Sosiaali- ja terveysalan palvelujen ja liiketoiminnan johtaminen

Ylempi AMK-tutkinto AMK-tutkinto, päivätoteutus AMK-tutkinto, monimuotototeutus Täydennyskoulutus Avoin AMK 

Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK)

Kesto: 2 vuotta

Laajuus: 90 opintopistettä

Aloituspaikat: 10

Seuraava haku: Kevään yhteishaku 2020

 

Tradenomi AMK-tutkinnon suorittaneena voit hakea sosiaali- ja terveysalan palvelujen ja liiketoiminnan johtamisen ylemmän AMK-tutkinnon opiskelijaksi. Sote-uudistus tarvitsee sosiaali- ja terveyspalveluihin liiketoiminnan osaajia. Palveluiden tarjoajien määrät kasvavat ja sote-uudistuksella tavoitellaan järjestettäviin palveluihin vaikuttavuutta ja kustannustehokkuutta.

 Sosiaali- ja terveysalan muita haasteita ovat:

  • organisaatiomuutokset
  • johtamisympäristöjen monimuotoisuus
  • henkilöstön vaihtuvuus
  • asiakkaan rooli palveluiden kehittäjänä
  • lainsäädäntö
  • digitalisaatio ja terveysteknologia

Tutkinnon suorittaneena voit työskennellä sosiaali- ja terveysalan organisaatioiden esimies- ja liiketoiminnan tehtävissä.

Toteutettavat opinnot ovat yhteisiä liiketalouden ja sosiaali- ja terveysalan ylemmän ammattikorkeakoulun opiskelijoille.

Kenelle?

Sosiaali- ja terveysalan palvelujen ja liiketoiminnan johtamisen ylempään korkeakoulututkintoon johtavat opinnot on tarkoitettu sinulle, jos:

  • olet jo työelämässä ja sinulla on vähintään kolmen vuoden työkokemus AMK-tutkintoasi vastaavalta alalta
  • olet suorittanut  tradenomi AMK-tutkinnon
  • haluat syventää ja laajentaa erikoisosaamistasi sosiaali- ja terveysalalle

Tavoitteet

Koulutus antaa sinulle valmiudet sosiaali- ja terveysalan liiketoiminnan  kehittämiseen, johtamiseen ja yrittäjyyteen. Osaat kehittää organisaation liiketoimintaa, ennakoida muuttuvissa toimintaympäristöissä sekä toimia kansallisissa ja kansainvälisissä sosiaali- ja terveysalan verkostoissa.

Valmistuttuasi voit työskennellä erilaisissa julkisissa tai yksityisissä sosiaali- ja terveysalan organisaatioissa joko esimies- tai asiantuntijatehtävissä.

Opintojen toteutus

Opinnot koostuvat tutkimusmenetelmistä ja opinnäytetyöstä (40 op), muutosagenttina tulevaisuuden palveluissa (20 op), asiantuntijaorganisaation johtaminen muutoksessa (20 op) sekä vapaasti valittavista opinnoista (10 op).

Lue lisää opetussuunnitelmasta tästä.

Opetus toteutetaan yhdistelmäopetuksena, johon sisältyy mm. lähi- ja verkko-opetusta sekä oppimista palvelevia tehtäviä.

Lähiopetuspäiviä on noin 4-6 päivää kuukaudessa riippuen toteutusmuodosta. Opiskelu koostuu itsenäisestä opiskelusta ja ryhmätöistä. Opintojen suorittaminen vaatii opiskelijalta ajanhallintaa, itseohjautuvuutta sekä englannin kielen ja tietotekniikan perustaitoja.

Yhteystiedot

Jukka Kesänen
Tutkintovastaava
Lähetä sähköpostia

Ly Kalam-Salminen
Tutoropettaja
Lähetä sähköpostia

Anna-Maria Tiainen
Opinto-ohjaaja
Puh. 050 563 3611
Lähetä sähköpostia

Myllypuron kampukselle 2019

Tutkinto-ohjelma muuttaa vuonna 2019 uudelle Myllypuron kampukselle

Ennakkotehtävät

Huomaathan, että yhteishakulomakkeen täyttämisen lisäksi teet ennakkotehtävät. Palauta tehtävät hakuaikana. Lue lisää

Mikä ylempi AMK-tutkinto?

Tiesitkö, että ylempi AMK-tutkinto antaa saman kelpoisuuden esimerkiksi julkiseen virkaan kuin tiedekorkeakoulussa suoritettu ylempi korkeakoulututkinto. Lue lisää