Tutkintonimike: Tradenomi (AMK)

Kesto: 3,5 vuotta

Laajuus: 210 opintopistettä

Aloituspaikat: 150

Seuraava haku: Kevään yhteishaku 18.3.–1.4.2020

Siirtohaut: 1. - 15.5.
1. - 15.11.

Mitä saavutat opiskelemalla tradenomiksi Metropoliassa?

Liiketalouden tradenomiopinnot valmentavat sinut monipuolisiin liike-elämän tehtäviin. Oppimiasi liiketalouden tietoja ja taitoja voit käyttää kansainvälisessä yritysmaailmassa ja sen eri tehtävissä. Opit koordinoimaan projekteja. Toimit sujuvasti erilaisissa vuorovaikutustilanteissa. Käytät näppärästi tietotekniikkaa sekä osaat hankkia ja soveltaa uutta tietoa. Voit opiskella tradenomiksi päivä- tai monimuotototeutuksessa

Liiketalouden alan tutkintoosi sisältyy opintoja kaikista keskeisistä liiketoiminnan osa-alueista:

  • markkinointi
  • laskenta ja rahoitus
  • yritystoiminta
  • työyhteisön kehittäminen
  • yritysviestintä

Tradenomiopintojen alussa muodostat näkemyksen liiketoiminnan kokonaisuudesta. Sen jälkeen voit erikoistua joko markkinointiin, laskentaan ja rahoitukseen tai työyhteisön kehittämiseen.

Millaista tradenomiksi opiskelu on?

Opiskelu on monimuotoista kontaktiopetusta ja sisältää runsaasti käytännön harjoituksia, projekteja ja erilaisia ryhmätöitä. Opintovuottasi rytmittävät valmiit lukujärjestykset, joissa luennot, tentit, pienryhmäopiskelu ja harjoitukset vuorottelevat.

Metropoliasta valmistuneet tradenomit ovat tyytyväisiä saamaansa koulutukseen. Opiskelijapalautekyselyn (Avop) mukaan Metropoliassa on Suomen paras liiketalouden AMK-opetus. Parhaimmat pisteet Opetus-kategoriassa sai muun muassa Metropolian opetuksen asiantuntevuus sekä käytetyt oppimateriaalit. Opiskelu-kategoriassa Metropolia saavutti parhaimmat pisteet esimerkiksi opiskelijoiden kannustamisessa aktiiviseen osallistumiseen oppimistilanteissa, opiskelijoiden huomioimisessa tasapuolisesti ja oikeudenmukaisesti sekä opintojen vuorovaikutuksellisuudesta.

Muoti- ja kauneusbloggaaja Valtteri Sandberg opiskelee markkinointia Metropoliassa. Lue Valtterin blogista miksi hän tuhlaa aikaa opiskeluun.

Voit lukea tarinoita opiskelijaelämästä 1. vuoden opiskelijoiden blogista.

"Opinnot maistuvat, kun ne hoitaa oikealla asenteella. Reippaalla ja avoimella mielellä pääsee pitkälle.

Myös ympärillä oleva ilmapiiri on ollut jotain mitä ei aiemmissa opinnoissa ole kohdannut, sosiaalinen ja ystävällinen ympäristö luo erinomaiset mahdollisuudet verkostoitumiseen ja uusien ystävien hankkimiseen." Niklas, 1. vsk opiskelija

”Käytännön opiskelu on ollut monipuolista. On ollut paljon ryhmätöitä ja erilaisia projekteja. Kun aloitat opintosi, niin aloita kunnolla ja käytä aikasi hyväksi. Ammattikorkeakoulussa edetään melko nopeasti, joten on tärkeää keskittyä ja yrittää kunnolla heti kurssien aloitettua, eikä vasta viikkoa ennen tenttiviikkoa.” Hanna, markkinoinnin opiskelija

"Liiketalouden opiskelu Metropoliassa tarjoaa paljon muutakin kuin opintopakettien suorittamista toistensa perään. Tärkeintä on, että osaat opiskelijana hyödyntää tarjolla olevat mahdollisuudet. Tradenomin tutkinto on erittäin kilpailukykyinen työmarkkinoilla, kun löydät omat vahvuutesi opiskelijana ja tulevana ammattilaisena.

