Tutkintonimike: Medianomi (AMK)

Kesto: 4 vuotta

Laajuus: 240 opintopistettä

Aloituspaikat: 10

Seuraava haku: Kevään yhteishaku 2020

Siirtohaut: 1. - 15.5.
1. - 15.11.

XR Design-opiskelijana opit luomaan innovatiivisia sisältöjä virtuaali- ja laajennetun todellisuuden ympäristöihin. Opit suunnittelemaan tiloja, konsepteja ja esineitä, jotka toteutat virtuaaliympäristöön työkaluinasi 3D-mallinnusohjelmat ja pelimoottorit.

Koulutus toteutetaan yhteistyössä muotoilun tutkinto-ohjelman kanssa

XR-sisällöntuotannon taidot

Työkaluihin syvennytään laajoilla opintojaksoilla, joilla opitaan tärkeimmät XR-sisältötuotannon taidot

 • sovellusten konseptointi
 • tila- ja esinemuotoilun perusteet
 • 3D-mallinnus ja -animointi
 • 3D-mallien valaisu ja teksturointi
 • 3D-mallien tuonti pelimoottoreihin
 • interaktiivisuuden luominen ohjelmoinnin avulla
 • käyttöliittymien suunnittelu virtuaali- ja laajennetun todellisuuden sovelluksiin
 • julkaisujen tekeminen virtuaali- ja laajennetun todellisuuden laitteille
 • pikseli- ja vektorigrafiikka
 • liikegrafiikka
 • 360 video

Ryhmätyöskentelyä ja työelämäprojekteja

XR Design -opinnoissa keskeistä on oppiminen erilaisia käytännön harjoitustöitä tekemällä.

XR-tuotannot syntyvät yleensä usean eri alueen erikoisosaajien yhteistyönä. Opintojen aikana työskennellään työelämän toimintatapoja simuloivissa tuotantoryhmissä. Intensiivinen työskentelymalli edellyttää opiskelijalta sitoutumista kokopäiväiseen opiskeluun.

XR Design -opiskelijat tekevät opintojensa aikana isoja projekteja, joissa tutustutaan ja syvennytään XR-tuotannon erityisalueisiin. Opiskelun loppuvaiheessa projekteja tehdään usein yhteistyössä työelämän edustajien kanssa.

Opintojen rakenne

Medianomin (AMK) tutkinto koostuu muotoilun yhteisistä perusopinnoista, ammattiopinnoista, työharjoittelusta, opinnäytetyöstä sekä vapaavalintaisista opinnoista.

Muotoilun koulutuksen yhteiset perusopinnot tukevat ammattiopintoja. Perusopintoihin kuuluu esimerkiksi kieli- ja viestintäopintoja, opiskeluun orientoitumista, yritystoimintaa ja markkinointia sekä muotoilun ja yhteiskunnan suhteiden tarkastelua. 

Ammattiopinnoissa paneudutaan XR-tuotannon työvälineisiin ja tuotantoprosesseihin syvällisesti. Perinteisten visuaalisen viestinnän taitojen opinnot tukevat XR-osaamisen kehittymistä. 

Tutkintoon sisältyy puolen vuoden opintojen laajuinen työharjoittelu. Harjoittelussa opiskelijat pääsevät soveltamaan oppimaansa aidossa työympäristössä.

Opintojen lopuksi tehtävä opinnäytetyö on opiskelijan osoitus omasta osaamisestaan. Opinnäytetyö koostuu jotakin XR-tuotannon osa-aluetta käsittelevästä projektista ja kirjallisesta tutkielmasta.

Vapaavalintaisilla opinnoilla opiskelijat voivat täydentää ja syventää osaamistaan.

Monipuoliset työllistymismahdollisuudet

XR-teknologia on kehittyvä tulevaisuuden ala, jossa syntyy uusia työmahdollisuuksia:

 • suunnitelmien havainnollistaminen rakentamisessa, teollisuudessa ja muotoilussa
 • 3D-pelit ja 3D-simulaattorit
 • virtuaalilavasteet elokuvissa ja televisiossa
 • terveysteknologian XR-sovellukset
 • tieteen havainnollistaminen

Työpaikka voi löytyä vaikkapa

 • peli- tai viihdeteollisuudesta
 • TV- ja elokuvatuotannoista
 • suunnittelutoimistoista
 • markkinointi- ja mainosalalta
 • opetusmateriaalin tuotannosta tai
 • tieteen havainnollistamisesta ja tutkimuksesta.

Yhteystiedot

Yhteishakua koskevat kysymykset:

hakijapalvelut metropolia fi

Koulutusta koskevat kysymykset:

Ale Torkkel
Lehtori
Puh. 09 7424 5469
ale.torkkel@metropolia.fi

Mika Rintala
Koulutussuunnittelija
Puh. 040 714 5119
mika.rintala@metropolia.fi

Ennakkotehtävät

Huomaathan, että yhteishakulomakkeen täyttämisen lisäksi teet ennakkotehtävät. Palauta tehtävät hakuaikana. Lue lisää

Joustavat opintopolut

Opetussuunnitelmamme huomioivat erilaiset osaamistarpeet ja -tavoitteet sekä antavat mahdollisuuden suunnata opintoja erilaisilla valinnoilla. Katso lisää Monien mahdollisuuksien Metropolia Prezi-esityksestä:

Kansainvälisyys opintojen aikana