Digitaalinen muotoilu,
Muotoilun tutkinto-ohjelma

AMK-tutkintoMonimuotototeutus Ylempi AMK-tutkinto Avoin AMK

Tutkintonimike: Muotoilija (AMK)

Kesto: 4 vuotta

Laajuus: 240 opintopistettä

Aloituspaikat: 20

Seuraava haku: Kevään yhteishaku 2020

Siirtohaut: 1. - 15.5.
1. - 15.11.

Digitaalisen muotoilun (ent. digitaalinen viestintä) ammattilaisena hallitset interaktiivisten verkkopalveluiden suunnittelun ja tuotannon monipuolisesti. Ymmärrät designajattelun periaatteet ja tunnet palvelusuunnitteluprosessin.

Verkkoteknologiat, informaatioarkkitehtuuri, sosiaalisen median konseptit ja palvelut sekä vuorovaikutteiset toiminnallisuudet ovat sinun alaasi.

Opintojen rakenne ja sisältö

Muotoilijan (AMK) tutkinto koostuu muotoilun perusopinnoista, ammattiopinnoista, työharjoittelusta, opinnäytetyöstä sekä vapaavalintaisista opinnoista.

Muotoilun koulutuksen perusopinnot tukevat ammattiopintoja. Perusopintoihin sisältyy esimerkiksi kieli- ja viestintäopintoja, opiskeluun orientoitumista, yritystoimintaa ja markkinointia sekä median ja yhteiskunnan suhteiden tarkastelua. 

Ammattiopinnoissa opiskelijat perehtyvät monipuolisesti verkkojulkaisemisen eri osa-alueisiin, kuten konseptikehitykseen, käyttöliittymäratkaisuihin, sisällöntuotantoon ja toteutusteknologioihin.  Keskeisiä osa-alueita ovat myös digitaalisen mediatuotannon työskentelyprosessit, tuotannolliset taidot ja projektinjohtaminen.

Tutkintoon sisältyy puolen vuoden opintojen laajuinen työharjoittelu. Harjoittelussa opiskelijat pääsevät soveltamaan oppimaansa aidossa työympäristössä.

Opintojen lopuksi tehtävä opinnäytetyö on opiskelijan osoitus omasta osaamisestaan. Opinnäytetyö koostuu jotakin digitaalisen muotoilun osa-aluetta käsittelevästä projektista ja kirjallisesta tutkielmasta.

Vapaavalintaisilla opinnoilla opiskelijat voivat täydentää ja syventää osaamistaan.

Digitaalisen muotoilun asiantuntijaksi

Opiskelu on kiinteässä yhteydessä työelämään. Opiskelijat pääsevät jo opintojen aikana kartuttamaan kokemusta aidoissa asiakasprojekteissa. Asiakasprojektit ovat kiinteä osa digitaalisen muotoilun opintoja.

Valmistumisen jälkeen voit työllistyä erilaisiin digitaalisen ympäristön asiantuntijatehtäviin, jotka liittyvät esimerkiksi verkkopalveluiden suunnitteluun, tuotantoon tai projektien johtamiseen. Hallitset digitaalisen mediatuotannon työprosessit ja tuotannolliset taidot.

Työtehtävät voivat liittyä vaikkapa

  • verkkopalveluiden teknisiin ratkaisuihin
  • sosiaalisen median palveluiden kehittämiseen
  • interaktiosuunnitteluun tai
  • digitaalisen median konsepti- ja rakennesuunnitteluun.

Työpaikkasi voi olla esimerkiksi suunnittelu- tai viestintätoimistoissa, yritysten viestintäyksiköissä, it-yrityksissä tai mainosalalla.

Digitaalinen muotoilu videoina

Mitä on digitaalinen viestintä ja muotoilu - opettajat kertovat

Mitä on digitaalinen viestintä ja muotoilu - opiskelijat kertovat

Yhteystiedot

Yhteishakua koskevat kysymykset

hakijapalvelut metropolia fi

Koulutusta koskevat kysymykset:

Mari Silver
Lehtori
p. 040 334 6962
Lähetä Marille sähköpostia

Ennakkotehtävät

Huomaathan, että yhteishakulomakkeen täyttämisen lisäksi teet ennakkotehtävät. Palauta tehtävät hakuaikana. Katso tehtävät

Kansainvälisyys opintojen aikana

Millaista on digitaalisen viestinnän opiskelu Metropoliassa?

Tutustu uuteen digitaalisen viestinnän opiskelijoiden ylläpitämään sivustoon, josta saat tietoa ja vinkkejä digin linjalle hakemiseen ja siellä opiskeluun.

Digitaalinen viestintä