 Opintojeni lisäksi halusin päästä vaikuttamaan Metropolian opiskelijoiden asemaan, ja olen toiminut METKAn edustajistossa nyt toista vuotta. Suosittelen verkostoitumaan myös oman kampuksen ulkopuolella, sillä opiskelun aikana luodut poikkitieteelliset verkostot hyödyttävät sinua varmasti urasi aikana. Kannustan hakemaan mahdollisuuksiesi mukaan vaihtoon tai edes Metropolian tarjoamiin lyhytvaihtoihin. Niistä saadut kokemukset ovat usein opintojesi parhaat.

 Olen pystynyt luomaan Metropoliassa oman näköiseni opintokokonaisuuden, josta on ollut etua työelämään siirtymisessä. Suunnitelmiini kuuluvat maisterivaiheen opinnot Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulussa, jossa jatkan opintojani yritysjuridiikan parissa.  Tulevaisuus näyttää mihin suuntaan ammatillinen polku vie, mutta tärkeää on uskaltaa tarttua tilaisuuteen. Tätä uskallusta toivon sinunkin hyödyntävän opintojesi aikana." Aku, tradenomi, esimiestyön ja työyhteisön kehittäminen

 Lue, mitä tapahtui opiskelijoiden järjestämällä kansainvälisellä lakiviikolla!

Suuntautumiset

Markkinointi

Suuntautumalla markkinointiin opit markkinoinnillista ajattelua ja markkinoinnin toteuttamista oikean yrityksen markkinointia simuloivan oppimisympäristön avulla.

”Markkinointi vain tuntui siltä omalta jutulta. Se on niin laaja-alainen ja mielenkiintoinen aihe liike-elämässä, aina jotain uutta ja on jatkuvan kehityksen alla.” Aki, markkinoinnin opiskelija

Laskentatoimi ja rahoitus

Suuntautumalla laskentatoimeen ja rahoitukseen voit kehittää osaamistasi monipuolisesti sekä taloushallinnon eri osa-alueilla että rahoituksen suunnittelussa ja sijoitustoiminnassa.

”Valitsin laskennan ja rahoituksen opinnot sen takia, että taloushallinnon työt esimerkiksi kirjanpitäjänä tai palkanlaskijana kiinnostavat minua hyvin paljon. Mieluisin aine itselleni on kirjanpito, sillä se on aina kiinnostanut minua ja on myös tulevan ammattini kannalta tärkeä. Rahoituksen tunnit ovat olleet mieluisia myös sen vuoksi, että opettaja osaa esittää asiat mielenkiintoisina.” Sini, laskennan ja rahoituksen opiskelija.

Esimiestyö ja työyhteisön kehittäminen

Suuntautumalla esimiestyöhön ja työyhteisön kehittämiseen erikoistut henkilöstötoimintoihin, tulokselliseen esimiestyöhön ja strategian toimeenpanoon käytännönläheisten harjoitusten kautta.

”Valitsin esimiestyön ja työyhteisön kehittämisen suuntautumisvaihtoehdon, koska olen kiinnostunut työorganisaation kehittämisestä sekä työhyvinvointiin liittyvistä asioista. Työyhteisön kulttuurin ja käytöksen tutkiminen on mielenkiintoista. Myös hyvät esimiestaidot ovat tietenkin hyödyllisiä.” Anniina, esimiestyön ja työyhteisön kehittämisen opiskelija

Neljä liiketalouden opiskelijaa keskustelee hymyillen luokassa. Yksi heistä kirjoittaa muistiinpanoja paperille.

Projekteja ja ryhmätöitä

Työelämäyhteistyö on merkittävässä roolissa. Erilaiset projektityöt ja usein tilaustyönä tehtävä opinnäytetyö kartuttavat osaamistasi omalla ammattialallasi ja valmentavat sinut itsenäiseen ja oma-aloitteiseen työskentelyyn. Opintoihisi kuuluu yrityksissä suoritettavia harjoittelujaksoja, joista syntyy hyviä käytännön kontakteja työelämään.

