Liiketoimintaosaamisen kehittäminen finanssialan toimijoille

Ylempi AMK-tutkinto, muuntokoulutus AMK-tutkinto, päivätoteutus AMK-tutkinto, monimuotototeutus Täydennyskoulutus Avoin AMK 

 

 

Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK)

Kesto: 2 vuotta

Laajuus: 90 opintopistettä

Aloituspaikat: 10

Seuraava haku: Lisähaku 2.-31.7.2018

 

Finanssialan murros vaatii ammatillista uudistumista

Finanssialalla on käynnissä mittava murros erityisesti digitalisaation vauhdittamana. Muuntokoulutusohjelmaan, joka johtaa liiketalouden ylempään AMK-tutkintoon, haetaan finanssialaa jo tuntevia ja liiketoimintaosaamisen kehittämisestä kiinnostuneita osallistujia - sinua!

Metropolia Master´s -tarjonnan uudessa muuntokoulutusohjelmassa vahvistat liiketoimintaosaamistasi erityisesti digitaalisen talousjohtamisen sekä strategisen johtamisen ja esimiestyön alueilla.

Hankitun kehittäjäosaamisen, syventävän taloushallinto-osaamisen ja parempien esimies- ja johtamisvalmiuksien avulla voit edetä urallasi horisontaalisesti tai vertikaalisesti myös muilla toimialoilla.

Finanssialan toimijoille suunnatun Master´s tutkinto-ohjelman keskeinen sisältö

Liiketoimintaosaamisen kehittäminen finanssialan toimijoille -tutkinto-ohjelman toteutustapa on monimuotokoulutus, jossa on 1-2 iltaa lähiopetusta viikossa. Monimuotokoulutus sisältää lähiopetuksen lisäksi runsaasti yksilö- ja tiimitehtäviä, joiden ajankohdan ja paikan opiskelijat voivat itse sopia. Tutkinto-ohjelmaa ei voi suorittaa täysin virtuaalisesti.

Tuktinto-ohjelma, laajuudeltaan 90 opintopistettä, on kolme kaikille yhteistä syventävien ammattiopintojen moduulia:

  • Uudistuva johtajuus finanssialalla 20 op
  • Kehittäjäosaaminen 10 op
  • Digitaalisen talousjohtamisen erityisteemat 15 op

Toimintatutkimuksena toteutettava liiketoiminnan kehittämistehtävä eli opinnäytetyö 30 op liittyy finanssialan uudistumiseen ja alan kehittämiseen ja johtamiseen.

Muita syventäviä opintoja voit valita vapaasti 15 op:n verran oman urakehityksesi tueksi.

Metropolia Master´s -ohjelmien pedagoginen toteutustapa

 Keskeisiä ylempään AMK -tutkintoon johtavan koulutuksen periaatteita ovat:

  • koulutuksen sisällöt ja oppimistehtävät linkittyvät vahvasti työhön ja työelämän kehittämiseen
  • opiskelijat kehittyvät vertaistensa, toisten ammattilaisten seurassa ja samalla laajentavat  asiantuntijaverkostoaan
  • monialaisuus
  • joustavuus, työn ohessa opiskelu

Jotta pedagogiset tavoitteet toteutuvat, tarvitaan riittävästi läsnäoloa ja asiantuntijoiden kohtaamisia kasvotusten.

Yhteystiedot

Hakua koskevat kysymykset:

hakijapalvelut @ metropolia.fi 

 

Lisätietoja opinnoista:

Erja Turunen
yliopettaja
040 737 8566
Lähetä sähköpostia

Sari Kelo
koulutussuunnittelija
Puh. 040 643 3610
Lähetä sähköpostia

Ennakkotehtävät

Huomaathan, että hakulomakkeen täyttämisen lisäksi teet ennakkotehtävät. Palauta tehtävät hakuaikana. Katso ennakkohtehtäväohje