Rakennusalan työnjohto: rakennustekniikka

AMK-tutkinto muuntokoulutuksena AMK-tutkinto päiväopiskeluna Avoin AMK Täydennyskoulutus

Tutkintonimike: Rakennusmestari (AMK)

Kesto: 2-3 vuotta

Laajuus: 210 opintopistettä

Aloituspaikat: 15

Seuraava haku: Erillishaku 1.-15.11.2018

Tämä Rakennustekniikan muuntokoulutus on tarkoitettu ensi sijassa rakennusalan kokemusta omaaville. Koulutus suuntautuu infrarakentamiseen ja toteutetaan päiväopintoina. Tutkinto voidaan suorittaa 2-3 vuodessa.

Koulutus sisältää vastaavalta työnjohtajalta vaadittavat opinnot kaikissa rakentamisen työnjohtotehtävien vaativuusluokissa ympäristöministeriön ohjeen YM4/601/2015 12.3.2015 mukaisesti.Hakukelpoisuuden antavat tutkinnot

  • Korkeakoulu- tai ammattikorkeakoulututkinto, johon sisältyy tai jonka lisäksi hakija on suorittanut vähintään 20 op rakennusalan AMK-opintoja.
  • Opistoasteen insinööri, teknikko tai rakennusmestari
  • Opistoasteen kaupallinen tutkinto
  • Rakennustuotannon erikoisammattitutkinto
  • Talonrakennusalan erikoisammattitutkinto
  • Rakennusalan työmaapäällikön erikoisammattitutkinto
  • Toisen asteen maarakennusalan tutkinto

Opintojen toteutus ja sisällöt

Koulutus alkaa keväällä 2019 jo olemassa olevissa opiskelijaryhmissä.

Opiskelijaksi valitulle määritellään henkilökohtainen opiskelusuunnitelma aikaisemman koulutuksen ja työkokemuksen perusteella.

Opinnot suunnitellaan 2-3 vuoden kestoisiksi riippuen opiskelijan aikaisemmista opinnoista ja työkokemuksesta. Opintoihin kuuluu merkittävänä osana työharjoittelu ja muu työskentely kesäaikaan. Opinnoissa ensimmäinen työharjoittelu / kesätyö sijoittuu vuosittain huhtikuu – elokuulle ja muu aika vuosittain on pääsääntöisesti teoriaopintoja lähiopintoina.

Lisätietoja opintojen sisällöistä saa opetussuunnitelmasta.

Yhteystiedot

Mika Räsänen
lehtori
Puh. 040 676 6065
Lähetä sähköpostia

Niilo Kemppainen
lehtori
Puh. 050 368 6638
Lähetä sähköpostia