”Projektit ja ryhmätyöt vievät paljon aikaa, mutta loppupeleissä antavat tietenkin eniten oppimisen kannalta.” Mari, esimiestyön ja työyhteisön kehittämisen opiskelija

”Ammatinharjoittelussa koin opintojen tukevan hyvin työtehtäviäni. Kursseilla teoriassa opittua pääsi soveltamaan käytännössä sekä työtehtävät toivat lisää osaamista jo opittuun. Harjoittelun aikana huomasin, että työelämässä ei tule pärjäämään ilman jatkuvaa oppimista. Kokonaisuudessaan harjoittelusta sai paljon käytännön kokemusta omaa ammatillista kehittymistä ja tulevaisuutta varten.” Sina, tradenomi

Kansainvälisyys liiketaloudessa

Kansainvälisyys ja runsas englanninkielinen opetustarjonta antavat sinulle erinomaiset valmiudet monikulttuurisessa ja kansainvälisessä organisaatioissa työskentelyyn. Hyödynnä tilaisuutesi vaihto-opiskeluun, projektimatkoihin, kieliopintoihin ja ulkomailla tai kansainvälisessä suomalaisessa yrityksessä tehtävään työharjoitteluun.

Metropolian yhteistyö ulkomaisten yliopistojen ja korkeakoulujen kanssa tarjoaa sadoille opiskelijoille vuosittain opiskelu- tai harjoittelupaikan ulkomailla. Ja kampuksella tutustut monista eri maista tuleviin vaihto-opiskelijoihin ja ulkomaisiin luennoitsijoihin.

"Roomaan suuntautuneen lyhytvaihtoviikon paras anti itselleni oli varmasti kansainvälinen yhteistyö muiden opiskelijoiden ja opettajien kanssa sekä englannin puhuminen. Se, että opiskelijat tulivat eri maista ja erilaisista koulutusohjelmista, toi useita näkökulmia käsiteltäviin aiheisiin.

 Henkilökohtaisesti pelkkä vaihtoon hakeminen ja mukaan lähteminen oli omalta mukavuusalueelta poistumista, enkä opiskelun alkaessa todellakaan suunnitellut osallistuvani vastaavaan. Osallistuminen kuitenkin kannatti, ja lähtisin uudelleen tilaisuuden tarjoutuessa." Piritta, laskentatoimen ja rahoituksen opiskelija

Olen oppinut vaihto-opiskelun kautta paljon itsestäni. Se muutti monia käsityksiäni ja avasi silmäni uusille asioille. Nyt minulla on hyviä ystäviä ympäri maailmaa. Myös opiskelutekniikkani ovat mielestäni parantuneet ja asenne itse opiskeluun. Vaihtoaika oli ehdottomasti kaikilta osin kannattava sijoitus tulevaisuuteen. Suosittelen. Rohkea rokan syö!” Hanna, tradenomi

Liiketalouden kansainväliset yhteistyökorkeakoulut

Opiskelijat ja valmistuneet tradenomit kertovat

Opiskelijat kertovat

Aki, markkinoinnin opiskelija:
”Opiskelijatovereissa on tämän koulun rikkaus. Ihmisiä tulee eri elämäntilanteista opiskelemaan samaa aihetta, ja heiltä oppii yhtälailla uutta niin kuin normaalisti oppitunneilla. Verkostoituminen onkin erittäin tärkeää opiskeluaikana. Ryhmähenki on ollut hyvä niissä ryhmissä ja tapahtumissa missä olen ollut.”

Joni, esimiestyön ja työyhteisön kehittämisen opiskelija:
”Opiskelu on maistunut erittäin hyvältä muutaman vuoden tauon jälkeen. Opiskelu on ollut hyödyllistä ja avartavaa. Projektit ja ryhmätyöt ovat todella mukavia, sillä niissä pitää olla tekemisissä muiden ihmisten kanssa, mikä on erittäin tärkeää nykymaailmassa.”

Sini, laskennan ja rahoituksen opiskelija:
”Opiskelu on ollut mukavaa, mutta kuitenkin samalla oikealla tavalla haastavaa. Suosittelen yhteisiin tapahtumiin osallistumista, sillä verkostoituminen on hyvin tärkeää. Kannattaa myös pitää mieli avoimena ja suhtautua kaikkiin opiskeltaviin aineisiin innolla ja avoimesti.”

Mari, esimiestyön ja työyhteisön kehittämisen opiskelija:
"Halusin opiskella tradenomiksi, koska se mielestäni tukee parhaiten yrittäjyyttä, joka on tavoitteenani.”

Metropolian kautta kauppatieteiden maisteriksi

Oskari Tapionsalo.

