Kliininen asiantuntijuus, palliatiivisen hoitotyön asiantuntija

Ylempi AMK-tutkinto AMK-tutkinto, päivätoteutus AMK-tutkinto, monimuotototeutus Täydennyskoulutus Avoin AMK 

Tutkintonimike: Bioanalyytikko / Ensihoitaja / Fysioterapeutti / Kätilö / Röntgenhoitaja / Sairaanhoitaja / Suuhygienisti / Terveydenhoitaja / Toimintaterapeutti / Optometristi (ylempi AMK)

Kesto:  2 vuotta

Laajuus: 90 opintopistettä

Aloituspaikat:20

Seuraava haku: Kevään yhteishaku 2020

 

Kliinisen asiantuntijan koulutuksessa suoritettu ylempi AMK-tutkinto luo edellytykset toimia itsenäisesti laajennetuissa asiantuntijatehtävissä palliatiivisen hoidon eri toiminta-alueilla kliinistä erityisosaamista vaativissa tehtävissä. Palliatiivisen hoidon laajavastuiset asiantuntijat luovat uudenlaisia kliinisen asiantuntijan rooleja ja ottavat paikkansa moniammatillisissa tiimeissä.

Koulutuksessa saavutettava hoitotyön osaaminen vastaa tasoltaan kansainvälisiä laajavastuisen asiantuntijan (Nurse Practitioner, Advanced Practice Nurse, Advanced Clinical Practitioner) osaamistavoitteita.

Koulutus on moniammatillinen pilotti osana OKM:n EduPal-hanketta.

Tutustu EduPal -hankkeeseen

Kenelle?

Kliinisen asiantuntijan ylempään korkeakoulututkintoon johtavat opinnot on tarkoitettu sinulle, jos:

 • olet jo työelämässä ja sinulla on vähintään kolmen vuoden työkokemus terveysalalta
 • olet suorittanut  terveysalan ammattikorkeakoulututkinnon
 • haluat syventää ja laajentaa erikoisosaamistasi sekä kehittyä ammatillisesti palliatiivisen hoitotyön sektorilla
 • Koulutuksen pilotoinnissa ensisijaisena kohderyhmänä ovat sairaanhoitajan (AMK) -tutkinnon suorittaneet henkilöt, joilla on työkokemusta palliatiivisessa hoitotyöstä. Palliatiivisen hoitotyön suuntautumisen pintojaksoista 20 op on suunniteltu kuitenkin niin, että ne soveltuvat myös muille terveysalan AMK -tutkinnon suorittaneille.

Tavoitteet

Tutkinnossa kehität valmiuksiasi toimia asiantuntijana  moniammatillisissa kansallisissa ja kansainvälisissä työryhmissä.

 • Saat työkaluja ja osaamista toimia palliatiivisen hoitotyön asiantuntijana. 
 • Tunnistat ja ennakoit palliatiivisen hoitotyön kehittämiskohteita ja muutostarpeita.
 • Sinulla on tutkiva ote kehittämistyöhön. Osaat hankkia ja käyttää näyttöön perustuvaa tietoa kliinisten käytäntöjen ja palvelujen uudistamiseksi.
 • Lisäksi saat valmiudet työelämän kehittämiseen ja oman alasi asiantuntijuuden syventämiseen.

Toteutustapa

Opetus on monimuotoista, painottuen etäopetukseen. Opinnot suoritetaan erilaisina itsenäisinä ja ryhmässä toteutettavina kehittämis- ja oppimistehtävinä, joilla pyritään syventämään kliinisen asiantuntijuutta. Opinnäytetyössäsi paneudut syvällisesti valitsemaasi palliatiivisen hoitotyön aihealueeseen.

Lue lisää opetussuunnitelmasta

Lähiopetuspäiviä on noin 4-6 päivää kuukaudessa. Opintojen suorittaminen vaatii ajanhallintaa, itseohjautuvuutta sekä englannin kielen ja tietotekniikan perustaitoja.

Sisältö

Koulutuksen eritysalueita ovat:

 • näyttöön perustuva toiminta ja sen edistäminen
 • palliatiivisen hoitotyön opinnot 20 op (tarkentuu myöhemmin ennen hakuaikaa)
 • vapaasti valittaviin opintoihin 10 op voi ottaa palliatiivisen hoidon opintoja

Työkenttä

Tutkinto mahdollistaa työskentelyn vaihtelevissa palliatiivisen hoitotyön asiantuntijatehtävissä esim:

 • alan itsenäisenä asiantuntijana.
 • moniammatillisten ryhmien johtajana sekä toimimisen yhteistyössä muiden palliatiivisen hoidon  toimijoiden kanssa toimimisen.
 • kliinisten käytäntöjen  ja palvelujen kehittämisen. 
 • itsenäisen vastaanoton pitäjänä terveydenhuollon organisaatioissa tai yrittäjänä.

Yhteystiedot

Jukka Kesänen
Tutkintovastaava
Lähetä Jukalle sähköpostia

Antti Niemi
Tutoropettaja
Lähetä Antille sähköpostia

Anna-Maria Tiainen
Opinto-ohjaaja
p. 050 563 3611
Lähetä Anna-Marialle sähköpostia

Myllypuron kampukselle 2019

Tutkinto-ohjelma muuttaa vuonna 2019 uudelle Myllypuron kampukselle

Ennakkotehtävät

Huomaathan, että yhteishakulomakkeen täyttämisen lisäksi teet ennakkotehtävät. Palauta tehtävät hakuaikana. Katso ennakkotehtäväohjeet

Mikä ylempi AMK-tutkinto?

Tiesitkö, että ylempi AMK-tutkinto antaa saman kelpoisuuden esimerkiksi julkiseen virkaan kuin tiedekorkeakoulussa suoritettu ylempi korkeakoulututkinto. Lue lisää YAMK-tutkinnosta.