Älykäs teollisuus

Ylempi AMK-tutkinto 

Tutkintonimike: Insinööri (ylempi AMK)

Kesto: 1,5 vuosi

Laajuus: 60 opintopistettä

Aloituspaikat:40

Opetuspaikka:

Seuraava haku: Syksyn yhteishaku 5.–19.9.2018

Älykkään teollisuuden ylempi ammattikorkeakoulututkinto on räätälöity teollisuudessa toimiville tekniikan alan ammattilaisille.

Opinnot syventävät aiempaa teknistä osaamistasi ja valmistavat sinua entistä paremmin toimimaan modernin älykkään teollisuuden tarjoamassa työympäristössä. Tutkinnon osaamistavoitteet on määritetty yhdessä teollisen työelämän kanssa ja se tarjoaa ratkaisuja teollisuuden jatkuvasti kehittyviin tarpeisiin.

Kenelle

Opinnot on suunnattu insinööreille, joiden insinöörin tutkinto on

  • automaatiotekniikan
  • elektroniikan
  • kemiantekniikan
  • prosessitekniikan
  • teollisen sähkötekniikan tai
  • joltain näiden lähialalta

Opinnot antavat näiden alojen teollisuudessa toimiville insinööreille työkaluja oman työnsä, työmenetelmien ja teollisten prosessien kehittämiseen.

Sisältö

Tutkinnon opintojaksokohtainen sisältö täydentyy tälle sivulle syksyn 2018 alussa.

Opinnot koostuvat yhteensä kuudesta viiden opintopisteen opintojaksosta erilaisista ajankohtaisista aiheista sekä opinnäytetyöstä, jonka laajuus on 30 op. Opinnot toteutetaan pääosin englannin kielellä, mutta opinnäytetyön voi tehdä myös suomeksi.

Opinnäytetyö on luonteeltaan aidossa teollisessa yritysympäristössä toteutettava tutkimuksellinen kehittämishanke, joka toteutetaan kehittämis-/toimintatutkimuksena. Siihen kuuluu oleellisesti kehittämissuunnitelman toimeenpano kohdeorganisaatiossa. Opinnäytetyöprojekti jatkuu koko opintojen ajan, ja työn valmistelu aloitetaan välittömästi opintojen alettua.

Toteutustapa

Opinnot on suunniteltu suoritettavaksi 1,5 vuodessa työn ohessa, ja opinnäytetyön kohdeorganisaatio on opiskelijan työnantaja.

Lähiopetus järjestetään pääosin arki-iltaisin. Opetusta on pääsääntöisesti noin kahtena iltana viikossa klo 17.00 - 20.15.

Yhteystiedot

Hanna Järvinen
koulutussuunnittelija
puh. 040 543 2795
Lähetä sähköpostia

Heikki Valmu
osaamisaluepäällikkö
puh. 040 749 6735
Lähetä sähköpostia