Oskari Tapionsalo valmistui Metropoliasta keväällä 2014 laskennan ja rahoituksen suuntautumisvaihtoehdosta. Haasteista pitävän Oskarin tähtäimessä oli aina ylempi korkeakoulututkinto, joten maisteriohjelma tuntui loogiselta ratkaisulta tradenomin tutkinnon jälkeen. Syksyllä 2014 Oskari jatkoi taloustieteen opiskelua Helsingin yliopiston valtiotieteellisessä tiedekunnassa, jonne hän oli jo aikaisemmin saanut opiskelupaikan. Suoritettuun GMAT-testin (Graduate Management Admission Test) hän pystyi hakemaan Aalto-yliopiston maisteriohjelmiin tammikuussa 2015. Oskari aloitti maisteriopintonsa Aalto-yliopistossa syksyllä 2015.

”Lähdin opiskelemaan johtamista ja kansainvälistä kauppaa (virallisesti Management and International Business), pääaineena "Strategy Work" ja "Sustainability Management". ”Sivuaineena ja vapaasti valittavina kursseina olen suorittanut taloustieteen, mutta tutkinto tarjoaa hyvin laajat mahdollisuudet erilaisiin ja luoviin ratkaisuihin sivuaineen osalta.”

Tradenomilla on oivat mahdollisuudet jatkaa opiskeluaan maisteriohjelmissa. Yleensä minimikeskiarvo maisteriohjelmia varten on 3.0, ja paremmalla keskiarvolla opiskelija saa lisäpisteitä. Tämän lisäksi ainakin Aalto-yliopisto sekä Hanken edellyttävät hakijalta GMAT-testin suorittamista tietyillä minimipisteillä. Aloituspaikkoja hakijoille on vähintäänkin kymmeniä koulusta riippuen.

Miten Oskari on pärjännyt uudessa ympäristössä?

”Opiskelut ovat menneet erinomaisesti nelosen ja vitosen arvosanoilla. Tradenomina pärjää yliopistomaailmassa loistavasti, ja tietyissä asioissa väitän, että tradenomit ovat jopa kauppatieteiden kandidaatteja edellä. Esimerkiksi yritysyhteistyö- ja ryhmätyökuviot ovat tradenomeilla hyvin hallussa. Toisaalta yliopistolla lukemisen määrä on moninkertainen amk-opiskeluun verrattuna: yleensä joka viikoksi pitää lukea tutkimuspapereita ja kirjoitella esseitä. Tällä hetkellä aloittelen gradututkimustani, sillä kurssit on paria lukuun ottamatta jo suoritettu.” 

Oskari on työskennellyt opintojen ohella NoBot Oy:ssä talouspäällikkönä nyt vuoden verran. Hän vastaa yrityksen taloushallinnosta yhdessä kirjanpitäjän ja toimitusjohtajan kanssa ja osallistuu myös muiden yrityksen prosessien ja käytäntöjen kehittämiseen. Kesäksi Oskari on siirtymässä Nooa Säästöpankkiin palveluneuvojan tehtäviin, joista hänellä on jo ennestään parin vuoden kokemus. ”Olen hakenut tradenomiksi valmistumisen jälkeen monipuolisia työtehtäviä talouden ja rahoituksen alalta, jotta tulevaisuudessa olisi töiden suhteen valinnanvaraa ja laajaa osaamista.”

 Teksti: Samuli Helminen

Ammattiurheilijasta markkinoinnin ammattilaiseksi

Milla Kallijärven kiinnostus liiketaloutta kohtaan oli herännyt viimeisen lukiovuoden aikana, joten hän päätti hakea opiskelemaan alalle. Silloisen urheilu-uran yhdistäminen opiskelijaelämään sekä opiskelun käytännönläheisyys olivat Millalle tärkeitä, joten hän päätyi hakemaan ammattikorkeakouluun tradenomiksi opiskelemaan kauppakorkeakoulun kirjojen pänttäämisen sijaan.

Urheilu-ura ammattiluistelijana oli saanut Millan kiinnostumaan sponsorien hankinnasta sekä markkinoinnista, joten hän suuntasi opintonsa itseään kiinnostaviin kursseihin. Luistelu-ura kulki kätevästi mukana opintojen ohella, joten kattavaa esiintymiskokemusta karttui niin vapaa-ajalla, kuin koulussakin. Ryhmäytyminen oman vuosikurssin kanssa sujui mutkitta, mikä auttoi luomaan laajan verkoston sekä luonnollisen ilmapiirin projekti- ja ryhmätoiminnan ympärille.

