Tutkintonimike: Muotoilija (AMK)

Kesto: 4 vuotta

Laajuus: 240 opintopistettä

Aloituspaikat: 10

Seuraava haku: Kevään yhteishaku 2020

Siirtohaut: 1. - 15.5.
1. - 15.11.

3D-teknologioita, virtuaalisen- ja laajennetun todellisuuden menetelmiä painottava muotoilun- ja viestinnän tutkinto-ohjelmien yhteinen XR-suuntautumisvaihtoehto antaa koulutuksesta valmistuvalle muotoilijalle laajat valmiudet toimia erilaisten 3D-suunnittelun ja XR-menetelmien asiantuntijana niin teollisuuden tuotekehityksessä kuin virtuaalitodellisuuden ympäristöjen ja sisältöjen tuotannossa.

 Monipuolisessa XR Design -koulutuksessa teollisen muotoilun ammatillinen osaaminen integroituu teknologisiin, digitaalisiin sekä virtuaalisiin ympäristöihin luoden uudenlaista osaamista ja ketteryyttä vastata niin fyysisen kuin digitaalisen maailman kehittämisen haasteisiin.

Koulutus toteutetaan yhteistyössä viestinnän tutkinto-ohjelman kanssa

Muotoilu ja XR-teknologiat

Muotoilun XR-koulutuksessa opit erilaisia teollisen muotoilun menetelmiä. Opit hallitsemaan ongelmalähtöisiä ja loppukäyttäjien tarpeisiin vastaavia suunnittelu- ja tuotekehitysprosesseja. Kehityt tekemään itsenäisiä teknistaloudellisesti ja esteettisesti perusteltuja valintoja prosessin eri vaiheissa. Erilaisten ideointi- ja ongelmanratkaisumenetelmien avulla kehität luovuutta ja innovatiivisuutta.

Opiskelet tuotekonseptointia ja materiaali- ja valmistustekniikoita. Muotoiluosaaminen linkittyy vahvasti tietokoneavusteiseen suunnitteluun ja erilaisiin 3D-teknologioihin. Perehdyt monipuolisesti mm. 3D-mallinnukseen, animointiin, 3D-skannaukseen ja 3D-tulostukseen ja muuhun tietokoneavusteiseen valmistukseen.

Monipuolista 3D-osaamista syvennetään ja laajennetaan tuoreimmalla XR-osaamisella. Opit esimerkiksi, kuinka luoda interaktiivisia virtuaaliympäristöjä, 360 videoita ja kuinka hyödyntää pelimoottoreita.

Opit myös, kuinka voit hyödyntää ja soveltaa XR-menetelmiä tuotesuunnittelussa. Osaat myös toteuttaa mallinnetuista suunnitelmista ja virtuaaliprototyypeistä fyysisiä tuotteita mm. 3D-tulostusta, CNC-koneistusta ja muita valmistusmenetelmiä hyödyntäen.

Lisäksi tutuksi tulevat myös mm.

 • ohjelmoinnin perusteet
 • Arduino
 • sulautetut järjestelmät
 • robotiikka
 • generatiivinen mallintaminen
 • tekoäly
 • käyttöliittymien suunnittelu sekä sovellusten toteuttaminen virtuaali- ja laajennetun todellisuuden laitteille ja alustoille.

Työelämälähtöisiä yhteistyöprojekteja

XR-opinnoissa teoria ja käytäntö linkittyvät toisiinsa erilaisissa poikkitieteellisissä työelämälähtöisissä yhteistyöprojekteissa. Todelliset tuotekehitys- ja suunnitteluprojektit antavat mahdollisuuden kehittyä teknologioita ja niiden mahdollisuuksia tuntevaksi innovatiiviseksi tuotekehityksen ammattilaiseksi.

Tulevaisuuden autonomiset ajoneuvot, robotit, tekoäly, laajennetun todellisuuden maailmat ja palvelut mahdollisuuksineen odottavat tekijöitä ja suunnannäyttäjiä.

Opintojen rakenne

Muotoilijan (AMK) tutkinto rakentuu

 • muotoilun yhteisistä perusopinnoista
 • ammattiopinnoista
 • työharjoittelusta
 • opinnäytetyöstä ja
 • vapaavalintaisista opinnoista

Muotoilun koulutuksen yhteiset perusopinnot tukevat ammattiopintoja. Perusopintoihin kuuluu esimerkiksi kieli- ja viestintäopintoja, opiskeluun orientoitumista, yritystoiminnan ja markkinoinnin opetusta sekä muotoilun ja yhteiskunnan suhteiden tarkastelua.

Ammattiopinnoissa syvennytään teollisen muotoilun menetelmiin, muodonantoon, materiaali- ja valmistustekniikan perusteisiin, ergonomiaan ja käytettävyyteen, tietokoneavusteiseen suunnitteluun sekä laajasti XR-tuotannon työvälineisiin ja tuotantoprosesseihin sekä XR-menetelmien hyödyntämiseen tuotekehityksessä. Opintojen aikana tehdyistä töistä ja projekteista kootaan portfolio, jolla voit esitellä osaamistasi.

Osana opintoja suoritetaan puolen vuoden laajuinen työharjoittelu.

Opintoja voi täydentää oman mielenkiintonsa mukaisilla vapaavalintaisilla opinnoilla

Opintojen lopuksi tehdään opinnäytetyö jonkin todellisen suunnittelu- tai kehitysprojektin parissa oman ammatillisen osaamisen osoittamiseksi.

Monipuolisia työllistymismahdollisuuksia

Muotoiluala on perinteisesti ollut luonteeltaan hyvin kansainvälistä. Myös XR-koulutus antaa valmiudet toimia asiantuntijana niin Suomessa kuin ulkomaillakin. Globalisoituneessa maailmassa digitalisaation kurottaessa kaikille yhteiskunnan osa-alueille, luovan talouden, käyttäjälähtöisyyden ja teknologian hybridiosaajille löytyy työmahdollisuuksia laajalti.

Tulevaisuudessa syntyy täysin uusia työtehtäviä joihin XR Design -koulutus antaa valmiuksia. Erilaiset lisätyn todellisuuden työkalut kehittyvät ja tulevat osaksi arkea. Tarvitaan uudenlaisia asiantuntijoita, jotka osaavat luoda sisältöä ja toisaalta hyödyntää uuden teknologian mahdollisuuksia monialaisessa tuotekehityksessä ja teollisuuden palveluksessa.

XR-orientoituneena muotoilijana saatat työllistyä mielenkiintosi mukaan, vaikkapa

 • yrittäjäksi
 • XR-konsultiksi
 • muotoilutoimistoon
 • teknologiateollisuuden tuotekehitykseen
 • tietokoneavusteisen teollisen muotoilun erikoisosaajaksi
 • terveysteknologian XR-kehittäjäksi
 • peliteollisuuteen
 • elokuvateollisuuteen
 • mainostoimistoon tai kaupunkimuotoilun pariin.

Yhteystiedot

Yhteishakua koskevat kysymykset:

hakijapalvelut metropolia fi

Ennakkotehtävät

Huomaathan, että yhteishakulomakkeen täyttämisen lisäksi teet ennakkotehtävät. Palauta tehtävät hakuaikana. Lue lisää

Kansainvälisyys opintojen aikana