitään väliä.

Se, että on nainen, voi tietyissä asioissa olla jopa hyödyksi.

– Avaruudellinen hahmottaminen on miesten vahvuus, mutta naiset taas näkevät värejä enemmän. Naisten kyky erottaa värejä on vahvuus esimerkiksi väärävärikuvien parissa työskennellessä.

Maanmittaustekniikan koulutusohjelmasta voi työllistyä esimerkiksi mittaus- ja kartoitustekniikan, paikkatietotekniikan, ympäristö ja alueidenkäytön suunnittelun tai kiinteistöalan pariin. Mitkä ovat Nelen tulevaisuuden suunnitelmat?

– Aluksi luulin, että ne olisivat täysin selkeät, mutta aina kun oppii jotain uutta, kiinnostuu myös jostain uudesta, Nele miettii.

– Se alassa onkin parasta, että mahdollisuuksia on paljon, eivätkä vaihtoehdot lopu kesken.

(Haastattelu julkaistu Opiskelupaikka.fi-portaalissa)

Yhteystiedot

Yhteishakua koskevat kysymykset

hakijapalvelut@metropolia.fi

Jussi Laari
Tutkintovastaava
p. 040 674 5054
Lähetä Jussille sähköpostia

Myllypuron kampukselle 2019

Tutkinto-ohjelma muuttaa vuonna 2019 uudelle Myllypuron kampukselle

Kansainvälisyys opintojen aikana

Valintakoetehtävät

Tutustu tekniikan alan aiempiin valintakoetehtäviin

Lue AMKien tekniikan alan valintakoeyhteistyöstä