Urheilu-uran päätyttyä vuonna 2009, pääsi Milla heti valmistuttuaan tradenomiksi kesällä 2010 töihin Suomen Taitoluisteluliiton projektisihteeriksi. Vuoden työskenneltyään sihteerinä siirtyi hän markkinointikoordinaattorin hommiin, joissa hän pääsi mukaan liiton markkinoinnin työryhmään, sekä sponsorihankintaan. Työskentely pitkäaikaisen harrastuksen parissa sekä markkinoinnin yhdistäminen siihen olivat juuri sitä, mitä Milla oli uraltaan halunnutkin.

Millan muistot opiskelusta ovat lämpimiä, ja hän kokee, ettei olisi ilman tradenomitutkintoaan päässyt urallaan yhtä pitkälle. Erityismaininnan hän haluaa antaa Metropolian opettajille, jotka omilla kokemuksillaan ja osaamisellaan toivat mahtavan lisän luennoille. Heidän rehelliset kokemuksensa ja näkemyksensä työelämästä auttoivat valmistautumaan työelämään siirtymisessä.

Nykyään Milla työskentelee Moomin.com:ssa sisällöntuottajana ja kertoo, että markkinoinnin opinnot Metropoliassa ovat olleet hyvin oleellisia työn sujumisen suhteen. Hän myös paljastaa, että on muutamaan otteeseen kaivanut esiin opiskeluaikaisen Affärsvenska-kirjan virkistämään muistia ruotsin opeista.

Kaikille tradenomitutkintoa pohtiville Milla haluaa lopuksi suositella opintoihin hakeutumista:

 – Töitä ehdimme tehdä lopun elämämme, ja 3,5 vuoden tutkinto on lyhyt suhteessa siihen, mitä eväitä se työelämään ja itsensä kehittämiseen antaa!

Teksti: Vilma Mertanen

Marketista taloushallinnon moniosaajaksi

Sade Nieminen yritti kevään 2010 yhteishaun aikaan keksiä mihin haluaisikaan hakea, myöntää hän olleensa aika hukassa. Mikä oikeastaan kiinnostaisi, millaisia urapolkuja mikäkin tutkinto tarjoaa? Lopulta lukion ohessa hankittu työkokemus kaupanalalta ohjasi urasuunnaksi liiketalouden, ja kohteeksi Metropolian - ammattikorkeakoulun käytännönläheisyys voitti yliopistojen pänttäämiskulttuurin, ja kauppakorkeakoulun laajahkot pääsykokeet.

Vaikka markkinointi viehättikin Sadetta alkuunsa eniten, päätyi hän lopulta valitsemaan tavoittelevansa uraa taloushallinnon parista, eli rahoituksen ja laskentatoimen suunnalta. Epävarman hakuprosessin jälkeen Sade oli kuitenkin hyvin tyytyväinen valintaansa, ja kertoo oppineensa opintojen ohessa suhtautumaan asioihin kriittisesti ja analyyttisesti. Vuorovaikutustaidotkin kasvavat kohisten, kun itseään oppii ilmaisemaan ammattimaisesti – nämä taidot ovat tärkeitä työelämässä, ja Sade tietääkin käytännönläheisten projektien olevan ensiarvoisen tärkeitä maistiaisia työelämästä.

Metropoliassa opiskelijoita kohdellaan aikuisina, joille annetaan paljon vastuuta. Sade kertoo, että sellainen tasavertainen ilmapiiri tuo tunteen siitä, että opiskelijaa arvostetaan ja häneen osaamiseensa luotetaan. Myös verkostoituminen opiskelukavereiden kanssa voi hyödyttää hyvinkin paljon, sillä koskaan ei tiedä, vaikka tulevaisuudessa hakisikin työpaikkaa, jonka rekrytoinnista vastaa vanha koulukaveri.

Vaikka työelämään siirtyminen aluksi pelottikin, on Sade onnistuneesti luonut uraa Vähittäiskaupan Tilipalvelussa, jossa aloitti alkujaan työharjoittelussa osana opintojaan. Työssään hän vastaa ulkoisesta-sekä sisäisestä laskennasta eri osa-alueilla. Monipuolisissa työtehtävissä hän on todennut varsinaisen työn oppivan vain tekemällä, opiskelu ja koulu vain luovat tukevan kivijalan jolle valmiudet ja osaaminen rakentuvat.

Metropoliaa harkitseville Sade haluaa lämpimästi suositella koulua, sekä tradenomin tutkintoa jo pelkästään sen laajuuden vuoksi. Uusia ovia aukeaa koko ajan opintojen aikana, sekä työelämässä vielä myöhemminkin. Tutkinto tuo myös hyviä valmiuksia yrittäjyydestä kiinnostuneille.

