Tutkintonimike: Muotoilija (ylempi AMK)

Kesto:  1,5 vuotta

Laajuus: 60 opintopistettä

Aloituspaikat: 20

Seuraava haku: Kevään yhteishaku 18.3.–1.4.2020

Muotoilun ylempi ammattikorkeakoulututkinto on tarkoitettu muotoilun tai muun soveltuvan korkeakoulututkinnon suorittaneille, joilla on vähintään kolmen vuoden työkokemus muotoilualalta tai palveluiden kehittämisestä.

Toteutustapa

Opetusmenetelmänä käytetään monimuoto-opetusta, joka koostuu lähi- ja verkko-opetuksesta ja erilaisista tiedonhaku-, analysointi- sekä työelämässä toteutettavista kehittämistehtävistä. Opinnot suoritetaan projektimaisesti kehittämis- ja oppimistehtävinä, jotka kytkeytyvät työelämän kehittämishaasteisiin. Opinnot korostavat verkostoitumista, ryhmätyöskentelytaitoja sekä kansainvälistymistä vahvistavia oppimismenetelmiä.

Sisältö

Koulutuksessa käsitellään mm. palvelumuotoiluun ja kaupunkimuotoiluun liittyviä teemoja. Sisältö on suunniteltu yhteistyössä työelämän edustajien kanssa.

Rakenne

Muotoilija (ylempi AMK) -tutkinto on laajuudeltaan 60 opintopistettä. Puolet tutkinnosta muodostaa opinnäytetyö, joka on työelämän kehittämishanke. Opintojen kesto on 1,5 vuotta.

Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon tuottamassa asiantuntijaosaamisessa korostuvat laaja-alaisuus ja sovellettavuus, mitkä mahdollistavat työskentelyn monenlaisissa työtehtävissä ja työpaikoissa. Työelämän muutokset on otettu huomioon opintosisällöissä kytkemällä ne opiskelijoiden työyhteisöihin ja niiden tarvitsemaan tutkimukselliseen kehittämistyöhön.

Opinnäytetyö on joko opiskelijan omaan työelämään tai muulle toimeksiantajalle toteutettava työelämälähtöinen, tutkimuksellinen kehittämishanke. Opinnäytetyön tuloksena voi syntyä uusi ratkaisu, johon voi liittyä esim. tuotteita, palveluja, prosesseja, työtapoja ja menetelmiä.

Tavoite

Muotoilun ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suorittanut ammattilainen osaa soveltaa tuotekehityksen, muotoilun ja palvelumuotoilun menetelmiä yritysten ja organisaatioiden kehittämisprosessien hallintaan ja strategiseen suunnitteluun.

Hän osaa myös kohdentaa aiempaa ammatillista muotoilun erityisosaamista sellaisiin laajempiin kohteisiin, kuten brändien kehittäminen, palvelumuotoilu, kaupunkimuotoilu, julkisen sektorin kehittäminen.

Uramahdollisuudet

Ylempi ammattikorkeakoulututkinto antaa valmiudet toimia erilaisissa muotoiluun liittyvissä asiantuntija-, suunnittelu-, kehittämis- ja johtotehtävissä sekä muotoilualan yrittäjänä kansallisissa ja kansainvälisissä toimintaympäristöissä. Tutkinto antaa kelpoisuuden tehtäviin, joihin vaaditaan ylempi korkeakoulututkinto.

Saattaisit olla kiinnostunut myös näistä

Yhteystiedot

Yhteishakua koskevat kysymykset

hakijapalvelut metropolia fi

Ennakkotehtävät

Huomaathan, että yhteishakulomakkeen täyttämisen lisäksi teet ennakkotehtävät. Palauta tehtävät hakuaikana. Katso ennakkotehtävät.

Tutustu muotoilun sivuihin

Mikä ylempi AMK-tutkinto?

Tiesitkö, että ylempi AMK-tutkinto antaa saman kelpoisuuden esimerkiksi julkiseen virkaan kuin tiedekorkeakoulussa suoritettu ylempi korkeakoulututkinto. Lue lisää YAMK-tutkinnosta.