Tutkintonimike: Ensihoitaja / Kätilö / Sairaanhoitaja / Terveydenhoitaja (ylempi AMK)

Kesto:  2 vuotta

Laajuus: 90 opintopistettä

Aloituspaikat: 15

Seuraava haku: Lisähaku 1.-19.7.2019

Opintopolku.fi.

Akuuttihoitotyön kehittäminen- ja johtaminen ylemmän AMK-tutkinnon suorittaneena voit työskennellä sosiaali- ja terveysalan organisaatioiden esimies- ja asiantuntijatehtävissä.  Koulutuksen aikana vahvistat osaamista, joka valmistaa sinut uudistamaan sekä johtamaan ja kehittämään omaa työtäsi.

Kenelle?

Akuuttihoitotyön kehittäminen- ja johtaminen ylempään korkeakoulututkintoon johtavat opinnot on tarkoitettu sinulle, jos:

  • olet suorittanut sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinnon tai muun soveltuvan korkeakoulututkinnon
  • olet jo työelämässä ja sinulla on vähintään kolmen vuoden työkokemus ammattikorkeakoulututkinnon jälkeen
  • haluat syventää ja laajentaa erikoisosaamistasi sekä kehittyä ammatillisesti johtamis- ja kehittämisosaamisessa akuuttihoitoyön kontekstissa.

Tavoite

Akuuttihoitotyön kehittämisen ja johtamisen ylempi ammattikorkeakoulututkinto antaa vahvan osaamisen toimia välitöntä päivystysluontoista ja/tai henkeä pelastavaa hoitoa vaativien potilaiden hoidon kehittäjänä, uudistajana, asiantuntijana ja johtajana erilaisissa toimintaympäristöissä sekä sosiaali- ja terveysalan asiantuntijatehtävissä kansallisesti ja kansainvälisesti.

Opintojen toteutus

Opintojen aikana käydään muun muassa läpi tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan opintoja, sosiaali- ja terveysalan johtamisen yhteisiä opintoja sekä akuuttihoitotyön syventäviä opintoja. Tutkintoon kuuluvat lisäksi vapaasti valittavat opinnot.

Opetus toteutetaan yhdistelmäopetuksena, johon sisältyy mm. lähi- ja verkko-opetusta sekä oppimista palvelevia tehtäviä. Lähiopetuspäiviä on noin 4-6 päivää kuukaudessa riippuen toteutusmuodosta. Opetuskielenä on pääosin suomi.

Opiskelu koostuu itsenäisestä opiskelusta ja ryhmätöistä. Opintojen suorittaminen vaatii sitoutumista, ajanhallintaa sekä itseohjautuvuutta.

Yhteystiedot

Jukka Lehtimäki
Tutkintovastaava
jukka.lehtimaki metropolia fi

Myllypuron kampukselle 2019

Tutkinto-ohjelma muuttaa vuonna 2019 uudelle Myllypuron kampukselle

Mikä ylempi AMK-tutkinto?

Tiesitkö, että ylempi AMK-tutkinto antaa saman kelpoisuuden esimerkiksi julkiseen virkaan kuin tiedekorkeakoulussa suoritettu ylempi korkeakoulututkinto. Lue lisää YAMK-tutkinnosta.