– Hyvät huomataan! Teki sitten mitä tahansa, niin sen voi aina tehdä hyvin tai huonosti - antamalla itsestään 150 % jää mieliin. Työelämässä hyvät vuorovaikutustaidot ovat myös kultaakin kalliimpaa.

Teksti: Vilma Mertanen

Metropoliasta monipuolista liiketalouden osaamista työuralle

Toni Nylund.

Toni Nylund päätyi opiskelemaan Metropolia Ammattikorkeakouluun liiketaloutta, koettuaan kaupallisen koulutuksen tuovan hänelle täydentävää osaamista aiemman graafisen suunnittelun osaamisen rinnalle. Opinnoissaan hän keskittyi markkinointiin.

- Näin markkinoinnin luonnollisena vaihtoehtona itselleni sen yhteyden graafisen puolen työskentelyn kanssa. Kävin kuitenkin melko laajasti eri koulutusalojen kursseja opintojen aikana tarpeen ja oman mielenkiinnon mukaan.

Liiketalouden opinnoista Toni löysikin monipuolisesti työuralleen hyödyllistä osaamista.

- Metropoliasta tarttui niin viestinnällistä, laillista, taloudellista kuin markkinoinninkin osaamista, joista kaikkea voi soveltaa työelämään. Vaativissa työtehtävissä korostuu jatkuvan oppimisen merkitys.

Toni valmistui loppuvuodesta 2015 ja sai valmistuessaan Metropolian tukisäätiön stipendin Metropolian brändin mukaisesta toiminnasta ja monialaisen yhteistyön edistämisestä.
Hän toimii tällä hetkellä toimitusjohtajana mobiili- ja tablettipelejä kehittävässä Vulpine Games Oy:ssä.  Vulpine Games on julkaisemassa yhtä vuoden odotetuimmista mobiilipeleistä, Last Planetsia, alkuvuodesta 2016.

- Tekijälle löytyy aina töitä. Pitää vain löytää omat vahvuudet, uskoa niihin ja saada myös muut uskomaan. Nöyrä kannattaa olla muttei liian nöyrä.

Teksti: Mikko Koskenseppä

Yhteystiedot

Yhteishakua koskevat kysymykset

hakijapalvelut@metropolia.fi

Anne Perkiö
tutkintovastaava
p. 040 590 8528
anne.perkio@metropolia.fi

Mari Rupponen
opintoneuvoja
p. 040 179 8566
mari.rupponen@metropolia.fi

Opiskelijapalautekysely: Metropoliassa Suomen paras liiketalouden AMK-opetus

Metropolian liiketalouden alan koulutus on saanut valtakunnallisessa AVOP-kyselyssä vertailuryhmässään (kauppa, hallinto ja oikeustieteet sekä palvelualat) Suomen parhaat tulokset kategorioissa opetus ja opiskelu. AVOP on ammattikorkeakoulujen valmistumisvaiheen opiskelijapalautekysely, jossa opiskelija arvioi ja antaa palautetta toteutuneesta koulutuksesta. Lue lisää Metropolian sijoittumisesta AVOP-kyselyssä.

Kansainvälisyys opintojen aikana

Opintoneuvoja Marin terveiset

Mari Rupponen.

Toimin liiketalouden tutkinto-ohjelman päiväsovelluksen opintoneuvojana. Saan työssäni olla opiskelijan tukena ja ohjaajana koko opintopolulla, aina hakuvaiheesta valmistumiseen saakka. Autan kaikissa opintoihin liittyvissä kysymyksissä.

Metropolian opiskelijat valitsivat minut vuoden 2017 opiskelijamyönteisimmäksi henkilökunnan jäseneksi. Olen erittäin otettu, liikuttunut ja kiitollinen saamastani huomionosoituksesta. Kaikista merkittävintä huomionosoituksessa on se, että saan sen kaikista tärkeimmiltä: opiskelijoilta.

Oveni on aina auki hakijoille ja opiskelijoille, ota rohkeasti yhteyttä opintoasioissa!

Opinnäytetyö

Metropolian AMK-tutkinnon opinnäytetyössä opiskelija oppii ja toteuttaa työelämäläheistä kehittämistyötä, joka perustuu tutkittuun tietoon.

Löydät liiketalouden opinnäytetöitä Theseus-tietokannasta