Tutkintonimike: Laboratorioanalyytikko (AMK)

Kesto: 2 vuotta

Laajuus: 210 opintopistettä

Aloituspaikat: 2

Seuraava haku: Erillishaku 1.–15.11.2018

Laboratorioanalyytikko -laboratorion moniosaaja

Laboratorioanalytiikan muuntokoulutus on suunniteltu henkilöille, jotka haluavat työskennellä laboratorioympäristössä ja joilla on jo alaan liittyvää koulutusta. Laboratorioanalyytikot työskentelevät teollisuuden, yritysten ja tutkimuslaitosten laboratorioissa tutkimuksen, tuotekehityksen, testauksen ja laadunvalvonnan tehtävissä. Myös kaupalliset ja esimiestehtävät ovat mahdollisia. Valmistuneiden työnimikkeitä ovat muun muassa laboratorioanalyytikko, laboratoriokoordinaattori, tutkimusavustaja, tekninen tutkija, laboratorioinsinööri ja laatuasiantuntija.

Ammattitaitoisilla laboratorioanalyytikoilla alan näkymät pääkaupunkiseudulla ovat hyvät mutta Metropolia Ammattikorkeakoulu kouluttaa laboratorioanalyytikoita koko Suomen tarpeisiin, sillä Metropolia on Suomen ainut laboratorioanalyytikoiden kouluttaja.

Muuntokoulutus on tarkoitettu henkilöille, joilla on tutkintovaatimusten mukaista aiemmin hankittua osaamista siten, että tutkinto voidaan suorittaa kahdessa vuodessa. Tätä osaamista on voinut syntyä esimerkiksi aiemmin suoritetussa korkeakoulututkinnossa/korkeakouluopinnossa tai opistoasteen laboranttitutkinnossa. Valinnassa otetaan huomioon myös laboratorioalaan liittyvä työkokemus.

Kelpoisuuden laboratorioanalytiikan muuntokoulutukseen antavat:

 • Luonnontieteiden kandidaatti tai filosofian maisteri
 • Filosofian maisteri
 • Elintarviketieteiden kandidaatti tai elintarviketieteiden maisteri
 • Maatalous- ja metsätieteiden kandidaatti tai maisteri
 • Farmaseutti ja Proviisori
 • Tekniikan kandidaatti tai diplomi-insinööri
 • Insinööri (AMK), insinööri (YAMK)
 • Bioanalyytikko (AMK)
 • Opistoasteen laborantti (opistotasoinen laboranttikoulutus perustui lukion oppimäärälle tai toisen asteen ammatilliselle tukinnolle. Laajuudeltaan tutkinto oli 120 ov. Opistotason koulutuksesta valmistui laborantteja vuosina 1999-2001)
 • kesken jääneet alaan soveltuvat korkeakouluopinnot
 • vastaavat ulkomaiset tutkinnot

Lukion oppimäärä ja/tai ylioppilastutkinto, ammatillinen perustutkinto tai ammattitutkinto eivät anna hakukelpoisuutta tähän muuntokoulutukseen.

Opinnot ja niiden toteutus

Koulutus toteutetaan päiväopintoina. Koulutukseen kuuluu sekä teoriaopintoja että käytännön laboratorioharjoituksia. Koulutuksen alussa jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen opintosuunnitelma ja tehdään kurssivalinnat.

Opintoihin kuuluu yrityksessä/tutkimuslaitoksessa suoritettava opinnäytetyö ja harjoittelu. Opiskelija on itse vastuussa harjoittelupaikan hankkimisesta, mutta koulutuksen aikana luodaan yhteys opiskelijoiden ja yritysten/tutkimuslaitosten välille.

Opintotaustasi riippuen perehdyt laboratorioanalytiikan opinnoissa muun muassa seuraaviin:

 • instrumenttianalytiikka
 • ympäristöanalytiikka
 • geenitekniikka, mikrobiologia, biokemia, biotekninen proteiinien tuotto, puhdistus ja karakterisointi
 • tilastolliset menetelmät, analyysimenetelmien kehitys ja validointi
 • laboratoriolaitteiden huolto ja ylläpito
 • rikosanalytiikka
   

Opintojen aikana saat myös yleiset valmiudet kehittää monipuolisesti ammattitaitoasi alan tehtävissä. Opinnot suoritetaan pääsääntöisesti suomeksi. mutta niihin kuuluu 30 op:n englanninkielinen moduuli.  Käytössä oleva oppimateriaali on myös usein englanniksi.

Yhteystiedot

Tutkinnon sisältöön liittyvät asiat
Jarmo Palm

tutkintovastaava
Lähetä sähköpostia

Käytännön asiat
Liisa Heikkilä
Koulutussuunnittelija
Lähetä sähköpostia