Terveysalan liiketoiminnan johtaminen - Health Business Management

Tutkinto: Master of Business Administration / Tradenomi (ylempi AMK)

Kesto 2 vuotta

Laajuus: 90 opintopistettä

Aloituspaikat: 10

Seuraava haku: Kevään yhteishaku 2020

Siirtohaku: 1. - 15.5.
1. - 15.11.
Lue lisää

Terveysalan liiketoiminnan johtamiseen syventyvä Health Business Management on yhteisohjelma liiketalouden sekä sosiaali- ja terveysalan ja tekniikan asiantuntijoille. Koulutuksen aloituspaikoista kymmenen on varattu tradenomeille.

Kenelle koulutus on tarkoitettu?

Terveydenhuollon liiketoiminta on globaali mahdollisuus ja haaste. Demografiset tekijät, julkisen ja yksityisen sektorin yhteispeli, palveluiden digitalisointi ja asiakaskeskeisyys ovat sosiaali- ja terveysalan ajankohtaisia ja globaaleja ilmiöitä nyt tai viimeistään lähitulevaisuudessa. Näitä ilmiöitä tutkimaan, ratkaisemaan ja johtamaan tarvitaan alan syvällisesti tuntevia ammattilaisia.

Metropolian terveysalan liiketoiminnan johtamisen ylempi AMK -ohjelma, englanniksi ”Master’s Programme in Health Business Management”, on uniikki ja moderni maisteritason yhteisohjelma sosiaali- ja terveysalan, tekniikan ja liiketoiminnan alemman korkeakoulututkinnon suorittaneille ammattilaisille. Kaikilta hakijoilta vaaditaan Bachelor-tason (esim. AMK-tutkinto) peruskoulutus ja vähintään kolmen vuoden peruskoulutuksen jälkeinen, oman alan työkokemus.

Ohjelma valmentaa monipuolisiin sote-alan liiketoiminnan tuntemusta vaativiin asiantuntija- ja esimiestehtäviin, sekä julkiselle että yksityiselle sektorille.

Koulutuksen sisältö

Liiketoiminnan suunnittelu ja toteutus, innovatiiviset ratkaisut palveluiden tuotannossa, vahva henkilöstöjohtaminen ja tehokas markkinointiviestintä ovat menestystekijöitä myös sosiaali- ja terveysalalla.

Terveydenhuollon johtamisen koulutuksessa paneudutaankin kattavasti muun muassa

  • strategiseen johtamiseen
  • liiketoimintamalleihin
  • terveysalan talouden johtamiseen
  • asiakkuushallintaan ja digitaaliseen markkinointiin
  • palveluinnovaatioihin ja -muotoiluun
  • moninaisuuden johtamiseen muuttuvassa työympäristössä.

Opiskelija ratkoo koulutuksen aikana monia oman organisaationsa liiketoimintaongelmia ja ns. Harvard case -tyyppisiä projekteja, hyvin mietityn teoreettisen materiaalin ja keskustelevan, interaktiivisen opetuksen avulla.

Kaikille pakollisia kursseja ovat:

  • Health Business Economics and Business Models
  • Strategy, Management and Leadership
  • Service Innovations and Design
  • Quality and Safety Processes and Management in Social and Health Care.

TKI-opetusta annetaan heti koulutuksen alussa (Research Skills and Methods) ja opinnäytetyö aloitetaan tuolloin. 

Koulutuksen laajuus ja opetuskieli

Ohjelma on 90 opintopisteen (ECTS) kokonaisuus sote- tai liiketoiminta-alan taustan omaaville opiskelijoille ja 60 opintopisteen toteutus insinööreille. Molemmissa toteutuksissa laaditaan 30 opintopisteen opinnäytetyö, Master’s Thesis. Opiskelijan on mahdollista sisällyttää tutkintoon 10 opintopistettä omavalintaisia opintoja.

Lähipetusta on 3-6 päivää kuukaudessa lukuvuoden aikana. Ohjelman kesto on noin kaksi vuotta.
Kaikki opetus ja materiaali ovat tässä ohjelmassa englanniksi.

Tule mukaan johtamisen syventäviin opintoihin yhteiskunnallisesti tärkeällä toimialueella!

Saattaisit olla kiinnostunut myös näistä

Yhteystiedot

Jukka Kesänen
Tutkintovastaava
Lähetä sähköpostia

Marianne Pitkäjärvi
Tutoropettaja
Lähetä sähköpostia

Anna-Maria Tiainen
Opo
Lähetä sähköpostia

Mikä ylempi AMK-tutkinto?

Tiesitkö, että ylempi AMK-tutkinto antaa saman kelpoisuuden esimerkiksi julkiseen virkaan kuin tiedekorkeakoulussa suoritettu ylempi korkeakoulututkinto. Lue lisää