Rakennusalan työnjohto: LVI
rakennusmestari (AMK)

AMK-tutkinto muuntokoulutuksena AMK-tutkinto päiväopiskelunaAvoin AMK Täydennyskoulutus

Tutkintonimike: Rakennusmestari (AMK)

Kesto: 2 vuotta

Laajuus: 210 opintopistettä

Aloituspaikat: 20

Opetuspaikka: Vanha maantie 6, Espoo Katso sijainti kartalla

Myllypuron kampus, Helsinki Katso sijainti kartalla

Seuraava haku: Erillishaku 1.–15.11.2018

Kouluttautuisinko LVI-mestariksi?

LVI-alan toimihenkilöiden saatavuus on alan yritysten mukaan heikko ja suuri määrä toimihenkilöitä siirtyy lähivuosina eläkkeelle. Tämä muuntokoulutus tähtää osaajapulan helpottamiseen erityisesti LVI-urakointiyrityksissä.

Alan näkymät pääkaupunkiseudulla ovat hyvät, sillä muuttoliike kaupunkeihin ja väestön ikääntyminen ylläpitävät korkeatasoisten talotekniikkapalveluiden kysyntää. Samaan aikaan peruskorjaustarpeen huippu on vasta tulossa mikä yhdessä  energiatehokkuuden parantamisen kanssa lisää talotekniikan rakentamisen, korjaamisen ja kunnossapidon tarvetta entisestään.

Tämä muuntokoulutus on tarkoitettu henkilöille, joilla on tutkintovaatimusten mukaista aiemmin hankittua osaamista siten, että tutkinto voidaan suorittaa kahdessa vuodessa. Tätä osaamista on voinut syntyä esimerkiksi aiemmin suoritetussa korkeakoulututkinnossa tai soveltuvassa erikoisammattitutkinnossa. Valinnassa otetaan huomioon myös LVI- tai rakennusalan työkokemus ja mahdollinen esimieskokemus.

LVI-mestarin tutkinto antaa yhdessä asetuksen edellyttämän työkokemuksen kanssa kelpoisuuden toimia maankäyttö- ja rakennuslain (1999/132, 122 ja 123§:ien) mukaisissa rakennustöissä vastaavana työnjohtajana. LVI-suuntautumisvaihtoehdossa tämä tarkoittaa vastaavan rakennusten vesi- ja viemäri-työnjohtajan (RVV) ja vastaavan ilmanvaihtotyönjohtajan (IV) kelpoisuutta.

Kelpoisuuden antavat tutkinnot tähän koulutukseen

 • Diplomi-insinööri tai filosofian maisteri
 • Insinööri (AMK), insinööri (YAMK)
 • Opistoasteen insinööri
 • Opistoasteen teknikko tai rakennusmestari
 • Rakennustuotannon erikoisammattitutkinto
 • Talonrakennusalan erikoisammattitutkinto
 • Ilmastointiasentajan erikoisammattitutkinto
 • Putkiasentajan erikoisammattitutkinto
 • Rakennusalan työmaapäällikön erikoisammattitutkinto
 • Tekniikan erikoisammattitutkinto, työteknikko

Opinnot ja niiden toteutus

Koulutus toteutetaan päiväopintojen ja työpaikkaopintojen yhdistelmänä. Sen suunnitteluun osallistuvat LVI-tekniset urakoitsijat ry ja alan yritykset, jotka myös tarjoavat työssäoppimispaikkoja. Opiskelija on itse vastuussa työpaikan hankkimisesta, mutta koulutuksen alussa luodaan yhteys opiskelijoiden ja yritysten välille.

Opinnoissasi perehdyt käytännönläheisesti muun muassa

 • LVI-tekniikkaan: lämmitystekniikka, vesi- ja viemäritekniikka, ilmastointitekniikka
 • Työmaatehtäviin ja kustannusten hallintaan
 • Esimiestoimintaan ja asiakaspalveluun työmaalla
 • Sopimuksiin ja määräyksiin

Opintojen aikana saat myös yleiset valmiudet kehittää monipuolisesti ammattitaitoasi alan tehtävissä.

Suuntaa-antavia lisätietoja LVI-mestarin opintojen toteutuksesta ja hyväksiluvuista löytyy tästä linkistä.

Opinnot alkavat koulutuksen aloitustilaisuudella maanantaina 14.1.2019 klo 9 alkaen.

Työmahdollisuudet

Energiatehokkuutta parantavat ratkaisut sekä korjaus- ja huoltotoiminnan kasvu edellyttävät nykyistä enemmän LVI-osaajia. Erityisesti LVI-työnjohdon osaajista on pulaa työmarkkinoilla.

Rakennusmestarina työtehtäväsi voivat koostua LVI-tekniikan työnjohto- ja tuotannonsuunnittelutehtävistä.

Tehtävänimikkeitä ovat esimerkiksi

 • projektinhoitaja
 • projektipäällikkö
 • huoltopäällikkö ja
 • asiakaspalvelupäällikkö.

Yhteystiedot

Hakua koskevat kysymykset:
hakijapalvelut metropolia fi

Koulutusta koskevat kysymykset:

Tuulaliina Asumalahti
opinto-ohjaaja
Lähetä sähköpostia 
040 714 5143

Jorma Säteri
osaamisaluepäällikkö
Lähetä sähköpostia
040 548 5429

Myllypuron kampukselle 2019

Tutkinto-ohjelma muuttaa vuonna 2019 uudelle Myllypuron kampukselle