Tutkintonimike: Insinööri (AMK)

Kesto: 2 vuotta

Laajuus: 240 opintopistettä

Aloituspaikat:9

Opetuspaikka: Myyrmäen kampusKatso sijainti kartalla

Seuraava haku: Erillishaku 1.–15.11.2018

Yhteystiedot

Jenni Pöllönen
Koulutussuunnittelija
Lähetä sähköpostia

Kiinnostavatko sähkö- ja automaatiotekniikan monipuoliset työmahdollisuudet?

Sähkö- ja automaatiotekniikan muuntokoulutus on tarkoitettu alasta kiinnostuneille henkilöille, joilla on aiempaa osaamista ja soveltuva tekniikan alan tutkinto. Sähkö- ja automaatiotekniikka tarjoaa käytännönläheisen ja laaja-alaisen tutkinnon, joka mahdollistaa sijoittumisen monenlaisiin työtehtäviin lukuisille eri toimialoille. Valmistuneet alan insinöörit toimivat pääosin suunnittelussa, tutkimuksessa, käyttöönotossa, tuotantoympäristöissä, kunnossapidossa, teknisessä myynnissä ja hankinnassa asiantuntijoina ja esimiehinä.

Sähkö- ja automaatiotekniikkaa on kaikkialla ympärillämme. Tehokas energian tuotanto, uusiutuvat energiaratkaisut, älykäs sähköverkko, energiansiirto ja energiatehokas sähkön käyttö ovat nykypäivän sähköisen maailman edellytyksiä. Automaatio laajentaa kokonaisuutta mittausten, instrumentoinnin, tiedonsiirron, mekatroniikan, robotiikan, automaattisten ohjaus- ja valvontajärjestelmien sekä informaatioratkaisuiden maailmaan.

Muuntokoulutus on tarkoitettu henkilöille, joilla on sähkö- ja automaatiotekniikan tutkinto-ohjelman mukaista aiempaa osaamista niin, että tutkinto voidaan suorittaa enintään kahdessa vuodessa. 

Hakijalla täytyy olla joku alla olevista tutkinnoista:

 • Opistoasteen insinööri
 • Insinööri (AMK)
 • Diplomi-insinööri
 • vastaavat ulkomaiset tutkinnot

Valinnassa otetaan huomioon myös hakijan työkokemus. Tutkinnon ensimmäisen vuoden opinnot tulee voida hyväksilukea kokonaisuudessaan hakijan aiemman osaamisen perusteella.

Opintojen sisältö

Insinööritutkinnon laajuus on 240 opintopistettä. Muuntokoulutukseen valitut opiskelijat saavat hyväksiluettua osan tutkintoon sisältyvistä opinnoista. Hyväksiluettavat opinnot ja hyväksiluettava työssä hankittu osaaminen katsotaan opintojen alussa. Hyväksilukujen perusteella opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen opintosuunnitelma niin, että opintojen suorittaminen kahdessa vuodessa on mahdollista. Muuntokoulutuksen opiskelijat suorittavat opintoja yhdessä yhteishaussa hyväksyttyjen opiskelijoiden kanssa.

Opiskelija voi valita pääaineekseen sähkövoima- tai automaatiotekniikan. Muuntokoulutukseen valitut aloittavat hyväksilukujen jälkeen opintonsa suoraan pääainekohtaisista opinnoista.

Tutkinnon rakenne (240 op)

 • Kaikille yhteiset 1. vuoden opinnot
 • Pääainekohtaiset opinnot
 • Innovaatioprojekti
 • Kieli- ja viestintäopinnot
 • Sivuaineopinnot ja/tai vapaasti valittavat opinnot
 • Työharjoittelut
 • Opinnäytetyö

Opinnoissa painotetaan käytännönläheisyyttä, tekemällä oppimista, ongelmaratkaisukykyä, yhteistyötaitoja, kansainvälisyyttä, pääaineen syvällistä osaamista sekä erikoistumista. Sivuaineopinnot tukevat puolestaan laaja-alaisuutta ja varmistavat monipuolisuudellaan sen, että valmistuneilla insinööreillä on vankka soveltava ja ympäristöystävällinen ote alaansa.