Tutkintonimike: Musiikkipedagogi (ylempi AMK) / muusikko (ylempi AMK)

Kesto: 1 vuosi

Laajuus: 60 opintopistettä

Aloituspaikat: 20

Seuraava haku: Kevään yhteishaku 20.3.–3.4.2019

 

Muusikko ja musiikkipedagogi YAMK

Musiikin YAMK-tutkinto-ohjelmasta valmistuu asiantuntijoita vaativiin musiikkialan ja musiikkikoulutuksen kehittämis- ja johtamistehtäviin. Opiskelija voi suuntautua oman työkokemuksensa ja kiinnostuksensa pohjalta taiteelliseen, pedagogiseen, hallinnolliseen tai näitä yhdistävään työskentelyyn. Koulutuksen keskeinen osa on opinnäytetyö, joka rakentuu hakijan ennakkotehtävässä esittämille kehittämistarpeille.

Musiikkipedagogi (ylempi AMK) ja muusikko (ylempi AMK) ovat musiikin ammattilaisia, joilla on

 • syvällinen oman erityisalan osaaminen,
 • välineitä ja verkostoja kehittämistyön luovaan toteuttamiseen ja johtamiseen monimutkaisissakin työtehtävissä ja -ympäristöissä sekä
 • monipuoliset valmiudet uudistuvan työelämän edellyttämään jatkuvaan oppimiseen.

Kymmenen vuoden kokemuksella

Metropolia täytti vuonna 2018 kymmenen vuotta. Olemme kouluttaneet jo yli 200 musiikkialan kehittäjää.

 

Metropolian musiikin YAMK-koulutuksen vahvuuksia ovat:

 • Pitkäaikainen asiantuntemus YAMK-tasoisen musiikkialan kehittäjäkoulutuksen järjestämisestä,
 • työelämän ajankohtaisiin ilmiöihin pureutuva, tulevaisuuteen suuntautuva koulutusote,
 • jatkuva koulutuksen arviointi yhteistyössä opiskelijoiden ja työelämän kanssa,
 • uusimman ohjaus- ja pedagogisen osaamisen hyödyntäminen,
 • koulutuksesta vastaa erikoistunut tutkija-, ohjaaja- ja työnohjaajatiimi,
 • kehittämistyötä tehdään porukalla ja ryhmä on oivallettu voimavaraksi, jolloin opinnot saadaan sujuvasti valmiiksi,
 • työelämän asiantuntijoiden vahva tuki opinnäytetyössä,
 • mahdollisuus saada henkilökohtaista musiikillisten taitojen ohjausta,
 • digitaalisten oppimisympäristöjen ja etäopetuksen sulava hyödyntäminen,

 

 

Koulutuksen sisältö ja opinnäytetyö

Koulutukseen sisältyy henkilökohtaista musiikillisten taitojen ja kehittämistyön tekemisen ohjausta sekä asiantuntijaluentoja, työpajoja ja seminaareja. Osaan opinnoista voi halutessaan osallistua myös etäältä, muualta Suomesta. Tuemme etäopiskelun käytänteitä ja välineitä Suomen suurimman monialaisen ammattikorkeakoulun osaamista hyödyntäen.

Koulutus rakentuu yhteisistä opinnoista ja etätehtävistä, valinnaisista opinnoista ja henkilökohtaisesta ohjauksesta:

 • kaikille yhteiset opinnot 20 op
 • oman erityisalan syventävät opinnot 5 op
 • vapaasti valittavat opinnot 5 op
 • opinnäytetyö 30 op

Opinnot edellyttävät sitä, että voit osallistua perjantaisin (ja joskus lauantaisin) yhteisiin opintoihin. Opetussuunnitelma antaa kuitenkin paljon mahdollisuuksia yksilöllisille valinnoille. Suuntautumisvaihtoehdosta ja opinnäytetyön aiheesta riippuen koulutuksen tavoitteet painottuvat eri tavoin. Metropolian musiikin YAMK-koulutus tarjoaa yksilöityä tukea musiikkialan ammattilaisten vaativillekin kehittämistarpeille.

Opinnäytetyö perustuu ennakkotehtävässä esiteltyyn kehittämisideaan. Tutustu aiempiin opinnäytetöihin.

