Liiketoimintaosaamisen kehittäminen finanssialan toimijoille

Ylempi AMK-tutkinto, muuntokoulutus AMK-tutkinto, päivätoteutus AMK-tutkinto, monimuotototeutus Täydennyskoulutus Avoin AMK 

 

 

Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK)

Kesto: 2 vuotta

Laajuus: 90 opintopistettä

Aloituspaikat: 10

Seuraava haku: Lisähaku 2.-31.7.2018

 

Finanssialan murros vaatii ammatillista uudistumista

Finanssialalla on käynnissä mittava murros erityisesti digitalisaation vauhdittamana. Muuntokoulutusohjelmaan, joka johtaa liiketalouden ylempään AMK-tutkintoon, haetaan finanssialaa jo tuntevia ja liiketoimintaosaamisen kehittämisestä kiinnostuneita osallistujia - sinua!

Metropolia Master´s -tarjonnan uudessa muuntokoulutusohjelmassa vahvistat liiketoimintaosaamistasi erityisesti digitaalisen talousjohtamisen sekä strategisen johtamisen ja esimiestyön alueilla.

Hankitun kehittäjäosaamisen, syventävän taloushallinto-osaamisen ja parempien esimies- ja johtamisvalmiuksien avulla voit edetä urallasi horisontaalisesti tai vertikaalisesti myös muilla toimialoilla.

Finanssialan toimijoille suunnatun Master´s tutkinto-ohjelman keskeinen sisältö

Liiketoimintaosaamisen kehittäminen finanssialan toimijoille -tutkinto-ohjelman toteutustapa on monimuotokoulutus, jossa on 1-2 iltaa lähiopetusta viikossa. Monimuotokoulutus sisältää lähiopetuksen lisäksi runsaasti yksilö- ja tiimitehtäviä, joiden ajankohdan ja paikan opiskelijat voivat itse sopia. Tutkinto-ohjelmaa ei voi suorittaa täysin virtuaalisesti.

Tuktinto-ohjelma, laajuudeltaan 90 opintopistettä, on kolme kaikille yhteistä syventävien ammattiopintojen moduulia:

  • Uudistuva johtajuus finanssialalla 20 op
  • Kehittäjäosaaminen 10 op
  • Digitaalisen talousjohtamisen erityisteemat 15 op

Toimintatutkimuksena toteutettava liiketoiminnan kehittämistehtävä eli opinnäytetyö 30 op liittyy finanssialan uudistumiseen ja alan kehittämiseen ja johtamiseen.

Muita syventäviä opintoja voit valita vapaasti 15 op:n verran oman urakehityksesi tueksi.

Metropolia Master´s -ohjelmien pedagoginen toteutustapa

 Keskeisiä ylempään AMK -tutkintoon johtavan koulutuksen periaatteita ovat:

  • koulutuksen sisällöt ja oppimistehtävät linkittyvät vahvasti työhön ja työelämän kehittämiseen
  • opiskelijat kehittyvät vertaistensa, toisten ammattilaisten seurassa ja samalla laajentavat  asiantuntijaverkostoaan
  • monialaisuus
  • joustavuus, työn ohessa opiskelu

Jotta pedagogiset tavoitteet toteutuvat, tarvitaan riittävästi läsnäoloa ja asiantuntijoiden kohtaamisia kasvotusten.

Yhteystiedot

Hakua koskevat kysymykset:

hakijapalvelut @ metropolia.fi 

 

Lisätietoja opinnoista:

Erja Turunen
yliopettaja
Puh. 040 737 8566
Lähetä sähköpostia

Sari Kelo
koulutussuunnittelija
Puh. 040 643 3610
Lähetä sähköpostia

Ennakkotehtävät

Huomaathan, että hakulomakkeen täyttämisen lisäksi teet ennakkotehtävät. Palauta tehtävät hakuaikana. Katso ennakkohtehtäväohje