Tutkintonimike: Insinööri (AMK)

Kesto: 2 vuotta

Laajuus: 240 opintopistettä

Aloituspaikat: 10

Seuraava haku: Erillishaku 1.–15.11.2018

Kohderyhmä

Tämä muuntokoulutus on tarkoitettu henkilöille, joilla on tutkintovaatimusten mukaista aiemmin hankittua osaamista siten, että tutkinto voidaan suorittaa kahdessa vuodessa.Tätä osaamista on voinut syntyä esimerkiksi aiemmin suoritetussa opistotutkinnossa, korkeakoulututkinnossa tai työssä.

Seuraava hakuaika 1. - 15.11.2018

Hakuohjeet ja valintaperusteet julkaistaan myöhemmin.

Hakukelpoisuuden antavat tutkinnot

Hakukelpoiset tutkinnot

  • Opistoasteen teknikko
  • Opistoasteen insinööri
  • Insinööri (AMK)
  • Insinööri (ylempi AMK)
  • Diplomi-insinööri

Ulkomaisella tutkinnolla ei voi hakea.

Hakijoilla tulee olla vähintään tason B1 suomen kielen taidot. Mikäli kielitaito ei ole todettavissa hakemuksen liitteenä lähetetyistä todistuksista, kielitaito voidaan arvioida haastattelun avulla.

Hakukelpoiset hakijat kutsutaan haastatteluun, joka järjestetään 30.5.2018 tai hakijan kanssa erikseen sovittavana ajankohtana.

Opiskelijavalintakriteerit

Opiskelijavalinta suoritetaan haastattelun ja motivaatiokirjeen perusteella. Haastattelussa arvioidaan henkilön soveltuvuus ja motivaatio koulutukseen.

Jos hakijoita on enemmän kuin aloituspaikkoja, niin haastattelupisteet ratkaisevat valinnan; jos haastattelupisteet tasavertaiset, niin soveltuvimman todistuksen keskiarvo ratkaisee.

 

 

Henkilökohtainen opintosuunnitelma

Insinööritutkinto on laajuudeltaan 240 opintopistettä. Muuntokoulutukseen valitut opiskelijat saavat hyväksiluettua osan insinööritutkintoon sisältyvistä opinnoista.

Hyväksiluettavat opinnot ja hyväksiluettava työssä hankittu osaaminen arvioidaan opintojen alussa tutkintovastaavan kanssa käytävässä HOPS-keskustelussa. Hyväksilukujen perusteella opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen opintosuunnitelma niin, että opintojen suorittaminen kahdessa vuodessa on mahdollista. Hyväksilukujen ja HOPS-suunnitelman pohjana on konetekniikan tutkintorakenne ja opetussuunnitelma.

Muuntokoulutuksen opiskelijoille ei järjestä omia erillisiä opintoja vaan he suorittavat opinnot pääsääntöisesti tutkinnon muiden opiskelijoiden kanssa.

Yhteystiedot

Kysy tutkinnosta:
Timo Junell

Tutkintovastaava
Puh. 050 342 0648
Lähetä sähköpostia

Kysy opinnoista:
Hannele Ruotsalainen
Koulutussuunnittelija
Puh. 040 334 0352
Lähetä sähköpostia