Tutkintonimike: Vestonomi (ylempi AMK)

Kesto: 1,5 vuotta

Laajuus: 60 opintopistettä

Aloituspaikat: 20

Opetuspaikka: Hämeentie 135 D, HelsinkiKatso sijainti kartalla

Seuraava haku: Kevään yhteishaku 2019 (vahvistamatta)

Tavoitteet

Vaatetusalan ylemmän ammattikorkeakoulun tutkinnon tavoitteena on vahvistaa opiskelijan osaamista vaatetusalan toimintakentällä asiantuntija- ja esimiesasemassa toimiessa. Opintojen kautta opiskelija syventää ja kehittää vaatetusalan työelämän prosesseja ja projekteja tuotejohtamisen ja laadunhallinnan alueella.

Tutkinto antaa pätevyyden työtehtäviin, joissa kelpoisuusvaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto.

Opintojen rakenne ja toteutustapa

Koulutukseen sisältyy pakollisia opintoja ja vapaasti valittavia opintoja sekä opinnäytetyö. Koulutus toteutetaan monimuoto-opetuksena ja tutkinnon voi suorittaa työn ohessa.

Opinnäytetyö

Opiskelija tekee opinnäytetyönään kirjallisen työelämälähtöisen tutkimus- ja kehittämishankkeen.

Opiskelijoiden kokemuksia

Salla Tähtinen

Olen Salla Tähtinen ja suoritin Metropoliassa vaatetusalan ylemmän AMK-tutkinnon 2016-2017.

 Aiemmin olin opiskellut tekstiili- ja vaatetusalan artenomin (AMK) ja merkonomin tutkinnot ja työskennellyt pitkään vaatetusalalla. Pitkäaikainen työpaikkani oli Halosella ostajana. Jäin pois työstäni ja mietin, mitä haluan elämässäni ja urallani vielä tehdä. Päädyin siihen, että haluan syventää ammattitaitoani vaatetusalalla. Koin, että saisin opinnoista vahvistusta ja täydennystä työssä oppimalleni ammattitaidolle.

Osa kurssien sisällöstä oli minulle hyvinkin tuttua ostajataustani takia, mutta kursseilla oli myös riittävästi uutta ja täydentävää asiaa, jotta opiskelu pysyi mielenkiintoisena. Opiskeluryhmässämme oli hyvin eritaustaisia opiskelijoita ja itse olin ainoa, jolla oli ostajan tausta. Opiskelijoiden erilaiset taustat ja työkokemukset toivat kursseihin paljon mielekästä ja hyödyllistä sisältöä: aina joku tiesi asiasta jotain, mitä muut eivät.

En ollut töissä opiskelun aikana ja etenkin opinnäytetyön tekemisen aikana se ei olisi ollut ajankäytöllisesti mahdollista. Meillä opiskeluaika oli vain yhden lukuvuoden, mutta nykyisin opiskelu kestää 1,5 vuotta, mikä on erittäin hyvä uudistus. Se mahdollistaa paremmin opiskelun myös työn ohella.

Opinnäytetyö tehdään yhteistyössä oman työpaikan tai muun yrityksen kanssa. Sovin yhteistyöstä Planimex Oy:n kanssa, joka on pääasiassa tuotantoagentuuriin keskittynyt vaatetusalan yritys. Yrityksellä on myös omaa tuotantoa, jonka myyntikanavia oli tarkoitus kehittää. Opinnäytetyönä teinkin yritykselle verkkokaupan www.tinkai.fi.

Tavoitteenani oli kehittää ammattitaitoani ja edesauttaa työllistymistäni edelleen vaatetusalalla. Onnistuin tavoitteessani hyvin. Työskentelen Planimex Oy:ssä tuotantoasiantuntijana.

Inari Laveri

Olen Inari Laveri ja opiskelen Metropoliassa vaatetusalan ylempää AMK-tutkintoa.

Olin odottanut vaatetusalan YAMK-tutkintoa jo vuosia ja onnekseni pääsin mukaan ensimmäiseen, viime syksynä alkaneeseen koulutukseen! Opinnot ovat hyvä syventävä jatko vestonomi (AMK) -tutkinnolleni (2006) ja vuosien työkokemukselle, jolloin opiskeltavat asiat on helppo linkittää käytännön työelämään.

Kurssit pitävät sisällään erityisesti johtamista, mm. hankintatoimeen, brändiin ja tuotehallintaan liittyen. Opiskelu on monimuoto-opetusta, kontaktiopetusta on noin pari päivää kuukaudessa. Opiskelu on hyvin itsenäistä ja ajoittain tiivistahtista, etenkin opinnäytetyön (30 op) suhteen, joka muodostaa puolet koko vuoden opinnoista.

Opiskelu onnistuu myös sivutoimisena ansiotyön ohella, etenkin jos työnantaja on joustava ja opinnäytetyön tekee omalle työpaikalleen. Itse päätin kuitenkin jäädä opintovapaalle tiimiassistentin tehtävästä Texmoda Fashion Groupista. Opinnäytteen teen kiertotalouteen liittyen ekologiseen työvaatetukseen erikoistuneelle TouchPoint Oy:lle, koska haluan laajentaa tuoteryhmäosaamistani ja kasvattaa asiantuntemustani vastuullisesta vaatebisneksestä.

Opiskelun parasta antia ovat uudet koulutoverit, joiden kanssa jaetaan korvaamattomia kokemuksia niin luokkahuoneessa kuin sen ulkopuolellakin. Syntyneestä monipuolisesta alan verkostosta on varmasti iloa ja hyötyäkin myös jatkoa ajatellen. Tulevaisuudessa haluaisin työskennellä asiantuntijana vaatetusalalla, vastuulliseen tuotantoon liittyen. Uskon vaatetusalan ylemmän AMK-tutkinnon parantavan mahdollisuuksiani työllistyä alalla mielenkiintoisiin tehtäviin.

Saattaisit olla kiinnostunut myös näistä

Yhteystiedot

Yhteishakua koskevat kysymykset:

hakijapalvelut metropolia fi

Irmeli Osara
tutkintovastaava
Puh. 040 169 0728
Lähetä sähköpostia

Raija Hölttä
yliopettaja
Puh. 040 848 9440
Lähetä sähköpostia

Vaatetusalalla yhdistyvät hyvä elämä, arvomaailmat ja liiketalous

Tutustu Vestonomi (ylempi AMK) -opinnäytetöiden artikkelikokoelmaan vuodelta 2016.

Mikä ylempi AMK-tutkinto?

Tiesitkö, että ylempi AMK-tutkinto antaa saman kelpoisuuden esimerkiksi julkiseen virkaan kuin tiedekorkeakoulussa suoritettu ylempi korkeakoulututkinto. Lue lisää

Vestonomi (ylempi AMK) opinnäytetöitä

Tutustu vestonomi (ylempi AMK)-opinnäytetöihin

https://sites.google.com/metropolia.fi/vestonomi-yamk/opinn%C3%A4ytety%C3%B6t?authuser=1

 

 

 

Kiertovillasta kasvuun-hankejulkaisu 2017

http://www.metropolia.fi/fileadmin/user_upload/TK/Julkaisut/pdf/2017_amgwerd_koivumaa_parviainen_viluksela_kiertovillasta_kasvuun_TAITO13.pdf

Kiertovillasta kasvuun

Villan kierrätyksen ja kierrätysvillatuotteiden
toimitusketju ja liiketoimintamahdollisuudet