Muusikon suuntautumisvaihtoehdossa kehittämishaasteet voivat liittyä esimerkiksi seuraaviin teemoihin:

 • muusikon erilaiset työtavat, kuten improvisointi, säveltäminen, sovittaminen,
 • teemakonsertin järjestäminen
 • musiikkiteknologian käyttöön liittyvät aiheet
 • oman (yhtyeen) osaamisen markkinointi, fanityö
 • muusikon pedagogisen osaamisen kehittäminen, esimerkiksi säveltämisen opettaminen            

Pedagogin suuntautumisvaihtoehdossa kehittämishaasteet voivat liittyä esimerkiksi seuraaviin teemoihin:                               

 • opetuksen kehittäminen - esimerkkinä pelillistäminen, sävellyttäminen, digiopetus
 • pedagogin uudet toimintaympäristöt
 • ryhmäopetus, ryhmän johtaminen, pedagoginen johtaminen, hanketyö, työhyvinvointi ja innostaminen
 • pedagogiset esiintymis- ja esittämisprojektit

Hakijan kehittämisidea voi liittyä myös Metropolian musiikin tutkinnon kehittämis- ja kehittämistoiminnan aihepiireihin. 

Musiikin hankkeet 2019

 • Hyvinvoinnin tilat (teemat: musiikki, sosiaalinen hyvinvointi, mielenterveys, syrjäytyminen) lisätietoja blogissa
 • Tämä elämä (teemat: pelillistäminen, nuoret, opinto-ohjaus)
  lisätietoja blogissa
 • Oiva - oman osaamisen tunnistaminen ja soveltaminen uusissa ammattikonteksteissa (teemat: osaamisen tunnistaminen, uudet ammattikuvat, luovat alat, monialaisuus)
 • Digisti yhdessä (teemat: e-opetus, digitaalisuus, musiikki)
 • SWAIP - Social inclusion and well-being through the Arts and Interdisciplinary Practises

Musiikin TKI-julkaisut ja täydennyskoulutukset 

Musiikin tutkinnossa ja hankkeissa kehitettyä osaamista jaetaan edelleen esimerkiksi täydennyskoulutuksissa ja julkaisuissa. Opinnäytetyön aihe voi kytkeytyä myös näiden teemoihin. Voit tutustua kehittämistyön tuloksiin esimerkiksi seuraavissa julkaisuissa:

Tutustu myös muihin Metropolian TKI-hankkeisiin

Kysy lisää


Vastaamme opinnäytetyön aiheita koskeviin kysymyksiin sähköpostitse. Meidät tavoittaa myös Facebook-sivujemme kautta (Metropolia Musiikki YAMK).

Opiskelijoiden kokemuksia

Joonas Widenius suoritti muusikko (ylempi AMK) -tutkinnon

Petri Kentala

Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suuri valinnaisuus antoi mahdollisuuden kehittää itselleni tärkeitä osa-alueita ja keskittyä työn määrän sijasta laatuun. Kapellimestarikoulutuksen lisäksi opintoihini sisältyi mm. sävellysopintoja, kuoronjohtoa ja improvisointiharjoituksia.

Opinnäytetyöni koostui oman sävellyskonsertin järjestämisestä jazz-musiikissa perinteiselle big band -kokoonpanolle ja koko prosessin analyysistä ja kirjallisesta raportoinnista. Sävellys- ja sovitustyön lisäksi työhön sisältyi myös kapellimestarin tehtävien hoitaminen ja konsertin käytännön järjestelyt.

Henkilökohtaisesti tämänkaltainen projektityöskentely on tehokkain tapa siirtää opinnoissa keräämäni tiedot ja taidot käytäntöön.

Saattaisit olla kiinnostunut myös näistä

Valintakoekuvaus

Katso valintakoekuvaus

Kysy koulutuksesta

Annu Tuovila
lehtori, vastuuopettaja
Lähetä sähköpostia

Jukka Väisänen
tutkintovastaava
Puh. 040 334 0351
Lähetä sähköpostia

Kysy ennakkotehtävästä ja valintakokeista

Sanna Syrjänen
koulutussuunnittelija
Puh. 050 401 3463
Lähetä sähköpostia

Blogi: Taukoja - dialogisia monologeja musiikin ja opettamisen arjesta

Musiikin ylempi AMK-tutkinto Facebookissa

Metropolian Musiikki Instagramissa

Mikä ylempi AMK-tutkinto?

Tiesitkö, että ylempi AMK-tutkinto antaa saman kelpoisuuden esimerkiksi julkiseen virkaan kuin tiedekorkeakoulussa suoritettu ylempi korkeakoulututkinto. Lue lisää