Älykäs teollisuus

Ylempi AMK-tutkinto 

Tutkintonimike: Insinööri (ylempi AMK)

Kesto: 1,5 vuosi

Laajuus: 60 opintopistettä

Aloituspaikat:20

Opetuspaikka:

Seuraava haku
Syksyn yhteishaku 4.–18.9.2019

Älykkään teollisuuden ylempi ammattikorkeakoulututkinto on räätälöity teollisuudessa toimiville tekniikan alan ammattilaisille.

Opinnot syventävät aiempaa teknistä osaamistasi ja valmistavat sinua entistä paremmin toimimaan modernin älykkään teollisuuden tarjoamassa työympäristössä. Tutkinnon osaamistavoitteet on määritetty yhdessä teollisen työelämän kanssa ja se tarjoaa ratkaisuja teollisuuden jatkuvasti kehittyviin tarpeisiin.

Kenelle

Opinnot on suunnattu insinööreille, joiden insinöörin tutkinto on

  • automaatiotekniikan
  • elektroniikan
  • kemiantekniikan
  • prosessitekniikan
  • teollisen sähkötekniikan tai
  • joltain näiden lähialalta

Opinnot antavat näiden alojen teollisuudessa toimiville insinööreille työkaluja oman työnsä, työmenetelmien ja teollisten prosessien kehittämiseen.

Sisältö

Opintoihin sisältyy yleisen johtamis- ja tutkimusosaamisen lisäksi ajankohtaisia aiheita esimerkiksi teollisesta internetistä ja älykkäistä teollisista ratkaisuista. Sähkö- ja automaatiotekniikan tutkinto koostuu seuraavista opinnoista:

  • johtamisopinnot ja tutkimusmetodologiset opinnot 10 op
  • älykkään teollisuuden syventävät ammattiopinnot 15 op
  • vapaasti valittavat opinnot 5 op
  • opinnäytetyö 30 op

Opinnäytetyö on luonteeltaan aidossa teollisessa yritysympäristössä toteutettava tutkimuksellinen kehittämishanke, joka toteutetaan kehittämis-/toimintatutkimuksena. Siihen kuuluu oleellisesti kehittämissuunnitelman toimeenpano kohdeorganisaatiossa. Opinnäytetyöprojekti jatkuu koko opintojen ajan, ja työn valmistelu aloitetaan välittömästi opintojen alettua.

Toteutustapa

Opinnot on suunniteltu suoritettavaksi 1,5 vuodessa työn ohessa, ja opinnäytetyön kohdeorganisaatio on opiskelijan työnantaja.

Lähiopetus järjestetään pääosin arki-iltaisin. Opetusta on pääsääntöisesti noin kahtena iltana viikossa klo 17.00 - 20.15.

Yhteystiedot

Marjut Haimila
koulutussuunnittelija
puh. 040 5489 729
Lähetä sähköpostia

Jarno Varteva
tutkintovastaava
puh. 040 334 1591
Lähetä sähköpostia

Ennakkotehtävät

Huomaathan, että yhteishakulomakkeen täyttämisen lisäksi teet ennakkotehtävät. Palauta tehtävät hakuaikana. Lue lisää